Микола Степанович Синюков (1925р-1992р)

Микола Степанович Синюков (1925р-1992р)

Микола Степанович Синюков народився у 1925 р. в м. Пенза. Під час війни працював на виробництві, був нагороджений медаллю «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны». Одночасно навчався в вечірній школі, яку закінчив з відзнакою. В 1945 році вступив на перший курс механіко-математичного факультету Московського держуніверситету, але незабаром, у зв'язку з важким матеріальним становищем перевівся на фізико-математичний факультет Пензенського педагогічного інституту. В 1949 році М.С.Синюков з відзнакою закінчив інститут і залишився працювати на кафедрі вищої математики, яку очолював в той час професор І.П.Єгоров. В 1952 р. вступив до аспірантури Московського держуніверситету, де його керівниками були професори П.К.Рашевский і Н.Н.Яненко.

Після закінчення аспірантури і захисту в МГУ ( у 1955 році) кандидатської дисертації, М.С.Синюков був направлений на роботу на кафедру алгебри і геометрії Одеського державного університету. В 1963 р. в ОДУ була створена кафедра геометрії і топології, яку він очолював з моменту утворення і до середини 1989 року. У 1971 році М.С.Синюков захистив докторську дисертацію «Теория геодезического отображения римановых пространств и ее обобщение»

М.С.Синюков отримав нову форму основних рівнянь теоріїгеодезичних відображень ріманових просторів, яка дозволила перейтидо вивчення загальних закономірностей таких відображень - напрямку, по якому після класичних результатів Т.Леві-Чивіти, Т.Томаса й Г.Вейля не було суттєвого прогресу. Були доведені теореми, що дозволяють для заданого ріманова простору Vn розв'язати питання про можливість його нетривіального геодезичного відображення і знаходження тих просторів, на які Vnвідображається. М.С.Синюковим введено поняття про ступінь рухливості ріманова простору Vn відносно геодезичних відображень. Були описані ріманові простори максимальної рухливості і виявлена лакунарність у розподілі ступенів рухливості рімановых просторів відносно геодезичних відображень, яка подібна лакунарності в розподілі порядків повних груп рухів. Зазначені результати знайшли відображення в монографії М.С.Синюкова «Геодезические отображения римановых пространств» - М., -Наука, -1979г.

Природнім узагальненням понять геодезичної лінії, геодезичного відображення просторів афінної зв’язності є введені М.С.Синюковим поняття майже геодезичної лінії такого простору та майже геодезичного відображення афіннозв’язних просторів. Ним виділено три типи майже геодезичних відображень просторів аффінної зв’язності, отримані рівняння, які їх характеризують.

М.С. Синюковим підготовлено 14 кандидатів наук. Під його керівництвом в Одеському держуніверситеті виникла оригінальна геометрична школа, що розробляє теорію дифеоморфізмів узагальнених просторів, що отримала визнання в нашій країні та за її межами..

В Одеському держуніверситеті М.С. Синюков читав усі основні геометричні курси, ряд спеціальних курсів. В співавторстві було видано навчальний посібник «Топологія»,- Киев.- Вища школа, 1984.

Свою наукову і педагогічну роботу М.С. Синюков успішно поєднував з науково-організаторською й суспільною діяльністю. В 1973-75 рр. він був деканом механіко-математичного факультету Одеського держуніверситету, 12 років очолював спеціалізовану раду по захисту кандидатських дисертацій, у якості члена Оргкомітету й члена бюро Всесоюзного геометричного семінару при ВІНІТІ брав активну участь в організації ряду Всесоюзних геометричних конференцій. В 1984році М.С.Синюков був головою оргкомітету VIII Всесоюзної геометричної конференції, яка проходила на базі Одеського держуніверситету. М.С.Синюков був членом редколегій ряду математичних журналів і збірників.

Микола Степанович Синюков залишився в пам’яті колег як незвичайна і сильна особистість.

Кафедра геометрії і топології, яку з 1963 по 1989 роки очолював М.С.Синюков

На фото (зліва направо): сидять доц. Курбатова І.М., доц.Безкоровайна Л.Л., зав.каф.,проф. Синюков М.С., ст.лаборант Мазур Т.О., доц.Обозна Е.Д. ; cтоять доц. Гаврильченко М.Л., доц. Покась С.М., асп. Погосян Т., доц. Лейко С.Г., асп. Благодир Ф.К.

На фото (зліва направо): сидять доц. Курбатова І.М., доц.Безкоровайна Л.Л., зав.каф.,проф. Синюков М.С., ст.лаборант Мазур Т.О., доц.Обозна Е.Д. ; cтоять доц. Гаврильченко М.Л., доц. Покась С.М., асп. Погосян Т., доц. Лейко С.Г., асп. Благодир Ф.К.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a90268d1db2c14035557301519396493
title_5a90268d1dc4420067691231519396493
title_5a90268d1dd5917894529281519396493
title_5a90268d1deff4990707811519396493
Top