Іванова Наталія Георгіївна

ivanova

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID 

Google Scholar:

Біографія:

 • У 1989 році закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «російська мова як іноземна». У 1986 році закінчила з відзнакою дворічні Київські державні курси французької мови.
 • У 1989-1994 рр та у 1997-2000 рр працювала спочатку викладачем, а потім доцентом на кафедрі лінгводидактики підготовчого факультету для іноземних громадян Одеського державного політехнічного університету.
 • У 1994-1997 рр навчалася в аспірантурі Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.
 • У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою: «Словотвірна характеристика лінгвістичних термінів з компонентом -оним» (спеціальність 10.02.02. російська мова) в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук України.
 • З 2000 року по теперішній час працює доцентом кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів. З 2005 року по теперішній час виконує обов'язки завідувача секції французької мови.
 • 20.06.2002 отримала звання доцента кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів.
 • З 2013 року є координатором в Україні щорічного Міжнародного конкурсу ділової французької мови "Mot d'or" під патронатом Асоціації «Акції з промоції ділової французької мови» (APFA, Париж, Франція). Очолює журі даного конкурсу.
 • Є головним редактором збірок матеріалів доповідей французькою мовою студентів неспеціальних факультетів, які брали участь в студентських наукових конференціях ОНУ імені І.І.Мечникова (2014, 2016, 2018).
 • З 2019 року виконує обов'язки заступника директора Центру мовної підготовки та мовної сертифікації Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
 • У 2020 році отримала диплом магістра з відзнакою Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за спеціальністю «Філологія» (освітня програма «Французька мова та література і переклад»)

Стажування, методичні семінари та підвищення кваліфікації:

 • Підвищення кваліфікації пройшла в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України по 3 квітня 2015 по 5 травня 2015 року.
 • Участь у семінарі Університетського Агентства Франкофонії "Французька мова для університетських цілей". 7-9 грудня 2015 року, м. Кишинів, Молдова. Виданий сертифікат.
 • Участь у семінарі, організованому Посольством Франції в Україні та Міжнародним Центром вивчення французької мови в Університеті Ліон 2, Франція, ОНУ імені І.І.Мечникова «Комунікативно-діяльнісний метод вивчення мов». Жовтень 2015, червень 2016, Одеса. Виданий сертифікат.
 • Участь у семінарі, організованому Університетським Агентством Франкофонії «Вчимо і викладаємо французьку мову разом з каналом TV5Monde». Квітень 2016, ОНУ імені І. І. Мечникова. Виданий сертифікат.
 • Участь у семінарі, організованому Університетським Агентством Франкофонії "Управління проектами (Менеджмент проектів)" // la formation "Gestion de projets", організованому AUF у Кишиневі 01-02 грудня 2016. Виданий сертифікат.
 • Участь у семінарі Colegio Delibes, акредитованого центру Instituto Cervantes, організованого 13 травня 2016р. У м. Киев. Виданий сертифікат.
 • Участь у методичних засіданнях XIVe Congrès mondial Fédération Internationale des Professeurs de Français FRANÇAIS, LANGUE ARDENTE. Льєж, Бельгія, 14-21 липня 2016. Виданий сертифікат.
 • Участь у ХII дидактичному семінарі для викладачів іспанської мови як іноземної в Україні, організованому Посольством Іспанії в Україні та Асоціацією іспаністів України 28 квітня 2017 року Києві. Виданий сертифікат.
 • Участь у семінарі EDELSA і Асоціації іспаністів України "Посткомунікативний дидактика в викладанні іспанської як іноземної", організованому 03 травня травня 2017 року Києві. Виданий сертифікат.
 • Участь в ХIIІ дидактическом семінарі для викладачів іспанської мови як іноземної в Україні, організованому Посольством Іспанії в Україні та Асоціацією іспаністів України у співпраці з Університетом Кадіз (Іспанія) і КНУ імені Тараса Шевченка 12 квітня 2018 р в м Київ. Виданий сертифікат.
 • Участь в семінарі DELF JUNIOR директорки «Альянс Франсез Одеса» Діани Бангури 18 травня 2018, Одеса. Виданий сертифікат.
 • Участь у ХIV дидактичному семінарі для викладачів іспанської мови як іноземної в Україні, організованому Посольством Іспанії в Україні та Асоціацією іспаністів України у співпраці з Академією Местер (Саламанка, Іспанія) і Харківський національним економічним університетом імені Семена Кузнеця 3 травня 2019 р у м. Харків. Виданий сертифікат.
 • Участь в якості ведучої експрес-зустрічі: «Конкурс "MOT d'OR" в Україні» та у методичних засіданнях у Професійних днях французької мови в Україні з 12 по 15 червня 2019 р., організованних Посольством Франції в Україні, Французьким інститутом, Alliances françaises у партнерстві з Міжнародною федерацією викладачів французької мови та Асоціацією викладачів французсской мови в Україні. Видано сертифікати.
 • Підвищення кваліфікації пройшла на кафедрі іноземних мов №2 Національного університету «Одеська юридична академія» з 04.03.2020 по 06.05.2020 (Довідка від 05.06.2020 № 559-6).
 • Участь у ХV віртуальному дидактичному семінарі для викладачів іспанської мови як іноземної в Україні, організованому Посольством Іспанії в Україні та Асоціацією іспаністів України 24 жовтня 2020 р. Виданий сертифікат.
 • Участь у Міжнародному науково-методичному семінарі «Новітні педагогічні технології у викладання мов іноземним студентам», організованому МОН України, ХНАДУ 25-26 лютого 2021 р. Виданий сертифікат.

