Кононенко Анатолій Олександрович

Кононенко Анатолій Олександрович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів

доктор психологічних наук, професор кафедри іноземних мов природничих факультетів.

Працює на кафедрі з вересня 1996 року.

Дисципліни:

 • Англійська мова за професійним спрямуванням (напрям: психологія);
 • Ділова англійська мова.

Тема кандидатського дисертаційного дослідження: «Психологічні складові індивідуального іміджу сучасного педагога». Захист відбувся в 2003 році.

Тема докторського дисертаційного дослідження: "Структурні-функціональні моделі самопрезентації викладача соціогуманітарних дисциплін" Захист відбувся в 2017 році.

Автор понад 100 наукових публікацій.

Науково-методична робота:

 • Кононенко А. О. Словник-довідник «Ділова англійська мова» / А.О.Кононенко, О. І. Крошка, О. Ш. Халілов. – Одеса:Удача, 2008. – 107 с.
 • Кононенко А. О. Контрольні завдання з англійської мови для студентів  факультету бізнесу та менеджменту денної та заочної форм навчання / А.О.Кононенко. – Одеса: Удача, 2008. – 37 с.
 • Кононенко А. О. Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання факультету «Менеджмент організацій» / А. О. Кононенко. – Одеса: Удача, 2008. – 25 с.
 • Кононенко А. О. Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання факультету інформаційних технологій» / А.О.Кононенко. – Одеса: Удача, 2008. – 21 с.
 • Кононенко А. О. Практичні завдання на вживання основних правил ділового англійського мовлення у роботі психолога» (для магістрів Vкурсу психологів) / А. О. Кононенко. – Одеса: Удача, 2008. – 25 с.
 • Кононенко А. О. Методичні рекомендації для студентів-магістрів «Business English» / А. О. Кононенко, Н. Л. Любімова. – Одеса: Удача, 2010. – 50 с.
 • Кононенко А. О. Методичні рекомендації для підготовки до модульних робіт з англійської мови для студентів Ш курсу психологічного факультету заочної та денної форм навчання/ А.О.Кононенко. – Одеса: Удача, 2010. – 25 с.
 • Кононенко А. О. Методичні рекомендації для підготовки до модульних робіт з англійської мови для студентів ІІ курсу психологічного факультету заочної та денної форм навчання / А. О. Кононенко. – Одеса: Удача, 2011. – 30 с.
 • Кононенко А. О. Методична розробка «Програмоване навчання граматики англійської мови для студентів 1 курсу заочної і денної форми навчання відділення «Психологія» / А. О. Кононенко. – Частина 1. – Одеса: Удача, 2012. – 40 с.
 • Кононенко А. О. Методична розробка «Програмоване навчання граматики англійської мови для студентів 1 курсу заочної і денної форми навчання відділення «Психологія» / А. О. Кононенко.  – Частина 2. – Одеса: Удача, 2012. – 40 с.
 • Кононенко А. О. Методичні рекомендації «Англійське ділове мовлення» для студентів факультету «Менеджмент організацій» / А.О.Кононенко. – Одеса: Удача, 2013. – 20 с.
 •  Кононенко А. О. Практичні завдання з англійської мови для студентів відділення „Психологія”  денної та заочної форми навчання / А.О.Кононенко. – Одеса: Удача, 2013. – 21с.
 • Кононенко А. О. Практичні завдання для самопідготовки з англійської мови для студентів 1 курсу спеціальності "прикладна математика" / А.О.Кононенко. – Одеса, "Удача" - 2015. – 26с.
 •  Кононенко А. О. Практичні завдання для самопідготовки з англійської мови для студентів 2 курсу спеціальності "прикладна математика" / А.О.Кононенко. – Одеса, "Удача" - 2015. – 26с.
 • Кононенко А. О. Практичні завдання з англійської мови для студентів 2 курсу спеціальності " математика" денної та заочної форми навчання / А.О.Кононенко. – Одеса, "Удача" - 2015. – 26с.

