Науковий ступінь, вчене звання: викладач

Тема дисертаційної роботи: «Формування регіональної економіки у трансформаціонній економіці»

Основні курси, що викладаються: бізнес-діагностика та потенціал підприємства, економічні системи, міжнародний бізнес, історія економічних вчень, історія економіки та економічних вчень України, економіка та організація інноваційної діяльності

Наукові інтереси: регіональна економіка, конкурентоспроможність регіону, розміщення продуктивних сил України, економічна політика України, промислова політика, історія економічних вчень, економіка та фінанси підприємства

Наукова діяльність:

Публікації в фахових виданнях:

 1. Пугачева Н.Н. «Этапы формирования региональной экономики как науки» у збірнику наукових праць «Экономика: проблемы теории и практики», випуск 206, том 4, м. Дніпропетровськ.
 2. Шляхи формування державної політики управління регіональними інвестиційно-інноваційними процесами / Н.М. Пугачова // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Економіка. - 2014. - Том 19. - Випуск 5-6. - с. 82-87.
 3. Механізм формування архітектури сучасних трейдингових мереж фондового ринку / О. В. Копилова, Н. М. Пугачова // Економічний форум. - 2017. - № 1. – с. 212-220.

Тези:

 1. Пугачова Н.М. Формування регіональної промислової політики Укаїни// Матеріали шостої науково-практичної конференції «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій». – Одеса. – 2014.
 2. Пугачова Н.М. Пріоритети державної промислової політики України // Матеріали п’ятої науково-практичної конференції «Фірма та ринок в умовах інституалізації економічного розвитку». – Одеса. – частина 2. – 2012.
 3. Пугачова Н.М. Особливості державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів // Конференція проф.-виклад. складу каф. ЕТ та ІЕД ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса. - 2011.
 4. Пугачова Н.М., Пугачова І.М. Проблеми формування конкурентоспроможності Одеської області // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД». – Одеса, 2011. – частина 2.
 5. Пугачева Н.Н. Проблемы экономического районирования и административно-территориального устройства Украины // Збірник матеріалів четвертої науково-практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації» – Одеса, 2010. – частина 2.
 6. Пугачова Н.М., Пугачова І.М. Боргова безпека як критерій оптимізації економічної політики України // Збірник матеріалів четвертої науково-практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації» – Одеса, 2010. – частина 2.
 7. Пугачова Н.М., Пугачова І.М. Теоретичні основи побудови стратегії соціально-економічного розвитку регіону // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції». – Одеса: ОНУ. – 2010. – Частина 2.
 8. Пугачева Н.Н. Теоретические основы управления экономическим развитием региона // Збірник наукових доповідей: конф. проф.-виклад. складу каф. ЕТ та ІЕД ОНУ імені І.І. Мечникова / За заг.ред. О.В. Горняк. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, - 2009.
 9. Пугачева Н.Н. Роль государственной региональной экономической политики в регулировании социально-экономического развития регионов // Науково-практична конференція, м. Одеса. – 2008.
 10. Пугачова Н.М Інноваційний розвиток як складова постіндустріальної економіки. // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності: Збірник наукових праць Шостої Міжнародної науково-практичної конференції . – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2016.- с. 44-46.
 11. Асиметрія регіонального розвитку / Н.М. Пугачова // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. - Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016. - с. 71-72

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах:

Шоста науково-практичні конференція «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій» (Одеса, 2014), п'ята науково-практична конференція «Фірма та ринок в умовах інституалізації економічного розвитку» (Одеса, 2012), Міжнародна науково-практична конференція «Економічна інтеграція як умова підвищення добробут у країнах СНД» (Одеса, 2011), Четверта науково-практична конференція «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації» (Одеса, 2010), Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції» (Одеса, 2010), професорсько-викладацькі конференції на кафедри та ін.

Підвищення кваліфікації:

 1. Одеський політехнічний університет, кафедра економічних систем і маркетингу (листопад 2011 р.).
 2. Одеський національний економічний університет, кафедра загальної економічної теорії (листопад 2016 р.)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b53303fa30a28061850151532178495
title_5b53303fa31ba7011420211532178495
title_5b53303fa32cd7026469361532178495
title_5b53303fa33df7797546111532178495
Top