Навчальна діяльність:

 • Французька мова для студентів неспеціальних факультетів
 • Французька мова як друга іноземна

Членство в асоціаціях:

Член "Асоціації викладачів французької мови України" / «APFU» (Association des Professeurs de Français d'Ukraine), Асоціації «Акції з промоції ділової французької мови» (APFA, Париж, Франція), Міжнародної асоціації викладачів французької мови (FIPF), Асоціації іспаністів України.

Нагороди:

 • Нагороджена Почесною медаллю MOT D'OR D'HONNEUR DE LA FRANCOPHONIE Міжнародної організації франкофонії, Міждержавного агентства франкофонії, Всесвітньої делегації з французької мови і мов Франції, організації «Акції з промоції ділової французької мови») 23 березня 2017 року, а також Почесною грамотою.
 • Отримала щорічні подяки директорів Альянс Франсез за плідну співпрацю та організацію конференцій французькою мовою студентів неспеціальних факультетів ОНУ імені І.І.Мечникова (2004-2019).
 • Нагороджена грамотою директора Альянс Франсез Паскаля Фурно з вдячністю за внесок у поширення культури і мови Франції (20 жовтня 2016 року).

Сфера наукових інтересів: проблеми мультилінгвізму, інновації у викладанні іноземних мов, методика викладання французької/іспанської мови як другої іноземної, науковий стиль мовлення, термінологія, перекладознавство.

Основні публікації:

Спеціалізований науковий переклад:
Історія України в КНИЖКОВИХ пам'ятках XVII-XVIII ст. З колекцій Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова: зб. наук. праць / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка [та ін.]; авт. розд .: О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб; упоряд .: Є. В. Бережок; наук. ред., комент .: О. А. Бачинська; відп. ред .: М. О. Подрезова; бібліогр. ред. Г. В. Великодна; пер. з фр. та ред .: Л. С. Дімова, Н.Г.Іванова, О.О. Радзіховська. - Одеса: Одеський нац. ун-т, 2015. - 421 с. : Іл.

