Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук (1998 р.), доцент (2002)

Посада: доцент
 
Тема дисертаційної роботи: «Економічні основи формування ринку основних продовольчих продуктів (на прикладі Одеської області)» (1997 р.)
 
Основні курси, що викладаються: основи маркетингу, маркетинг зовнішньоекономічної діяльності, промисловий маркетинг, гроші та кредит
 
Наукові інтереси: маркетинг, маркетинг транснаціональних корпорацій, регіональна економіка, економіка АПК, агромаркетинг
 
Публікації

Монографії:
 1. Економіка і управління в умовах глобальних трансформацій: - колективна монографія. – Видав. дім «Гельветика»,- Херсон, 2013.- с. 201-220.
 2. Проблеми розвитку та шляхи їх вирішення в системі переробних підприємств: - монографія. – Одеса: 2015.- с.45-64
Навчально-методичні видання:
 1. Сідлецька О.С. Гроші та кредит / Методична розробка для студентів економічних спеціальностей . - Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014. – 78с.
 2. Сідлецька О.С. Курс лекцій «Основи маркетингу».- Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015. - 77с.
Публікації в фахових виданнях:
 1. Сідлецька О.С. Проблеми та особливості державного регулювання інвестиційного розвитку переробних підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць. – 2010. – 340 (2). – с. 203-208.
 2. Сідлецька О.С. Макромаркетинг виробництва органічних продуктів харчування в Україні // Вісник Одеського національного університету. – Том 17. - Випуск 2, Економіка. – 2012. – с. 197-203.
 3. Сідлецька О.С. Особливості формування кластерних утворень в Одеському регіоні// Вісник Одеського національного університету.- том , Економіка. – 2016
Участь у науково-практичних конференціях, семінарах:
 1. Сідлецька О.С. Необхідність державного регулювання цін в агропромисловому комплексі // «Економічний вісник національної горної академії України» Дніпропетровськ. - 2010. – с. 12 -15.
 2. Сідлецька О.С. Оцінка боргової безпеки України та моделі які її визначають // Науково-практична конференція «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації», частина 3. - Одеса: ОНУ – 2010. – с.36 – 39.
 3. Сідлецька О.С. Проблеми державної підтримки ефективного розвитку кластерних утворювань в сучасних умовах національної економіки України // «Економічна інтеграція підвищення добробуту у країнах СНД». – Одеса: ОНУ. – 2011, частина 3. – с. 48-50.
 4. Сідлецька О.С. Соціально-етичний аспект трансформації інструментального маркетингу // Науково-практична конференція «Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку». - Одеса: ОНУ, частина 2. – 2012. – с. 47-50
 5. Сідлецька О.С. Особливості формування агропродовольчої політики України на сучасному етапі //Четверта міжнародна науково-практична конференція «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності».- Одеса: ОНУ, 2014. - с.43-47.
 6. Сідлецька О.С. Еколого - економічні аспекти формування продовольчої безпеки України //Міжнародна науково-практична конференція «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій» Одеса: ОНУ, 2014. - с.55-59.
 7. Сідлецька О.С. Інтеграція господарських формувань як закономірність розвитку переробних підприємств //Міжнародна науково-практична конференція «Глобальна економічна динаміка як чинник напруги соціально-політичних процесів: цикли, кризи та конфлікти»; Євро-Середньоземноморська Академія культури та науки, Греція, Афіни,- 2014. – с. 58 – 64.
 8. Сідлецька О.С. Формування стратегії розвитку підприємств переробної галузі// Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституціональних перетворень глобального середовища» Одеса: ОНУ, 2016. – с. 72-74
 9. Сідлецька О.С. Особливості формування конкурентоспроможності в АПК України// // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності». – Одеса, 2017 р. – ОНУ імені І.І. Мечникова – с. 39-42.
 10. Сідлецька О.С. Формування кластерних утворень як фактор розвитку регіонів// Міжвузівська науково-практична конференція «Економічні та соціально-правові парадигми розвитку Придунав’я», – Ізмаїл, 2017. – с. 85-89
Підвищення кваліфікації, стажування:
 1. Ексклюзивний мастер – клас Філіпа Котлера в Україні «Управління та маркетинг в епоху потрясінь» (Вересень 2009 р.)
 2. Одеський державний економічний університет (Жовтень 2012 р.)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b093042f267117640445831527328834
title_5b093042f278b9282381491527328834
title_5b093042f289e14995104371527328834
title_5b093042f29b44571895791527328834
Top