Наукова робота

Дослідження формування інституціональних структур в умовах ринкової трансформації.

Мета: дослідження формування інституціональних структур на рівні фірми та ринку, в виробничій, фінансовій та соціальній сферах трансформаційної економіки України в період глобальних зрушень.

Держбюджетна кафедральна тематика

Викладачі кафедри постійно проводять дослідження в рамках держбюджетних кафедральних тем.

«Дослідження формування інституціональних структур в умовах ринкової трансформації». – науковий керівник – д. е. н., професор Горняк О. В.

Термін виконання. 01.01.2012. – 31.12.2016 рр. Без цільового фінансування.

Реалізовано 4 етап – Вивчення розвитку соціальних інституцій в умовах трансформаційних перетворень. Досліджено сутність та механізм формування процесу соціалізації економіки. Визначено вплив соціалізації економіки на еволюцію суспільного розвитку.

Результати наукової діяльності впроваджено в учбовий процес, зокрема викладання наступних дисциплін: Економічна теорія, Економічна історія, Економіка підприємства, Фінанси, Фінанси підприємства, Мікроекономіка, Мікроекономіка-2, Макроекономіка, Макроекономіка-2, Економічні системи, Практикум з ринку цінних паперів, Інфраструктура фондового ринку, Фінансова економіка, Фінансовий менеджмент, Економічне оцінювання, Теорія фірми, Моделювання економічної динаміки, Інституціональна економіка.

За 2016 рік викладачами кафедри було опубліковано 12 наукових праць у вітчизняних фахових виданнях; 30 наукових праць у вітчизняних нефахових виданнях; кількість тез конференцій за участю викладачів кафедри – 36.

Результати досліджень заслуховуються на засіданнях кафедри (індивідуальні звіти викладачів), на науковому семінарі кафедри та на щорічних звітних конференціях професорсько-викладацького складу в листопаді поточного року.

Програма звітної конференції професорсько-викладацького складу

Починаючи з 2017 р. викладачі кафедри проводять дослідження в рамках кафедральної теми «Інституціоналізація соціально-економічної діяльності в умовах трансформації економіки» на 2017-2021 рр.

Науково-практичні конференції

З 1996 року кожні два роки на кафедрі проводяться міжнародні науково-практичні конференції, у яких беруть участь від 60 до 100 учасників із вишів України та інших країн (Франція, Польща, Білорусь, Росія). Тематика конференції пов’язана з напрямами наукових досліджень кафедри. Викладачі кафедри декілька десятиліть досліджують процеси інституціоналізації у трансформаційних економіках, особливості формування сучасних інституцій у різних сферах економічної діяльності і на різних рівнях економіки.
 
  • VI Міжнародна науково-практична конференція «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій» 25–27 вересня 2014 року, м. Одеса
  • V науково-практична конференція “Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку” 27 - 29 вересня 2012 року
    Остання міжнародна науково-практична конференція відбулася 22-24 вересня 2016 р.
  • VІI Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища» 22-24 вересня 2016 року, м. Одеса
 
 

Наукова студентська робота

Всі студенти спеціальності «Економічна теорія» беруть активну участь у науковій роботі. Щорічно проводяться наукові конференції студентів у квітні поточного року.
 

Студенти беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з економічної теорії, виборюють призові місця. Остання Олімпіада 5-7 квітня 2017 р. проводилась на базі нашого університету. В ній взяли участь 70 учасників з 37 вишів України. На Олімпіаді учасники виконували три види завдань: розрахункове завдання, тести та творче завдання.

Студентка ІІ курсу спеціальності «Економічна теорія» Кесарь Я.П. отримала Диплом ІІІ ступеню.

Команда студентів факультету економіки ІМЕМ ОНУ імені І.І. Мечникова - переможці локального фіналу щорічного всесвітнього конкурсу фінансово-інвестиційних досліджень «CFA Institute Research Challenge 2017»

Результати наукових досліджень студентів публікуються у вигляді тез на наукових конференціях і наукових статей у фахових виданнях, підготовлених спільно з науковими керівниками.

Науковий журнал

З 2006 р. викладачі кафедри організували випуск наукового журналу «Вісник Одеського національного університету. Економіка», який з 2014 р. включений до переліку наукових фахових видань України з економіки.
 

З 2015 р. журнал включено до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus: ICV 2015: 29.18

Науковий семінар

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top