Кафедра іноземних мов природничих факультетів

vasilchenko

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Васильченко Олена Германівна

Сьогодні на кафедрі іноземних мов природничих факультетів працюють 17 викладачів, з них:

 • 7 кандидатів філологічних наук, доцентів;
 • 1 кандидат педагогічних наук, доцент;
 • 1 доктор психологічних наук, професор;
 • 1 кандидат філологічних наук, викладач;
 • 4 старших викладача;
 • 3 викладачі.

НАУКОВО-ПРОФЕСІЙНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 1. Васильченко Олена Германівна, завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент;
 2. Гарчева Ірина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент;
 3. Григораш Вікторія Сергіївна,  кандидат філологічних наук, доцент;
 4. Добровольська Діана Михайлівна, кандидат філологічних наук, викладач
 5. Долбіна Каріне Давидівна, кандидат філологічних наук, доцент;
 6. Ковальчук Олександра Константинівна, викладач  
 7. Кононенко Анатолій Олександрович, доктор психологічних наук, професор;
 8. Котлярова Луїза Болеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент;
 9. Любимова Ніна Леонідівна, старший викладач;  
 10. Миронова Лариса Анатоліївна, старший викладач;  
 11. Румянцева Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент;
 12. Сидорук Ольга Юріївна, викладач; 
 13. Скляренко Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент;
 14. Стратулат Людмила Олександрівна, старший викладач;  
 15. Ткаченко Ганна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент;
 16. Ульянова Вікторія Олегівна, викладач;
 17. Ягремцева Анастасія Олегівна, старший викладач.

Роботу кафедри виконують три секції:

 • Англійської мови (зав. секцією – д. псих. н., проф. А. О. Кононенко)
 • Німецької мови (зав. секцією – к. філол. н., доц. О. Г.Васильченко)
 • Латинської мови (зав. секцією – ст. викладач Л. А. Миронова)

 • ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

  Історія викладання іноземних мов в ОНУ імені І. І. Мечникова починається з 1960 року – з року заснування факультету романо-германської філології на базі Одеського педагогічного університету іноземних мов. Першим завідувачем кафедри іноземних мов став доцент В. Г. Шатух. Як окрема одиниця в складі факультету кафедра іноземних мов природничих факультетів з’явилася в середині 80-х років у результаті поділу загальної кафедри іноземних мов на дві: кафедру іноземних мов гуманітарних факультетів та кафедру іноземних мов природничих факультетів, яку протягом двадцяти років очолював доцент М. З. Яцій. У 2005 році завідування кафедри перейшло до доцента Н. В. Петлюченко, в 2006 році – до доцента Л. Г. Кириченко. З вересня 2013 кафедрою завідує кандидат філологічних наук, доцент О. Г. Васильченко.

  З 2012 року науковою темою кафедри є «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом». Науковий керівник теми – к. філ. н, доцент Ткаченко Ганна Володимирівна. Тематика наукових та науково-методичних досліджень охоплює широке поле проблем в області романо-германської філології та методики викладання іноземних мов, теорії перекладу, фонетики та ін.

  З ініціативи доц. Л. Б. Котлярової починаючи з 2002 на біологічному факультеті проводиться англомовна конференція студентів і молодих викладачів факультету «Microbiology in Touch with Life». Тут же організована група студентів-перекладачів біологічного факультету, які беруть активну участь у роботі міжнародних конференцій ОНУ. Викладач Н. Л. Любімова – досвідчений перекладач художньої літератури, включає цей аспект в курс викладання. Викладач О. А. Румянцева займається розробкою технічної бази університету та співпрацює з механіко-математичним факультетом.

  Зараз на кафедрі 17 викладачів англійської, німецької та латинської мов. Багато молодих фахівців, які ведуть активну наукову роботу та поповнюють професорсько-викладацький склад факультету романо-германської філології. Викладачі початку 60-х років залишили нам багатий досвід, безліч науково-методичних розробок, чудові традиції. Головне – вони створили атмосферу дружелюбності і творчості, яку ми бажаємо зберегти всім наступним поколінням.

 • Навчально-методична робота

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

  І. Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» Кафедра іноземних мов природничих факультетів факультету романо-германської філології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова щорічно з 2015 року проводить Всеукраїнську науково-практичну інтернет- конференцію «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом».

  Мета конференції:

  • Поширення передового досвіду викладання іноземної мови за умов Болонського процес для оптимізації процесу навчання іноземним мовам.
  • Конференція сприяє розвиткові наукового потенціалу, встановленню та зміцненню наукових контактів з науковцями провідних ВНЗ України.
  • Доповіді, представлені у рамках конференції, увійшли до електронного збірника матеріалів, який знаходиться на сайті lingvo.onu.edu.ua.

  ЗБІРНИКИ КОНФЕРЕНЦІЙ

  • І МІЖНАРОДНА (V ОНЛАЙН) НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ. Режим доступу
  • ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ. Режим доступу
  • ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ. Режим доступу
  • ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ. Режим доступу
  • І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ. Режим доступу

  ІІ. Бібліографія кафедри

  Навчальні посібники з грифом МОН України:

  1. Навчально-методичний комплекс DU 1: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспер-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін.(Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-682  від 10.02.2010 р.)  – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 452 с.
  2. Навчально-методичний комплекс DU 2: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспер-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін.(Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-682  від 10.02.2010 р.)   – Вінниця: Нова Книга, 2011. –  344 с.
  3. Навчально-методичний комплекс DU 3: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспер-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін.(Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-682  від 10.02.2010 р.)    – Вінниця: Нова Книга, 2013. –  200 с.
  4.  Навчально-методичний комплекс DU 4: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспeр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін.  – Вінниця: Нова Книга, 2018. –  178 с.
  5. Навчально-методичний комплекс DU 4: Книга для викладача / Каспeр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін.  – Вінниця: Нова Книга, 2018. –  76 с.
  6. Костюк Н. О., Халилов А. Ш., Шип И. В. PracticalCourseofEnglishinGeneralandInorganicChemistry: Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/ 18. 2 – 216  від 11.02.2004 р.) – Одеса: Астропринт, 2004. – 124 с.
  7. Костюк Н. О., Халилов А. Ш., Шип И. В. Learn to Speak English: Навчальний посібник ( рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/18. 2 – 32 від 08.01.2003р) – Одеса: Астропринт, 2003. – 128 с.

