Кафедра іноземних мов природничих факультетів

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Васильченко Олена Германівна

vasilchenko

Викладачі кафедри

 

 1. Васильченко Олена Германівна, завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент;
 2. Бондаренко Олександра Константинівна, кандидат філологічних наук, старший викладач;  
 3. Білоцерковець Алла Володимирівна, викладач;
 4. Гарчева Ірина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент;
 5. Григораш Вікторія Сергіївна,  кандидат філологічних наук, доцент;
 6. Діденко Наталя Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент;
 7. Добровольська Діана Михайлівна, кандидат філологічних наук, викладач
 8. Долбіна Каріне Давидівна, кандидат філологічних наук, доцент;
 9. Кононенко Анатолій Олександрович, доктор психологічних наук, професор;
 10. Котлярова Луїза Болеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент;
 11. Миронова Лариса Анатоліївна, старший викладач; 
 12. Румянцева Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент;
 13. Сидорук Ольга Юріївна, викладач;
 14. Скляренко Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент;
 15. Стратулат Людмила Олександрівна, старший викладач;  
 16. Ткаченко Ганна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент;
 17. Ульянова Вікторія Олегівна, викладач;
 18. Ягремцева Анастасія Олегівна, старший викладач.

Роботу кафедри виконують три секції:

 • Англійської мови (зав. секцією – д. псих. н., проф. А. О. Кононенко);
 • Німецької мови (зав. секцією – к. філол. н., доц. О. Г. Васильченко);
 • Латинської мови (зав. секцією – ст. викладач Л. А. Миронова).

Загальна інформація

Історія викладання іноземних мов в ОНУ імені І. І. Мечникова починається з 1960 року – з року заснування факультету романо-германської філології на базі Одеського педагогічного університету іноземних мов. Першим завідувачем кафедри іноземних мов став доцент В. Г. Шатух. Як окрема одиниця в складі факультету кафедра іноземних мов природничих факультетів з’явилася в середині 80-х років у результаті поділу загальної кафедри іноземних мов на дві: кафедру іноземних мов гуманітарних факультетів та кафедру іноземних мов природничих факультетів, яку протягом двадцяти років очолював доцент М. З. Яцій. У 2005 році завідування кафедри перейшло до доцента Н. В. Петлюченко, в 2006 році – до доцента Л. Г. Кириченко. З вересня 2013 кафедрою завідує кандидат філологічних наук, доцент О. Г. Васильченко.

З 2019 року науковою темою кафедри є «Комплексне дослідження формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетенції», яка має на меті створення новітніх ефективних моделей, технологій та стратегій викладання іноземної мови за фахом та їх імплементація у процес формування професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції. Науковий керівник теми – кандидат філол. наук, доцент Васильченко О.Г. Відповідальний виконавець – кандидат філол. наук, доцент Ткаченко Г. В.

З ініціативи доц. Л. Б. Котлярової починаючи з 2002 на біологічному факультеті проводиться англомовна конференція студентів і молодих викладачів факультету «Microbiology in Touch with Life». Також організована група студентів-перекладачів біологічного факультету, які беруть активну участь у роботі міжнародних конференцій ОНУ.

Зараз на кафедрі працюють 18 викладачів англійської, німецької та латинської мов. Молоді фахівці ведуть активну наукову роботу та поповнюють професорсько-викладацький склад факультету романо-германської філології. Викладачі початку 60-х років залишили нам багатий досвід, безліч науково-методичних розробок та чудові традиції. Головне – вони створили атмосферу дружелюбності і творчості, яку ми бажаємо зберегти всім наступним поколінням.

Навчальна діяльність

Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста перш за все потребують від нього бути активним учасником всіх глобалізаційних процесів, тобто бути плідним учасником міжкультурної комунікації та мати необхідної комунікативні спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; та бути спроможними оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Основною метою навчання іноземної мови за професійним спрямуванням є розвиток у студентів професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції (навички та вміння, які забезпечують кваліфіковану професійну діяльність у приватній, суспільній, професійній та освітній сферах спілкування в багатонаціональному суспільстві іноземною мовою) як складника діяльнісної компетенції та фахової компетенції (вміння професійно, самостійно й відповідально вирішувати стандартні завдання).

Фахівці кафедри викладають низку практичних навчальних дисциплін.

На освітньому рівні «бакалавр» співробітниками кафедри викладаються обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Англійська мова за спеціальним спрямуванням (ESP);
 • Англійська мова за академічним спрямуванням (EАP);
 • Англійська мова за спеціальним та академічним спрямуванням (ESAP);
 • Німецька мова за спеціальним спрямуванням;
 • Друга іноземна мова (німецька);
 • Теорія та практика перекладу (англійська);
 • Курс латинської мови.

На освітньому рівні «магістр» співробітниками кафедри викладаються обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Англійська мова за спеціальним спрямуванням (ESP);
 • Німецька мова за спеціальним спрямуванням;
 • Друга іноземна мова (німецька);
 • Практикум з перекладу (англійська).

Фахівці кафедри викладають вибіркові навчальні дисципліни:

 • Третя іноземна мова (румунська).

Для аспірантів викладачами кафедри викладається дисципліна:

 • Академічне письмо з англійської мови.

Наукова діяльність

Науково-дослідницька тема кафедри «Комплексне дослідження формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетенції» (без цільового фінансування), науковий керівник к.філол.н., доц. Васильченко О.Г.; держ. № 0119U002446 (наказ по ОНУ № 730-18 від 03.04.19 р), термін виконання теми – з 01.04.19 по 31.12.23.

В рамках науково-дослідницької теми виконавці видають статті, тези, посібники, апробують результати своїх досліджень на конференціях у нашій країні та за кордоном.
У 2019 році було проведено I Міжнародна (V) науково-практична інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи», у якій взяли учать понад 100 учасників з України, Німеччини, Швейцарії, Австрії, Нідерландів, Білорусі та Киргизстана.

На кафедрі щорічно проводяться:

1. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція аспірантів та науковців «Іноземні мови в контексті сучасного розвитку природничих та гуманітарних наук: міждисциплінарний підхід». Доповіді, представлені у рамках конференції, увійшли до електронного збірника матеріалів, який знаходиться на сайті lingvo.onu.edu.ua. 

 • VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ. Режим доступу
 • ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ. Режим доступу
 • ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ. Режим доступу
 • ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ. Режим доступу
 • І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ. Режим доступу

2. Звітні конференції професорсько-викладацького складу, присвячені сучасним проблемам з лінгвістики та методики викладання іноземних мов.

3. Студентські наукові конференції.

Контактна інформація

Кабінет 159а, Французький бульвар 24/26, 65058, Одеса, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт кафедри: http://lingvo.onu.edu.ua
Facebook

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6de153ee31b4258168121601036627
title_5f6de153ee41919915016351601036627
title_5f6de153ee5143006498441601036627
Top