Завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор

shcogolev

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коротка біографія

Народився 15 грудня 1959 року. У 1977 році став студентом Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, який закінчив з відзнакою у 1982 році. У 1986 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Диференціальні рівняння і математична фізика». З 1985 по 1992 роки працював в Одеському інституті інженерів морського флоту. З 1992 працюю в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова на кафедрі вищої математики. В 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю «Диференціальні рівняння». З 2014 року обіймаю посаду завідувача кафедри вищої математики. В 2015 році здобув вчене звання професора по цій кафедрі. Опублікував понад 130 наукових та навчально-методичних робіт. Основні наукові інтереси в галузі математичної теорії коливань. На кафедрі читав курси математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії стійкості руху, вищої математики, філософії математики, теорії ймовірностей та математичної статистики та інших. Є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій. 

Перелік основних наукових публікацій

 1. Костин А. В., Щёголев С. А. Об одном классе решений дифференциальной системы с медленно меняющимися параметрами // Укр. матем. журн. – 1989. – Т. 41, № 1. - С. 101 – 103.
 2. Щёголев С. А. Об одном классе решений многочастотной квазилинейной системы дифференциальных уравнений // Укр. матем. журн. – 1990. – Т. 42, № 9. – С. 1294 – 1296.
 3. Щёголев С. А. О решениях квазилинейной дифференциальной системы с периодическими коэффициентами // Укр. матем. журн. – 1993. – Т. 45, № 8. – С. 1157–1161.
 4. Щёголев С. А. О решениях квазилинейной почти треугольной системы разностных уравнений // Укр. матем. журн. – 1995. – Т. 47, № 4. – С. 525 –530.
 5. Щёголев С. А. Построение решения квазилинейного дифференциального уравнения в частных производных параболического типа с осциллирующими и медленно меняющимися коэффициентами // Укр.матем.журн. – 1995. – Т. 47, № 8. – С. 1129 – 1135.
 6. Щёголев С. А. О существовании одного класса решений дифференциальных уравнений с осциллирующими коэффициентами в банаховом пространстве // Дифференц. уравн. – 1996. – Т. 32, № 4. – С. 570 – 571.
 7. Щёголев С.А. О сведении линейной двумерной системы с осциллирующими коэффициентами к системе, близкой к двумерной с медленно меняющимися коэффициентами в резонансном случае случае // Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и математической физики. – К.: ИМ НАНУ, 1997. – С. 281 – 283.
 8. Костин А.В., Щёголев С. А. О решениях квазилинейной дифференциальной системы второго порядка, представимых рядами Фурье, содержащими медленно меняющиеся параметры // Укр. матем. журн. – 1998. – Т. 50, № 5. – С. 654 – 664.
 9. Щёголев С. А. Об одном классе решений счётной квазилинейной системы дифференциальных уравнений, содержащих медленно меняющиеся параметры // Укр. матем. журн. – 1998. – Т. 50, № 8.–С. 1121–1128.
 10. Щёголев С. А. Резонансный случай полного разделения линейной дифференциальной системы с медленно меняющимися параметрами // Крайові задачі для диференціальних рівнянь. – К.: ІМ НАНУ, 1998. – Вип. 3. – С. 165 – 175.
 11. Щёголев С. А. О представлении решений некоторых классов систем линейных дифференциальных уравнений // Крайові задачі для диференціальних рівнянь. – К.: ІМ НАНУ, 1998. – Вип. 2. – С. 283 – 288.
 12. Щёголев С. А. О существовании у квазилинейной дифференциальной системы второго порядка частных решений, представимых рядами Фурье медленно меняющимися параметрами // Доповіді НАН України. – 1999. – № 8. – С. 42 – 46.