  Навчальні посібники та методичні вказівки:

  • Васильченко О.Г. Методичні вказівки з проектної роботи за методикою Clil на заняттях з німецької мови (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання другого рівня вищої освіти спеціальності 091 «Біологія»)
  • Васильченко О. Г. Теоретичні та практичні вказівки для написання наукових робіт німецькою мовою : метод. розробка / [укл. Л. М. Голубенко, Т. Д. Вербицька, О.Г. Васильченко]; Одеськ. національн. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса: Фенікс, 2012. – 36 с.
  • Григораш В. С., Миронова Л. А. Методичні вказівки до курсу «Латинська мова» для студентів спеціальності 035 «Філологія» першого бакалаврського рівня денної форми навчання
  • Григораш В. С., Миронова Л. А. Методичні вказівки до курсу «Латинська мова» для студентів спеціальності 032 «Історія» першого бакалаврського рівня денної форми навчання
  • Ткаченко Г.В., Гарчева І. О. Методичні вказівки до курсу «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» (для студентів І-ІІ курсів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології»).
  • Ткаченко Г.В., Гарчева І. О. Методичні вказівки до курсу «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» (для студентів І-ІІ курсів геолого-географічного факультету денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 106 «Географія»). Частина І
  • Ткаченко Г.В., Гарчева І. О. Методичні вказівки до курсу «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» (для студентів І-ІІ курсів геолого-географічного факультету денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 106 «Географія»). Частина ІІ
  • Гарчева И. А. Методические рекомендации по дисциплине «Английский Язык» профессионального направления для студентов 2 курса дневной формы обучения по специальности геология / И. А. Гарчева; ОНУ имени И.И. Мечникова. –  Одесса, 2012. –  48 с.
  • Гарчева I. О. Методичні вказівки з англiйської мови для студентiв першого курсу геолого-географiчного факультету / I. О. Гарчева; ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. – 44 с.
  • Кононенко А. О. Практичні завдання для самопідготовки з англійської мови для студентів І курсу спеціальності «Прикладна математика». – Одеса: Видавництво ТОВ «Удача», 2015. – 28 с.
  • Кононенко А. О. Методичні рекомендації для студентів-магістрів «Business English» / А. О. Кононенко, Н. Л. Любімова. – Одеса: Удача, 2010. – 50 с.
  • Кононенко А. О. Методичні рекомендації для підготовки до модульних робіт з англійської мови для студентів Ш курсу психологічного факультету заочної та денної форм навчання / А. О. Кононенко. – Одеса: Удача, 2010. – 25 с.
  • Кононенко А. О. Методичні рекомендації для підготовки до модульних робіт з англійської мови для студентів ІІ курсу психологічного факультету заочної та денної форм навчання / А. О. Кононенко. – Одеса: Удача, 2011. – 30 с.
  • Кононенко А. О. Методична розробка «Програмоване навчання граматики англійської мови для студентів 1 курсу заочної і денної форми навчання відділення «Психологія». Частина 1. / А. О. Кононенко. – Одеса: Удача, 2012. – 40 с.
  • Кононенко А. О. Методична розробка «Програмоване навчання граматики англійської мови для студентів 1 курсу заочної і денної форми навчання відділення «Психологія». Частина 2. / А. О. Кононенко. – Одеса: Удача, 2012. – 40 с.
  • Кононенко А. О. Методичні рекомендації «Англійське ділове мовлення» для студентів факультету «Менеджмент організацій» / А. О. Кононенко. – Одеса: Удача, 2013. – 20 с.
  • Котлярова Л. Б., Лещинська Т. І. Методичні рекомендації з розвитку навичок спілкування англійською мовою для студентів-мікробіологів 2 курсу біологічного-факультету. – Одеса, 2009. – 20 с.
  • Котлярова Л. Б., Лещинська Т. І. Методичні рекомендації з розвитку навичок англомовного професійного спілкування. – Одеса, 2010. – 28 с.
  • Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації з розвитку навичок англомовного фахового спілкування для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2011. – 36 с.
  • Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації з розвитку навичок англомовного професійного спілкування (для студентів І курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 39 с.
  • Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації з розвитку навичок англомовного професійного спілкування (для студентів ІI курсу біологічного факультету). – Одеса, 2013. – 37 с.
  • Любимова Н. Л. Методичні рекомендації “Infectiousdiseases” за фахом «англійська мова» для студентів 2 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2009. – 32 с.
  • Любимова Н. Л., Долинська М. Л. Методичні рекомендації «Назви хімічних елементів та речовин» за фахом «англійська мова» для студентів 2 курсу біологічного та хімічного факультетів. – Одеса, 2009.–36с.
  • Любимова Н. Л., Кононенко А. О. Методичні рекомендації для студентів-магістрів 5 курсу «Ділова англійська мова». – Одеса, 2010.–52с.
  • Любимова Н. Л. Методичні рекомендації «Словотворення в англійській мові» для студентів 2-3 курсів біологічного факультету з дисципліни «Професійний переклад». – Одеса, 2010. – 28с.
  • Любимова Н. Л. Методичні вказівки для роботи з спеціальними текстами за фахом «Професійний переклад» для студентів 2 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2011. – 52с.
  • Любимова Н. Л. Методичні вказівки для роботи з спеціальними текстами за фахом «англійська мова» для студентів 1 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2011. – 32с.
  • Любимова Н. Л. Методичні вказівки для роботи з спеціальними текстами за фахом «англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 24с.
  • Любимова Н. Л. Методичні вказівки «Герундій» з дисципліни «Спецпереклад» для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 24 с.
  • Любимова Н. Л. Методичні вказівки “Humananatomy” за фахом «англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 28 с.
  • Любимова Н. Л. Методичні вказівки «Infinitive» з дисципліни «Спецпереклад» для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 28 с.
  • Сидорук О. Ю. «Основи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до застосування інтерактивних технологій» для студентів 3 курсу англійського відділення факультету РГФ, що вивчають німецьку як другу іноземну/ О.Ю.Сидорук, Удача.- Одеса, 2017.
  • Сидорук О. Ю. Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1 курсу геолого-географічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040104 – географія та 6.040103 геологія). – Одеса: Вид-во КП ОМД , 2013. – 43 с.
  • Сидорук О. Ю. Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 2 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 040103 – геологія). – Одеса: Вид-во  ООО Удача, 2012. – 45 с.
  • Ткаченко Г. В. Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням» (для студентів І-ІI курсів денної та заочної форм навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини», 2017
  • Ткаченко Г. В. Методичні вказівки для розвиток навичок розуміння англомовних текстів за фахом «Прикладна математика та інформаційні технології» (для студентів І-ІІ курсів денної та заочної форми навчання ІМЕМ). – Одеса, 2013. – 27 с.

