Навчально-методична робота

 • Навчальні дисципліни

  Курс "Основи педагогічної майстерності" (для студентів РГФ)

  Дисципліна «Основи педагогічної майстерності» виступає складовою частиною психолого - педагогічної підготовки студентів класичного університету, які отримують педагогічну кваліфікацію «вчитель», «викладач». Означена навчальна дисципліна має тісний між предметний взаємозв’язок з дидактикою, теорією і методикою виховання, історією педагогіки, методикою викладання предмету за фахом, психологією, логікою. Крім того, зміст дисципліни тісно пов'язаний зі змістом педагогічної практики студентів у загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечуючи професіоналізм їхньої особистості і діяльності як активних і відповідальних суб’єктів сучасної сфери освітніх послуг.

  ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ: ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Семінарські заняття

   1

   Вчитель як суб'єкт, організатор, диспетчер та менеджер освітньо-виховного процесу

   2

   2

   Педагогічна майстерність класного керівника як учасника, організатора, диспетчера та гаранта якості полікультурного виховання учнів

   2

   3

   Педагогічна техніка вчителя іноземної мови

   2

   4

   Педагогічне спілкування вчителя іноземної мови

   2

   5

   Педагогічна майстерність вчителя іноземної мови як театр одного актора

   2

  • Література

  • Інтернет ресурси

  ПЕРЕКЛАДАЧИ

  ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

  ПЕДАГОГІКА (для ФМВПС)

  МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Метою навчальної дисципліни «Педагогіка» є: формування системи педагогічних знань, розвиток педагогічного мислення, яке передбачає розуміння навчально-виховного процесу в його різноманітності та суперечливості, здатність застосовувати набуті знання та вміння в процесі розв'язання педагогічних завдань; розвиток педагогічних здібностей студентів; виховання професійно значущих якостей педагога.

  Навчальний курс ‘'Педагогіка" відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін і має провідне значення у забезпеченні підготовки студентів до професійно-педагогічної діяльності. Вивчення курсу базується на знаннях з курсу “Психологія”, “Філософія”. Оволодіння теоретичними основами педагогіки є підгрунтям для засвоєння таких навчальних курсів як “Методика викладання іноземної мови". «Основи педагогічної майстерності».

 • Педагогічна практика

  Важливе місце у навчальному процесі студентів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова належить педагогічній практиці, яка є зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх самостійною роботою в навчально-виховних закладах. Кафедрою педагогіки здійснюється науково-методичне керівництво студентами-практикантами, які проходять педагогічну практику в закладах освіти м. Одеси та Одеської області. В період проходження педагогічної практики перед студентом-практикантом стоїть головна мета – узагальнення, систематизація і поглиблення загально педагогічних знань, умінь і навичок, підготовка до виконання всіх функцій вчителя, а також реалізація системи навчально-виховної роботи з учнями.

  Основними завданнями педагогічної практики, які стоять перед студентом-практикантом – є реалізація знань, умінь та навичок, набутих ними  під час вивчення курсів «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Методика виховної роботи», безпосередньо у навчальному і виховному процесі школи.

  Під час проходження педагогічної практики студенти проводять навчально-виховну роботу і виявляють достатній і високий рівень фахової і психолого-педагогічної підготовки. Психолого-педагогічна частина практики присвячена вивченню особистості учня і класного колективу, складанню психолого-педагогічної характеристики на них, виконанню обов’язків класного керівника, проведенню виховної роботи з учнями.

  Студенти працюють згідно програми педагогічної практики, а саме: знайомляться з системою навчально-виховної у школах, відвідують уроки, виховні заходи досвідчених вчителів, розробляють плани-конспекти уроків та виховних заходів, проводять пробні та залікові уроки, власні виховні заходи, беруть участь в їх обговоренні, проводять психолого-педагогічне вивчення учнів (студенти 4-х курсів), класних колективів (студенти 5-х курсів) та складають характеристики на них, готують та захищають за результатами педагогічної практики Щоденник педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль). Більшість студентів сумлінно ставляться до своїх обов’язків, відзначаються творчим ставленням і активною участю у позакласній роботі.

  Основні напрямки виховних заходів у загальноосвітніх середніх школах: виховні заходи з проблем морального виховання; патріотичного виховання; профорієнтаційний напрямок виховних годин; проблеми аналізу політичної ситуації у країні та зарубіжжя; громадянське виховання; екологічне виховання; гендерне виховання; історія країни; проблеми міжособистісного спілкування; пропаганда здорового способу життя тощо.

  За результатами педагогічної практики студенти зазначають, що активна практика є важливим, цікавим етапом їх навчання і переважна більшість студентів готова працювати учителями та викладачами в закладах освіти після закінчення університету. Підсумки роботи педагогічної практики студенти відображають у мультимедійних презентаціях - звітах, які яскраво демонструють весь багатогранний процес.

Педагогічна практика на факультетах

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f8e44f91b90c7170582301603159289
title_5f8e44f91ba1013435858801603159289
title_5f8e44f91bb0f14951151641603159289
Top