Кафедра кліничної психології

Кафедра кліничної психології

Завідуючий кафедрою професор Херсонський Борис Григорович

Завідуючий кафедрою професор Херсонський Борис Григорович

Викладачі й співробітники кафедри:

Усього в штаті професорсько-викладацького персоналу кафедри 14 співробітників:

 • 4 професора, у тому числі 3 доктор наук;
 • 7 доцентів, кандидатів наук.
 • 2 магістри, старші викладачі.
 • 1 старший викладач.

Крім того, навчальний процес забезпечують 6 викладачів – сумісників, в тому числі 4 кандидата наук, доценти, 2 старших викладача.

Усі без винятку викладачі мають базову психологічну, медичну, педагогічну освіти, що відповідає профілю дисциплін, які вони читають:

 • Херсонський Борис Григорович, завідуючий кафедрою, професор.
 • Розанов Всеволод Анатолійович, доктор медичних наук, професор.
 • Простомолотов Валерій Федорович, доктор медичних наук, професор.
 • Псядло Едуард Михайлович, доктор біологічних наук, професор.
 • Білоножко Анжеліка Володимирівна, старший викладач.
 • Геллєр Ігор Ілліч, кандидат психологічних наук, доцент.
 • Донець Ольга Юріївна, кандидат медичних наук, доцент.
 • Коробіцина Маргарита Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент.
 • Кременуцька Маргарита Костянтинівна, кандидат психологічних наук, доцент.
 • Моховиків Олександр Миколайович, кандидат медичних наук, доцент.
 • Павелко Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент.
 • Кантарова Наталя Василівна, магістр психології, старший викладач.
 • Смокова Людмила Степанівна, кандидат психологічних наук, старший викладач
 • Юнг Наталя Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент.
 • Ласунова Світлана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, докторант
 • Булгак Евеліна Дмитрівна, старший викладач.
 • Жуковський В'ячеслав Іванович, старший викладач.

Cпеціальності та спеціалізації:

Шифр галузі: 0301

Найменування галузі знань: Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: Психологія

Код напряму підготовки: 6.030102 (бакалавр)

Передбачено підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Спеціалізація:

 • Юридична психологія (на базі освіти "молодший спеціаліст", перепідготовка в рамках другої вищої освіти)
 • Клінічна психологія (на базі середньої спеціальної освіти, перепідготовка в рамках другої вищої освіти)
 • Психологія (перепідготовка в рамках другої вищої освіти)
 • Курси підвищення кваліфікації для психологів, лікарів та медичних працівників із вищою та середньою спеціальною освітоюза напрямками:
 • „Психокорекція та психотерапія”
 • „Клінічна психодіагностика”
 • „Суїцидологія”
 • „Психосоматичні розлади та їх психологічна корекція”
 • „Психологічні проблеми невротичного пацієнта, їх корекція”

Історична довідка

Кафедра клінічної психології була створена 1 березня 1999 року в Інституті післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І.Мечникова та відразу стала центром розповсюдження психологічних знань серед студентської молоді.

За роки існування вже створена стабільна база набору абітурієнтів. З 2003 року було досягнуто домовленості з середніми спеціальними установами м. Одеси та одеської області про зарахування випускників цих навчальних закладів за результатами державних випускних іспитів.

З 2008 року розпочата робота курсів підвищення кваліфікації для психологів, лікарів та медичних працівників із вищою та середньою спеціальною освітою.

У зв'язку з важливістю й актуальністю подальшого розвитку наукових досліджень в області психологічних наук, підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в 2003 році була відкрита заочна й стаціонарна аспірантура за спеціальністю 19. 00. 08 - спеціальна психологія, а в 2006 була відкрита заочна й стаціонарна аспірантура за спеціальністю 19. 00. 04 - Медична психологія.

У 2006 році в Інституті Інноваційної та післядипломної освіти на базі кафедри клінічної психології створено лабораторії:

 • Лабораторія психодіагностики (науковий керівник професор Псядло Е.М.)
 • Лабораторія клінічної, реабілітаційної психології і психологічних експертиз (науковий керівник доцент Коробіцина М.Б.)

