Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук (2009 р.), доцент (2011 р.)

Тема дисертаційної роботи: «Формування ефективного транспортного експедирування в морських портах» (2009 р.)

Основні курси, що викладаються: основи економічної теорії, макроекономіка, логістика, світова ігфраструктура ринку, тіньова економіка, нобілистика, теорія організації

Наукові інтереси: транспортна сфера, тіньова економіка, фінансові центри, економічна безпека

Наукова діяльність за останні п’ять років:

Публікації в фахових виданнях:

 1. Пичугина Ю.В. Системные подходы к измерению теневой экономики. / Ю.В. Пичугина // Вісник Одеського національного університету. Том 14. Випуск15. Економіка. – Одеса: Астропринт, 2009. – С. 101-109.
 2. Пичугина Ю.В. Влияние мирового финансового кризиса на миграционніе потоки. / Ю.В. Пичугина // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. Випуск 5(2). Т.19, № 10/1. Науковий журнал. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2011. – С. 280-286.
 3. Пічугіна Ю.В. Умови створення агентської компанії в сфері морського транспорту. / Ю.В. Пічугіна, Д.Ю. Ярмолович // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Випуск 20. Т.16. Науковий журнал. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 152-157.
 4. Пичугина Ю.В. Логистические принципы организации эффективного транспортного экспедирования грузов. / Ю.В. Пичугина // Вісник Національного технічного університету. № 13. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2011. – С. 280-286.
 5. Пичугина Ю.В. Специфика формирования цен на рынке транспортних услуг. / Ю.В. Пічугіна // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Випуск 2. Т.17. Науковий журнал. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 167-171.
 6. Пичугина Ю.В. Экономическая политика Украины на современном этапе: проблемыи противоречия. Серія: Економіка. Випуск 6 (3). Т.20. № 10/1. Науковий журнал – Дніпропетровськ: ДНУ, 2012. – С. 38-42.
 7. Пічугіна Ю.В. Информационное обеспечение транспортно-єкспедиторских предприятий. / Ю.В. Пічугіна // Науковий вісник. Одеський національний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. - № 24 (176). – С. 3-10.
 8. Пічугіна Ю.В. Оффшорные зоны и экономическая преступность. / Ю.В. Пічугіна // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. - № 24 (176). – С. 127-134.

Монографії

 1. Пичугина Ю.В. Морская транспортно-экспедиторская деятельность (проблемы повышения экономической эффективности). Монографія. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2007. – 297 с.
 2. Пичугина Ю.В. Параллельная экономика в морехозяйственной деятельности. Монографія. / Е.Л. Гетьман, Ю.В. Пичугина, Е.В. Редина / – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2010. – 208с.
 3. Пічугіна Ю.В. Економіка і управління в умовах глобальних трансформацій: колективна монографія. / за ред. Горняк О.В. / розділ 2, ч. IV «Роль транзитного потенціалу як чиннику конкурентоспроможності України на світовому ринку», с. 277-309 – ОНУ ім. І.І. Мечникова. Одеса: видавничий дім «Гельветика». 2013. – 372 с.

Навчально-методичні видання:

 1. Пічугіна Ю.В. Методична розробка курсу «Економічна теорія». – ОНУ імені І.І. Мечникова. 2012. – 52 с.
 2. Пічугіна Ю.В. Методична розробка курсу «Макроекономіка». – ОНУ імені І.І. Мечникова. 2012. – 41 с.

Тези:

 1. Пичугина Ю.В. Формирование методики измерения теневой экономики в Украине. // Збірник наукових доповідей. Матеріали професорсько-викладацького складу кафедри економічної теорії та історії економічної думки факультету економіки ІМЕМ ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: РПП «ЭкспрессРеклама», 2009 г.
 2. Пичугина Ю.В. Оценка проблем эффективного освоения транзитного потенциала Украины. // Материалы шестой международной научно-практической конференции «Стратегические вопросы мировой науки – 2010». – Часть 5. Экономические науки. – Пшемышль: Наука и студия. 2010. – С. 80-83.
 3. Пичугина Ю.В. Совершенствование хозяйственной деятельности экспедиторских предприятий морского транспорта (проблемы и задачи). // Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований - 2010». – Том 1. Транспорт. – Одесса: Черноморье, 2010. – С. 46-50.
 4. Пичугина Ю.В. Современные трансформации в оффшорном бизнесе. // Материалы четвертой научно-практической конференции «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації». – Часть 2. – Одесса, 2010. – С. 87-88.
 5. Пичугина Ю.В. Специфика формирования цен на рынке транспортных услуг. // Материалы пятой научно-практической конференции «Фирма и рынок в условиях институонализации экономического развития». – Часть 2. – Одесса, 2012. – С. 24-26.
 6. Пичугина Ю.В. Реализация транзитного потенциала Украины в современных условиях. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики. – Харків, 2012. – С. 173-177.
 7. Пічугіна Ю.В. Особливості ціноутворення на ринку морського агентування. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». – Тернопіль, 2013. – С. 260-271

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах: понад 30.

V Міжнародна науково-практична конференція «Економічний, соціальний і екологічний простір Українського Причорномор'я в умовах глобалізації» (Феодосія, 25-28 вересня, 2007 р.); I міжнародна науково-практична конференція «Сучасні порти України» (Одеса, 2007 р.) ; III міжнародна науково-практична конференція «Проблеми удосконалення інституційних умов функціонування української економіки» (Одеса, 10-12 вересня, 2008 р.), VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент підприємницької діяльності» (Сімферополь, 2008 р.), III міжнародна науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення інституційних умов функціонування української економіки» (Одеса, 2008), VI міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні питання світової науки - 2010» (Пшемишль, 2010.), міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень - 2010» (Одеса, 2010), IV науково-практична конференція «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації» (Одеса, 2010.), V науково-практична конференція «Фірма і ринок в умовах інституціоналізації в економічному розвитку» (Одеса, 2012), Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» (Харків, 2012), Міжнародна науково-практична конференція «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки» (Тернопіль,2013), Міжнародна науково-практична конференція «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації». (Тернопіль,2014)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b28f3f7a862f17277315191529410551
title_5b28f3f7a874a15705856461529410551
title_5b28f3f7a885d14118308411529410551
title_5b28f3f7a89719577663901529410551
Top