Посада – доцент кафедри оптимального керування і економічної кібернетики

Науковий ступінь – кандидат фізіко – математичних наук

Вчене звання – доцент, 1982г. «Метод усереднювання в завданнях оптимального управління на нескінченному проміжку»

Базова вища освіта – Одеський державний університет імені І.І.Мечникова

З якого року працює в університеті – з 1973 – в університеті, з 1975 – на кафедрі оптимального керування і економічної кібернетики.

Громадська наукова діяльність – не має

Перелік наукових праць

 1. Усреднение в задачах периодической оптимизации //III Международная конференция женщин - математиков. Воронеж, - 1995. Тез.докл.- с.142
 2. Построение асимптотического решения задачи периодической оптимизации // Ш Международный семинар "Негладкие и разрывные задачи управления. Оптимизация и их приложения". Тез. докл. Ч.1. С-Петербург, - 1995. С.141-142
 3. Асимптотическое решение задачи периодической оптимизации // Вторая Крымская матем. школа "Метод функций Ляпунова и его приложения". Тез. докл., Алущта, - 1995, с.56
 4. Асимптотическое решение задачи - периодической оптимизации.// Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. научных трудов, Киев, -1995, Институт математики НАН Украины, с. 262
 5. Теорема об орбитальной устойчивости для разрывных систем//Математика. Моделирование. Экология. Тез. докл. IV Международной конференции женщин - математиков. Волгоград, - 1996, с.116
 6. Усреднение разрывных задач периодической оптимизации//Всеукраинская конференция "Диференціально - функціональні рівняння та їх застосування". Тез. доп., Черновцы, - 1996, с. 179
 7. Усреднение разрывных задач периодической оптимизации //5 международная конференция женщин - математиков "Математика, экономика". Тез. докл., Новороссийск, - 1997
 8. Орбитальная устойчивость для разрывных систем // Сучасні проблеми математики. Матеріали міжнародної наукової конференц ії, часть 2. -Київ: Ін-т математики НАН України, - 1998, с.279, Чернівці - Київ
 9. Плотников В.А. Усреднение динамических систем с обобщенным управлением // International Conference. Dynamical systems modelling and stability investigation. Thesis of conference reports. - Kyiv, 1999, p.49
 10. Усреднение динамических систем с неограниченным управлением //Диференціальні та інтегральні рівняння. Тези доповідей Міжнародної конференції. – Одеса, 2000, с.260 – 261

Перелік викладаємих курсів

"Вища математика"

Курс містить розділи: Лінійна алгебра, послідовності, межи і неперервність функції, діференційне числення, екстремуми функцій, інтегральне числення.

"Математична економіка"

Моделювання сфери виробництва і сфери споживання. Моделі міжгалузевого балансу. Макроекономічне моделювання динамики. Аналіз рішень на основі економічного механизму.

"Математичне моделилювання мікроекономіки" (с/к)

Теорія виробництва і пропозиції благ. Теорія споживання. Взаємодія попита і пропозиції. Структура ринку і ціни.

"Математичне моделювання і системний аналіз"

Метод дінамичного програмування. Системи з ієрархічною структурою. Мережевоє планування і керівництво. Голосування та прийняття коллективних рішень. Елементи теорії ігор. Векторна оптимізація. Прийняття рішень в умовах неповної інформації, ризика і невизначенності.

"Вариаційне числення і методіи оптимізації"

Мінімізація функцій. Необхідні і достатні умови. Чисельні методи одновимірної і багатовимірной мінімізації. Лінійне програмування. Варіаціне числення. Теорія оптимального керування.

"Моделювання регіональної економіки (с/к)"

 Дефіцитність ресурсів. . Загальна економічна рівновага і економічна роль держави. "Відмови" ринку і аллокативна роль держави. Структура ринку і ціна. . Ціноутворення на ринках факторів виробництва.

"Математичене моделювання мікро и макроекономіки"

Загальна економічна рівновага і економічна роль держави. "Відмови" ринку і аллокативна роль держави. Структура ринку і ціна. . Ціноутворення на ринках факторів виробництва.

Перелік науково- методичних праць

 1. Плотніков В.О., Єфимова Г.О., Смірнова Н.О. Методичні вказівки до курсу «Вища математика» для студентів спеціальності МЕО. Частина 1. Тема «Послідовності»
 2. Плотніков В.О., Єфимова Г.О., Смірнова Н.А. Методичні вказівки до курсу «Вища математика» для студентів спеціальності МЕО. Частина 2. Тема «Лінійна алгебра»
 3. Плотніков В.О., Єфимова Г.А., Смірнова Н.О. Методичні вказівки до курсу «Вища математика» для студентів спеціальності МЕО. Частина 3. Тема «Функція. Екстремум функції»
 4. Єфимова Г.О., Смірнова Н.О., Бенумерова Т.В. Моделювання лінійних економічних задач і елементи лінійного програмування. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей.
 5. Смірнова Н.О. Методичні вказівки до курсу «Математична економіка» по темі «Виробничі функції»
 6. Смірнова Н.О., Власенко О.В. Методичні вказівки до курсу «Математична економіка»

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b28f78d23182634123871529411469
title_5b28f78d232993077627091529411469
title_5b28f78d233ab13403799991529411469
title_5b28f78d234bd1919547221529411469
Top