Любимова Ніна Леонідівна

Любимова Ніна Леонідівна – викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів

Старший викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів. 

Працює на кафедрі з жовтня 1986 року.

Дисципліни:

 • Англійська мова за професійним спрямуванням (напрями: біологія, біотехнологія,);
 • Ділова англійська мова;
 • Спецпереклад.

Науково-методична робота:

 • Любимова Н. Л. Методичні рекомендації і тексти за фахом «англійська мова» для студентів-біологів І курсу біологічного факультету. – Одеса, 2004. – 28 с.
 • Любимова Н. Л. Методичні рекомендації і тексти за фахом «англійська мова» для студентів-мікробіологів 2 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2005. – 32 с.
 • Любимова Н. Л.  Методичні вказівки для роботи з спеціальними текстами за фахом «англійська мова» для студентів-мікробіологів та біологів 2 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2006. – 24 с.
 • Любимова Н. Л. Методичні рекомендації і тексти за фахом «англійська мова» для студентів-біологів І курсу біологічного факультету. – Одеса, 2007. – 28 с.
 • Любимова Н. Л. Методичні рекомендації і тести з англійської граматики за фахом «англійська мова» для студентів 1-2 курсів біологічного факультету. – Одеса, 2007. – 28 с.
 • Любимова Н. Л. Методичні рекомендації і тексти за фахом «Професійний переклад» для студентів-біологів 2 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2008. – 40 с.
 • Любимова Н. Л. Методичні рекомендації і тексти за фахом «Ділова англійська мова» для студентів-магістрів 5 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2008. – 48 с.
 • Любимова Н. Л. Методичні рекомендації “Infectiousdiseases” за фахом «англійська мова» для студентів 2 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2009. – 32 с.
 • Любимова Н. Л., Долинська М. Л. Методичні рекомендації «Назви хімічних елементів та речовин» за фахом «англійська мова» для студентів 2 курсу біологічного та хімічного факультетів. – Одеса, 2009. – 36 с.
 • Любимова Н. Л., Кононенко А. О. Методичні рекомендації для студентів-магістрів 5 курсу «Ділова англійська мова». – Одеса, 2010. – 52 с.
 • Любимова Н. Л. Методичні рекомендації «Словотворення в англійській мові» для студентів 2-3 курсів біологічного факультету з дисципліни «Професійний переклад». – Одеса, 2010. – 28 с.
 • Любимова Н. Л. Методичні вказівки для роботи з спеціальними текстами за фахом «Професійний переклад» для студентів 2 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2011. – 52 с.
 • Любимова Н.Л. Методичні вказівки для роботи з спеціальними текстами за фахом «англійська мова» для студентів 1 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2011. – 32 с.
 • Любимова Н.Л. Методичні вказівки для роботи з спеціальними текстами за фахом «англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 24 с.
 • Любимова Н. Л. Методичні вказівки «Герундій» з дисципліни «Спецпереклад» для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 24 с.
 • Любимова Н. Л. Методичні вказівки “Humananatomy” за фахом «англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 28 с.
 • Любимова Н.Л. Методичні вказівки «Infinitive» з дисципліни «Спецпереклад» для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 28 с.
 • Любимова Н.Л. Методичні рекомендації “CHECK YOURSELF” (grammar) для студентів 1-3 курсів біологічного факультету. - Одеса, 2014. – 28 с.
 • Любимова Н. Л., Кононенко А. О. Методичні рекомендації для студентів-магістрів 5 курсу «Ділова англійська мова». - Одеса, 2014. – 52 с.
 • Любимова Н.Л. Методичні вказівки до курсу "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студентів 2 курсу біологічного факультету за фахом «Біотехнологія». - Одеса, 2015. – 28 с.
 • Любимова Н.Л. «Методичні вказівки до курсу "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студентів 3 курсу біологічного факультету за фахом «Біотехнологія». - Одеса: 2016.- 50с.
 • Любимова Н.Л. «Методичні рекомендації до курсу "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студентiв 1 курсу бiологiчного факультету спеціальністі «Біотехнологія». - Одеса: 2016.- 28с.

Науково-дослідна робота:

 • Любимова Н. Л. Использование Интернет-ресурсов в процессе обучения студентов биологического факультета английскому языку.//Шоста Міжнародна науково-практична конференція пам’яті професора В.Л.Скалкіна. 19-20 лютого 2009 року. – Одеса:Астропринт, 2009. – С. 157-159.

Тези:

 • Любимова Н. Л. Использование персонального компьютера при обучении студентов специальному переводу // Обласна науково-методична конференція «Сучасні лінгвістичні дослідження професійного повідомлення». 23 червня 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 34 – 35.
 • Любимова Н. Л., Зіноватна С. Л.К проблеме создания и использования персональной терминологической базы данных при обучении переводу специальных текстов.//XVI Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців» 21-22 квітня 2011 р. – Одеса, 2011. – С. 79.
 • Любимова Н. Л., Зіноватна С. Л.Cредства дистанционного обучения иностранному языку в рамках самостоятельной работы студентов // Обласна науково-методична конференція «Актуальні дослідження підмов науки і техніки». – 23 червня 2011 р. – Одесса, 2011. – С. 27 – 28.
 • Любимова Н. Л., Зіноватна С. Л. Применение конструктивных элементов в обучении иностранным языкам на специализированном факультете.- Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» /17 квітня 2015. – С.
 • Любимова Н., Зиноватна С. "Многоуровневая оценка результатов тестирования студентов по языку".- ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» / 25 квітня 2016. – С. 45-47.
 • Любимова Н.Л., Зиноватна С.Л., Малярозов П.О. “ Використання сучасних IT-технологій для підвищення зацікавленості студентів на практичних заняттях”.- ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» / 15 травня 2017. – 125-128.

Наукові конференції:

 • Конференція професорко-викладацького складу ОНУ ім. І.І.Мечникова (Одеса, 2006).
 • Конференція професорко-викладацького складу ОНУ ім. І.І.Мечникова (Одеса, 2007).
 • Конференція професорко-викладацького складу ОНУ ім. І.І.Мечникова (Одеса, 2008).
 • Шоста Міжнародна науково-практична конференція пам’яті професора В. Л. Скалкіна (Одеса, 2009).
 • Конференція професорко-викладацького складу ОНУ ім. І.І.Мечникова (Одеса, 2009).
 • Обласна науково-методична конференція «Сучасні лінгвістичні дослідження професійного повідомлення» (Одеса, 2010).
 • Конференція професорко-викладацького складу ОНУ ім. І.І.Мечникова (Одеса, 2010).
 • XVI Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців» (Одеса, 2011).
 • Обласна науково-методична конференція «Актуальні дослідження підмов науки і техніки» (Одесса, 2011).
 • Конференція професорко-викладацького складу ОНУ ім. І.І.Мечникова. (Одеса, 2011).
 •  Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей 
 • викладання іноземної мови за фахом» /17 квітня 2015.
 •  ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» (Одеса, 2016)
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» (Одеса, 2017)

Наукові інтереси: охоплюють дослідження методів навчання перекладу спеціальних текстів, критеріїв оцінювання перекладів, використання новітніх технічних засобів для навчання та самонавчання студентів, редагування комп’ютерних перекладів.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e56a5622744014963311881582736738
title_5e56a5622804720916166201582736738
title_5e56a562283a015303806611582736738
title_5e56a5622c3088747311461582736738
Top