Науково-дослідна робота:

 • Кононенко А. О. Суб’єктивний контроль як чинник формування індивідуального іміджу сучасного педагога / А. О. Кононенко // Науковий вісник Південно-українського національного університету, 2008. – Вип. № 6-7. – с . 44 – 48.
 • Кононенко А. О. Вплив психологічного клімату в колективі на формування іміджу педагога / А. О. Кононенко // Науковий вісник Південно-українського національного університету, 2009. – Вип. №6. – С. 65 – 71.
 • Кононенко А. О. Дослідження особистісних особливостей сучасного педагога /А. О. Кононенко //  Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, 2009. – Том 14, Вип. 18. – С. 65 – 72.
 • Кононенко А. О. Роль индивидуального имиджа  в социальных коммуникациях  /А. О. Кононенко //  Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, 2009. – Том 15, випуск 4. – С. 101 – 107.
 • Кононенко А. О. Психологические особенности индивидуального имиджа педагога/А. О. Кононенко // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, 2010. – Том 15, випуск 16. – С. 33 – 38.
 • Кононенко А. О. Соціально-психологічні особливості функціонування іміджу /А. О. Кононенко //  Вісник Одеського національного університету ім. І .І. Мечникова, 2011. – Том 16, випуск 2. – С. 101 – 107.
 • Кононенко А. О. Теоретические подходы к проблеме самопрезентации личности в психологии/А. О. Кононенко// Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, 2011. – Том 16, випуск 7. – С. 33 – 38.
 • Кононенко А. О. Самопрезентация как социально-психологический феномен/А. О. Кононенко //  Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, 2011. – Том 16, випуск 17. – С. 58 – 65.
 • Кононенко А. О. Самопрезентация и имидж как коммуникативные аспекты поведения  /А. О. Кононенко // Науковий вісник Південно-українського національного університету, 2012. – Вип. № 3-4. – С. 152 – 157.
 •  Кононенко А. О. Самопрезентація та індивідуальна соціальна ситуація розвитку особистості /А. О. Кононенко //  Вісник Одеського національного університету, 2012. – Том 17, випуск 5. – С. 65 – 7 2.
 • Кононенко А. О. Соціопсихологічні аспекти самопрезентації як теоретичне підґрунтя створення її моделі / А. О. Кононенко // Науковий вісник Південно-українського національного університету, 2012. – Вип. №11-12. – С. 212 – 217.
 •  Кононенко А. О. Самопрезентація як складова частина розвитку особистості / А. О. Кононенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки, 2012. – Вип. 10, Т. 1. – С. 154 – 157.
 • Кононенко А. О. Основні компоненти структурно-функціональної моделі само презентації / А. О. Кононенко // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, 2013. – Том 18, випуск 22 (2). – С. 134 – 140.
 • Кононенко А. О. Диференціальна модель самопрезентації особистості / А. О. Кононенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології [зб.наукових праць], 2013. – Вип. № 1(30). – С. 159 – 164.
 •  Кононенко А. О. Індивідний конструкт  диференціальної моделі самопрезентації особистості / А. О. Кононенко// Науковий вісник Південно-українського національного університету, 2013. – Вип. №3-4.  – С. 164 – 170.
 •  Кононенко А.О. Дослідження особистісних особливостей сучасного педагога / А.О. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 14, Вип. 18. – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2009. – С. 65-72.
 • Кононенко А.А. Теоретические подходы к проблеме самопрезентации личности в психологии / А.А. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 16, Вип. 7. – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – С. 33-38.
 •  Кононенко А.А. Самопрезентация как социально-психологический феномен / А.А. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 16, Вип. 17. – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – С. 58-65.
 •  Кононенко А.О. Проблематика самопрезентації особистості в онтопсихологічному контексті / А.О. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 17, Вип. 3. – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012. – С. 91- 97.
 •  Кононенко А.А. Самопрезентация и имидж как коммуникативные аспекты поведения / А.А. Кононенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – № 3. – Одеса : Вид-во ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2012. – С. 152-157.
 •  Кононенко А.О. Феномен самопрезентації в роботах зарубіжних вчених / А.О. Кононенко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Вип. 16. – Камʼянець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 542-551.
 •  Кононенко А.О. Сучасні зарубіжні напрямки дослідження самопрезентації особистості / А.О. Кононенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – № 4. – Одеса : Вид-во ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2012. – С. 225-230.
 • Кононенко А.О. Самопрезентація особистості крізь призму онтогенезу / А.О. Кононенко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т.1 : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Вип. 33. – К. : А.С.К., 2012. – С. 365-369.
 •  Кононенко А.О. Проблематика самопрезентації в дослідженнях вітчизняних вчених / А.О. Кононенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія : Психологія. – № 1009. – Вип. 49. – Х. : Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 26-29.
 • Кононенко А.О. Самопрезентація та індивідуальна соціальна ситуація розвитку особистості / А.О. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 17, Вип. 5. – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012. – С. 65-72.
 • . Кононенко А.О. Інтегративна психологія як підґрунтя дослідження моделі самопрезентації / А.О. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 17, Вип. 8(20). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012. – С. 99-104.
