Історія кафедри

Одночасно з зоснуванням Новоросійського університету була створена кафедра механіки (тоді - прикладної математики), яку очолив перший ректор університету І. Д. Соколов. На цю ж кафедру перейшов і професор математики Рішельевського ліцею К. И. Карастелев.

І. Д. Соколов читав лекції з теоретичної механіки для студентів III і IV курси університету по "власних конспектах", в основі яких були роботи Остроградського, Лагранжа, Ейлера і інших учених. Особливо широко використовувався курс аналітичної механіки Остроградського.

Після від'їзду І. Д. Соколова з Одеси курс механіки став читати, який в 1860 р. став магістром, а в 1865 р. - доктором прикладної математики. До. І. Карастельов також завідував кабінетом практичної механіки і був деканом фізико-математичного факультету.

Учнем До. І. Карастельова був В. Н. Лігин (1846-1900), який закінчив Новоросійський університет в 1869 р. і неодноразово виїжджав за кордон з метою підвищення наукової кваліфікації. Йому належить провідна роль в розвитку механіки в Новоросійському університеті. Влітку 1872 р. він захистив магістерську дисертацію "Геометрична теорія абсолютного руху незмінної системи", а в 1874 р. в Харківському університеті - докторську дисертацію "Узагальнення деяких геометричних властивостей руху систем", після чого став професором Новоросійського університету. З 1884 по 1889 р. У. Н. Лігин був деканом фізико-математичного факультету. У. Н. Лігин працював в університеті до 1895 р. Впродовж своєї майже 25-річної діяльності він читав наступні курси: теоретичну механіку, практичну механіку, теорію механізмів, гідравліку, теорію теплових машин, механічну теорію тепла, елементарну механіку, накреслювальну геометрію. Крім того, В. Н. Лігин читав багато публічних лекцій, якийсь час був головою математичного відділення Новоросійського суспільства природознавців і Одеського обласного відділення Російського технічного суспільства, помічником опікуна Одеського учбового округу. Він був також членом Варшавського математичного суспільства.

У. Н. Лігин опублікував близько 35 наукових робіт по механіці і математиці і видав декілька перекладів підручників. Він виховав ряд учених, зокрема, І. М. Занчевського, Д. М. Зейлігера. Х. И. Гохман (1851-1916) працював в університеті в 1887-1905 і 1915-1916 роках, читав лекції з теоретичної і практичної механіки, в 1888 р. захистив магістерську дисертацію "Теорія зачеплень, узагальнена і розвинена шляхом аналізу", а в 1890 р. - докторську дисертацію "Основи пізнання і творення пар і механізмів".

Видатним учнем В. Н. Лігина був І. М. Занчевській (1861-1928), який закінчив фізико-математичний факультет Новоросійського університету в 1883 р., в 1889 р. одержав ступінь магістра, а в 1891 р. - доктори прикладної математики. Працював на кафедрі механіки з 1888 по 1909 р. і з 1917 по 1920 р.

Магістерська дисертація І. М. Занчевського "Теорія гвинтів і додаток її до механіки" (1889) не просто присвячена важливому питанню механіки. Загальної теорії гвинтів (у розумінні її зв'язку з теорією лінійних комплексів) у той час не існувало, а він таку теорію створив. Він був також зразковим педагогом. Його літографований курс лекцій з механіки написаний на високому науковому рівні.

З 1880 р. в університеті почав працювати видатний український механік-винахідник И. А. Тимченко (1852-1924). Народився на Харківщині в сім'ї кріпосного. Вчився в механічній майстерні при Харківському університеті. У 1873 р. переїхав до Одеси і працював на заводі Російського суспільства пароплавства і торгівлі. Механіком Новоросійського університету він працював з 1880 по 1920 рр. У 1886 р. на власні гроші побудував механічну майстерню при Новоросійському університеті; винайшов і виготовив велику кількість оригінальних приладів і моделей. Їм були оснащені кабінет механіки, астрономічна і геофизична обсерваторії. До приладів, виготовлених І. А. Тімченко, належать анеморумбограф, плювіограф, самописний ртутний барометр, різьблені сейсмографи, хронометри та інші. Після звільнення І. М. Занчевського з університету лекції з механіки не читалися (з 1909 по 1911 р.). У липні 1911 р. приват-доцентом кафедри механіки Новоросійського університету не стає учень І. М. Занчевського - М. С. Васильев.

