Сидорук Ольга Юріївна

 

sidoruk

ORCID ID

Google Scholar

Біографія:

 • В 2006 р. закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «англійська та німецька мова та література»;
 • З 2008 року працює викладачем кафедри іноземних мов природничих факультетів і викладає англійську та латинську мову;
 • З 2012 р. приймає участь в науковій темі кафедри: «Дослідження та втілення в учбовий процес сучасних моделей викладання іноземної мови за професійним спрямуванням» тема № 104, наказ ОНУ № 4128 – 18 від 27.12.2012 (№ держ.реєстр.- 01013U002683);
 • В 2013 р. підвищення кваліфікації в Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського;
 • В 2013 р. стажування в Німеччині м. Берлін, Вільний університет
 • В 2018 р. підвищення кваліфікації в Британській Раді

Навчальна діяльність:

 • Курс англійської мови за професійним спрямуванням;
 • Курс латинської мови;
 • Членство в асоціаціях
 • Член міжнародної організації вчителів англійської мови “Tesol”
 • Учасник програми Британської Ради «Англійська мова для університетів»

Сфера наукових зацікавлень:

 • Методика викладання англійської мови за професійним спрямуванням ESP (English for Specific Purposes).
 • Вдосконалення та професійний розвиток викладача англійської мови через застосування інформаційно-комунікативних технологій.
 • Порівняльний аналіз теорії і практики навчальної роботи в Україні та країнах Європи.
 • Методика навчання діалогічному та монологічному мовленню студентів природничих факультетів.

Основні публікації:

 1. Сидорук О.Ю. Використання інтерактивних технологій у підготовці вчителів іноземної мови в Німеччині. Гуманітарний вісник Національного педагогічного університету імені Г.Сковороди. Сер. Педагогіка, психологія, філософія. 2012. Вип. 24. С. 349-353.
 2. Сидорук О.Ю. Інтерактивна компетентність як складова підготовки майбутніх вчителів іноземної мови. Збірник наукових праць: Наука і освіта. Сер. Психологія і педагогіка. 2013. Вип. 1-2. С. 207-210.
 3. Cидорук О.Ю Англійська мова за професійним спрямуванням: Методичні вказівки для студентів 1 курсу геолого – географічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040104 – географія та 6.040103 геологія. Одеса: Вид-во КП ОМД, 2013. 43 с.
 4. Cидорук О.Ю Англійська мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний посібник з граматики для студентів 1-3 курсів ВНЗ. Одеса: Вид-во ООО Удача, 2014. 93 с
 5. Сидорук О.Ю. Особливості підготовки вчителів іноземної мови в освітньому просторі сучасної Німеччини. зб. материалів Міжнар. наук.-практ. Сопот: Diamant trading tour, 2015. С.5-10.
 6. Сидорук О.Ю. Роль інтерактивних технологій у навчанні студентів немовних факультетів. зб. матеріалів I всеукр. наук.-практ. конф. Одеса: 2015. C.23-27.
 7. Сидорук О.Ю Етапи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до використання інтерактивних технологій навчання на основі досвіду Німеччини. зб. матеріалів III Міжнар. конг. Прага, 2015. С.28 - 31.
 8. Сидорук О.Ю. Компаративний аналіз інтерактивних технологій. Науковий журнал. «EUREKA». Сер. Social and Humanities. 2017. Вип. № 3(9). C.19 - 25.
 9. Сидорук О.Ю. Педагогічна модель професійної підготовки майбутнього учителя іноземної мови до використання інтерактивних технологій навчання на основі досвіду Німеччини. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Сер. Психологія і педагогіка. 2017. Вип.79. – Т.2. С. 207-210.
 10. Cидорук О.Ю Основи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до застосування інтерактивних технологій: Навчальний посібник для студентів 3 курсу англійського відділення факультету РГФ, що вивчають німецьку як другу іноземну. Одеса: Вид-во ООО Удача, 2017. 70 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6c404f60f6a20264723701600929871
title_5f6c404f6106b4459755851600929871
title_5f6c404f611688694729841600929871
Top