 13. Щёголев С. А. Резонансный случай существования решений квазилинейной дифференциальной системы второго порядка, представимых рядами Фурье, содержащими медленно меняющиеся параметры // Укр. матем. журн. – 1999. – Т. 51, № 2. – С. 285 – 288
 14. Щёголев С. А. О решениях одного класса квазилинейных дифференциальных систем с медленно меняющимися параметрами // Доповіді НАН України. – 2000. – № 1. – С. 25 –27.
 15. Щёголев С. А. Об одном классе решений дифференциального уравнения в частных производных гиперболического типа // Вісник Одес. ун-ту. – 2000. – Т. 5, вип. 3. Фіз.-мат. науки. – С. 24 –28.
 16. Щёголев С. А. О колебаниях в квазилинейных дифференциальных системах с медленно меняющимися параметрами при наличии внутреннего и внешнего резонансов // Вісник Одес. ун-ту. – 2001. – Т. 6, вип. 3. Фіз.-мат. науки. – С. 44 –50.
 17. Кореновский Арк. А., Щёголев С. А. Об одном классе решений многочастотной квазилинейной дифференциальной системы // Вісник Одес. ун-ту. – 2003. – Т. 8, вип. 2. Фіз.-мат. науки. – С. 45 –49.
 18. Щёголев С. А. О некоторых классах решений двумерных многочастотных квазилинейных диференциальных систем / Дифференц. уравн. – 2004. – Т. 40, № 10. – С. 1312 – 1317.
 19. Щоголев С. А. Про розв'язки квазілінійних диференціальних систем з коливною матрицею лінійної частини // Матем. студії. – 2007. – Т. 27, № 1. – С. 77 – 84.
 20. Щоголев С. А. Про коливання у квазілінійних диференціальних системах з блочно-діагональною матрицею коефіцієнтів лінійної частини // Матем. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – Т. 50, № 4. – С. 31 – 37.
 21. Щёголев С. А. О решениях, представимых рядами Фурье с медленно меняющимися параметрами, квазилинейной дифференциальной системы второго порядка // Вісник Одес. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 7. Матем. і механ. – С. 156 – 176.
 22. Костин А. В., Щёголев С. А. Об устойчивости колебаний, представимых рядами Фурье с медленно меняющимися параметрами // Дифференц. уравн. – 2008. – Т. 44, № 1. – С. 45 –51.
 23. Щёголев С. А. О полном разделении некоторых классов линейных однородных систем дифференциальных уравнений // Вісник Одеськ. нац. ун-ту. – 2008. – Т. 13, вип. 18. Матем. і механ. – С. 117 – 129.
 24. Щоголев С.А. Про розв’язки квазілінійної диференціальної системи другого порядку, зображувані рядами Фур’є з повільно змінними параметрами в деяких критичних випадках // Укр. матем. вісник. – 2010. – № 3. – С. 384 – 399.
 25. Щоголев С. А. Про деякі резонансні випадки в квазілінійних системах із повільно змінними параметрами // Матем. методи та фіз.-мех. поля. – 2010. – Т. 53, № 3. – С. 85 – 92.
 26. Щёголев С. А., Ситник В. А. О существовании и устойчивости решений специального вида квазилинейного дифференциального уравнения в банаховом пространстве // Вісник Одеського нац. університету. Математика, механіка. - 2010. – Т.15, вип. 18. – С. 102 – 111.
 27. Щёголев С. А. Об одном особом случае в теории колебаний квазилинейных дифференциальных систем с медленно меняющимися параметрами // Вісник Одеського нац. університету. Математика, механіка. – 2010. – Т. 15, вип. 19. – С. 126 – 134.
 28. Щоголев С. А. Про один особливий випадок існування розв’язків квазілінійних диференціальних систем, зображуваних рядами Фур’є із повільно змінними параметрами // Матем. методи та фіз.-мех. поля. – 2012. – 55, № 2. – С. 41–51.
 29. Щёголев С. А. Полное разделение линейной однородной системы дифференциальных уравнений с осциллирующими коэффициентами в особом случае // Вісник Одеського нац. ун-ту. Матем. і мех. – 2012. – Т. 17, вип. 1–2(13–14). – С. 151–167.
