Добровольська Діана Михайлівна

Добровольська Діана Михайлівна закінчила Одеський національний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Англійська мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та французькї мов та літератур. З вересня 2001 р. по травень 2018 працювала викладачем секції іноземних мов Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, у вересні 2018 була переведена на кафедру іноземних мов природничих факультетів РГФ. З 14 квітня по 19 травня 2014 року пройшла стажування на кафедрі української та іноземних мов Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за навчальною программою «Англійська мова у професійній діяльності». За час навчання опрацювала навчальну программу стажування обсягом 3 кредити ECTS і пройшла підсумковий контроль з відмінним результатом.

Пройшла 35 годин курсу ESP Teacher Development course, як частину програми CiVELT course Британської Ради за проектом “English fro Universities” з 11 по 15 січня 2016 року. 

З жовтня 2007 р. по жовтень 2012 була здобувачем кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю 10.02.21 – структурна, прикладна і математична лінгвістика при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.Захистила у 2017 році дисертацію з теми «Мовні особливості англомовних рекламних слоганів та їх відтворення українською і російською мовами» та здобула науковий ступень кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e25418c60c4f10911724151579499916
title_5e25418c60d8918833199321579499916
title_5e25418c60ec78810230751579499916
title_5e25418c6103e7740135331579499916
Top