Вєйланде Лілія Вольдемар-Вікторівна

Вєйланде Лілія Вольдемар-Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта вища (Диплом ЛВ ВС №011290, виданий 30.06. 1998 р. Одеським державним університетом ім. І.І.Мечникова. Спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація «Філолог, викладач російської мови та літератури, зарубіжної літератури»).

Кандидатську дисертацію з теми «Підготовка студентів університету до роботи з підлітками девіантної поведінки» (наук. кер. доцент Якубовська О.М.) захищено 14.04.2005 р. у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського. Присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук (Диплом ДК №031032, спеціальність 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти, виданий на підставі Рішення президії ВАК України, протокол № 89-06/7 від 15.12.2005 р.).
Присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки (Атестат 12ДЦ №032164). Рішення Атестаційної колегії від 26.09.2012 р., протокол №5/02-D).

Робота за фахом:

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова:

 • 22.10.2001 р. – 31.08.2002 р. - викладач кафедри педагогіки
 • 01.09.2003 р. – 01.04.2007 р. - старший викладач кафедри педагогіки
 • 01.04.2007 р. – по наступний час - доцент кафедри педагогіки

Навчальна діяльність.

Викладає навчальні дисципліни для здобувачів:

 • другого – магістерського рівня вищої освіти: «Педагогіка і психологія вищої школи», «Конструювання тестів і тестових завдань», «Тренінгові технології у вищій школі», «Тренінг особистісно-професійного росту викладача початківця». «Превентивна педагогіка», «Юридична психологія» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки); «Педагогіка вищої школи» (спеціальність 033 Філософія, 034 Культурологія);
 • першого – бакалаврського рівня вищої освіти: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності» (спеціальність 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 034 Культурологія).

Навчально-методична робота:

 • Вєйландє Л.В.-В. Практикум з загальної педагогіки. Навч. посібник. Одеса: Вид-во «Європрінт», 2011. 158 с.
 • Вєйландє Л.В.-В. Практикум з основ педагогічної майстерності. Навч. посібник Одеса: Вид-во «Європрінт», 2011. 192 с.
 • Вєйландє Л.В.-В. Педагогіка і психологія вищої школи. Практикум. О.: ОНУ, 2018. 122 с. Ел. вер.
 • Вєйландє Л.В.-В. Тренінгові технології у вищій школі. Практикум: навч.-метод. посіб. О: ОНУ, 2018. 35с. Ел. вер.
 • Вєйландє Л.В.-В. Конструювання тестів і тестових завдань. Практикум: навч.-метод. посіб. О.: ОНУ, 2018. 44 с. Ел. верс.

Членство в асоціаціях: Член-кореспондент Міжнародної Слов’янської академії освіти Я.А.Коменського з 2010 р.

Сфера наукових зацікавлень: вікова педагогіка та психологія, психологія та педагогіка девіантної поведінки, тестологія, дидактика вищої школи, педагогічна майстерність

Основні публікації:

 1. Вейланде Л.В.-В. Концепція університетизації як методологічнийбасиз подальшого розитку університетської педагогічної освіти. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: Кол. монографія /під. ред. проф. Цокур О.С. Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2018. Р.3.3. 99с.
 2. Вейланде Л.В.-В. Формування професіоналізму майбутнього фахівця засобами навчання за індивідуально-освітним маршрутом. Проблеми формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього фахівця контексті вимог Євроінтеграції Кол. /під. ред.. проф. Цокур О.С. Одеса: СПД Бровкін О.В., 2012. Р. 2.3. 160с.
 3. Вейланде Л.В.-В. Ціннісно-смислові аспекти навчання дорослих. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2019. Випуск 1. 35-42.
 4. Вейланде Л.В.-В. Контекстне навчання як фактор формування професійної компетентності магістрів спеціальності «Освітні, педагогічні науки». Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання»: наук. журн. Кривий Ріг: КДПУ, МДЦ «ЛМКП», 2018. Том 42. С. 23-38.
 5. Вейланде Л.В.-В. Проблеми університетизації педагогічної освіти у сучасній системі вищої освіти України. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 4 до Вип. 39: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис, 2017.
 6. Вейланде Л.В.-В. Етапи глобальної еволюції системи освіти. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Додаток 1 до Вип. 36. Том VII (67): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2016. С.30-41.
 7. Вейланде Л.В.-В. Проблема педагогічної освіти у класичних університетах. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Додаток 1 до Вип. 36. Том VI (68): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2016. С.142- 151.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6c35c7e692a12084565071600927175
title_5f6c35c7e6ae23430379331600927175
title_5f6c35c7e6be17289927231600927175
Top