Гарчева Ірина Олександрівна

Гарчева Ірина Олександрівна - кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів. 

Працює на кафедрі з вересня 2005 року.

Дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням (напрями: геологія, географія, туризм);

Тема дисертаційного дослідження: «Соціокультурні просодичні особливості мовлення дикторів новин телебачення Великобританії». Спеціальність: 10.02.04 – германські мови. Захист відбувся в 2013 році.

Науково-методична робота:

 • Гарчева I. О. Методичні вказівки з англiйськоїмови для    студентiв другого курсу геолого-географiчного факультету /  I.О.  Гарчева; ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2008. –  26 с.
 • Гарчева I. О. Методичні вказівки з англiйськоїмови для студентiв третього курсу геолого-географiчного факультету / I.О. Гарчева; ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2009. – 26 с.
 • Гарчева I. О. Методичний посібник з англійськоїмови для студентiв другого курсу природничих факультетiв(спецiальнiсть геологія) / I.О. Гарчева; ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2010. –  104 с.
 • Гарчева И. А. Методические рекомендации по дисциплине «Английский Язык» профессионального направления для студентов 2 курса дневной формы обучения по специальности геология / И. А. Гарчева; ОНУ имени И.И. Мечникова. –  Одесса, 2012. –  48 с.
 • Гарчева I. О. Методичні вказівки з англiйськоїмови для студентiв першого курсу геолого-географiчного факультету / I.О. Гарчева; ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2013 – 44 с.

Науково-дослідна робота:

 • Куйшевская (Гарчева) И. А. Возрастные тембральные характеристики интонационной нормы // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. – Вип. 5. – Ужгород: УжНУ, 2007. – С. 495 – 503.
 • Куйшевская (Гарчева) И. А. Социальная вариативность тона спонтанной речи в южно­английском типе произношения // Записки з романо-германської  філології. – Вип. 21. – Одесса: ОНУ, Фенікс, 2008. – С. 93 – 102.
 • Куйшевская (Гарчева) И. А. Комплексное восприятие интонационной нормы» англоязычными и русскоязычными аудиторами // Культура народов Причерноморья. – № 142. –  Т. 1. – Ялта: Межвузовский центр «Крым», 2008. – С. 417 – 421.
 • Куйшевская (Гарчева) И. А. Новостные тексты как объект лингвистических исследований / И. А. Куйшевская (Гарчева) // Культура народов Причерноморья. – № 168. –  Т. 1. – Ялта: Межвузовский центр «Крым», 2009. – С. 423 – 425.
 • Гарчева И. А. Роль мелодики в выделении информационно значимих слов в дикторской речи // Записки з романо-германської  філології. – Вип. 2 (29). – Одесса: ОНУ, Одесса: ОНУ, Вид-во КП ОМД, 2012. – С. 19 – 26.
 • Куйшевская (Гарчева) И. А. Возрастные тенденции развития интонационной нормы // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції з питань методики викладання іноземної мови пам’яті професора В. Л. Скалкіна. 15 – 16 любого. – Одеса: ОНУ, 2007. – С. 273 – 276.
 • Куйшевская (Гарчева) И. А. К вопросу о социальной дифференциации языка // Матеріали VII Міжвузіської конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов и літератур. 27 – 28 січня 2009 року. – Т. 1. – Донецьк: Донецький національний університет, 2009. – С. 147 – 149.
 • Гарчева И. А. Особенности мелодики и темпа в дифференциации культурного уровня говорящих // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Філологія і осітній процес: 21 століття», присвяченої 145-річчю Одеського національного університету та 50-річчю факультету романо-германської філології. – Одесса: ОНУ, Вид-во КП ОМД, 2010. – С. 144 – 146.

Наукові інтереси: дослідження охоплюють характер варіативності просодії в мовленні дикторів новин телебачення Великої Британії в кореляції з факторами жанрової специфіки, а також гендерної і територіальної належності мовця.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e56aa0de5a6414415960271582737933
title_5e56aa0de5ba013821395061582737933
title_5e56aa0de5cd25523972491582737933
title_5e56aa0de5e0817054532241582737933
Top