  Словники:

  • Румянцева О.А. Термінологічний словник мови програмування C++ (І та ІІ курсів Інституту математики, економіки і механіки, що навчаються за фахом «Прикладна математика» та «Інформаційні технології/ О.А. Румянцева, ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 31 с.
  • Румянцева О.А. Словник комп'ютерної термінології (для студентів Інституту математики, економіки і механіки) / О.А. Румянцева, ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 60 с.
  • Миронова Л. А. Латинсько-український словник для студентів фармацевтичного відділення хімічного факультету. – Одеса : Удача,  2012. – 31с.
  • Русакова Л. М. Англо-український учбовий словник для студентів фізичного факультету. – Одеса ; ОНУ, 2000. – 49 с.
  • Фомин Б. Н.Римское право : латинско-русский и русско-латинский словарь терминов и выражений / сост. Б. Н. Фомин ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2012. – 229 с.
 • Організаційна робота

  Заняття з англійської мови на Хеллоуїн

  Заняття, присвячені певним святам, разом з обов'язковим курсом, створюють умови для більш повного здійснення практичної, виховної, освітньої, розвиваючої цілей навчання. Проектно-ігрова спрямованість мотивує учнів до вивчення іноземної мови, що є важливою умовою для розвитку іншомовної комунікативної компетенції.

  1

  МЕВ, 2 курс. Проектна робота і літературний конкурс: «Студентські жахи» Туризм, 2 курс.

  Проектна робота: "10 facts about Halloween" Спеціальність «Інформаційні системи і технології»

   Спеціальність "Інформаційні системи і технології", 1 курс

   Спеціальність "Інформаційні системи і технології", 2 курс

   Квест «Жахи підприємця» у 2 курсу МЕВ

  НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

  http://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish-Magazine-Halloween_0.pdf  https://www.cambridge.org/elt/blog/2016/10/27/classroom-resources-spooky-halloween-lesson/  http://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/magazine/halloween  https://kahoot.com/ 

  За період з 2009 по 2019 роки кафедрою іноземних мов природничих факультетів було проведено 10 щорічних науково-практичних студентських конференцій, в яких взяли участь понад 1000 студентів.

  Про результати проведення 75-ої научно-практичної студентської конференції, що проходила 23-24 квітня 2019 року на базі кафедри іноземних мов природничих факультетів проходила 75-а науково-практична студентська конференція, в якій брали участь 101 доповідач з різних підсекцій:

  Підсекція: Геолого-географічний факультет

  • Кількість доповідей: 10
  • Кількість присутніх: 16

  Найкращі доповіді:

  1. Таємницi найвiдомiших картин (Secrets of the famous paintings). Доповідач – студ. І курсу геолого-географічного факультету Р. Деде. Науковий керівник – к.ф.н., доц. I. O. Гарчева.
  2. Професія туризм- фахівець у сферi подорожей (Profession tourism-travel specialist). Доповідач – студ. І курсу геолого-географічного факультету Я. Бурлака. Науковий керівник – к.ф.н., доц. I. O. Гарчева.
  3. Десять найдешевших країн для відвідування (Ten cheapest countries to visit) Доповідач – студ. І курсу геолого-географічного факультету К. Карбовніченко. Науковий керівник – викл. В. О. Ульянова.

  Підсекція: Біологічний факультет

  • Кількість доповідей: 30
  • Кількість присутніх: 40

   

  Підсекція: Факультет математики, фізики та інформаційних технологій (спеціальності: «Математика», «Прикладна математика», «Інформаційні мережі та технології», «Комп’ютерна інженерія») та факультет психології та соціальної роботи

  • Кількість доповідей: 31
  • Кількість присутніх: 35

  Підсекція: Факультет математики, фізики та інформаційних технологій (спеціальність «Фізика») і факультет хімії та фармації

  • Кількість доповідей: 12
  • Кількість присутніх: 18

  Підсекція: Факультет міжнародних відношень, політології та соціології

  • Кількість доповідей: 12
  • Кількість присутніх: 17

  Найкращі доповіді:

  1. Проблема старіння населення, і до яких наслідків у економіці це призведе (The Problem of population aging and what impact it has on the world economy) Доповідач – студ. ІІ курсу факультету міжнародних відносин, політології та соціології О. Масюк Науковий керівник – к.філол.н., доцент Григораш В.С.
  2. Всесвітній ринок інформаційних технологій та їх вплив на економіку (The World Market of Informational Technologies and their Impact on Economy) Доповідач – студент IV курсу факультету міжнародних економічних відносин, політології та соціології Д. Шацька; Наукові керiвники – к.екон н., доцент, І. А. Ломачинська, к.філол.н., доцент Г. В. Ткаченко.
  3. Інноваційна Європа. Конкуренція за глобальне лідерство в інноваціях (Innovate Europe: Competing for Global Innovation Leadership) Доповідач – студ. ІІI курсу факультету міжнародних відносин, політології та соціології Г. Ромаскевич. Науковий керівник – к.філол.н., доцент Григораш В.С.

  Німецька секція

  Підсекція: Факультет міжнародних відношень, політології та соціології; біологічний та геолого-географічний факультет

  • Кількість доповідей: 6
  • Кількість присутніх: 14

  Найкращі доповіді:

  1. Розвиток бiзнес середовища в Естонії, Латвії та Литві (Entwicklung des Geschäftsumfelds in Estland, Lettland und Litauen). Доповідач - студ. ІV курсу факультету міжнародних відносин, політології та соціології А. Кіпер Наукові керівники – к.ек. н., доц. Т. А. Родіонова ст. викл. А. О. Ягремцева
  2. Резистентність тіонових бактерій Чорного моря до дії важких металів (Resistenz von thionischen Bakterien des Schwarzen Meeres zu Auswirkungen von Schwermetallen). Доповідач - студ. 1 курсу магістратури біологічного факультету М. Джура Науковий керівник – к. філол. н., доц. О. Г. Васильченко

  Слід підкреслити добре володіння іноземною мовою доповідачів, використання мультимедійних засобів (проектор, PPP), підготовку наочного матеріалу (постери, mind maps, handouts). Усі студенти продемонстрували професійну обізнаність та спроможність викладення теми дослідження іноземною мовою. У якості рекомендації та побажань щодо наступної конференції можна зазначити наступне: необхідність більшої кількості питань та більш жвавої дискусії.