У травні 1915 р. посаду ординарного професора кафедри теоретичної і практичної механіки посів вихованець Київського університету Білімовіч, який працював в Одесі до весни 1920 р. У його роботах по аналітичній механіці, а саме - неголономній механіці, вивчалися рівняння руху неголономних систем, інтегруючі пристрої з ланками неголономного механізму.

У 1923-1935 рр. науковою діяльністю одеських учених-механіків керував відомий професор Р. К. Суслов (1857-1935), який був ректором Одеського політехнічного інституту.

У 30-х рр. 20-го сторіччя в університеті почала розроблятися теорія малих коливань. Що веде роль в цьому належить професору М. Р. Крейну, який зайнявся розробкою теорії малих гармонійних коливань лінійних пружних континиумов (поперечних коливань струн, стрижнів, багатопролітних балок, крутильних коливань валів і т.д.) і яку пізніше розвивав разом з Ф. Р. Гантмахером.

У серпні 1944 р., з відновленням роботи університету в Одесі після евакуації, на кафедру механіки повернувся проф.М. С. Васильев, що завідував нею до 1953 р.

З 1953 по 1960 рр. кафедра механіки існувала спільно з кафедрою астрономії. До 1956 року завідував об'єднаною кафедрою спочатку професор, а потім, до 1960г., - професор В. П. Цесевіч. У 1960 р., після розділення фізико-математичного факультету на механіко-математичний і фізичний, кафедра механіки знову почала існувати самостійно.

Професор К. Н. Савченко(1910-1956) працював в університеті з 1944 по 1956 роки. Його науково-педагогічна діяльність зробила істотний вплив на розвиток механіки в університеті в післявоєнні роки. Він був автором багатьох цікавих робіт по небесній механіці і астрономії, які одержали позитивну оцінку відомих радянських учених - професора Барабашова, професора Воронцова-Вельямінова і ін. Основний напрям його робіт - це розробка окремих проблем небесної механіки у зв'язку з проблемами космогонии. Синтезуючою роботою, яка визначає цей напрям, є його докторська дисертація "Досвід якісного обгрунтування гіпотези космогонії Канта" (1948 р.), яка частково опублікована в роботах Одеського університету за 1953 рік.

Істотну роль в підготовці науково-педагогічних кадрів по механіці зіграв і професор В. Ф. Котов (1905-1962) - керівник кафедри механіки Одеського інституту інженерів морського флоту. З 1954 по 1962 р. він працював за сумісництвом в університеті, де, разом з курсом загальної механіки, читав спецкурси: механіку змінних мас, динаміку твердого тіла, ракетодинаміку; вів семінар "Спеціальні глави теоретичної механіки", де приділяв багато уваги механіці Герца.

Більшість робіт доцента А. А. Каспарьянца, що працював в університеті з 1950-х років, присвячене теорії звуку. Стаціонарну дифракцію коротких звукових хвиль на твердій перешкоді або на неоднорідності навколишнього середовища вивчав старший викладач В. М. Дреків. При знаходженні короткохвильової асимптотики рішення використовується метод стаціонарної фази, у зв'язку з чим цей метод розроблений для об'ємних інтегралів і декілька узагальнений для поверхневої геометричної акустики. Крім того, В. М. Дрековим розглядалися плоске і просторове завдання несталої фільтрації в горизонтальному шарі нескінченної і кінцевої глибин за наявності інфільтрації і випаровування.

На кафедрі проводилися також дослідження по нестаціонарній теплопровідності і термопружності пластин і оболонок. Ними, зокрема, займався доцент П. І. Хрістіченко, який працював в університеті з 1958 по 1963 р.

Останні 40 років кафедрою механіки керує професор С. К. Асланов. Він проводить газодинамічні і гидроаэромеханические дослідження.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a14edec6e4403705576321511321068
title_5a14edec6e55517574005301511321068
title_5a14edec6e6677172287611511321068
title_5a14edec6e77d986801421511321068
Top