Науковий ступінь, вчене звання: старший викладач

Тема дисертаційної роботи: «Формування кластерів в умовах трансформаційної економіки»

Основні курси, що викладаються: Інвестування, інвестиції та інвестиційний процес, трансформаційна економіка, економічна теорія, економічна теорія-2, теорія статистики, бізнес-статистика, історія економіки, теорія та історія світової економіки, кластери в світовій економіці, стратегічні альянси.

Наукові інтереси: історичні та інституційні умови становлення сучасних економічних систем; кластерні моделі економічного розвитку

Наукова діяльність:

Публікації в фахових виданнях:

 1. Особенности формирования кластеров в Украине // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців.- Науки: економіка, політологія, історія. -2009.- № 11(89).

Навчально-методичні видання:

 1. Економічна теорія: методичний посібник до практичних занять для студентів економічних спеціальностей.- Одеса, 2008.
 2. Економічна історія: Навчальний посібник до практичних занять. – Одеса, 2011.
 3. История экономических учений: методическое пособие к практическим занятиям для студентов экономических специальностей.- Одесса, 2009.
 4. Порохно-Штох Н. В. Історія економічної думки: Навчальний посібник до практичних занять. – Одеса, 2011
 5. Порохно Н. В. Стратегічні альянси та кластери в мережевій економіці: Навчальний посібник до практичних занять.- Одеса, 2017.

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах:

 1. Порохно-Штох Н. В. Національні ознаки бідності в Україні // Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Багатство, бідність та добробут у транзитивних суспільствах». – Одеса, 2011.- с. 5-6.
 2. Порохно-Штох Н. В. Добробут населення та ефективність земельної реформи в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Добробут націй в умовах глобальної нестабільності». – 27-28 квітня 2012. – Одеса, с. 87-89.
 3. Порохно Н. В. Економічний розвиток на основі кластерної моделі // Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ, 26 листопада 2015 р.
 4. Порохно Н. В. Роль держави в процесі кластеризації: нормативно-правовий аспект // Проблеми розвитку економічної теорії в сучасних умовах: Матеріали ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Покританівські читання". – Одеса: ОНЕУ, 2015 р. - с. 45-47.
 5. Порохно Н. В. Роль національних факторів у функціонуванні кластерної моделі. // Проблеми сучасної економіки: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 3-х ч.- Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015 р.- ч. 2. - с. 6-8.
 6. Порохно Н. В. Інноваційні кластери в економіці України // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки».- 12- 13 квітня 2016. – Дніпропетровськ, с. 362-367.
 7. Порохно Н. В. Інноваційні кластери: європейський та український досвід // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності: Збірник наукових праць Шостої Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2016.- с. 42-44.
 8. Розвиток лісового кластеру Карпатського регіону України//Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції., 22-24 вересня 2016 р. / Ред. колегія: О. В. Горняк, І. А. Ломачинська. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова».-2016

Підвищення кваліфікації, стажування:

Одеський національний економічний університет, кафедра загальної економічної теорії (листопад-грудень 2015 р.)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b093042f267117640445831527328834
title_5b093042f278b9282381491527328834
title_5b093042f289e14995104371527328834
title_5b093042f29b44571895791527328834
Top