  Німецька секція

  Die 70. Studentenkonferenz an der Nationalen Metschnikow-Universität Odessa Sektion „Deutsche Sprache“ (25.04.2014) Teilnehmer: Studierende des Instituts für soziale Wissenschaften, der Biologischen Fakultät, GGF, des Instituts für Mathematik, Wirtschaft und Mechanik

  shl

  В. Шляхова IІI курс ІСН (соціологія Moderne Kommunikationsformen der Jugendlichen 

  К. Ананійчук ІІ курс ІСН (соціологія) Elektronische Demokratie in der modernen Gesellschaft

  Л. Пальгуева ІV курс (МЕВ) Haupttrends der Migrationspolitikеntwicklung in der EU

  Л. Побережец IV курс (МЕВ) Der Euro als die gemeinsame Währung der EU

  Д. Самборський. IV курсу (МЕВ) Wirkung der Direktinvestitionen auf die Entwicklung der Infrastruktur des Weltpapiermarktes

  Х. Звєрєва V курс (МЕВ) Besonderheiten der modernen monetären Politik und Fiskalpolitik

  Г. Бруненко III курс (ІМЕМ) Entwicklung und Einführung der neuen Generation von Programmausstattung der Autos und Informationssoftwaren

  О. Сисюк V курс (ІМЕМ) Harmonie des goldenen Schnittes

  Л. Токарь І курс (біофак) DerBau der Lebewesen als Gegenstand der Botanik

  В. Іщенко ІІІ курсу (біофак) Entwicklung der Menschen: ein neuer Standpunkt

  Т. Каранфіл ІІІ курсу (біофак) Bakteriologie: Bedeutung der Bakterien in der modernen Welt

  А. Маринат ІІІ курс (ГГФ) Bodenbildung als Grundmoderner Geographie

  Інститут математики, економіки і механіки

  Odessa I. I. Mechnikov National University Romance-Germanic Faculty “The LXX Scientific-practical Students’ Conference” for the students of the Institute of Economics, Mathematics and Mechanics

  Геолого-географічний факультет (ГГФ)

  Odessa I. I. Mechnikov National University Romance-Germanic Faculty “The LXX Scientific-practical Students’ Conference” for the students of Geological and Geographical Faculties

  Фізичний факультет

  Odessa I. I. Mechnikov National University Romance-Germanic Faculty “The LXX Scientific-practical Students’ Conference” for the students of Physics Faculty

  • В 2013 – «LXIX науково-практична студентська конференція»,в якій взяли участь 101 студентів І-V курсів біологічного, геолого-географічного, хімічного та фізичного факультетів і Інституту економіки, математики та механіки, з них 31 доповідь з відзнакою. Англійською мовою були представлені 91 доклади, німецькою – 10.
  • В 2012 – «LXVIII науково-практична студентська конференція»,в якій взяли участь 96 студентів І-V курсів біологічного, геолого-географічного, хімічного та фізичного факультетів і Інституту економіки, математики та механіки, з них 25 доповідей з відзнакою. Англійською мовою були представлені 87 доклади, німецькою – 9.
  • В 2011 – «LXVII науково-практична студентська конференція», в якій взяли участь 113 студентів І-V курсів біологічного, геолого-географічного, хімічного та фізичного факультетів і Інституту економіки, математики та механіки, з них 23 доповіді з відзнакою. Англійською мовою були представлені 99 доклади, німецькою – 14.
  • В 2010 – «LXVI науково-практична студентська конференція», в якій взяли участь 133 студенти І-V курсів біологічного, геолого-географічного, хімічного та фізичного факультетів і Інституту економіки, математики та механіки, з них 23 доповіді з відзнакою. Англійською мовою були представлені 104 доклади, німецькою – 29.
  • В 2009 – «LXV науково-практична студентська конференція», в якій взяли участь 111 студентів І-V курсів біологічного, геолого-географічного, хімічного та фізичного факультетів і Інституту економіки, математики та механіки, з них 20 доповідей з відзнакою. Англійською мовою були представлені 82 доклади, німецькою – 29.

  Организационная работа

  За период с 2009 по 2014 годы кафедрой иностранных языков естественных факультетов было проведено 5 научно-практических конференций, в которих приняли участие 659 студентов: 

  • В 2014 – «LXX научно-практическая студенческая конференция», в которой приняли участие 105 студентов І-V курсов биологического, геолого-географического, химического и физического факультетов, Института социальных наук и Института економики, математики и механики, из них 22 доклада с отличием. На английском языке было представлено 83 доклада, на немецком – 22.
  • В 2013 – «LXIX научно-практическая студенческая конференция»,в которой приняли участие 101 студент І-V курсов биологического, геолого-географического, химического и физического факультетов и Института економики, математики и механики, из них 31 доклад с отличием. На английском языке был представлен 91 доклад, на немецком – 10.
  • В 2012 – «LXVIII научно-практическая студенческая конференция»,в которой приняли участие 96 студентов І-V курсов биологического, геолого-географического, химического и физического факультетов и Института економики, математики и механики, из них 25 докладов с отличием. На английском языке были представлены 87 докладов, на немецком – 9.
  • В 2011 – «LXVII научно-практическая студенческая конференция», в которой приняли участие 113 студентов І-V курсов биологического, геолого-географического, химического и физического факультетов и Института економики, математики и механики, из них 23 доклада с отличием. На английском языке были представлены 99 доклада, на немецком – 14.
  • В 2010 – «LXVI научно-практическая студенческая конференция», в которой приняли участие 133 студента І-V курсов биологического, геолого-географического, химического и физического факультетов и Института економики, математики и механики, из них 23 доклада с отличием. На английском языке были представлены 104 доклада, на немецком – 29.
  • В 2009 – «LXV научно-практическая студенческая конференция», в которой приняли участие 111 студента  І-V курсов биологического, геолого-географического, химического и физического факультетов и Института економики, математики и механики, из них 20 докладов с отличием. На английском языке были представлены 82 доклада, на немецком – 29.

  За період з 2009 по 2014 роки кафедрою іноземних мов природничих факультетів було проведено 6 науково-практичних студентських конференцій, в яких взяли участь 659 студентів:

  • В 2014 – «LXX науково-практична студентська конференція»,в якій взяли участь 105 студентів І-V курсів біологічного, геолого-географічного, хімічного та фізичного факультетів, Інституту соціальних наук та Інституту економіки, математики та механіки, з них 22 доповіді з відзнакою. Англійською мовою були представлені 83 доклади, німецькою – 22.

