Кафедра теоретичної механіки

Кафедра теоретичної механіки

Завідувач кафедрою, доктор ф.-м.н., професор Асланов Сергій Костянтинович

Завiдувач кафедрою, доктор ф.- мат.н., професор Асланов Сергiй Констянтинович

Сайт кафедри - http://mex.onu.edu.ua http://mex.itodessa.com

Викладацький склад кафедри

Історія кафедри

Контактна інформація

Телефон кафедри: (048) 718-54-64
Адреса кафедри: м. Одесса, 65026, вул. Дворянська, 2,
Інститут математики, економіки та механіки, кафедра теоретичної механіки , ауд. 50

Про кафедру

Кафедра відкрита в 1865 році. Першим завідувачем кафедри був ректор Новоросійського університету професор Соколів Іван Дмитрович.

З 1964 р. кафедрою завідує доктор фізико-математичних наук, професор Асланов Сергій Костянтинович.

До складу кафедри входять наукова лабораторія по механіці і обчислювальна лабораторія.

Наукова діяльність

На кафедрі є власна наукова школа: школа газової динаміки і теорії горіння і вибуху.
 
Напрями наукових досліджень кафедри:
 1. Теорія гідродинамічної стійкості.
 2. Динаміка швидких процесів в інертних і хімічно активних середовищах.
 3. Динаміка формування аерозолів.
 4. Самоорганізація структури нерівноважних систем.
 5. Керований та збурений рух твердого тіла.
Нині на кафедрі розробляються наукові проекти:
 1. Комп’ютерне моделювання керованого та збуреного руху твердого тіла (науковий керівник доцент Рачинська А.Л.).
Основні результати фундаментальних досліджень кафедри теоретичної механіки
 1. Побудована аналітична теорія ударних хвиль, які розповсюджуються з об'ємів різних вибухових речовин. Побудована теорія розпаду струменів рідини з позиції гідродинамічної нестійкості.
 2. Побудована теорія детонації аерозольних систем.
 3. Побудована теорія руйнування метеоритних тіл, які проникають в атмосферу.

Учбова робота

Кафедра проводить учбову роботу по напряму спеціалізації "Механіка" і випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів з наступними кваліфікаціями:
 • 2132.2 - "Розробник комп'ютерних програм";
 • 2149.1 - "Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи)".

Учбові дисципліни, які читаються кафедрою:

 • Програмування та алгоритмічні мови
 • Комп’ютерна математика
 • Введення в сучасні інформаційні технології
 • Основи обєктно-орієнтованого програмування
 • Розробка програмного забезпечення ПЕОМ
 • 3D-візуалізація механічних процесів
 • Основи web-програмування
 • Застосування проектування програмних продуктів в задачах механіки
 • Комп'ютерне моделювання в механіці
 • Сучасні інформаційні технології
 • Теоретична механіка
 • Аналітична механіка
 • Опір матеріалів
 • Механіка суцільного середовища
 • Аерогідромеханіка
 • Теорія коливань
 • Коливання і хвилі
 • Газова динаміка
 • Течії в'язкої рідини
 • Інтегральні рівняння
 • Методи обчислень
 • Чисельні методи в механіці
 • Теорія і практика АЕ
 • Історія механіки
 • Введення в синергетику.
 • Додаткові розділи теоретичної механіки
 • Чисельні методи задач газової динаміки
 • Методологія та організація наукових досліджень

Методичні посібники і вказівки

 1. Гирин А.Г. Конспект лекций по курсу Механика сплошной среды. - Одесса: АстроПринт, 1999. - 66 с.
 2. Гирин А.Г. Лекции по курсу Аэрогидромеханика. - Одесса: АстроПринт, 1999. - 131 с.
 3. Гирин А.Г. Методическое пособие по курсу «Численный эксперимент в гидродинамике». - Одесса: АстроПринт, 2001. - 89 с.
 4. Гирин А.Г. Методическое пособие по курсу «Аэрогидромеханика». - Одеса: АстроПринт, 2001. - 67 с.
 5. Семенов А.С. Элементы теории упругости. - Одесса: АстроПринт, 1999. - 103 с.
 6. Косырева Л.А., Рачинская А.Л. Методические указания и контрольные задания по курсу «Теоретическая механика» для студентов ИМЕМ. - Одесса: Астрпринт, 1999. - 71 с.
 7. Гирин А.Г. Численные методы в гидродинамике. Конспект лекций. - Одесса: АстроПринт, 2003. - 121 с.
 8. Гірін О.Г. Чисельні методи у газовій динаміці. Курс лекцій. Одеса: Астропринт, 2003. 124 с.
 9. Гірін О.Г. Чисельні методи у газовій динаміці. Навчальний посібник. Одеса, Астропринт, 2006. 168 с.
 10. Гірін О.Г. Газова динаміка. Навчальний посібник. Одеса, Астропринт, 2007. 208 с.
 11. Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В., Косирева Л. А. та ін. С++. Основи програмування. Теорія та практика. Підручник. Одеса, Фенікс, 2010. 544 с.
 12. Косирева Л. А., Рачинська А. Л.Збірник завдань для лабораторних робіт по дисциплінах «Програмування » та «Практикум на ЕОМ»( частина 1) для студентів I курсу спеціальності «Механіка. Одеса, ОНУ, 2011.
 13. Рачинська А. Л.,Косирева Л. А. Методичні вказівки та контрольні завдання за курсом «Опір матеріалів» для студентів спеціальності "Механіка".Одеса, ОНУ, 2011.36 с.
 14. Косирева Л. А. Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дісципліни «Компь’ютерна математика» для студентів 1 курсу спеціальності «Механіка» - Одеса, ОНУ, 2013, 42 с.
 15. О.П. Царенко. Конспект лекцій з теоретичної механіки. Геометрична статика. Навчально-методичний посібник. Одеса, ОНУ, 2013, 70 с.
 16. Акуленко Л.Д., Лещенко Д.Д., Рачинська А.Л., Зінкевич Я.С. Еволюція обертань твердого тіла під дією збурюючих та керуючих моментів сил. Навчальний посібник - Одеса, ОНУ, 2013, 298 с.

Наукова робота студентів

Студенти періодично беруть участь в олімпіадах, різних конференціях, публікують свої наукові дослідження у відкритому друці.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a14ed10b79262008646901511320848
title_5a14ed10b7a3f19072634791511320848
title_5a14ed10b7b532645487461511320848
title_5a14ed10b7c682401843611511320848
Top