 •  Кононенко А.О. Теоретичні передумови структурно-функціональної моделі самопрезентації особистості / А.О. Кононенко // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Південного наукового Центру НАПН України. – Серія : Педагогіка і психологія. – № 6 / CVVII. – Одеса : Південний наук. Центр НАПН України, 2012. – С. 98-102.
 •  Кононенко А.О. Соціопсихологічні аспекти самопрезентації як теоретичне підгрунтя створення її моделі / А.О. Кононенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – № 11-12. – Одеса : Вид-во ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2012. – С. 212-217.
 •  Кононенко А.О. Самопрезентація як складова частина розвитку особистості / А.О. Кононенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Серія : Психологічні науки. – Т.1, Вип. 105. – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012. – С. 154-157.
 •  Кононенко А.О. Психологічний аспект створення концепції структурно-функціональної моделі самопрезентації / А.О. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 17, Вип. 9 (21). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012. – С. 125-133.
 •  Кононенко А.О. Провідні категорії побудови моделі самопрезентації особистості / А.О. Кононенко // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т. XIV, Ч.6. – К. : Гнозис, 2012. – С. 192-200.
 •  Кононенко А.О. Основні компоненти структурно-функціональної моделі самопрезентації / А.О. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 18, Вип. 22 (2). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – С. 140-153.
 •  Кононенко А.О. Диференціальна модель самопрезентації особистості / А.О. Кононенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 1(30). – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 159-164.
 •  Кононенко А.О. Самопрезентація як важливий регулятор соціальної поведінки суб’єкта / А.О. Кононенко // Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. праць / [ред. кол.: В.Й. Бочелюк (гол. ред) та ін]. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 4. – С. 45-49.
 •  Кононенко А.О. Особливості самопрезентаційної поведінки освітян як представників соціономічних професій / А.О. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 18, Вип. 23. – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – С. 143-149.
 •  Кононенко А.О. Індивідний конструкт диференціальної моделі самопрезентації особистості / А.О. Кононенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – № 3-4. – Одеса : Вид-во ПНПУ ім. К.Д. Ушинського 2013. – С. 184-190.
 •  Кононенко А.О. Створення шкали для оцінки рівня самопрезентації викладачів соціогуманітарного профілю / А.О. Кононенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 3 (32). – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 142-147.
 •  Кононенко А.О. Психометричний аналіз опитувальника самопрезентації викладача соціогуманітарного профілю / А.О. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 18, Вип. 4 (30). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – С. 147-154.
 •  Кононенко А.О. Структурний аналіз особистісного конструкту самопрезентації викладача / А.О. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 19, Вип. 1 (31). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – С. 137-144.
 •  Кононенко А.О. Теоретичні засади створення коректувально-формувальної програми становлення функціональної моделі самопрезентації викладача / А.О. Кононенко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Т. 11. – Вип. 11. – Ч. 1. – К., 2014. – С. 373-379.
 •  Кононенко А.О. Емпірична верифікація коректувально-формувальної програми становлення самопрезентації викладача / А.О. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т.19, Вип. 2(32). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – С. 112-120.
 •  Кононенко А.О. Самопрезентація як регулятор діяльності викладача соціогуманітарних дисциплін / А.О. Кононенко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІI(11), Issue: 22, 2014. – Р. 85-89.
 •  Кононенко А.А. Программа тренинга самопрезентации преподавателя социогуманитарных дисциплин / А.А. Кононенко // Вестник по педагогике и психологии : науч. журн. – М.; Черногорск, 2014. – № 2. – С. 37-45.
 •  Кононенко А.А. Теоретическое обоснование необходимости создания коррекционно-формирующей программы становления функциональной модели самопрезентации преподавателя социогуманитарных дисциплин / А.А. Кононенко // Социосфера : науч.-метод. и теор. журн. – № 3. – Самара : Науч.-изд. центр «Социосфера», Самарский гос. пед. ун-т, 2014. – С. 101-104.
 •  Кононенко А.О. Структура індивідного конструкту моделі самопрезентації викладача соціогумантарних дисциплін / А.О. Кононенко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІI(13), Issue: 26, 2014. – Р. 99-102.
 •  Кононенко А.О. Соціально-психологічні аспекти самопрезентації особистості / А.О. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т.21, Вип. 4(42). – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 127-134.
 •  Кононенко А.О. Феномен самопрезентації в роботах зарубіжних вчених / А.О. Кононенко // Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин», 22-23 трав. 2012 р., м. Київ, м. Кам’янець-Подільський. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2012. – С. 185-187.
 •  Кононенко А.А. Современные психологические направления изучения самопрезентации личности / А.А. Кононенко // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми практичної психології», 26-27 квіт. 2012 р., м. Херсон. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2012 р. – С. 259-262.
