І ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ

І ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ,ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ФУНДАТОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСОРІВ І.І. КОБИЛЯЦЬКОГО ТА Р.І. ХМЕЛЮК

 

Регламент

 • –  Виступ з доповіддю на пленарному засідання – до 10 хвилин
 • –  Виступ з доповіддю на секційному засіданні – до 7 хвилин

Програма роботи

31 січня 2012 р.

9.00 - 9.30 Реєстрація учасників Актова зала
(II поверх)
9.30 - 10.00

Урочисте відкриття І Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті професорів І.І. Кобиляцького та Р.І. Хмелюк - фундаторів української педагогіки вищої школи

Актова зала
(II поверх)
10.00 - 11.00

Пленарне засідання

Презентація творчого шляху та науково-педагогічної спадщини професорів І.І. Кобиляцького та Р.І. Хмелюк як фундаторів української педагогіки вищої школи

Актова зала
(II поверх)
11.00 - 12.00

Робота секцій

Секція 1. Інноватизація фахової і професійно-педагогічної підготовки студентів в контексті творчого використання ідей професорів І.І. Кобиляцького та Р.І. Хмелюк

Секція 2. Педагогіка вищої школи як концептуальна основа становлення професіоналізму особистості сучасного викладача і студента

Кафедра педагогіки
ауд.25
12.00 - 12.30 Підведення підсумків роботи секцій Кафедра педагогіки
ауд.25


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Привітання учасників І Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті професорів І.І. Кобиляцького та Р.І. Хмелюк - фундаторів української педагогіки вищої школи:

 • - декан факультету романо-германської філології, професор Л.М. Голубенко;
 • - завідувач кафедри педагогіки, професор О.С. Цокур.

Презентація творчого шляху та науково-педагогічної спадщини професора І.І. Кобиляцького: доц. О.Є. Вовкова; доц. Л.М. Бєляєва; доц. Є.Н. Василевська; доц. В.О. Кузнєцов

Презентація творчого шляху та науково-педагогічної спадщини професора Р.І. Хмелюк: проф. М.М. Букач; проф. В.Я. Дашковський; проф. Т.Г. Жаровцева; проф. В.О. Інжестойкова; проф. Л.В.Кондрашова; доц. Н.П. Шапошникова

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

 1. Про наукові та науково-педагогічні школи факультету романо-германської філології ОНУ ім. І.І. Мечникова - проф. Голубенко Л.М. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 2. Щодо внеску професора І.І. Кобиляцького у розвиток педагогіки вищої школи як науки і навчальної дисципліни - доц. Ткаченко М.В. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 3. Роль наукової спадщини професора Р.І.Хмелюк в становленні сучасної теорії педагогіки вищої школи - проф. Цокур О.С. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 4. Професор Р.І.Хмелюк – засновниця першої в Україні наукової школи педагогічної акмеології - ст. викл. Сомбаманія Г.М. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 5. Педагогічний артистизм - складова професіоналізму творчої особистості викладача - доц. І.І. Бойчев, асп. Маленко О.М. (ІДГУ)
 6. Ефективний імідж викладача вищого навчального закладу - асп. Лук’яненко Ю.В. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 7. Сучасні освітні технології (на прикладі викладанні дисципліни «Фінансова математика» - асп. Устимчик Г. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 8. Конкурентоспроможність вищих закладів освіти - асп. Адамчук Ю. О. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)

Секція 1.

Інноватизація фахової і професійно-педагогічної підготовки студентів в контексті творчого використання ідей професорів І.І. Кобиляцького та Р.І. Хмелюк
(наук. кер. доц. Н.В. Кузнєцова, ст. викл. Л.Й. Волкова)

 1. Сучасні методи навчання у класичному університеті (на прикладі спецкурсу «Технологія отримання та використання напівпроводників» - асп. Бошерницан В.І. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 2. Особливості організації дискусій при викладанні історії у вищій школі - асп. Краснобай С. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 3. Професійна самосвідомість сучасного викладача вищої школи - асп. Семенихіна М.Г. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 4. Проблема гендеру в педагогіці вищої школи - асп. Ігнатенко Є. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 5. Автоматизація управління вищими навчальними закладами - асп. Борщ В. І. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 6. Модель професійної підготовки майбутніх учителів до реалізації гендерного підходу у навчанні і вихованні старшокласників - асп. Фрасинюк О.Р. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 7. Щодо формування професійно важливих здібностей студентів у процесі вивчения спеціальних дисциплін - доц. Іригіна С.О., доц. ОсадчаТ.В. (ПДПУ ім. К.Д. Ушинського)

Секція 2.

Педагогіка вищої школи як концептуальна основа становлення професіоналізму особистості сучасного викладача і студента
(наук. кер. доц. Л.В.-В. Вейланде, доц. В.В. Павлова)

 1. Мовна культура викладача вищої школи - асп. Ложешнік А.С. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 2. Формування етичної культури сучасного студента - асп. Соловйова Н.І. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 3. Сучасні технології навчання історії у вищій школі - асп. Ладиненко О.О. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 4. Педагогічне спілкування як чинник розвитку особистості - асп. Топал М. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 5. Педагогічні умови формування дидактичної культури аспірантів - викл. Авраменко Б.В. (ПДПУ ім. К.Д. Ушинського)
 6. Щодо професійної підготовки майбутнього педагога-вокаліста в магістратурі - ст. викл. Ройтенко Н.О. (ПДПУ ім. К.Д. Ушинського)
 7. Дидактична підготовка майбутніх викладачів німецької мови - доц. Колесніченко Н.Ю. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
 8. Модель реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування у навчально-виховному середовищі педагогічного університету" – викл. Терехова В.І. (ПДПУ ім. К.Д. Ушинського)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e56945427e7615842348031582732372
title_5e5694542805513078243531582732372
title_5e569454281a63878694071582732372
title_5e569454282ee18785333041582732372
Top