Тупікова Тетяна Валеріївна

tupikova

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID:

Google Scholar:

Біографія:

 • В 1996 р. закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «німецька мова та література»;
 • З 1997 року працює викладачем, з 2007 року доцентом кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів;
 • В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лексико-семантична група аудіовізуальних дієслів hören «чути» / sehen «бачити» в німецькій мові (діахронічне дослідження)» (спеціальність 10.02.04 - германські мови) в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова;
 • В 2017 р. пройшла підвищення кваліфікації в Міжнародному гуманітарному університеті (Одеса);

Навчальна діяльність:

 • Німецька мова загального спрямування
 • Німецька мова за професіним спрямуванням

Сфера наукових зацікавлень: історія німецької мови

Основні публікації:

 1. Козак Т.Б., Тупікова Т.В. Особливостi вживання кольоропозначень “чорний”, “бiлий” у художнiх творах середньоверхньонiмецького перiоду // Нова філологія. Запорiзький нацiональний унiверситет. – Вип. 36. – Запорiжжя, 2009. – С. 273-280.
 2. Тупiкова Т.В., Козак Т.Б., Доленко Л.В. Методична розробка з домашнього читання для студентiв I-II курсiв фiлологiчного факультету “Einstein und seine Freunde”. – Одеса: Фенiкс, 2010. – 92 с.
 3. Тупикова Т.В., Козак Т.Б. Происхождение и развитие семантики глаголов зрительного восприятия (sehan, ougen, schowen) на материале древневерхненемецких текстов// Новітня філологія. – Вип.№43. – Миколаїв, 2012. – С.59-68.
 4. Голубенко Л.М., Доленко Л.В., Козак Т.Б., Тупiкова Т.В. Методичний посiбник з нiмецької мови для роботи з текстами за фахом (для студентiв економiко- правового факультету, денна та заочна форма навчання). – Одеса: Фенiкс, 2012. – 112 с.
 5. Тупiкова Т.В., Козак Т.Б. Методична розробка до практичного курсу з нiмецької мови для студентів ІІ-IV курсів філологічного факультету. – Одеса: Фенiкс, 2015. – 68 с.
 6. Козак Т.Б., Тупiкова Т.В. Мiфологiчнi, етимологiчнi та семантичнi основи бiнарної опозицiї кольоропозначень ‘чорний’, ‘бiлий’// Часопис “Мова”. – № 24. – Одеса, Астропринт, 2015. – С. 59-64.
 7. Козак Т.Б., Тупикова Т.В. Происхождение и развитие семантического значения немецких слов rot “ красный”, Blut “кровь”, Farbe “краска” (диахроническое исследование). // Матерiали Мiжнародної наукової конференцiї «Україна i свiт: дiалог мов та культур». – Київ: Вид. центр КНЛУ. – 2016. – С. 146-148.
 8. Козак Т.Б., Тупикова Т.В. Происхождение глаголов sehen, hören и их функционирование в древневерхненемецких текстах // Матерiали Мiжнародної науково-практичної конференцiї «Актуальнi проблеми фiлологiчної науки: Сучаснi науковi дискусiї». – Одеса: МГУ, 2018. – С.163-165.
 9. Тупікова Т.В., Козак Т.Б. Семантика дiєслова hören “чути” в двн. та свн. текстах та його реконструкцiя // Записки з романо-германської філології. – Вип. 2 (43). – Одеса: КП ОМД, 2019. – C.50-59.
 10. Козак Т.Б., Тупікова Т.В. Аудиальнi дiєслова в дiахронiчному аспектi. Постановка проблеми // Матерiали ХIII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї «Лiнгвiстична теорiя та практика: Iсторична спадщина, актуальнi проблеми та перспективи розвитку». – Одеса: МГУ, 2019. – С.5-8.
 11. Козак Т.Б., Тупикова Т.В. Особенности развития семантики слова blau ' синий, голубой' в немецком языке // Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation. I International Scientific and Theoretical Conference. Pisa, Italian Republic. 2021. C.36-40.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top