 •  Кононенко А.О. Основні самопрезентаційні стратегії особистості в період активного націєтворення / А.О. Кононенко // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення», 20 квіт. 2012 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 140-141.
 •  Кононенко А.А. Теоретические основы профессионального развития современного педагога // А.А. Кононенко // Материалы І Междунар. науч.-практ. конф. «Психология труда и профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы и перспективы», 16 нояб. 2012 г., г. Бирск, – Ч.1. – Бирск : Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет». – С. 31-35.
 •  Кононенко А.О. Конструкт «Самопрезентація особистості» як сукупність її основних симпотомокомлексів / А.О. Кононенко // Матеріали ІІІ міжвуз. наук.-практ. конф. «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2012), 5-6 груд. 2012 р., м. Суми. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. – С. 45-46.
 •  Кононенко А.А. Структурно-функциональная модель самопрезентации личности преподавателя социогуманитарных дисциплин / А.А. Кононенко // Материалы IV междунар. науч. конф. «The current issues in theoretical and applied psychology», 23-25 окт. 2013 г., г. Ереван. – Ереван : Ереванский гос. ун-т, 2013. – С. 291-293.
 •  Кононенко А.О. Дослідження самопрезентації викладачів соціогуманітарного профілю / А.О. Кононенко // Матеріали ІІ Міжнар. наук-практ. конф. «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри», 22-23 лист. 2013 р., м. Луганськ. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 102-104.
 •  Кононенко А.А. Дифференциальная модель самопрезентации / А.А. Кононенко // Материалы Междунар. науч. конф. «Человек, субъект, личность в современной психологии», 10-11 окт. 2013 г. – Т. 2. – М. : Изд-во «Институт психологии», 2013. – С. 175-178.
 •  Кононенко А.А. Коррекционно-формирующая программа становления функциональной модели самопрезентации преподавателя / А.А. Кононенко // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Психолого-педагогические проблемы личности и общества», 20 февр. 2014 г., г. Бирск. – Режим доступу: http://psytolerance.info/company.php?c =1389441591&s=1392337559.
 •  Кононенко А.А. Структурный анализ личностного конструкта самопрезентации преподавателя социогуманитарных дисциплин / А.А. Кононенко // Материалы IV Междунар. науч.-культ. форума «Образование в этнокультурной среде: состояние, проблемы, перспективы», 17-21 марта 2014 г., г. Томск. – Томск : Томский гос. пед. ун-т. – С. 219-221.
 •  Кононенко А.О. Програма становлення функціональної моделі самопрезентації викладача / А.О. Кононенко // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні тенденції розвитку світової психологічної практики», 17-18 квіт. 2014 р., м. Кривий ріг. – м. Кривий ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – С. 163-165.
 •  Кононенко А.О. Методологія дослідження структурно-функціональної моделі самопрезентації особистості викладача соціогуманітарних дисциплін / А.О. Кононенко // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології», 13 трав. 2014 р., м. Луцьк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 11-13.
 •  Кононенко А.О. Структурний аналіз особистісно-мультисубʼєктного конструкту моделі самопрезентації викладача / А.О. Кононенко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення», 20-22 черв. 2014 р., м. Одеса. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014. – С. 379-388.
 •  Кононенко А.О. Соціально-психологічні засади конструювання структурно-функціональної моделі самопрезентації викладача соціогуманітарних дисциплін / А.О. Кононенко // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм», 23-24 січн. 2015 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 77-81.
 •  Кононенко А.О. Принципи побудови та зміст інтегрованої соціально-психологічної програми сприяння успішності самопрезентації викладача соціогуманітарних дисциплін / А.О. Кононенко // Матеріали ХIІ наук.-практ. конф. (з міжнародною участю) «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства», 16-17 квіт. 2015 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2015. – С. 59-63.
 •  Кононенко А.О. Психологічні засади самопрезентації викладача вишу / А.О. Кононенко // Київський науково-педагогічний вісник : наук. журн. – № 7 (07). – К. : Київська наукова організація педагогіки та психології, 2016. – С. 81-86.  
 •  Кононенко О.І Самопрезентація як важливий регулятор соціальної поведінки/ О.І.Кононенко, А.О.Кононенко// Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип.1. – С.104 -109 ( у співавторстві з А.О.Кононенко)
 •  Кононенко О.І. Перфекціонізм особистості: норма чи патологія? / О.І. Кононенко, А.О.Кононенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 3. Том 2.– Херсон: Гельветика, 2017. – С. 170-174. (Серія «Психологічні науки»). ( у співавторстві з А.О.Кононенко)
 •  Psychometric analysis questionnaire for teacher of modern socio- profile self-presentation //American journal of Fundamental, applied and experimental research. Issue: 2 (5) – Publ. Ukraine and Ukranians Abroad not-for-profit Corporation, New York NY, 2017. –Р. 45-48.
 •  Методологічні основи дослідження самопрезентації особистості //Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2017. Issue: 4(22) –publ.: Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton.
 •  Парціальність перфекціонізму особистості//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Психологія і педагогіка: історія розвитку, сучасний стан і перспективи досліджень", 15-16 вересня 2017р., Одеса – Південна фундація педагогіки. С.10-13.

