Відділення довузівської підготовки

Продовжуємо навчальний процес на Мечников-курсах дистанційно!

fdp001

 Для громадян України. Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади  України.

fdp1

 Завідувач відділенням довузівської підготовки - кандидат філологічних наук, доцент Пащенко Микола Васильович.

    Телефон деканату: 63-76-04; м/б тел.: 067-49-11-214).

fdp2

 Основні передумови діяльності  і  завдання  ВДП :

 –  здійснення навчальної роботи відповідно програм шкільних предметів.

 –   спеціалізована підготовка слухачів до незалежного оцінювання знань у формі тестування і результативність вступу слухачів ВДП до університету та інших вищих навчальних закладів за напрямами:

 – історія та археологія, соціологія, політологія, міжнародні відносини,суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини, культурологія, філософія, правознавство, облік і оподаткування, менеджмент, менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, економічна теорія, економічна кібернетика, фінанси, банківська справа та страхування, українська мова та література, російська мова та література, болгарська мова та література, журналістика,англійська/німецька/французька/іспанська мова та література, фізика та астрономія, науки про Землю (геологія), хімія, математика, прикладна математика, прикладна фізика та наноматеріали, комп’ютерна інженерія, географія, геологія, біологія, біотехнології та біоінженерія, психологія, соціальна робота, освіта/педагогіка (біологія та здоров'я людини, хімія, географія), соціальна робота, туризм;

 – ведення рекламної, профорієнтаційної роботи, спрямованої на виконання плану набору на підготовчі відділення та курси, а відтак і плану набору на 1 курс університету;

  --адаптація майбутніх студентів до умов навчання у ВНЗ ( уміння конспектувати лекційний матеріал, самостійно засвоювати програмовий матеріал, оформляти його як індивідуальну контрольну, творчу роботу, працювати над виконанням тестових завдань за різноманітними формами, технологіями.

fdp3

Структура  відділення:

 - підготовче відділення (ПВ) - денне;

 - підготовчі курси (ПК) - денні, заочні,

 - в т.ч. курси денні - за місцем безпосереднього проживання та навчання у школі -школи-класи за різними віковими категоріями учнів( згідно угод з окремими загальноосвітніми школами, гімназіями, ліцеями, коледжами).

 

 

 

fdp4

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ І КУРСИ –-  ЦЕ АКТИВІЗАЦІЯ СПІЛКУВАННЯ,  ПОГЛИБЛЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВАШИХ ЗНАНЬ!

 

Планування і організацію навчальної роботи забезпечують:

 rykova

   фахівець І категорії Рикова Людмила Олексіївна

тел.: 63-76- 04 

на підготовчому відділенні і  на підготовчих курсах (заочно-дистанційна форма навчання)

 sorochan

старший лаборант Сорочан Світлана Олексіївна

на підготовчих курсах (денна форма навчання, в т. ч. у філіях)

фахівець ІІ категорії Дишлева Тетяна Павлівна

рекламно-профорієнтаційну роботу здійснює

фахівець ІІ категорії Петельська Світлана Олександрівна (тел. 63 – 76 – 04).

Підготовче відділення(ПВ):

 fdp7Pозраховане на тих, хто має повну середню освіту, однак має проблеми з якістю засвоєння знань за шкільними програмами, в тому числі у зв’язку із закінченням школи в минулі роки, службою в армії тощо.

Термін навчання 8 – 6 місяців, починаючи з жовтня місяця.

Перелік документів, необхідних для зарахування:

       –   заява (на бланку ВДП);

       –   документ  про загальну середню освіту державного зразка;

       –   медична довідка - фо  –  6 фотокарток розміром 3х4 см.;

       –   паспорт або свідоцтво про народження (пред’являється особисто).

 

 Організація навчальної роботи на ПВ :

 –  тижневе навантаження - 24 год./тиждень

 –  значний обсяг часу відводиться на навчальну роботу

  у групах кількістю 10 - 15 слухачів, що дозволяє індивідуалізувати та     

  інтенсифікувати процес навчання.

  –  навчальну роботу на ПВ виконують викладачі  університету,

        35-40 відсотків із їх числа є кандидатами наук, доцентами.

 

 Заняття на ПВ проходять у будні (друга зміна - з 14.00 до 18.20 хв.),

 Навчальні плани:

– складають предмети, які виносяться на зовнішнє тестування( за наслідками якого подаються до приймальної комісії сертифікати для участі в конкурсі на той чи інший напрям підготовки), а також ряд споріднених з ними предметів з метою кращої адаптації в умовах навчання на 1 курсі за обраним напрямом підготовки.є

 Слухачі забезпечуються: навчально-методичною документацією; медичним обслуговуванням, місцями в гуртожитку.