  Немецька секція

  Die 70. Studentenkonferenz an der Nationalen Metschnikow-Universität Odessa Sektion „Deutsche Sprache“ (25.04.2014) Teilnehmer: Studierende des Instituts für soziale Wissenschaften, der Biologischen Fakultät, GGF, des Instituts für Mathematik, Wirtschaft und Mechanik

  В. Шляхова IІI курс ІСН (соціологія Moderne Kommunikationsformen der Jugendlichen

  К. Ананійчук ІІ курс ІСН (соціологія) Elektronische Demokratie in der modernen Gesellschaft

  Л. Пальгуева ІV курс (МЕВ) Haupttrends der Migrationspolitikеntwicklung in der EU

  Л. Побережец IV курс (МЕВ) Der Euro als die gemeinsame Währung der EU

  Д. Самборський. IV курсу (МЕВ) Wirkung der Direktinvestitionen auf die Entwicklung der Infrastruktur des Weltpapiermarktes

  Х. Звєрєва V курс (МЕВ) Besonderheiten der modernen monetären Politik und Fiskalpolitik

  Г. Бруненко III курс (ІМЕМ) Entwicklung und Einführung der neuen Generation von Programmausstattung der Autos und Informationssoftwaren

  О. Сисюк V курс (ІМЕМ) Harmonie des goldenen Schnittes

  Л. Токарь І курс (біофак) DerBau der Lebewesen als Gegenstand der Botanik

  В. Іщенко ІІІ курсу (біофак) Entwicklung der Menschen: ein neuer Standpunkt

  Т. Каранфіл ІІІ курсу (біофак) Bakteriologie: Bedeutung der Bakterien in der modernen Welt

  А. Маринат ІІІ курс (ГГФ) Bodenbildung als Grundmoderner Geographie

  Інститут математики, економіки і механіки

  Odessa I. I. Mechnikov National University Romance-Germanic Faculty “The LXX Scientific-practical Students’ Conference” for the students of the Institute of Economics, Mathematics and Mechanics

  Геолого-географічний факультет (ГГФ)

  Odessa I. I. Mechnikov National University Romance-Germanic Faculty “The LXX Scientific-practical Students’ Conference” for the students of Geological and Geographical Faculties

  Фізичний факультет

  Odessa I. I. Mechnikov National University Romance-Germanic Faculty “The LXX Scientific-practical Students’ Conference” for the students of Physics Faculty

  • В 2013 – «LXIX науково-практична студентська конференція»,в якій взяли участь 101 студентів І-V курсів біологічного, геолого-географічного, хімічного та фізичного факультетів і Інституту економіки, математики та механіки, з них 31 доповідь з відзнакою. Англійською мовою були представлені 91 доклади, німецькою – 10.
  • В 2012 – «LXVIII науково-практична студентська конференція»,в якій взяли участь 96 студентів І-V курсів біологічного, геолого-географічного, хімічного та фізичного факультетів і Інституту економіки, математики та механіки, з них 25 доповідей з відзнакою. Англійською мовою були представлені 87 доклади, німецькою – 9.
  • В 2011 – «LXVII науково-практична студентська конференція», в якій взяли участь 113 студентів І-V курсів біологічного, геолого-географічного, хімічного та фізичного факультетів і Інституту економіки, математики та механіки, з них 23 доповіді з відзнакою. Англійською мовою були представлені 99 доклади, німецькою – 14.
  • В 2010 – «LXVI науково-практична студентська конференція», в якій взяли участь 133 студенти І-V курсів біологічного, геолого-географічного, хімічного та фізичного факультетів і Інституту економіки, математики та механіки, з них 23 доповіді з відзнакою. Англійською мовою були представлені 104 доклади, німецькою – 29.
  • В 2009 – «LXV науково-практична студентська конференція», в якій взяли участь 111 студентів І-V курсів біологічного, геолого-географічного, хімічного та фізичного факультетів і Інституту економіки, математики та механіки, з них 20 доповідей з відзнакою. Англійською мовою були представлені 82 доклади, німецькою – 29.

   

 • Участь викладачів кафедри у проектах міжнародних організацій (British Council, Goethe-Institut)

  Співробітництво кафедри іноземних мов природничих факультетів з Британською Радою

  Проект «Англійська мова для університетів» впроваджений Британською Радою за підтримки МОН України стартував у Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова у 2015.

  Мета проекту:

  • досягнення трансформаційних змін у рівні володіння англійською мовою в провідних українських університетах як професорсько-викладацького складу університету, так і випускників бакалавриату (В2, рівень CEFR), магістратури (В2, рівень CEFR) та аспірантури (С1, рівень CEFR);
  • удосконалення методології та методів викладання англійської мови на рівні університетів через неперервний професійний розвиток як викладачів англійської мови, та і викладачів фахових дисциплін англійською;
  • вдосконалення навчальних планів і програм «Англійська мова за професійним / академічним та професійно-академічним спрямуванням»;
  • розробка технік оцінювання результатів успішності як навчання, так і викладання;
  • формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей у рамках викладання та вивчення англійської мови;
  • регулярне оновлення та вдосконалення методики викладання;
  • залучення науково-викладацького, аспірантського та студентського складу університетів до ефективної співпраці у програмах міжнародного обміну з європейськими університетами;
  • підвищення автономності і відповідальності бакалаврів/магістрів/аспірантів, тобто їх здатності самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності;
  • підвищення лінгвокультурологічного рівня студентів/ магістрів/аспірантів задля подальшого забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;
  • спрямування результатів проекту на користь суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу українських університетів.

  Результати та рекомендації об’ємного та інтенсивного дослідження, проведеного Британською Радою за підтримки Міністерства освіти і науки України щодо ролі та статусу англійської мови в п’ятнадцятьох вищих навчальних закладах України у рамках проекту «Англійська мова для університетів» представлені на сайті Британської Ради.

  У межах цього проекту 6 викладачів кафедри (див. Таблиця 1) взяли участь у тренінгах та симпозіумах Британської Ради:

  • Англійська мова за академічним спрямуванням (EAP, English for Academic Purposes);
  • Англійська мова за професійним спрямуванням (ESP, English for Specific Purposes);
  • Розробка модулів програми “Англійська мова за професійним спрямуванням” (ESP Modules Design);
  • Спостереження та дослідження роботи викладача в аудиторії (Classes Observation and Feedback);
  • Курс підготовки сертифікованих тренерів Британської Ради в Україні;
  • CiVELT (три цикли):
  1. CiVELT 1 (розуміння професійних потреб тих, хто вивчає мову; визначення основних джерел інформації при аналізі професійних потреб; розуміння важливості мотивації та вплив демотивації на аудиторію; створення позитивної атмосфери впродовж навчання; використання професійних контекстів як ресурсів);
  2. CiVELT 2 (розуміння сфери діяльності майбутніх фахівців з точки зору використання мови; викладання граматики та лексики; застосування функціональної мови у навчанні; впровадження сучасних підходів до формування навичок говоріння, читання, аудіювання та письма);
  3. CiVELT 3 (розробка робочої програми; презентація нового мовного матеріалу; помилки і методика їх виправлення; робота з контентом; тестування і оцінювання; практика викладання в аудиторії; визначення ефективності курсу і його корегування; безперервний професійний розвиток).Participation of Department staff in the British Council in Ukraine trainings, seminars, workshops and symposia

  Викладачі

  кафедри

  Тренінги, семінари, симпозіуми 

  Британської Ради

  Сертифікати

  1.