Монографії.

 • Кононенко А.О. Самопрезентація викладача вищої школи. Теорія та практика: Монографія / А.О. Кононенко// SCIREG C CORPORATION, EIN 33-1219486, San Jose, California, USA.- Certificate № 3600998250 - КПУ: Запоріжжя, Донецьк: "Донбас". 2014 - 339с.
 •  Кононенко А.О. Парадигма самопрезентації в психологічній науці/А.О.Кононенко// Фундаметальні та прикладні психологічні дослідження в практиці ведучих наукових шкіл : реалії і перспективи: Міжнародна колективна монографія./ [колектив авторів]/ за ред. Л.Ф.Бурлачука, акад., Вісковатової Т.П., проф. В.М. Синельникова/ Макіївка : МЕГІ: Світ Книги, 2012 - С. 697-721.
 •  Кононенко А.О. Теоретико-методологічні аспекти дослідження структурно-функціональної моделі самопрезентації особистості /А.О.Кононенко// Психологічні основи професіоналізації особистості в умовах освітньої взаємодії: Монографія[колектив авторів]/ за ред. В.Й.Бочелюка. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2014. –С.91-120.

Наукові інтереси: особистість викладача як фактор успішного навчання у ВНЗ, психологічні закономірності вивчення іноземної мови.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e569ff09cdf35049542691582735344
title_5e569ff09cf563789193081582735344
title_5e569ff09d0775156769891582735344
title_5e569ff09d4fd8692858241582735344
Top