Прокоф’єва Любов Борисівна

Прокоф’єва Любов Борисівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта

Освіта вища (Диплом ЛЗ № 001468, виданий 14.06. 1994 р. Сумським державним педагогічним інститутом імені А.С. Макаренко. Спеціальність «Музика і методика виховної роботи», кваліфікація «Вчитель музики, методист з виховної роботи»).

Кандидатську дисертацію з теми «Проблема розвитку образного сприймання музики молодшими школярами в історії та методиці музичного виховання» (наук. кер. д.п.н., проф. Коваль Л.Г.) захищено 24.02. 1998 р. у Київському державному університеті культури і мистецтв. Присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук (Диплом ДК №000994, спеціальність 13.00.02 – Теорія та методика навчання музики, виданий на підставі Рішення президії ВАК України, протокол № 24-26/6 від 25.06.1998 р.).

Присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки (Атестат 12ДЦ №019734). Рішення Атестаційної колегії від 03.07.2008 р., протокол №4/40-І).

Робота за фахом:

  • Київський Державний університет культури і мистецтв: 1998-2001 рр. – старший викладач кафедри теорії музики та музичного виховання;
  • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова: 01 вересня 2001 р. по наступний час – доцент кафедри педагогіки.

Навчальна діяльність.

Викладає навчальні дисципліни для здобувачів:

  • другого – магістерського рівня вищої освіти: «Історія педагогіки і розвиток вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах»; «Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи»; «Теорія і практика зовнішнього незалежного оцінювання» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки); «Педагогіка вищої школи» (спеціальність 103 Науки про Землю; 106 Географія);
  • першого – бакалаврського рівня вищої освіти: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності» (спеціальність 014 Освіта. Географія; Біологія ); «Географія світової культури та мистецтв»; «Основи анімаційної діяльності» (спеціальність 242 Туризм).

Сфера наукових зацікавлень: дидактика вищої школи, історія культури, географія культури та мистецтв, освіта дорослих

Основні публікації:

  1. Прокоф'єва Л.Б Використання тренінгових технологій в курсі «Основи педагогічної майстерності»: Навч. пос. Одеса: ВМВ, 2006. 100 с.
  2. Прокоф'єва Л.Б.   Місце педагогічної практики у процесі підготовки майбутнього вчителя біології у класичному. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017. Вип. 37. Т. VI (74). С. 545-556.
  3. Прокоф'єва Л.Б.   Педагогічні інновації у вищій школі України в ХІХ століття Наукові записки. Серія Педагогіка. Т.: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2015. № 2 С.3-8.
  4. Прокоф'єва Л.Б.   Формування естетичної культури студентів вищих закладів освіти в процесі поза аудиторної виховної роботи засобами декоративно-ужиткового мистецтва.  Virtus: scientific Journal, 2017.№19. С. 101-106.
  5. Прокоф'єва Л.Б Впровадження інтерактивних технологій навчання у процес підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Virtus: scientific Journal, 2017. №14. С. 99-104.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top