Історія підрозділу

Одним з перших випускників Новоросійського університету (1868) по кафедрі чистої математики був Ярошенко Семен Петрович (1846-1917) (народився в м.Херсоні). У 1871 р. він захистив докторську дисертацію і в 1876 р. був обраний ординарним професором чистої математики. Ярошенко С.П. блискуче читав лекції по геометрії та алгебрі і, зокрема, спеціальний курс проективної геометрії. Він вперше російською мовою опублікував основи проективної геометрії в роботі “Начала новой геометрии” (1873). Працював в університеті до 1899 року.

Одним з засновників одеської наукової геометричної школи був Каган Веніамін Федорович (1869-1953), який народився в м.Шауляй (Литва). В 1888 році він поступив на фізико-математичний факультет Новоросійського університету і навчався на ньому один рік. Вже на другому курсі за власною ініціативою починає займатися геометрією Лобачевского, популяризатором якої він був все своє життя. За участь у студентському русі Каган В.Ф. був виключений з університету і висланий з Одеси. Завершив математичну освіту в 1892 р. екстерном на фізико-математичному факультеті Київського університету . В 1904-1923 р. працював у Новоросійському університеті. В цей період він захистив у 1904 р. магістерську роботу “Основания геометрии”. Вона була опублікована в «Записках Новороссийского университета»(т.1-2,1905-1907 ). З 1923 р. Каган В.Ф. працює професором Московського університету, де незабаром очолив нову кафедру диференціальної геометрії. Творець теорії кратних проективних просторів, які є широким узагальненням просторів Лобачевского. Ця теорія через півстоліття зусиллями одеських геометрів отримала дуже перспективний розвиток.

Коли після реорганізації вищої школи в 1921 р. фізико-математичний факультет університету було включено в ІНО (інститут народної освіти) , в ньому засновується кафедра математики із секціями аналізу, геометрії і механіки. Кафедру очолив Іван Юрійович Тимченко (1863-1939) , що разом з В.Ф.Каганом був одним з вихованців Івана Владиславовича Слешинського (1854-1931). Тимченко також керував секцією геометрії , а його роботи присвячені в основному історії математики.

Як структурний підрозділ, кафедра геометрії була заснована у 1930 р. в складі математичного факультету ФХМІ (фізико-хіміко-математичного інституту). На той час було 4 кафедри (алгебри, аналізу, геометрії, теоретичної механіки і математичної фізики). Керівником кафедри геометрії був І.Ю.Тимченко. У 1933 р. на базі цього інституту був відновлений Одеський державний університет і математичний факультет університету. І.Ю.Тимченко викладав аналітичну, диференціальну і вищу геометрію, історію і методологію математики, Є.Х.Гохман – курс тензорного числення, що був виданий у 1935 р. під назвою “Введение в тензорное исчисление”. За запрошенням, в 1938-1941 і 1946-1961 р. курси аналітичної, диференціальної, нарисної і проективної геометрії читав професор Московського державного університету М.О.Лєдньов.

Під час війни в 1944 р. , коли університет відновив роботу в звільненій Одесі, на фізико-математичному факультеті було дві математичні кафедри: математичного аналізу та кафедра геометрії і алгебри. У 1947-1950 р. кафедру геометрії і алгебри очолював Василь Іванович Костін (1910-1953, народився в с. Данилівка, Ашкарського району, Саратовської губернії). Він в 1948 р. опублікував перший в СРСР підручник “Основания геометрии” і його докторська дисертація була присвячена саме цій тематиці.

Кафедра геометрії (незабаром перейменована в кафедру геометрії і топології) була створена в складі механіко-математичного факультету в 1963 р. В період 1963-1989 р. її очолював Микола Степанович Синюков (1925-1992, народився в м.Пенза), що у 1955 р. приїхав працювати в Одеський університет після закінчення аспірантури Московського університету. У 1971 р. в Інституті Математики АН України (де в той час працював академік АН України А.З.Петров) він захистив докторську дисертацію “Теорія геодезичного відображення ріманових просторів та її узагальнення”. Ця теорія базувалося на ідеях В.Ф.Кагана про кратно проективні простори. Незабаром на факультеті в 1976 р. була створена спеціалізована Рада по фізико-математичних науках ДО 68.24.10, в якій було дві спеціальності: 01.01.02- диференціальні рівняння і 01.01.04- геометрія і топологія. Головою Ради був М.С.Синюков, а вченими секретарями – співробітники кафедри М.Л.Гаврильченко, а потім С.Г.Лейко. Протягом 10 років Рада плідно функціонувала - було захищено в загальній чисельності більш 60 кандидатських дисертацій, біля третини з них - по геометрії.

У 1984 р. на базі кафедри геометрії і топології в Одесі була проведена 8 Всесоюзна наукова конференція з сучасних проблем геометрії.

З 1988 р. по 2010 рік кафедрою керував її випускник 1972 р. Святослав Григорович Лейко (1949 -2010, народився в с. Грабів, Рівненської обл.). В 1998 р. в Казанському університеті він захистив докторську дисертацію “Дифференціальна геометрія узагальнено-геодезичних відображень многовидів та їх дотичних розшарувань”. В ній були розвинуті ідеї В.Ф.Кагана, М.С.Синюкова і також розроблений принципово новий напрямок геометрії відображень, що базується на варіаційних задачах для функціоналів повороту кривих в (псевдо)ріманових просторах.

З 2010 року кафедру очолив Сергій Михайлович Покась ( 1950 року народження, народився в м. Одеса , випускник кафедри 1973 року. В 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Ізометричні і конформні перетворення в асоційованих ріманових просторах » . В 2000 році Покасю С.М. присвоєно звання «Відмінник освіти України», у 2004 році – «Подяка прем’єр-міністра України В.Ф.Януковича», у 2006 році - почесне звання «Заслужений працівник освіти України»

З 2004 в Одесі щорічно на базі кафедри вищої математики ОНАХТ та Університету Тромсо (Норвегія) проводиться Міжнародна конференція “Геометрія в Одесі. Диференціальна геометрія та її застосування”. Кафедра геометрії і топології ОНУ приймає в ній активну участь.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a115e1d6b46118047382191511087645
title_5a115e1d6b5ac16802830231511087645
title_5a115e1d6b6c92643548031511087645
title_5a115e1d6b7e41959028411511087645
Top