Напрямки наукової та викладацької діяльності і її результати:

За період функціонування кафедри значно розширилася сфера її наукових інтересів. Основні наукові напрямки:

 1. Оцінка та психокорекція стрес-реагування у робітників екстремальних професій. Цей напрямок розроблюється в рамках держбюджетної теми № 168 «Створення психодіагностичних засобів та їх застосування в умовах діяльності психологічних служб МНС.» (номер держреєстрації 0107U003866). Замовник - МОН У країни.

Науковий керівник д.м.н., проф. Розанов В.А. Відповідальний виконавець: д.б.н., проф. Псядло Е.А. Виконавці: к.м.н., проф..Херсонський Б.Н., к. психол. н.,доцент Кременчуцька М.К., к.м.н., доц. Донець О.Ю., ст. вик. Білоножко А. В., аспірант Самара О.Є., психолог ГУ МНС України в Од. обл. Доценко Н.А., , ст..псих. ГУ МНС України в Од. обл., кап. вн. служби Курбатова О.В.

 1. Глибинна психологія та психоаналіз (професор Херсонський Б. Г.)
 2. Моніторинг і превенція суїцидальної поведінки, розробка та стандартизація методів експериментально-психологічного дослідження для виявлення суїцидальних тенденцій (професор Розанов В.А., доцент Моховіков О.М.).
 3. Психологія та медицина праці ( професор Псядло Е.М.)
 4. Клінічна, реабілітаційна психологія і психологічні експертизи (доцент Коробіцина М.Б.)
 5. Психічні особливості взаємодії «людина – комп’ютер», моделювання та обробка художньої та графічної інформації (доцент Кременчуцька М.К.)
 6. Психологічні аспекти юридичної психології (доцент Юнг Н.В.)

У 2004році виконано проект «Розробка та стандартизація методів експериментально-психологічного дослідження для виявлення суїцидальних тенденцій».

Основні результати фундаментальних досліджень - Підвищення рівня свідомості військових психологів щодо суїцидальних тенденцій,втілення нових методів психологічних досліджень,зменшення числа самогубств, зокрема у ВПС.

У науково-дослідній роботі беруть участь студенти денної та заочної форми навчання.

Практичні навики та відпрацювання теоретичних знань студенти отримують на базах практики:

 • Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Одеській області.
 • Міжнародна благодійна організація «Реабілітаційний центр «Сходи».
 • Відділки у справах дітей (районного, міського та обласного підпорядкування).
 • Психіатрична лікарня №1 м. Одеси.
 • Головне управління за надзвичайними ситуаціями МНС України

Наукові зв'язки з національними й закордонними установами й закладами

 • Шведський національний центр превенції суїцидів.
 • Університет Риджайн (Канада). Відділення соціальної роботи.
 • Європейська ланка ВІЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) з моніторингу й попередження суїцидального поводження (Женева). Професор Розанов В.А. - представник України у ВІЗ по питаннях превенції суїцидів.
 • Національний центр превенції й вивчення суїцидального поводження (Стокгольм).
 • Центр психологічного здоров'я Європи (Брюсель).
 • Інститут медицини праці Академії медичних наук РФ (Москва).
 • Університет Пассау, філософський факультет інститут психології (Німеччина)

Сумісно з фахівцями Українського НДІ медицини транспорту кафедра клінічної психології бере участь в розробці науково-дослідної тематики з питань психології та організації праці, професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки. Викладачі кафедри співпрацюють з НДІ та вищими навчальними закладами щодо впровадження психологічних знань, вмінь, навичок оптимальної організації праці, керівництва трудовими колективами, розв'язання конфліктних ситуацій на виробництві та інше.

Навчальна робота:

Кафедра клінічної психології читає наступні курси:

 • Нормативнідисциплини. Цикл природничо-наукової та професійної та практичної підготовки
 • Анатомія та еволюція нервової системи людини.
 • Диференціальна психологія
 • Екологія людини
 • Експериментальна психологія
 • Загальна психологія
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Інженерна психологія
 • Історія психології.
 • Клінічна психологія.
 • Математичні методи в психології
 • Методика проведення експертизи.
 • Основи психологічної практики
 • Основи психологічного консультування
 • Основи біології та генетики людини
 • Основи психотерапії
 • Патопсихологія
 • Практикум із загальної психології
 • Психогенетика
 • Психологія праці
 • Психологія родини
 • Психофізіологія
 • Психологія управління та організаційна психологія
 • Сексологія та сексопатологія
 • Соціальна психологія
 • Спецпсихологія та дефектологія
 • Юридична психологія

