Железняк Олексій Валерійович

zeleznyak 

Кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID ID

Google Scholar

Освіта вища. У 1996 р. закінчив Південноукраінський державний педагогічний універсітет ім. К.Д.Ушинського, фізико-математичний факультет, спеціальність Фізика», кваліфікація «Вчитель фізики, основ інформатики та обчислювальної техніки». Диплом ЛН №010478.

Кандидатську дисертацію з теми: «Формування професійної компетентності вчителів з гендерного виховання учнів» (наук. кер. д.п.н., проф.. О.С. Цокур) захистив у 2011 р. у спеціалізованій вченій раді К 41.053.01 Кримського гуманітарного університету, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Диплом кандидата педагогічних наук ДК №001831.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки у 2015 р. Диплом 12ДЦ № 043310.

Робота за фахом:

 • 1996–2012 рр. – учитель фізики Одеської ЗОШ № 31. Звання учитель-методист.
 • 2008–2012 рр.  – викладач кафедри педагогіки Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.             
 • 2012 по наступний час – доцент кафедри педагогіки Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Навчальна діяльність.

Викладає навчальні дисципліни для здобувачів:

 • першого – бакалаврського рівня вищої освіти: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності» (спеціальність 035 Філологія); «Педагогіка» (спеціальність Політологія); «Нові освітні технології» (спеціальність 014 Середня освіта (Біологія).

Навчально-методична робота:

 • Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Педагогіка» для студентів 3 курсу напрямків підготовки 6.030.104 - Політологія; 6.030101 - Соціологія: Навч. посібник / Железняк О.В. Одеса: ВМВ, 2015. 95 с.
 • Гендерне виховання учнів: організаційно-методичний аспект: Навч. посібник /Железняк О.В. Одеса: ВМВ, 2015. 54 с.

Членство в асоціаціях: Член-кореспондент Міжнародної Слов’янської Академії Освіти імені Я. А. Коменського.

Нагороди: Нагороджений 2 Почесними грамотами факультету РГФ ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Сфера наукових зацікавлень: сучасні педагогічні технології, інформаційно-комунікаційні технології, гендерна педагогіка.

Основні публікації:

 1. Железняк О.В. Формування професійної  компетенцiї майбутніх вчителiв-фiлологов з гендерного виховання учнiвської молодi у процесс проходження педагогічної практики. Актуальным i проблемы розвитку освiти i науки в умовах глобалізацiї. Днiпропетровськ, 2015.  С. 5-7.
 2. Железняк О.В. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів до гендерного виховання учнів. Дунайські наукові читання: Європейський вимір і регіональний контекст. Ізмаїл, 2016. – С. 56-59.
 3. Железняк О.В. Культурологическое образование как концептуальная основа формирования гендерной культурі студентов классического университета. Ідея університету у європейському і національномувимірах: традиції, сьогодення, перспективи. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.27-28.
 4. Железняк О.В. З досвіду формування професійно-педагогічної толерантності майбутніх учителів у процесі університетської педагогічної освіти. Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст. К., 2017. – С. 122–127.
 5. Железняк О.В. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського як теоретичне підгрунтя організації професійної підготовки магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Вивчення і впровадження в навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей Василя Сухомлинського. Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2017. – С. 7–10.
 6. Железняк О.В. Формування міжкультурної толерантності як соціально значуща мета освіти дорослих в умовах розвитку багатокультурного українського суспільства / О.С. Цокур, О.В. Железняк. Тенденції розвитку психології та педагогіки. К.: КНОПП, 2019. – С.234-239.
 7. Железняк О.В. Результати експерименту з формування педагогічного професіоналізму майбутніх фахівців романо-германської філології як суб’єктів та організаторів гендерної освіти учнівської молоді / О.С. Цокур, О.В. Железняк //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 5. Пед. науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 65-69.
 8. Железняк О.В. Формування міжкультурної толерантності як соціально значуща мета освіти дорослих в умовах розвитку багатокультурного українського суспільства / О.С. Цокур, О.В. Железняк. Тенденції розвитку психології та педагогіки. К.: КНОПП, 2019. – С.234-239.
 9. Железняк О.В. Результати експерименту з формування педагогічного професіоналізму майбутніх фахівців романо-германської філології як суб’єктів та організаторів гендерної освіти учнівської молоді / О.С. Цокур, О.В. Железняк. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 5. Пед. науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 65-69.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6c39765d40813753497891600928118
title_5f6c39765d50711661497991600928118
title_5f6c39765d60217772978211600928118
Top