Відділення заочно-дистанційного навчання

Інститут математики, економіки і механіки
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
(ІМЕМ)

Відділення заочно-дистанційного навчання

Інститут математики, економіки та механіки оголошує набір в магістратуру заочної форми навчання по наступним спеціальностям:

Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
ІМЕМ
термін навчання: 01/09/2017 - 31/12/2018
ОБСЯГИ ЛО: 15
Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
ІМЕМ
термін навчання: 01/09/2017 - 31/12/2018
ОБСЯГИ ЛО: 40
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
ІМЕМ
термін навчання: 01/09/2017 - 31/12/2018
ОБСЯГИ ЛО: 20
Математика та статистика
111 Математика
ІМЕМ
термін навчання: 01/09/2017 - 31/12/2018
ОБСЯГИ ЛО: 25
Інформаціні технології
126 Інформаційні системи та технології
ІМЕМ
термін навчання: 01/09/2017 - 31/12/2018
ОБСЯГИ ЛО: 20

Напрям – Математика та статистика Спеціальність - 111 МАТЕМАТИКА

Бакалавр/Магістр 

Спеціалізації:

 • математика
 • математична економіка та економетрика

Спеціальність «Математика» забезпечується Кафедрами: математичного аналізу, диференціальних рівнянь, комп’ютерної алгебри та дискретної математики, геометрії і топології, вищої математики, оптимального керування і економічної кібернетики, методів математичної фізики.

Математик - високоінтелектуальна професія. Праця математиків має в наші дні всебічно прикладне значення. Процес впровадження математичних методів дослідження відбувається практично у всіх науках і галузях знань.

Інститут математики, економіки і механіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова є найбільшим центром математичної думки на Півдні України та єдиним в цьому регіоні в плані підготовки кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів фіз.-мат. наук) по ряду математичних спеціальностей.

Лекції для студентів математичних спеціальностей за основними курсами читають провідні доценти і професори ІМЕМ, більша частина з яких доктори фізико-математичних наук - представники відомих, як в Україні, так і за кордоном, математичних шкіл.

В рамках спеціальності «Математика» ведеться підготовка фахівців: в галузі науково-дослідної діяльності, також викладання математики в різних навчальних закладах , працівників банківських та фінансово-аналітичних організацій. Диплом математика - це відмінний старт для наукової кар'єри, а також для діяльності в різних інноваційних галузях і в бізнесі.

Особливістю підготовки фахівців в області «Математична економіка та економетрика» є фундаментальна підготовка в галузі математичних, економічних, та інформаційних технологій. Математик - економістє фахівцем-аналітиком широкого профілю в області підготовки і реалізації економічних рішень на базі використання економіко-математичних моделей і ЕОМ.

Варіанти працевлаштування. Фахівець з управління ринковими і фінансовими ризиками, аналітик ринків різних секторів економіки, актуарій та ін.

Існують підготовчі курси (тел. для довідок 723-05-88,63-76-04)

Напрям – Інформаціні технології  

Спеціальність – 123 «Комп’ютерна інженерія»

Бакалавр

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» забезпечується Кафедрами: математичного забезпечення комп‘ютерних систем, комп‘ютерної алгебри та дискретної математики, обчислювальної математики, методів математичної фізики, оптимального керування і економічної кібернетики.

Сферами професійної діяльності в рамках спеціальності «Інформаційні системи та технології» є області науки і техніки, що охоплюють сукупність проблем, пов'язаних з побудовою апаратних і програмних інформаційних комп'ютерних систем і мереж універсального і спеціального призначення. Ці проблеми сьогодні найбільш актуальні практично для всіх сфер діяльності людини.

Професіонали в галузі комп'ютерних мережевих та інформаційних технологій за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» є в даний час найбільш затребуваними і високооплачуваними фахівцями, як на регіональних, так і світових ринках праці.

Об'єктами професійної діяльності випускника за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» є:

 • адміністрування обчислювальних систем і мереж;
 • проектування і розробка комп'ютерних систем і мереж;
 • системне та прикладне програмування;
 • аналітика комп'ютерних систем і мереж;
 • захист комп'ютерних систем і передачі інформації в комп'ютерній мережі.

Випускники спеціальності "Інформаційні системи та технології" отримують глибокі і всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системному і прикладному програмуванні складних обчислювальних комплексів: розподілених комп'ютерних систем, локальних, глобальних і корпоративних комп'ютерних мереж.

Особливістю підготовки фахівців у класичному університеті за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» є - висококласна школа програмування плюс фундаментальна база в області дискретної математики та криптології

Випускники працюють провідними розробниками корпоративних мереж і систем, системного і прикладного програмного забезпечення, керівниками відділів комп'ютерних та інформаційних технологій в різних фірмах, державних організаціях, банках.

Кваліфікація випускника фахівця - «професіонал в області обчислювальної техніки».

Спеціальність – 126 «Інформаційні системи та технології»

Магістр

Спеціалізації:

 • інтелектуальний аналіз даних
 • інформаційні технології в механіці

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» забезпечується кафедрою математичного забезпечення комп‘ютерних систем та кафедрою теоретичної механіки.