  Румянцева

  Олена

  Анатоліївна

  1. 72-hour ESP Teacher Development course (Summer school, Kyiv, 28 June -11 July, 2015);

  Certificate

  2. 35-hour ESP Course Module Design Training (Kyiv, 01-05 February, 2016);

  Certificate

  3. English for Academics course (Kyiv, 29 February – 03 March, 2016; 06-08 June, 2016);

  Certificate

  4. ‘ESP: Planning for Success’ Symposium (Kyiv, 16-18 February);

  Certificate

  5. ‘Impact of the English for Universities Project on the Internationalisation of Ukrainian Universities’ National Symposium (Kyiv, 07-09 December, 2017);

  Certificate

  6. 10-hour British Council professional development module ‘Observation and Feedback’ (Kyiv, 07-09 December, 2017).

  Certificate

  2.

  Григораш Вікторія Сергіївна

  1. 35-hour CiVELT (English for Specific Purposes) (Kyiv, 04 July 2015 – 11 July 2015 )

  Certificate

  2. 35-hour EAP course (English for Academic Purposes) (Kyiv, 10 January-16 January 2016 )

  Certificate

  3. ‘Professional Award in Teacher Development’ assessment training (Kyiv, 22 November– 02 December 2016)

  Certificate

  4. ESP course (teacher trainer) (Kyiv, 04 July 2015 – 11 July 2015)

  Certificate

  3.

  Долбіна Карине Давидовна

  35-hour CiVELT (English for Specific Purposes) (Kyiv, 04 July 2015 – 11 July 2015)

  Certificate

  4.

  Сидорук

  Ольга

  Юріївна

  71 — hour ESP Teacher Development course (Winter school 19-24 February 2018 in Lviv, Summer school 1-6 July 2018 in Kyiv)

  Certificate

  5.

  Ульянова Вікторія Олегівна

  114-hour ESP Teacher Development course (Summer school, 14-19 July 2017, Kyiv; Winter school, 19-24 February 2018, Lviv; Summer school, 7-13 July 2018,  Kyiv)

  Certificate

  6.

  Добровольська Діана Михайлівна

  35-hour ESP Teacher Development course (Kyiv, 11-15 January, 2016)

  Certificate

   Таблиця 1. Участь викладачів кафедри у тренінгах Британської Ради (2015-2018) 

  Окрім того, до тренінгів Британської Ради “Англійська мова як засіб викладання фахової дисципліни” (EMI, English as a Medium of Instruction) було залучено провідних фахівців факультетів природничих та точних наук, що викладають або спроможні викладати англійською фахові дисципліни.

  Участь кафедри у тренінгах та семінарах Британської Ради

  Результати співпраці з Британською Радою за проектом «Англійська мова для університетів»

  1. Професійний розвиток викладачів кафедри іноземних мов природничих факультетів та їх діяльність у межах проекту було спрямовано на:

  • підвищення обізнаності про міжнародні стандарти у викладанні і рівня володіння іноземною мовою згідно із вимогами Загальноєвропейських рекомендацій;
  • постійний розвиток компетентності викладачів і вдосконалення методик викладання;
  • інноваційні зміни в методиці викладання англійської мови з традиційного на студентоцентрованій підхід, спрямований на поглиблення практичних знань студентів,
  • на посилення компетентнісної складової навчання, що дасть студентам можливість отримати найкраще місце на ринку праці, задовольняючи тим самим актуальних потреб як випускників університету, так і роботодавців;
  • ознайомлення з матеріалами та рекомендаціями дослідження здійсненого Британською Радою в Україні: Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови: Проект «Англійська мова для університетів» / Род Болайто та Річард Вест2;
  • дисемінація отриманих на тренінгах знань (проведення презентацій, семінарів, відкритих практичних занять та лекцій з впровадженням інновацій) відповідно до контракту з Британською Радою в Україні;
  • розробка, пілотування та моніторинг результатів імплементації Модульних навчальних програм (МНП) з англійської мови професійного спрямування (ESP) на всіх факультетах ОНУ імені І.І. Мечникова для студентів бакалаврату;
  • розробка та пілотування Модульних навчальних програм (МНП) з англійської мови професійного та академічного спрямування (ESAP) на факультетах природничих та точних наук ОНУ імені І.І. Мечникова для студентів магістратури;
  • розробка програми «Англійська мова академічного спрямування: Академічне письмо» для аспірантів університету, її пілотування та моніторинг результатів;
  • розміщення МНП з англійської мови за професійним спрямуванням на веб-сайті кафедри, та сайтах факультетів природничих і точних наук;
  • обговорення результатів імплементації викладання та навчання за МНП у виступах на конференціях, наукових публікаціях тощо;
  • впровадження портфоліо студента у навчальних процес з метою: по-перше, надати більш автономії на всіх рівнях вивчення іноземної мови; по-друге,
  • удосконалити компетентність студентів бакалаврату, магістратури та аспірантури; по-третє, використовувати портфоліо як невід’ємний складник оцінювання і аналізу професійного та академічного зростання студентів та аспірантів.

  2. Співробітництво з викладачами факультетів природничих та точних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

  У рамках співробітництва було здійснено:

  • проведення оцінювання потреб та тестування рівня володіння англійською викладачів, що читають лекції з фахових дисциплін англійською;
  • викладання курсу “English for Academics” для професорсько-викладацького складу ОНУ імені І.І. Мечникова на основі існуючих в університеті з 2015 року курсів іноземних мов за професійним спрямуванням;
  • 32 викладача ОНУ імені І.І. Мечникова, в тому числі 15 викладачів факультетів точних і природничих наук, успішно завершили річний курс навчання «Академічний англійська мова для професорсько-викладацького складу» і отримали сертифікат про підвищення кваліфікації (тренери: доц. О. А. Румянцева – факультети природничих та точних наук;  доц. І. Ю. Онищук – факультети гуманітарних наук)

  Нагородження викладачів фахових дисциплін, що викладають англійською

  3. Науково-методична робота у межах проекту Британської Ради

  • зосередження наукових інтересів викладачів кафедри на питаннях сучасної методики викладання іноземної мови за професійним/ академічним спрямуванням;
  • щорічне проведення Всеукраїнських науково-практичних інтернет-конференцій з питань методики викладання іноземної мови «Дослідження та впровадження в
  • начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови».

