Педагогічна практика

Педагогічна практика кафедри педагогіки

Важливе місце у навчальному процесі студентів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова належить педагогічній практиці, яка є зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх самостійною роботою в навчально-виховних закладах. Кафедрою педагогіки здійснюється науково-методичне керівництво студентами-практикантами, які проходять педагогічну практику в закладах освіти м. Одеси та Одеської області.
В період проходження педагогічної практики перед студентом-практикантом стоїть головна мета – узагальнення, систематизація і поглиблення загально педагогічних знань, умінь і навичок, підготовка до виконання всіх функцій вчителя, а також реалізація системи навчально-виховної роботи з учнями.

Основними завданнями педагогічної практики, які стоять перед студентом-практикантом – є реалізація знань, умінь та навичок, набутих ними  під час вивчення курсів «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Методика виховної роботи», безпосередньо у навчальному і виховному процесі школи.

Під час проходження педагогічної практики студенти проводять навчально-виховну роботу і виявляють достатній і високий рівень фахової і психолого-педагогічної підготовки. Психолого-педагогічна частина практики присвячена вивченню особистості учня і класного колективу, складанню психолого-педагогічної характеристики на них, виконанню обов’язків класного керівника, проведенню виховної роботи з учнями.

Студенти працюють згідно програми педагогічної практики, а саме: знайомляться з системою навчально-виховної у школах, відвідують уроки, виховні заходи досвідчених вчителів, розробляють плани-конспекти уроків та виховних заходів, проводять пробні та залікові уроки, власні виховні заходи, беруть участь в їх обговоренні, проводять психолого-педагогічне вивчення учнів (студенти 4-х курсів), класних колективів (студенти 5-х курсів) та складають характеристики на них, готують та захищають за результатами педагогічної практики Щоденник педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль). Більшість студентів сумлінно ставляться до своїх обов’язків, відзначаються творчим ставленням і активною участю у позакласній роботі.

Основні напрямки виховних заходів у загальноосвітніх середніх школах: виховні заходи з проблем морального виховання; патріотичного виховання; профорієнтаційний напрямок виховних годин; проблеми аналізу політичної ситуації у країні та зарубіжжя; громадянське виховання; екологічне виховання; гендерне виховання; історія країни; проблеми міжособистісного спілкування; пропаганда здорового способу життя тощо.

За результатами педагогічної практики студенти зазначають, що активна практика є важливим, цікавим етапом їх навчання і переважна більшість студентів готова працювати учителями та викладачами в закладах освіти після закінчення університету. Підсумки роботи педагогічної практики студенти відображають у мультимедійних презентаціях - звітах, які яскраво демонструють весь багатогранний процес.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c924bb2b82a316541268181553091506
title_5c924bb2b83ba7026181121553091506
title_5c924bb2b84cc7990028241553091506
title_5c924bb2b85df1652193341553091506
Top