Пугачова Наталія Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання: викладач

Тема дисертаційної роботи: «Формування регіональної економіки у трансформаціонній економіці»

Основні курси, що викладаються: економіка України, економіка України у глобальному середовищі, регіональна економіка, економічні системи, міжнародний бізнес, історія економічних вчень

Наукові інтереси: регіональна економіка, конкурентоспроможність регіону, розміщення продуктивних сил України, економічна політика України, промислова політика

Наукова діяльність:

Публікації в фахових виданнях: Пугачева Н.Н. «Этапы формирования региональной экономики как науки» у збірнику наукових праць «Экономика: проблемы теории и практики», випуск 206, том 4, м. Дніпропетровськ.

Тези:

  1. Пугачова Н.М. Формування регіональної промислової політики Укаїни// Матеріали шостої науково-практичної конференції «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій». – Одеса. – 2014.
  2. Пугачова Н.М. Пріоритети державної промислової політики України // Матеріали п’ятої науково-практичної конференції «Фірма та ринок в умовах інституалізації економічного розвитку». – Одеса. – частина 2. – 2012.
  3. Пугачова Н.М. Особливості державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів // Конференція проф.-виклад. складу каф. ЕТ та ІЕД ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса. - 2011.
  4. Пугачова Н.М., Пугачова І.М. Проблеми формування конкурентоспроможності Одеської області // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД». – Одеса, 2011. – частина 2.
  5. Пугачева Н.Н. Проблемы экономического районирования и административно-территориального устройства Украины // Збірник матеріалів четвертої науково-практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації» – Одеса, 2010. – частина 2.
  6. Пугачова Н.М., Пугачова І.М. Боргова безпека як критерій оптимізації економічної політики України // Збірник матеріалів четвертої науково-практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації» – Одеса, 2010. – частина 2.
  7. Пугачова Н.М., Пугачова І.М. Теоретичні основи побудови стратегії соціально-економічного розвитку регіону // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції». – Одеса: ОНУ. – 2010. – Частина 2.
  8. Пугачева Н.Н. Теоретические основы управления экономическим развитием региона // Збірник наукових доповідей: конф. проф.-виклад. складу каф. ЕТ та ІЕД ОНУ імені І.І. Мечникова / За заг.ред. О.В. Горняк. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, - 2009.
  9. Пугачева Н.Н. Роль государственной региональной экономической политики в регулировании социально-экономического развития регионов // Науково-практична конференція, м. Одеса. – 2008.

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах:

Шоста науково-практичні конференція «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій» (Одеса, 2014), п'ята науково-практична конференція «Фірма та ринок в умовах інституалізації економічного розвитку» (Одеса, 2012), Міжнародна науково-практична конференція «Економічна інтеграція як умова підвищення добробут у країнах СНД» (Одеса, 2011), Четверта науково-практична конференція «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації» (Одеса, 2010), Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції» (Одеса, 2010), професорсько-викладацькі конференції на кафедри та ін.

Підвищення кваліфікації: листопад 2011 р. – стажування в Одеському політехнічному університеті на кафедрі економічних систем і маркетингу.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a101fec01e8c1943206901511006188
title_5a101fec01fa615196869811511006188
title_5a101fec020b99392033051511006188
title_5a101fec021cb644575671511006188
Top