  Конференція передбачає інтернет-публікацію та обговорення матеріалів за наступними категоріями:

  1. Новітні методики викладання іноземної мови академічного та професійного спрямування у ВНЗ згідно з : проблеми та перспективи.
  2. Професійний дискурс у лінгвокогнитивному, лінгвопрагматичному та лінгвокультурологічному аспектах.
  3. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства спеціальної, академічної та наукової літератури.
  4. Проблеми міжкультурної комунікації, культурної та мовної варіативності в сучасному світі.
  5. Інноваційні методи активізації діяльності студентів на практичних заняттях з іноземної мови.
  6. Організація, структура і наповнення навчальних програм «Іноземна мова професійного та академічного спрямування».
  7. Проблеми викладання іноземної мови з урахуванням професійних потреб студентів ВНЗ.

  організація та проведення у співпраці з викладачами фахових дисциплін Щорічної загальноуніверситетської студентської науково-практичної конференції, матеріали якої представлені в електронному форматі на сайті кафедри: http://lingvo.onu.edu.ua/category/konferentsii-studentiv/

  Щорічна загальноуніверситетська студентська науково-практична конференція

  4. Співробітництво із студентами факультетів природничих та точних наук

  Відповідно до опитування, що проводиться кожного семестру, студенти:

  • повідомляють про задоволення новим підходом до навчання та викладання англійської мови спеціального спрямування;
  • зацікавлені в більш функціональному вивченні мови;
  • виявляють великий інтерес до завдань на основі нових форм навчання (ролеві ігри, проектні роботи, симуляції, презентації);
  • вважають, що впровадження інноваційних методів викладання спільно зі складанням портфоліо, по-перше, посилить взаєморозуміння між студентами і викладачами; по-друге, надасть студентам більш зрозумілі критерії оцінки і більше шансів отримати вищий бал.

  16

  Имплементация инновационных форм обучения в студенческих группах

  Диссеминации знаний в рамках работы проекта

  Участь викладачів кафедри іноземних мов природничих факультетів у семінарах по підвищенню кваліфікації в Goethe-Institut

  Краєзнавство, методика і дидактика, розширення мовної компетенції – Goethe-Institut пропонує викладачам ВНЗ та вчителям німецької мови широкий спектр можливостей для продовження освіти та підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації вчителів німецької мови є одним з пріоритетних завдань Goethe-Institut. Викладачі ВНЗ та вчителі шкіл України мають можливість ознайомитися з актуальними тенденціями у галузі  методики / дидактики викладання німецької мови як іноземної. Всі заходи з підвищення кваліфікації проводяться мультиплікаторами Goethe-Institut. Це компетентні та активні викладачі німецької мови, які за дорученням Goethe-Institut проводять семінари з методики / дидактики викладання німецької мови як іноземної у різних форматах: очні тренінги, онлайн-курси та у форматі Blended Learning (дистанційне навчання у поєднанні з очними семінарами).

  У 2018 році розпочалась сучасна програма навчання мультиплікаторів (Multiplikatorenausbildung), яка триватиме до осені 2020 року. Це знайомство з найсучаснішим розробками у галузі методики та дидактики викладання німецької мови як іноземної на основі інноваційної програми DLL, а також з дидактикою семінарів та роботою онлайн-тьютора у галузі освіти для  дорослих.

  Програма навчання розроблена у форматі змішаного навчання (Blended Learning) та передбачає участь в очних тренінгах та онлайн-фазах. У 2020 році планується проведення семінару у Німеччині, який має на меті поглибити здобуті   знання   та   навички. Після успішного завершення навчання учасникик отримають сертифікат від Goethe-Institut, який дає право проводити заходи з підвищення кваліфікації для вчителів у різноманітних форматах (очні тренінги, онлайн-курси та у форматі Blended Learning (дистанційне навчання у поєднанні з очними семінарами) за дорученням Goethe-Institut.

  Таблиця: участь викладачів кафедри у тренінгах, семінарах, симпозіумах в Goethe-Institut

  Викладачі кафедри

  Тренінги, семінари, симпозіуми в Goethe-Institut

  Кількість годин

  Сертифікати

  Васильченко 

  Олена Германівна

  1.Multiplikatorenausbildung

  (2018-2020)

     

  Ausbildung für Multiplikator/innen-Seminar 2

  (22.10.2018-26.10.2018)

  40 Stunden

   

  2. DLL 7 – Prüfen Testen Evaluieren  (13.02.17-21.05.17, Webtutorat)

  80 Stunden

  Zertifikat

  3. DaF-Basiskompetenzen: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung (24.11.14-31.01.15, Webtutorat)

  75 Stunden

  Zertifikat

  4. Hochschuldidaktik (6.10.14-7.10.14, Kiew)

  16 Stunden

  Zertifikat

  5. Computer und Internet im Deutschunterricht – aber wie?  (13.02.12-6.05.12, Blended-Learning-Kurs)

  48 Stunden

  Zertifikat

  6. Fortbildung für Aus- und Fortbilder/innen  im Erwachsenenbereich (27.06.2010-10.07.2010, Bonn, Deutschland)

  40 Stunden

  Zertifikat

  7. Grundlagen   der Seminardidaktik   und Moderation  (9.06.2009-11.06.2009, Kiew)

  18 Stunden

  Zertifikat

  8. Implementierung    des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens  für Sprachen  (13.04.2009-17.04.2009, Odessa)

   

  Zertifikat

  Ягремцева Анастасія Олегівна

  1.Berufssprache Deutsch lehren am Beispiel der DaF Übungsfirma (19.12.2014 - 21.l2.2014, Kiew, Unterrichtseinheiten)

  24 Stunden

  Zertifikat

  2. Das neue «Zertifikat Deutsch B1» - Welche Anforderungen hat das neue Prüfungsformat? (23.04.2015, Kiew, Unterrichtseinheiten)

  2,5 Stunden

  Zertifikat

  3. Aktuelle Tendenzen in der Grundstufe auf der Basis von Hueber Lehrwerken von A1 bis B1 (17.09.2015, Kiew, Unterrichtseinheiten)

  2 Stunden

  Zertifikat

   

  4. «Menschen im Beruf» - eine lebendige und praxisnahe Lehrbuch Reihe (17.12.2015, Kiew, Unterrichtseinheiten)

  3 Stunden

  Zertifikat

   

 • Мовний клуб

  З жовтня 2014 року на кафедрі іноземних мов природничих факультетів проводяться засідання мовного клубу «Sprachbar».Учасниками є студенти, які цікавляться культурою і традиціями Німеччини, які хочуть розвинути свої комунікативні навички, подолати мовний бар'єр і страх помилитися при спілкуванні німецькою мовою.

