Нагорна Наталія Володимирівна

Нагорна Наталія Володимирівна - викладач кафедри педагогіки

Викладач кафедри педагогіки. Тема дисертаційного дослідження – «Формування педагогічної компетентності майбутнього психолога у процесі професійної підготовки». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Викладає навчальні курси «Педагогіка», «Методика виховної роботи», на Історичному, Фізичному, факультеті РГФ, ІМЕМ. Наукові інтереси: організація науково-дослідницької діяльності студентів і магістрів; вдосконалення педагогічної компетентності майбутніх фахівців

2014 р.
       
1. Нагорна Н. В. Стимулювання суб’єктної позиції майбутнього психолога щодо набуття педагогічної компетентності / Наука і освіта. Науково-практичний журнал. Педагогіка і психологія. Січень-лютий 2014 р. / [гол. ред. О. Я. Чебикін]. - № 1/СХVІІІ, Одеса 2014. – С.100-103. 
2. Нагорна Н. В. Педагогічні умови активізації професійного навчання студентів класичного університету / Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Вип. 5, том V / [гол. ред. І. П. Маноха].– К.: Гнозис, 2014. – С 300-309. 
3. Нагорна Н. В. Науково-педагогічний працівник класичного університету / Матеріали І науково-педагогічних читань «Науково-педагогічна спадщина Р. І. Хмелюк у контексті сучасної освітньої парадигми». 17 квітня 2014 р. / [за ред. З. Н. Курлянд]. – Одеса 2014. – С.102-106.
4. Нагорна Н. В. Використання методів супервізорства під час організації науково-педагогічної (асистентської) практики магістрантів-психологів / ціально-економічний розвиток України в умовах світової фінансової нестабільності. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 9 квітня 2014 р. / [за ред. А. І. Крисоватий]. – Вінниця 2014. – С. 261-263.
5. Нагорна Н. В. Рекомендації працівникам закладу освіти у виявленні випадку жорстокого поводження з неповнолітніми / Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей. / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичниї конференції. Тернопільський нац. пед.. ун-т ім.. В. Гнатюка. 29-30 квітня 2014 р. – Тернопіль, - 2014. – С. 227-229.
6. Нагорна Н. В. Формування стресостійкості сучасного фахівця класичного університету / ІІ Придніпровські соціально-гуманітарні читання. Матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Дніпропетровськ, 29 листопада 2014 р.): у 3-х частинах. [наук. ред. О. С. Токовенко]– Д.: ТОВ «Інновація», 2014. – ч. 3. – С. 29-32

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e4ad77147bea15677070811581963121
title_5e4ad77147d9620523371031581963121
title_5e4ad77147f5113962135801581963121
title_5e4ad771480842411728201581963121
Top