Синявська Леся Іванівна

synyavska2

Доктор філологічних наук, доцент

ORCID ID:  

Google Scholar: 

Біографія:

 • У 1993 р. закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «російська мова та література з правом викладання української мови та літератури»;
 • З 1994 року працювала на кафедрі українознавства, прикладної лінгвістики філологічного факультету, потім викладачем кафедри зарубіжної літератури факультету РГФ;
 • У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема активної особистості в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття( на матеріалі драматургії Лесі Українки та В. Винниченка)» (спеціальність 10.01.01 – українська література) в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова;
 • У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: комунікативні стратегії» ( спеціальність 10.01.01 – українська література) в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України м. Київ;

Навчальна діяльність:

 • Лекційний курс з античної літератури;
 • Лекційний курс із зарубіжної літератури другої половини ХІХ століття: реалізм;
 • Лекційний курс із сучасної зарубіжної літератури для студентів філологічного факультету;
 • Лекційний курс з риторики;
 • Практичні курси.

Сфера наукових зацікавлень: українська та зарубіжна література, драматургія українська та зарубіжна кінця ХІХ – початку ХХ століття, психолінгвістика, теорія комунікації, античність.

Основні публікації:

 1.  Синявська Л. І. Українська драматургія кінця ХІХ-початку XX століття: комунікативні стратегії. - Одеса: КП ОМД, 2019. - 304 с.
 2. Syniavskaya L. I. Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Humanities and Social Sciences in the Era of Globalisation - 2019, June 3rd, 2019, Nonverbal components of communication in the drama, p. 37-39.
 3.  Синявська Л. I. Текст-трансформ як основа комунікативної парадигми твору (на матеріалі інтерпретації гоголівських повістей "Вечори на хуторі поблизу Диканьки") в українській авангардній драмі 20-их років ХХ століття. East European Scientific Journal –№6 (46), 2019, part 6, p. 36–40.
 4. Синявська Л. І. Особливості художньої комунікації у драматургічному тексті. East European Scientific Journal– №4 (44), 2019, part 6, p. 36–40.
 5. Синявська Л. І. "Олітературення" як ознака нової драми в європейському письменстві в оцінці Лесі Українки. Записки з романо-германської філології.- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: ф-т романо- германської філології. Випуск 1 (40) – Одеса: КП ОМД, 2018. - С. 218-226.
 6. Синявська Л. І. Інтертекстуальність драми Лесі Українки "Блакитна троянда". Записки з романо-германської філології. - Одеський національний університет ім. 1.1. Мечникова: ф-т романо-германської філології. Випуск 2 (41) – Одеса: КП ОМД, 2018, – С. 225-233.
 7. Синявська Л.І. Художня комунікація як різновид комунікації. Записки з романо -германської філології. Випуск 1 (42). Одеса: КП ОМД, 2019. – С. 175-182.
 8. Синявська Л. І. Тенденція "олітературнення" в українській драматургії 20-х років XX ст. (до постановки проблеми). Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць. – Вип. 15. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 221-231.
 9. Синявська Л. І. Форми виявлення авторської свідомості в п’єсах Є. Кротевича 1923 р. Історико-літературний журнал. – Вип. 19.- Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова – Одеса, 2011. – С. 365-375.
 10. Синявська Л. І. Гротескна умовність візії світу у трагікомедії Я. Мамонтова "Батальйон мертвих". Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Випуск 30 – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С.289-293.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top