 30. Щёголев С. А. О специальных классах решений дифференциальной системы с квазижордановой матрицей линейной части // Вісник Одеського нац. ун–ту. Матем. і мех. – 2012. – Т. 17, вип. 3(15). – С. 68–81.
 31. Shchogolev S. A. On a reduction of nonlinear second-order differential system to a some special kind // Вісник Одеського нац. ун–ту. Матем. і мех. –2012. – Т. 17, вип. 4(16). – С. 97–103.
 32. Shchogolev S.A. On existence of a special kind’s integral manifold of the nonlinear differential system with slowly varying parameters // Вісник Одеського нац. ун–ту. Матем. і мех. – 2013. – Т. 18, вип. 2(18). – С. 80–96.
 33. Shchogolev S. A. On a reduction of nonlinear first-order differential equation with oscillating coefficients to a some special kind // Вісник Одеського нац. ун–ту. Матем. і мех. – 2013. – Т. 18, вип. 4(20). – С. 60–67.
 34. Shchogolev S. A. On the block separation of the linear homogeneous differential System with oscillating coefficients in the resonance case // Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics. 63 (2014), pp. 123–140.
 35. Shchogolev S. A. On a reduction of a linear homogeneous differential system with Oscillating coefficients to a system with slowly varying coefficients // Vysnyk Odesk. Nats. Univers. Mat i Mekh. – 2014. – V. 19, Is. 1(21). – P. 81–91.
 36. Shchogolev S. A. On the oscillations in the quasilinear second order differential systems with slowly-varying parameters // Vysnyk Odesk. Nats. Univers. Mat i Mekh. – 2014. – V. 19, Is. 2(22). – P. 75–86.
 37. Shchogolev S. A. On a Reduction of a Linear Homogeneous Differential System with Oscillating Coefficients to a system with slowly varying coefficients in Resonance case // Visnyk Odesk.Nats. Univers.Mat.i Mekh. – 2014 . – V.19, Is. 3(23). – P.47–55.
 38. Shchogolev S. A. On a one class of the solutions of the nonlinear first-order differential equation with oscillating coefficients // Visnyk Odesk.Nats. Univers.Mat.i Mekh. – 2014 . – V.19, Is. 4(24). – P.65–70.
 39. Shchogolev S. A. On the existence of the integral manifold of a special type of a some nonlinear differential system // Researches in Mathematics and Mechanics. – 2015. – V.20, Is. 2(26). – P. 81–89.
 40. Щёголев С. А., Джашитова В. В. О сведении счётной линейной системы с коэффициентами осциллирующего типа к одному специальному виду в резонансном случае // Дослідження в математиці і механіці. – 2016. – Т.21, вип.1(27). – С. 85–91.
 41. Щоголев С. А., Джашитова В.В. Про спеціальні класи розв’язків зліченної блочно-діагональної диференціальної системи // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Матем. і інформ. – 2016. – Вип. № 1(28). – С. 159–167.
 42. Щёголев С. А. Блочная диагонализация линейной однородной дифференциальной Системы с коэффициентами осциллирующего типа в резонансном случае // Дослідження в математиці і механіці. – 2016. –Т.21, вип. 2(28). – С. 63–75.
 43. Shchogolev S.A., Jashitova V. V. On the solutions of oscillating-type countable differential systems with slowly varying parameters // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 231, № 5, June 2018. DOI 10.1007/s10958-018-3836-7.
 44. Щоголев С. А. Деякі задачі теорії коливань для диференціальних систем, які містять повільно змінні параметри. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора-фізико-математичних наук. – Київський національний університет имені Тараса Шевченка, Київ, 2012. – 290 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b532c825121d2372694031532177538
title_5b532c825134815779716241532177538
title_5b532c825145d20671518771532177538
title_5b532c825156e915617511532177538
Top