Навчально-методична робота

 • Навчальні дисципліни

  Курс "Основи педагогічної майстерності" (для студентів РГФ)

  Дисципліна «Основи педагогічної майстерності» виступає складовою частиною психолого - педагогічної підготовки студентів класичного університету, які отримують педагогічну кваліфікацію «вчитель», «викладач». Означена навчальна дисципліна має тісний між предметний взаємозв’язок з дидактикою, теорією і методикою виховання, історією педагогіки, методикою викладання предмету за фахом, психологією, логікою. Крім того, зміст дисципліни тісно пов'язаний зі змістом педагогічної практики студентів у загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечуючи професіоналізм їхньої особистості і діяльності як активних і відповідальних суб’єктів сучасної сфери освітніх послуг.

 • Педагогічна практика

  Важливе місце у навчальному процесі студентів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова належить педагогічній практиці, яка є зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх самостійною роботою в навчально-виховних закладах. Кафедрою педагогіки здійснюється науково-методичне керівництво студентами-практикантами, які проходять педагогічну практику в закладах освіти м. Одеси та Одеської області. В період проходження педагогічної практики перед студентом-практикантом стоїть головна мета – узагальнення, систематизація і поглиблення загально педагогічних знань, умінь і навичок, підготовка до виконання всіх функцій вчителя, а також реалізація системи навчально-виховної роботи з учнями.

  Основними завданнями педагогічної практики, які стоять перед студентом-практикантом – є реалізація знань, умінь та навичок, набутих ними  під час вивчення курсів «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Методика виховної роботи», безпосередньо у навчальному і виховному процесі школи.

  Під час проходження педагогічної практики студенти проводять навчально-виховну роботу і виявляють достатній і високий рівень фахової і психолого-педагогічної підготовки. Психолого-педагогічна частина практики присвячена вивченню особистості учня і класного колективу, складанню психолого-педагогічної характеристики на них, виконанню обов’язків класного керівника, проведенню виховної роботи з учнями.

  Студенти працюють згідно програми педагогічної практики, а саме: знайомляться з системою навчально-виховної у школах, відвідують уроки, виховні заходи досвідчених вчителів, розробляють плани-конспекти уроків та виховних заходів, проводять пробні та залікові уроки, власні виховні заходи, беруть участь в їх обговоренні, проводять психолого-педагогічне вивчення учнів (студенти 4-х курсів), класних колективів (студенти 5-х курсів) та складають характеристики на них, готують та захищають за результатами педагогічної практики Щоденник педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль). Більшість студентів сумлінно ставляться до своїх обов’язків, відзначаються творчим ставленням і активною участю у позакласній роботі.

  Основні напрямки виховних заходів у загальноосвітніх середніх школах: виховні заходи з проблем морального виховання; патріотичного виховання; профорієнтаційний напрямок виховних годин; проблеми аналізу політичної ситуації у країні та зарубіжжя; громадянське виховання; екологічне виховання; гендерне виховання; історія країни; проблеми міжособистісного спілкування; пропаганда здорового способу життя тощо.

  За результатами педагогічної практики студенти зазначають, що активна практика є важливим, цікавим етапом їх навчання і переважна більшість студентів готова працювати учителями та викладачами в закладах освіти після закінчення університету. Підсумки роботи педагогічної практики студенти відображають у мультимедійних презентаціях - звітах, які яскраво демонструють весь багатогранний процес.

Педагогічна практика на факультетах

 • Філологічний факультет

  Педагогічна практика Філологічного факультету

  школа №33

  гімназія №2 (російське відділення)

  школа №35

  школа №62

  ОНВК №90 ім. О. С. Пушкіна

  Маріїнська гімназія

  школа №117 (болгарське відділення)

  школа №117 (російське відділення)

  школа №56

  гімназія №2 (українське відділення)

  Маріїнська гімназія

 • Факультет РГФ

   

  Виховні заходи

  • 2013-2014

   школа №10

   школа №90

   гімназія №2

    

   гімназія №6

    

   школа №121

  • 2014-2015

   гімназія №1

   гімназія №2

   гімназія №6

   ЗОШ №121

   гімназія №5

    

   інтернат №2

    

   ОЗОШ 90

   открытый урок44-а

  • 2016-2017

   гімназія №6

   

   

 • Біологічний факультет

   

   

 • ФМВПС

   

  Педагогічна практика факультету міжнародних відносин, політології та соціології

  2018-2019

   

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da72d33477729549072091571237171
title_5da72d334788b20517734351571237171
title_5da72d334799d5049225751571237171
title_5da72d3347ab810892617491571237171
Top