 1. Методические универсалии В.Л. Скалкина // Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства, Випуск №22 - Одесса: "Астропринт", 2014 г. - С. 255- 260. (У співавт. з Пахалковою-Соіч Т.В.)
 2. Облегчение процесса социокультурной адаптации путем знакомства со страной обучения, ее культурой и историей: учебные виртуальные экскурсии // Лингвострановедческие, социокультурные и лингвистические аспекты в изучении и преподавании иностранного языка и литературы: сборник научных трудов по материалам Первой совместной международной филологической конференции Тамканского университета (Тайвань) и Дальневосточного федерального университета (Владивосток) 4 – 7 декабря 2014 года. – Тайвань: изд-во ТКУ, 2015 г. – 291-305. (У спів. з Пахалковою-Соіч Т.В.)
 3. La traduction de l’Herbier manuscrit du XVIIIe siècle // Colloque international LA FRANCOPOLYPHONIE. XIe édition. MULTILINGUISME, CONTRASTIVITÉ ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE Chișinău, R. Moldova ULIM, 25-26 mars 2016.- P.30.
 4. Français sur Objectifs Universitaires : rôle pédagogique de la bibliothèque // XIVe Congrès mondial de la Fédération Internationale des Professeurs de Français autour du thème « Français, langue ardente » du 14 au 21 juillet 2016. Liège, Belgique. –P. 175.
 5. Herbier manuscrit du XVIIIème siècle : Particularités de sa calligraphie // INTERTEXT. Scientific journal Nr.3/4 (39/40).10th year . - Chişinău, ULIM, 2016.- P.112-126.
 6. К вопросу о характеристике аутентичного текста: этапы и направления работы с аутентичными материалами // Международная конференция «Русский язык в странах АСЕАН 2017» 9-10 ноября 2017. Материалы конференции. Под ред. Романовой Н.Н. и др. Составители: гуманитарный факультет в университете Рамкхамхенг. - Бангкок, 2017.- С. 113-123. (У співавт. з Пахалковою-Соіч Т.)
 7. Інноваційні методи вивчення іноземних мов: аналітичний огляд сайту для студентів-юристів // Правова держава. Науковий журнал. – № 32. – 2018. – Одеса, Фенікс, 2018. - C.22-35. (У співавт. з Пахалковою-Соіч Т.В.)
 8. Щодо започаткування проекту укладання англо-франко-українського словника ділових термінів: методологічні та термінознавчі аспекти // Переклад і мова: компаративні студії: матеріали Першої міжнародної конференції 27-28 березня 2019 р. – Київ: Логос, 2019. – С.74-78. (У співавт. з Качановською Т.).
 9. De l’utilisation du journal du XIXe siècle en français de spécialité universitaire // 3e Congrès européen de la FIPF : Français, passion pour demain ! du 4 au 8 septembre: Regards croisés sur la place du français dans des sociétés en mutation. - Athènes 2019. - P. 166.
 10. Іvanova N., Pakhalkova-Soich T., Prysyazhnyuk O. Stages of conducting virtual excursions and their characteristics (in the practice of foreign languages teaching). Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). Kyiv : KNUTE. Pp. 353 – 361.
 11. Іванова Н.Г., Пахалкова-Соіч Т.В., Присяжнюк О.Я. Роль навчальних віртуальних екскурсій в підвищенні мотивації для вивчення мови й вдосканалення комунікативних навичок учнів. Мова і спеціальність: актуальні проблеми навчання іноземців у закладі вищої освіти: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, Харків 14-15 травня 2020 р.
 12. De l’utilisation du journal du XIXe siècle en français de spécialité universitaire // 3e Congrès européen de la FIPF : Français, passion pour demain ! du 4 au 8 septembre: Regards croisés sur la place du français dans des sociétés en mutation. Actes. - Athènes 2019. - P. 166.
 13. STAGES OF CONDUCTING VIRTUAL EXCURSIONS AND THEIR CHARACTERISTICS // Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). Kyiv : KNUTE. С.353-360. (У співавт. Pakhalkova-Soich T., Prysyazhnyuk O.) DOI: DOI.org
 14. Онлайн-обучение как новая технология в языковом образовательном процессе в вузах Украины Компетентностно-коммуникативные основы языковой подготовки будущих педагогов-предметников в полилингвальном образовательном пространстве: Мат. Межд. науч.-методич. конф. (02 окт. 2020 г.) / Под ред. Г.А. Кажигалиевой, А.Д. Маймаковой. Алматы: ИП «Балауса», 2020. С. 262-266. (В соавт. с Грудок-Костюшко М.А.)
 15. Межуниверситетский проект создания украиноязычной версии Словаря новой французской деловой лексики. Компетентностно-коммуникативные основы языковой подготовки будущих педагогов-предметников в полилингвальном образовательном пространстве: Мат. Межд. науч.-методич. конф. (02 окт. 2020 г.) / Под ред. Г.А. Кажигалиевой, А.Д. Маймаковой. Алматы: ИП «Балауса», 2020. С.276-281. (В соавт. с Качановска Т.А.)
 16. Когезія, когерентність та тематична прогресія: франкомовний науковий манускрипт XVIII столітя. Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne: colecție de lucrări științifice «ΛΌГOΣ» cu materiale conferinței științifice și practice internaționale (Vol. 3), 20 noiembrie 2020. Bucureşti, România: Platforma europeană a științei. С.101-102. (У співавт. з Тарасова О.А.)
 17. Використання автентичних відеоматеріалів при викладанні французької мови за професійним спрямуванням студентам неспеціальних факультетів // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 25 лютого 2021 року. – Харків: ХНАДУ, 2021. –С. 63-71. (У співавт. з В.В.Орловим).
 18. Herbier de l’Université nationale I. I. Metchnikov d’Odessa: collections des botanistes français du XIX-ème siècle // Langues, Sciences et Pratiques: Livret des résumés du 4ème Colloque International Francophone en Ukraine (Lviv, le 8-9 avril 2021). – Lviv : Vydavnytstvo PAIS, 2021. – 172 p. (Мови, науки та практика: тези доповідей IV Міжнародної франкомовної конференції в Україні (Львів, 8-9 квітня 2021 року). – Львів : Видавництво ПАІС, 2021)-Р.80-82. (У співавт. з Svitlana Kovalenko, Olena Bondarenko, Tetiana Vassilyeva)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top