 Заняття на ПВ проходять у будні (друга зміна - з 14.00 до 18.20 хв.),

 

Підготовчі курси(ПК):

fdp8

 для випускників минулих років та учнів 10-11 класів. 

Терміни навчання:

  - на денних курсах -8,7, 6, 5, 4, 3 міс., починаючи з жовтня, з обсягом тижневого навантаження - 12 год. 

Перелік документів, які подаються до зарахування:

 –  заява(на бланку ВДП);

 – копія паспорта або свідоцтва про народження;

 – І фото розміром 3х4

Заняття в суботу та неділю - з 9.30 до 15.20;

 –  на заочних курсах (для іногородніх) навчальний процес здійснюється протягом - 8, 5 і 3 місяців.

fdp9

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ/АБІТУРІЄНТИ !!! 

ЧИ МОЖЕТЕ ВИ ПРОТЯГОМ ТИЖНЯ ВИДІЛИТИ ЗІ СВОГО БЮДЖЕТУ ЧАСУ ВІД 12 ДО 24 ГОД. ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ/ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ З МЕТОЮ ПІДГОТОВКИ ДО ТЕСТУВАННЯ ? 

НАПЕВНЕ, ЩО НІ!

ОДНАК, ПРИЙШОВШИ НА ПІДГОТОВЧІ ВІДДІЛЕННЯ ЧИ КУРСИ,  ВИ ЛЕГКО ВКЛЮЧИТЕСЬ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, ОРГАНІЗОВАНИЙ ВІДПОВІДНО СУЧАСНИХ ВИМОГ; 

ВИ ОТРИМАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ БІЛЬШ УСВІДОМЛЕНОГО ТА ІНТЕНСИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ; 

ВИ НАБУДЕТЕ НЕОБХІДНІ УМІННЯ І НАВИЧКИ ЗА РАХУНОК ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ДІАЛОГУ З ВИКЛАДАЧАМИ ТА  ІНШИМИ СЛУХАЧАМИ.

Заочна  форма навчання

fdp10

– для іногородніх випускників та учнів старших класів-жителів районів Одеської та інших областей України; 

–  передбачає: виконання 4 комплексів контрольних робіт з кожного предмету, кожен з яких включає по 4 контрольні роботи  з 3-х  предметів( див. на сайті  Приймальної комісії Перелік напрямів(спеціальностей) та комплексів предметів...) 

 Для слухачів-заочників передбачені лекційні заняття та консультації в зручний для них час, в т.ч. в онлайн режимі. 

Викладацький склад:

fdp11

навчальна робота на підготовчих курсах забезпечується висококваліфікованими викладачами та співробітниками університету, їх налічується до З0 осіб щорічно, біля 35-40 відсотків від цієї кількості мають наукові ступені та звання. Цими ж викладачами розробляються і видаються друком програми, інші види навчально-методичної документації, а також посібники і підручники (на паперових та електронних носіях).

УВАГА! ЗА УЧАСТЮ ВИКЛАДАЧІВ

ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ РОКІВ (КОЛИ ТЕСТУВАННЯ ПРОХОДИЛО НА РІВНІ ЕКСПЕРИМЕНТУ І УНІВЕРСИТЕТ БУВ ЦЕНТРОМ З ТЕСТУВАННЯ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ !),НАБУТО ЗНАЧНИЙ ДОСВІД З РОЗРОБКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ТАКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, МАТЕМАТИКИ, А ТАКОЖ ФІЗИКИ, ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ, ІНОЗЕМНИХ МОВ.

ВИБІР  ЗА ВАМИ !

fdp12

 На підготовчому відділенні чи  на денних або ж заочних курсах ви можете  вивчати ряд навчальних предметів –  не більше 4-х( українська мова, українська література читаються поокремо!).

 ВІДДІЛЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ -

  - ЦЕ –  ЗАПОРУКА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЗНАНЬ; 

 - ЦЕ –  ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО/НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ:

 - ЦЕ –  БІЛЬША ВІРОГІДНІСТЬ ЗАРАХУВАННЯ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ! 

Прим.:   Перелік комплексів предметів, за якими здійснюється навчальна робота, дивіться у Правилах прийому на І курс у  поточному році, опублікованих на сайті Приймальної комісії 

Відділення довузівської підготовки (тел.: 63-76-04) організовує для учнів та випускників ЗОШ  екскурсії  на факультети та в наукові підрозділи університету:

ЕКСПРЕС – ІНФОРМАЦІЯ

fdp13Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Запрошує випускників шкіл і старшокласників на підготовче відділення та курси.

Ми допоможемо вам:

  • у виборі комплексу предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання;;
  • у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання у формі тестування;
  • у підготовці до творчого заліку – для вступу на спеціальність «журналістика»;
  • в отриманні максимально високого додаткового балу (до5%) – для слухачів, які вступають на природничі спеціальності.

