Корольова Наталія Лівіевна

koroleva

викладач

Google Scholar

Біографія:

 • У 1994 р. закінчила з Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за фахом «російська мова і література»;
 • У 1998 році закінчила аспірантуру при кафедрі «Загальна і слов'янське мовознавство»;
 • У 1999 р. закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за фахом «англійська мова та література»;
 • З 2002 року працює викладачем кафедри лексикологія і стилістика англійської мови.

Наукова діяльність:

 • Основна іноземна мова (англійська): домашнє читання;
 • Друга іноземна мова (англійська).

Сфера наукових інтересів: лінгвопоетіка, психолінгвістика, лингвокультурология, ономастика, лінгвостилістика.

Основні публікації:

 1. Королёва Н. Л. Концепт «Good» в англоязычной картине мира. Актуальны проблеми філології та перекладознавства. Зб. праць та доповідей Всеукраїнської наукової конференції 12 13 травня 2005 року. 2005. С. 92 – 93.
 2. Корольова Н. Л. Структурні та функціональні особливості існування морального дискурсу. Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. № 38. 2008. С. 166 – 170.
 3. Королёва Н. Языковые средства выражения морали. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Вип. 75 (4). 2008. С. 225 – 228.
 4.  Королёва Н. Л. Концепт «Мораль» как базовая культурологическая единица. VI Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам’яті професора В. Л. Скалкіна. Зб. наук. праць. 19-20 лютого 2009. 2009. С. 444 – 449.
 5. Королёва Н. Л. Репрезентация концептов МОРАЛЬ и ЧЕСТЬ в английском языке и культурном дискурсе. Філологія і освітній процес: 21 століття. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 145-річчю Одеського національного університету та 50-річчю факультету романо-германської філології. 30 вересня – 2 жовтня 2010 р. 2010. С. 27 – 29.
 6. Королёва Н. Л. Концепт «Викторианская мораль»: специфика вербализации. Слово й текст у просторі культури. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження професора О. М. Мороховського, 26-27 листопада, 2010. 2010. С. 128 – 130.
 7. Корольова Н. Вивчення концепту ‘мораль’ як системи вербальних і невербальних знань. Науковий вісник Херськнського державного університету. Вип. 11. Серія «Лнгвістика». 2010. С. 213 – 216.
 8. Королёва Н. Л. К проблеме изучения абстрактных концептов (на материале концепта «Мораль» в англоязычной картине мира). Актуальні проблеми менталінгвістики. Зб. статей за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції. 2011. С. 24 – 25.
 9.  Королёва Н. Л. Язык и мораль – ключи к сохранению культуры. Проблемы информационного общества и прикладная психолингвистика. М. 2013. С. 289 – 290.
 10.  Королёва Н. Л. Принципі изучения моральніх установок в аспекте обучения навікам межкультурной коммуникации. VII Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам’яті професора В. Л. Скалкіна. Зб. наук. праць. 19-20 квітня 2013. С. 444 – 450.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top