Вибіркові дисциплини. Цикл дисциплин самостійного вибіру навчального закладу:

 • Вікова патопсихологія
 • Гештальт психологія
 • Глибинна психологія
 • Економічна психологія
 • КСППЕ
 • Нейрохімія та психофармакологія
 • Основи наукових досліджень
 • Основи суїцидології
 • Нейробіологія поведінки
 • Практикум із психології агресії
 • Психологічні проблеми творчості та мистецтва
 • Психіатрія та наркологія
 • Психодинамічна терапія
 • Психосоматичні захворювання
 • Психологія адитивної поведінки
 • Психологія особистості
 • Психологія спілкування та конфліктологія

В рамках самостійного вибіру студентів започатковано спецкурси та спецпрактикуми:

 • Вступ до нейро-лігвістичного програмування
 • Екзестенціальна психологія
 • Ендогенні психічні захворювання. Клініка, діагностика та участь психолога в терапевтичній роботі.
 • Основи психосоматики
 • Основні аспекти мотивації в юридичній психології
 • Особливості клініки, діагностики та терапії розладів особистості.
 • Погранична психіатрія
 • Практичні додатки нейро-лігвістичного програмування
 • Психологія дискусійного спілкування
 • Психологія переживань
 • Робота психолога в клініці
 • Теорія та практика профконсультування
 • Тестування в клінічній психології
 • Ціннісна структура особистості

Видано методичних розробок і посібників:

За останні п'ять років викладачами було опубліковано 8 монографій, понад 120 наукових праць, видано 10 методичних посібників та методичних вказівок для студентів.

Підготовка кадрів:

В аспірантурі навчаються 1 докторант, 14 аспірантів та 3 пошукувача за спеціальностями 19.00.08 – спеціальна психологія, 19.00.01 – історія психології, 19.00.04 – медична психологія

Докторанти:

 • Ласунова С. В. – докторант кафедри.

Аспіранти:

 • Науковий керівник професор Херсонський Б.Г.:
  • Осічко О. В.
  • Єгорченко С. П.
  • Смолінська О. В.
  • Василевська Н.П.
 • Науковий керівник професор Розанов В.А.:
  • Самара О.Є.
  • Нєдєлкова С. Т.
  • Мукєло І. О.
  • Ємяшева Ж. В.
  • Пєнова І. К.
  • Мідько А. А.
 • Науковий керівник професор Псядло Е.М.:
  • Мірлян К. М.
  • Лаврова М. В. (пошукувач)
 • Науковий керівник професор Простомолотов В.Ф.:
  • Поліщук М. А.
 • Науковий керівник доцент Коробіцина М.Б.:
  • Варнава У.В.
  • Поломарь О.В. (пошукувач)
  • Костюк А.(пошукувач)
  • Науковий керівник доцент Моховіков О.М.:
  • Агалаков С. Г.

Захистили кандидатські дисертації:

 • Кременчуцька М. К. «Психологічний аналіз мисленєвих процесів комп’ютерних користувачів», 2005.
 • Юнг Н.В. «Психологічні особливості формування ціннісних орієнтацій у підлітків, що складають групи ППР», 2006
 • Павелко І.І. «Гуманістична спрямованість спілкування як умова подолання агресивних тенденцій у підлітків», 2007
 • Білоножко А.В. робота подана до захисту, 2008.
 • Кантарьова Н. В. "Особистісні особливості дітей з мовними порушеннями дошкільного та початкового шкільного віку", 2004 (магістерська, Болгарія)
 • Смокова Л.С. "Конфлікти і ціннісні орієнтації: крос-культурний аналіз між Україною та Болгарією",2004 (кандидатська європейского зразку(Dr.Social Psychology), Болгарія).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a115e8b0cae319298587001511087755
title_5a115e8b0cbfa8712122241511087755
title_5a115e8b0cd1314098250291511087755
title_5a115e8b0ceb19743373901511087755
Top