Долбіна Каріне Давидівна

Долбіна Каріне Давидівна

Долбіна Каріне Давидівна - викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів

викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів.

 

Працює на кафедрі з вересня 2005 року.

Дисципліни:

Англійська мова за професійним спрямуванням (Біологія, Мікробіологія);

Спецпереклад.

Тема дисертації:

«Когнітивні аспекти функціонування зоонімних пропріальних одиниць». Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство.

Науково-дослідна робота:

 1. До проблеми класифікаціі зоонімів // Тези конференції Філологія і освітній процес: 21 столітт. – Одеса, 2010.–С. 106–107.
 2. Ономагенні класси тварин // Записки з ономастики. – Одесса: Астропринт,2011.– Вип. №14.– С. 52–56.
 3. Мотиваційна структура україномовного зоонімікону // Мова.– Одесса: Астропринт, 2012. – Вип. №17. – С. 128–131.
 4. Аналіз мотиваційної структури україномовного та російськомовного зооніміконів // Науковий вісник Південноукраїнського університету ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2012. – Вип. № 14. – С. 104 – 109.
 5. Визначення асоціативного поля зоoнімів англійської мови // Тези конференції Сучасна германистика: теорія і практика 7-8 листопада 2012. –Дніпропетровськ, 2012. – С. 11–12.
 6. Психолінгвістичний експеримент як спосіб дослідження індивідуального зоонімічного фрейму // Тези доповідей XII  наукової конференції з міжнародною участю  1 лютого 2013. – Харків, 2013.–С. 89– 90.
 7. Мотиваційні ознаки зоонімів // Тези VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мова і світ: дослідження та викладання» 28-29 березня 2013. – Кіровоград, 2013.
 8. Будова зоонімних пропріальних одиниць // Збірник матеріалів VІІМіжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна Комунікація: Мова – Культура - Особистість» 18-19 квітня 2013.–Острог, 2013.– С.94–95.
 9. Асоціативне наповнення зоонімної пропріальної лексики //  Материалы третьей международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современных социальных и гуманитарных наук» 26–28 апреля 2013 г.– Пермь, 2013.– С. 129–131.
 10. Структурная классификация зоонимов (на материале английского, русского и украинского языков ) // Вестник ВГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация», 2013.

Наукові конференції:

 1. «Філологія і освітній процес: 21 століття (ЗО вересня-2 жовтня 2010, Одеса).
 2. Звітня конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 25 листопада 2010).
 3. II Наукові читання пам'яті члена кореспондента HAHУкраїни Юрія Олександровича Карпенка (Одеса, 2011).
 4. III Наукові читання пам'яті члена кореспондента HAH України Юрія Олександровича Карпенка (Одеса, 2012).
 5. Звітня конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 23 листопада 2011).
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна германистика: теорія і практика» (Дніпропетровськ, 7-8 листопада 2012).
 7. Звітня конференція професорсько-викладацького складу(Одеса, 29 листопада 2012).
 8. XII Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»(Харків, 1 лютого 2013).
 9. VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мова і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2013).
 10. VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, 2013).
 11. Третья международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современных социальных и гуманитарных наук» (Пермь, 26–28 апреля 2013).

Наукові інтереси:

охоплюють дослідження онімів, зокрема зоонімів, та способи їх репрезентації в ментальному лексиконі носіїв англійської, української та російської мов.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5d8010fbdffc92377884111568674043
title_5d8010fbe00e61953153441568674043
title_5d8010fbe01f98540966441568674043
title_5d8010fbe030f16123712191568674043
Top