Сферами професійної діяльності фахівців «Інформаційні системи та технології» є застосування методів і процесів збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу і оцінки інформації із застосуванням комп’ютерних технологій, що забезпечують можливість її використання для прийняття рішень; проведення чисельних експериментів механічних процесів з можливостями 3D візуалізації отриманих результатів.

Об'єктами професійної діяльності випускника за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» є:

 • інтелектуальний аналіз даних (Data Mining) та машинне навчання (Machine Learning);
 • обробка та аналіз великих масивів даних (Big Data);
 • системи штучного інтелекту та розпізнавання образів;
 • аналіз та управління бізнес-процесами;
 • програмування та чисельний аналіз моделей механічних процесів та об’єктів;
 • 3D візуалізація механічних процесів (технологія Microsoft DirectX).

Випускники спеціальності «Інформаційні системи та технології» отримують глибокі і всебічні знання, які дозволяють застосовувати інформаційні технології та розвинені математичні методи при розв’язанні актуальних наукових, аналітичних і управлінських задач у різних галузях діяльності, створенні та використанні інформаційних, аналітичних систем і систем штучного інтелекту, розробці відповідного програмного забезпечення, а також проводити дослідницьку діяльність, орієнтовану на створення таких методів та інформаційних технологій.

Особливістю підготовки фахівців у класичному університеті за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» є висококласна школа програмування плюс глибока математична підготовка, яка є базою ефективного розв’язання завдань як програмування, моделювання чи проектування інформаційних систем, так і аналізу чи обробки інформації та моделювання механічних процесів.

Випускники працюють аналітиками інформаційних та бізнес-процесів, розробниками системного і прикладного програмного забезпечення, керівниками комп'ютерних та інформаційних відділів в різних фірмах, державних організаціях, банках, науковими співробітниками.

Кваліфікація випускника – «Професіонал в галузі програмування».

Напрям – Соціальні та поведінкові науки Спеціальність - 051 Економіка

Бакалавр/Магістр

Економічна теорія – це фундаментальна наука, яка є основою прикладних економічних дисциплін, зокрема, підприємництво, управління, фінанси, кредит, бухгалтерський облік, економічна політика.

Дисципліни спеціальності «Економічна теорія» в ОНУ імені І.І. Мечникова відповідають загальноприйнятим світовим стандартам, оскільки програми всіх навчальних дисциплін узгоджені зі стандартами як України, так і Європи, що є результатом довгострокового співробітництва з провідними європейськими вузами, зокрема, з університетами Ніцци Софія-Антіполіс (Франція), Генуї (Італія), Коімбра (Португалія), Центральноєвропейським університетом (Будапешт, Угорщина), Київською школою економіки.

Студенти оволодівають комплексом базових знань і навичок з економіки підприємства, фінансів і інвестицій, менеджменту і маркетингу, галузевої економіки, банківської справи, економічної політики.

Напрями магістерських досліджень: закономірності розвитку галузевих структур і стратегій підприємства, закономірності формування інституціональних структур в трансформаційній економіці, фірма і ринок в умовах інституціоналізації економічної діяльності, фінансова економіка.

Варіанти працевлаштування: студенти, що закінчили спеціальність «Економічна теорія», мають конкурентні переваги при працевлаштуванні у великі компанії та банківські й фінансові групи, державні установи, міжнародні організації, консалтингові та дослідницькі центри.

Посади, що обіймають випускники спеціальності «Економічна теорія»: економісти в банках і на підприємствах різних форм власності; фахівці з економічної аналітики і консалтингу, управління фінансами компаній; співробітники дослідницьких відділів фірм, державних установ та науково-дослідницьких інститутів; викладачі вищих навчальних закладів.

НАПРЯМ – МІЖНІРОДНІ ВІДНОСИНИ Спеціальність – 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бакалавр

Інтеграція України в міжнародний економічний простір зумовлює необхідність підготовки фахівців із організації економічної діяльності в міжнародній сфері.

На спеціальності «Міжнародні економічні відносини» навчають базовим економічним дисциплінам за програмами, адаптованими до вимог провідних зарубіжних університетів; з отриманням кваліфікації «Економіст-міжнародник»; професійної іноземної мови з отриманням кваліфікації «Перекладач» (магістратура); практичним навикам, необхідним для успішної роботи за фахом у національних компаніях та у філіях іноземних фірм в Україні і за кордоном.

Студенти беруть участь в ініціативах Місії Європейського Союзу, Інституту відкритого суспільства, урядових та громадських організацій країн Європи та США.

У навченому процесі постійно задіяні провідні іноземні викладачі та вчені. Кращі студенти отримують право на безкоштовне навчання на магістерських програмах в Центральноєвропейському університеті (Будапешт, Угорщина), Російській школі економіки, Київській школі економіки.