Ви це повинні знати:   досвід минулих років свідчить, що зорієнтованими у питаннях довузівської підготовки і, як наслідок, зарахованими на 1 курс виявилися абітурієнти, які були слухачами підготовчих відділень та курсів саме нашого університету. А це означає, що проходити довузівську підготовку і вступати слід в одному і тому ж ВНЗ.

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ/АБІТУРІЄНТИ !!!

ВІДДІЛЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ЗАПРОШУЄ ВІДВІДАТИ ДЕКАНАТ ВІДДІЛЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ, ДЕ ВИ ОТРИМАЄТЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ З УСІХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ВСТУПОМ ДО УНІВЕРСИТЕТУ.

Звертатися за адресою:  Одеса, Французький бульвар 24/26, каб. 82, 82-а.  за телефонами: 63 – 76 – 04, моб.: 067-49-11-214; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

fdp14

 

 

Історія підрозділу

Чи знаєте ви, що в минулому, ще з часів заснування Рішельєвського ліцею, а потім і Одеського університету в тисяча вісімсот шістдесят п'ятому році, підготовче відділення у цих навчальних закладах було першим і важливішим кроком до вищої освіти на півдні України?

Довузівська підготовка громадян України в новітній історії Одеського університету,- починаючи з 50-х років минулого століття, -здійснювалась через підготовчі відділення та курси.

Власне факультет довузівської підготовки створено рішенням Вченої ради університету від 1 грудня 1998 р. та наказом по університету №32-02 від 16 грудня 1998 року.

В структуру факультету увійшли: підготовче відділення, підготовчі курси(денні), підготовчі курси(заочні) та підготовчі курси на базі середніх навчальних закладів(філії).

З часу створення факультету контингент переважно  налічував  від 700 до 1000 осіб. З 2009 - 2010 навчального року, попри всі намагання зберегти контингент,  кількість  слухачів має тенденцію до зменшення

Факультет за 15 років сформував стабільний склад викладачів, в тому числі за рахунок  вчорашніх студентів, аспірантів, які пройшли достатню навчально - педагогічну та методичну підготовку як у системі відділень довузівської підготовки,  так і на посадах викладачів кафедр університету.

В останні роки на відділеннях довузівської підготовки працювали 8 к.н., доцентів (25%), 28 (75%) викладачів без ступенів.

Деканат і методична комісія, здійснюючи організаційну роботу по забезпеченню навчального процесу методичною літературою та документацією,  спільно з викладацьким складом постійно працювали над  оновленням  комплексу  навчальної літератури, сприяли підготовці і виданню внутрівузівським  способом  посібників методрозробок та інших навчальних матеріалів,  призначених для більш поглибленого вивчення предметів та тестування. В нагоді став і семирічний досвід, набутий нашими викладачами у процесі  проведення тестування на рівні експерименту в південному регіоні України( ще до введення всезагального незалежного тестування), зокрема тестових випробувань з української мови, історії та математики.

Університет проходив ліцензування за напрямами підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України у 1997 р. ( обсяг 150 осіб), у 1998 р. ( обсяг 1050 осіб), у 2006 р. ( 1200 осіб, у 2013 – ліцензування  довузівської підготовки відмінено….

Шановні випускники!

Залишилось лічені дні, щоб ви встигли включитися у процес досить інтенсивної підготовки з комплексу предметів, які кожен з вас обере для проходження зовнішнього незалежного тестування.

Це важливо зробити з кількох взаємопов’язаних причин:

перше – для того, щоб успішніше завершити навчання у школі;

друге – щоб досягти такого рівня знань і самостійності у застосуванні знань та навичок аби практично виконати завдання за всіма тестами;

третє – відповідно до Правил Прийому  отримати додаткові  бали;

четверте – щоб перевірити себе, активізувати мислительний процесс за рахунок спілкування в группах.. Адже досвід підтверджує, що навчальна робота в групах є ефективнішою, ніж під час індивідуальних заняттях.

 В університеті імені Мечникова довузівська підготовка здійснюється в  різні терміни навчання. Мінімальний – три місяці з обсягом навчальної роботи  не менше 150 год. Це буде 12-14 - ти годинне тижневе навантаження, заняття у суботні та недільні дні.

 Ми враховуємо також інтереси випускників районів Одеської та інших областей.  Для цього пропонуємо:

- заочну форму навчання (установчі лекції, виконання контрольних робіт, в тому числі консультування  в онлайн режимі);

- підготовче відділення з денною формую навчання (для тих, хто має повну середню освіту). Іногородні слухачі відділення забезпечуються місцями в гуртожитку.

 Якість навчальної роботи і знань забезпечується силами висококваліфікованих, підготовлених методично викладачів ОНУ імені Мечникова.

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top