   

  № засідання, дата

  Тема

  Зміст

  1) 11 жовтня 2014

  Oktoberfest

  Зустріч присвячена німецькому народному святу Oktoberfest. Ми познайомилися з історією виникнення свята, дізналися багато нового про організації та проведення свята, а також про німецьку кухню та традиційні німецькі костюми. Крім того навчилися коментувати статистику, писати запрошення і планувати поїздку на свято в Мюнхен.

  2) 1 листопада 2014

  TypischDeutsch

  Ми обговорили сформовані стереотипи, особливості менталітету німців і українців, переглянули відеофільм на задану тему, з ентузіазмом виконали розроблені завдання і отримали завдання додому.

  3) 22 листопада 2014

  InterkulturelleKommunikation

  Зустрічприсвяченаособливостямміжкультурноїкомунікації, виникаючимнепорозуміння, шляхамїхподоланнязурахуваннямменталітету, соціальнихікультурнихособливостейнімцівіукраїнців, висловів-кліше.

  4) 6 грудня 2014

  Reiseziele der Deutschen

  Улюблені місця відпочинку німців, види транспорту, назви держав, близьких і далеких, великих і маленьких міст, річок, морів, озер, гір - все це стало темою нашої чергової зустрічі.

  5) 20 грудня 2014

  Weihnachten

  Зустріч проводиться напередодні чарівного свята, яке по-особливому святкується в Німеччині – Різдво. Ми поговорили про традиції та звичаї, про чотири тижні перед Різдвом (Adventszeit) і, звичайно ж, не обійшлося без дегустації власноруч спеченого Christstollen(різдвяного кексу)!

Викладання іноземної мови за фахом

Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста перш за все потребують від нього бути активним учасником всіх глобалізаційних процесів, тобто бути плідним учасником міжкультурної комунікації та мати необхідної комунікативні спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; та бути спроможними оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Все це підвищує попит на кваліфікованих випускників (фахівців), що вільно володіють іноземною мовою, зокрема мовою міжнародного спілкування, та обумовлює необхідність вивчення курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

Сьогодні стало цілком очевидно, що вивчення іноземних мов студентами немовних спеціальностей на природничих факультетах, що включає в себе лише читання та переклад професійно-орієнтованих текстів, а також вивчення професійної лексики, граматичних та синтаксичних конструкцій, не сприяє в достатній мірі формуванню комунікативних умінь та навичок, розвиткові відповідної соціокультурної компетенції. Сучасні умови вимагають від викладачів іноземної мови професійного спрямування переоцінки своїх пріоритетів стосовно дотримання установленої схеми викладання та подачі навчального матеріалу. Перед ними досить гостро постала проблема пошуку та успішного втілення нових підходів та методів до організації та активізації всього навчального процесу.

Нові вимоги до рівня знань студентів вищих навчальних закладів, євроінтеграція всього освітнього процесу, орієнтація випускників на обов’язкову науково-дослідну роботу, постійно зростаюча кількість  інформації вимагає втілення таких методів навчання, які дозволили б, за досить короткий час, передати великий об'єм знань, забезпечити високий рівень опанування студентами матеріалу, який вони вивчають, та ефективне закріплення його за допомогою  практичної діяльності.

Мета занять з іноземної мови за професійним спрямуванням у ВНЗ – це розвиток діяльнісної іншомовної компетенції як у повсякденних, загальних ділових, так і у фахових ситуаціях, які, поряд з навчанням іншомовного спілкування, передбачають усвідомлення студентом зв’язків між власною та іноземними культурами, розвиток та активізацію міжфахового мислення, формування навичок та вмінь автономного навчання, спрямованого на формування у студента особистої відповідальності за результати навчання шляхом організації навчального процесу спільно з викладачем. Основною метою навчання іноземної мови за професійним спрямуванням є розвиток у студентів професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції (навички та вміння, які забезпечують кваліфіковану професійну діяльність у приватній, суспільній, професійній та освітній сферах спілкування в багатонаціональному суспільстві іноземною мовою) як складника діяльнісної компетенції та фахової компетенції (вміння професійно, самостійно й відповідально вирішувати стандартні завдання). До цих компетенцій належать: фахові навички і знання, досвід, розуміння специфічної фахової постановки питання та міжпредметних взаємозв’язків, а також уміння цілеспрямовано й технічно бездоганно вирішувати професійні завдання і проблеми.

Принципи. Принципи як методико-дидактична основа визначаються цілями навчання іноземної мови, складають основу підходів до планування курсу з іноземної мови, формування його змісту та методів оцінки результатів, досягнутих у процесі оволодіння мовою. З урахуванням особливостей навчального процесу у ВНЗ до таких принципів належать:

 • комунікативно-діяльнісна спрямованість;
 • професійна і фахова спрямованість;
 • усвідомлення міжкультурних особливостей;
 • соціальна поведінка – співпраця і комунікація;
 • автономне навчання.

Професійна і фахова спрямованість.

Майбутні спеціалісти повинні володіти фаховою компетенцією, оскільки фахові знання зумовлюють відповідну мовленнєву та соціальну діяльність, адже мова професії пов’язана, з одного боку, зі спілкуванням, типовим для багатьох сфер професійної людської діяльності, з іншого – із специфічним фаховим спілкуванням. Професійно і фахово зорієнтований курс з іноземної мови готує студента до проходження професійної практики та майбутній конкурентоспроможній професійній діяльності.

Адреса кафедри іноземних мов природничих факультетів

Французький бульвар, 24/26, аудиторія 159а, м. Одеса, 65058, Україна

Контакти

Тел.:(0482) 635-745
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт кафедри: http://lingvo.onu.edu.ua
Facebook: https://www.facebook.com (Кафедра иностранных языков естественных факультетов)

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e8c69e6be48f6529325721586260454
title_5e8c69e6be59020979707161586260454
title_5e8c69e6be6df15743042511586260454
Top