Скляренко Ольга Миколаївна

sklarenko

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID:

Google Scholar

Біографія:

 • У 1980 р. закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «англійська мова та література»;
 • З 1994 до 2016 рр. – старший викладач, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів;
 • У 2008 році захистила кандидатську дисертацію «Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й України» зі спеціальності 10.02.15 “Загальне мовознавство” в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • У 2013 році опанувала кандидатську дисертацію Сушкевич О.В. «Аксіологічна модальність інтерв’ю: функціональні та структурні особливості» зі спеціальності 10.02.15 “Загальне мовознавство” на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.053.05 Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”.
 • З 30.03.2014 до 30.04.2014 пройшла стажування у Державному закладі “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського” за навчальною програмою: «Мовознавство та перекладознавство»;
 • 3 2016 р. працює доцентом кафедри іноземних мов природничих факультетів;
 • З 30.09.2019 до 30.10.2019 пройшла стажування у Державному закладі “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського” за навчальною програмою: «Мовознавство та перекладознавство»;

Навчальна діяльність:

 • Англійська мова за професійним спрямуванням (ESP);
 • Ділова англійська мова.

Сфера наукових зацікавлень: загальне мовознавство, типологія, етимологія, соціолінгвістика, ономастика, соціоономастика, етноономастика.

Основні публікації:

 1. Участь у Х Міжнародній науковій конференції «Проблеми зіставної семантики» (22-23 вересня 2011 р.). Київський національний лінгвістичний університет. (Стаття: Різновиди ономастичного звукосимволізму: порівняльно-типологічний аспект Проблеми зіставної семантики: Збірник наукових статей. Вип. 10. К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. Ч. 1. С. 184-189).
 2. Типологічна ономастика: монографія: у 5 кн. Книга перша: Лексико-семантичні особливості онімного простору. Одеса : Астропринт, 2012. 416 с. (у співавторстві).
  (Р е ц е н з і ї : Рут М. Э. [Рец.]: «На пути к типологической ономастике» Вопросы ономастики. 2013. № 1 (14). С. 162-164; Супрун В. И. [Рец.]: «Украинская штудия по проблемам теории ономастики» Известия ВГПУ. Серия: Филологические науки. 2013. № 9 (84). С. 134-137).
 3. Типологічна ономастика: монографія: у 5 кн. Книга друга: Ономастичний словотвір у типологичному ракурсі. Одеса: Астропринт, 2013. 408 с. (у співавторстві). (Р е ц е н з і ї : Лучик В. В. [Рец.]: «Типологічна ономастика: монографія: у 5 кн. Книга друга: Ономастичний словотвір у типологичному ракурсі» Мовознавство. 2014. № 3. С. 89-92; Редьква Я.П. [Рец.]: «O. Скляренко, O. Скляренко. Типологічна ономастика. монографія: у 5 книгах. Книга друга: Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі. Одеса, 2013, 408 с.» Pismo poswiecone teorii i interpretacji nazw wlasnych : rocznik / Polska akad. nauk, Inst. jezyka polskego. Onomastica. V. LX. 2016. Krakow, PL. C. 244-247).
 4. Типологическая ономастика: монография: в 5 кн. Книга третья: Артикли в сфере ономастики : в 2 ч. Часть 1: Теория ономастических артиклей. Одесса: Астропринт, 2015. 380 с. (у співавторстві).
 5. (Р е ц е н з і я : Нечитайло І. М. [Рец.]: «Скляренко О. М., Скляренко О. М. Типологічна ономастика. Книга 3 : Артиклі в сфері ономастики. Ч. І: Теорія ономастичних артиклів. Одеса: Астропринт, 2015. 380 с. «Індоєвропейський артикль і семантична реконструкція» Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Зб. наук. праць. Серія: Філологія, Педагогіка, Психологія. Вип. 32. 2016. С. 194-198).
 6. Типологическая ономастика: монография: в 5 кн. Книга третья: Артикли в сфере ономастики: в 2 ч. Часть 2: Функционирование ономастических артиклей. Одесса: Астропринт, 2016. 416 с. (Серія «Бібліотека української ономастики»). (у співавторстві).
 7. (Р е ц е н з і я : С. Потапенко А. [Рецензія на монографію]: «O. Скляренко О. Скляренко Артикль в сфере ономастики. Ч.1. Теория ономастических артиклей. Одесса: Астропринт, 2015. 330 с.; Ч.2. Функционирование ономастических артиклей. Одесса: Астропринт, 2016. 416 с. (Серія «Бібліотека української ономастики»)» Мовознавство. 2017. № 3. С. 81-82).
 8. Ономастический этюд: Апеллятивные мифонимы (типологический аспект) Студії з ономастики та етимології. 2015-2016. Інститут української мови НАН України. (Серія «Бібліотека української ономастики») К.: ТОВ«КММ», 2016. С. 126-135.
 9. Ономастический этюд: “Родовые названия” мифологических существ (типологический аспект) Слов’янський збірник. Зб. наук. праць. Вип. XХI. Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2017. С. 210-220.
 10. Типологическая ономастика: монография: в 5 кн. Книга пятая. Ономастические этюды: Мифология сквозь призму ономастики. Одесса, Астропринт, 2018. 560 с. (Серія «Бібліотека української ономастики»). (у співавторстві).
 11. До типологічного зіставлення антропонімів Студії з ономастики та етимології. 2017- 2018. Інститут української мови НАН України. (Серія «Бібліотека української ономастики»). К. : ТОВ«КММ», 2018. С. 126-135.
 12. Етнічна ономастика: монографія: у 5 кн. Кн. 1: Світ арабів і арабський антропонімікон. Одеса, Астропринт. 2020. 284 с. (Серія «Бібліотека української ономастики»). (у співавторстві).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top