Студенти оволодівають комплексом базових знань з міжнародної торгівлі і зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної економічної інтеграції, міжнародних фінансів і валютно-кредитних відносин, інституційних аспектів розвитку міжнародних ринків, стратегій фірми на міжнародних ринках, економіки Європейського Союзу.

Під час навчання студенти мають право вибору однієї із двох програм спеціалізації: «Міжнародні фінанси» і «Фірма у міжнародних ринкових структурах».

Варіанти працевлаштування – економіст-практик у галузі зовнішньоекономічної діяльності, фахівець з організації міжнародної торгівлі, консультант консалтингових компаній, економіко-фінансова діяльність, дипломатична та консульська служба.

Напрям – Управління та адміністрування Спеціальність - 073 Менеджмент

Бакалавр/Магістр

Спеціальність «Менеджер організацій і адміністрування» є однією з найбільш затребуваних професій на українських підприємствах, тому є спеціальністю широкого профілю в галузі управління.

Навчальні програми направлені на підготовку фахівців здатних вирішувати найскладніші міждисциплінарні проблеми. Весь навчальний процес побудований так, щоб якнайповніше розкрити лідерські якості студентів, розвинути їх аналітичні здібності і стратегічне мислення.

Навчальний процес у ІМЕМ забезпечує глибоке вивчення базових і спеціальних дисциплін за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», що дозволяє випускнику швидко зрозуміти суть виниклої проблеми на будь-якому рівні управління компанією, а також своєчасно прийняти якісне рішення по її подоланню.

Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» володіють комплексом знань і навичок стратегічного управління, економіки, маркетингу та стратегічного маркетингу, екологічного менеджменту та економіки природокористування, фінансового та інвестиційного менеджменту, бізнес – планування, логістиці, інформаційних систем і технологій в управлінні організацією, зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного маркетингу, управління персоналом, психології бізнесу, права, та інш.

Практичні навички здобуваються при участі в стажуваннях на підприємствах різних галузей і форм власності; навчальній практиці в лабораторіях «Бізнес – проектів»; майстер – класах і тренінгах, а також реальних бізнес – проектах.

Викладання ведеться провідними фахівцями в області керування, маркетингу, фінансів, екології, IT-технологій, антикризового управління.

Можливості працевлаштування для випускників досить широкі: вони успішно працюють на керівних посадах в державних і недержавних установах / організаціях (у великому, середньому і малому бізнесі), багато хто відкриває свій власний бізнес.

Сфери працевлаштування. Банківська справа і фінансовий менеджмент. Інвестиційне управління. Готельно – ресторанний бізнес і туризм. Крюінг. Рекламний бізнес. Маркетинг. Логістика. Управління персоналом.

Напрям – Соціальні та поведінкові науки Спеціальність - 053 Психологія

Бакалавр/Магістр

Спеціалізації:

 • – психологія розвитку особистості на життєвому шляху
 • – організаційна психологія
 • – реабілітологія

Спеціальність «Психологія» забезпечується Кафедрами: Диференціальної і спеціальної психології, Загальної психології та психології розвитку особистості, Соціальної і прикладної психології.

Психолог - це затребувана і актуальна спеціальність, орієнтована на: збереження і укріплення психічного і психологічного здоров’я, підвищення адаптивних можливостей людини; індивідуальну психологічну підтримку; набір та роботу з персоналом; роботу в правоохоронних органах та органах влади, в сферах соціальної практики, охорони здоров'я, соціального захисту, спорту, культури й засобів масової комунікації. Психологи проводять: психодіагностику, психокорекцію, психопрофілактичну роботу, психологічне консультування, а також психологічне просвітництво.

Особливістю підготовки фахівців-психологів в ІМЕМ є – підготовка висококваліфікованих фахівців для здійснення якісних психологічних послуг та фахівців в області науково-дослідної роботи, яка базується на глибокому вивченні теоретичних дисциплін і набутті студентами практичних умінь і навичок в діагностиці, консультуванні, експертизі, профілактиці психологічних проблем й аномалій; підтримці особистісного розвитку. Отримання практичних навичок в психодіагностиці, психокорекції, психологічному консультуванні та психопрофілактичній роботі і просвітництві здійснюється за допомогою широкого спектру практичних занять і при проходженні різних видів виробничої практики в організаціях, підприємствах, установах системи освіти й охорони здоров'я, у соціальних службах.

Варіанти працевлаштування – психолог з індивідуального та сімейного консультування, психолог - реабілітолог, працівник психологічної служби системи освіти, психолог в рекрутингових та кадрових агентствах, HR-менеджер (фахівець з управління персоналом), психолог-аналітик в правоохоронних органах і органах влади, в сфері соціальної практики, в засобах масової комунікації та багато інш.

Деканат відділення заочно-дистанційного навчання ІМЕМ
Адреса: м. Одеса, вул. Дворянська 2, ауд. 76 А
Тел. (048)7 23 64 92

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a115df5586d512839865901511087605
title_5a115df55889d5620353931511087605
title_5a115df5589d27022161531511087605
title_5a115df558ae914981139491511087605
Top