Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів

 

Завідувач кафедри – к. філол. н., доцент Віт Надія Петрівна.

Віт Надія Петрівна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

 Персональний склад кафедри

 •  Александрова Ольга Володимирівна, к.філол.н., доцент
 •  Ануфрієва Наталія Михайлівна, к.філол.н., доцент
 •  Березіна Юлія Олександрівна, викладач
 •  Віт Надія Петрівна к.філол.н., доцент
 •  Джуматій Ольга Олегівна, викладач
 •  Дімова Лариса Степанівна, к.пед.н., доцент
 •  Добровольська Людмила Володимирівна, к.пед.н., доцент
 •  Доленко Людмила Василівна,  викладач
 •  Іванова Наталія Георгіївна, к.філол.н., доцент
 •  Караваєва Тетяна Леонідівна, к.філол.н., доцент
 •  Коваль Наталія Олександрівна, к. філол. н., доцент
 •  Козак Тетяна Борисівна, к. філол. н., доцент
 •  Марчук Ірина Петрівна, к. пед. н., доцент
 •  Мікава Нана Михайлівна, ст. викладач 
 •  Набока Олена Миколаївна, к.філол.н., доцент
 •  Неклесова Валерія Юріївна,к. філол. н., доцент
 •  Олійниченко Олена Володимирівна, к.філол.н., доцент
 •  Онищук Ірина Юріївна, к.філол.н., доцент
 •  Орлов Віталій Володимирович, ст. викладач
 •  Петрачкова Лілія Олегівна, викладач
 •  Потапова Ірина Миколаївна,  викладач
 •  Подковирофф Н. ст. викладач
 •  Присяжнюк Оксана Ярославівна, к.філол.н., доцент
 •  Романчук Валерія Валеріївна. виладач
 •  Рудік Ірина Валеріївна, к.філол.н., доцент
 •  Саржан Юлія Анатоліївна, к.філол.н., доцент
 •  Скляренко Ольга Миколаївна, к. філол. н., доцент
 •  Тер-Григорян Марина Генадіївна, к. філол.н,доцент
 •  Тупікова Тетяна Валеріївна, к.філол.н., доцент
 •  Улітіна Наталія Олександрівна, к. філол. н., доцент
 •  Федотова Марія Анатоліївна, к.філол.н., доцент
 •  Філюк Лілія Миколаївна, к.філол.н., доцент
 •  Черток Лілія Петрівна, к. пед.н., доцент
 •  Якимова Інна Володимирівна, викладач

 Загальна характеристика кафедри

 
Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів була створена у 1985 році як результат поділу загальноуніверситетської кафедри іноземних мов на дві самостійні структури у зв'язку з необхідністю диференційованого підходу до навчання студентів гуманітарних та природничих факультетів.
 
Кафедра зберегла та примножила здобутки й традиції, що були започатковані її завідувачами – талановитими вченими та педагогами:
 
д.філол.н.,проф. Нушикян Е.О. (1985-1987);
д.пед.н.,проф. Скалкіним В.Л. (1987-1993);
к.філол.н.,проф. Голубенко Л.М. (1993-1998).
 
Основною концепцією розвитку кафедри, якою з 1998 року керує к.філол.н.доц. Віт Н.П., є підготовка висококваліфікованих фахівців гуманітарного профілю з глибоким знанням іноземної мови, що відповідає вимогам часу.
 
Викладачі кафедри працюють на всіх гуманітарних факультетах та в підрозділах:
 
-  в Інституті Соціальних Наук (відділення соціології, політології, міжнародних відносин); 
- на філософському факультеті;
- на історичному факультеті;
- на економіко-правовому факультеті (відділення правознавства, обліку та аудиту, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності);
- на філологічному факультеті (відділення української мови та літератури, російської мови та літератури, болгарської мови та літератури, прикладної лінгвістики);
- на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи ;
- в групах викладання іноземної мови для аспірантів;
- на відділенні довузівської підготовки.
 
 З 1993 року спільно з філологічним факультетом здійснюється підготовка фахівців за двома спеціальностями: "філолог, викладач української/російської мови та літератури, англійської /німецької мови".
 
З огляду на вимоги часу, поряд з програмними дисциплінами, які ведуться викладачами кафедри, розроблені та викладаються нові спецкурси: 
 
- "Ділове спілкування";
- "Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції";
- "Ділові усні та писемні переговори англійською мовою".
 
Кафедра працює у тісному контакті з профілюючими кафедрами, що робить можливим розробляти робочі програми, зважаючи на тематику профілюючих дисциплін. Викладачі кафедри сумісно с фахівцями гуманітарних факультетів проводять тематичні дискусії, засідання Круглого столу, активно залучають до виступів з доповідями про свої наукові здобутки обдарованих студентів на щорічних наукових студентських конференціях ОНУ. Так, за період з 1998 по 2015 рр.  зроблено 1927 студентських доповідей (1998 -20; 1999 – 20; 2000 – 45; 2001 – 57; 2002 – 79; 2003 – 116; 2004 – 141; 2005 – 117; 2006 – 133; 2007 – 144; 2008 – 118; 2009 – 130; 2010 – 116; 2011 – 137; 2012 – 113; 2013-121,2014 – 176, 2015  – 144 ) англійською, німецькою та французькою мовами.
 
З поширенням спеціалізації зростає викладацький склад кафедри, яка на даний час є одним з найчисельніших структурних підрозділів університету.
 
 Роботу кафедри здійснюють три секції:
 
 •  секція англійської мови (24 викладача, зав. секцією – к. філол. н., доц. Ануфрієва Н.М.);
 •  секція французької мови (4 викладача, зав. секцією – к.філол.н.,  доц. Іванова Н.Г.);
 •  секція німецької мови (5 викладачів, зав. секцією –  викл. Доленко Л.В.).

Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів, РГФ

Науково-методична діяльність кафедри

Тематика наукових та науково-методичних досліджень викладачів кафедри в основному пов'язана зі спеціалізацією кафедри й охоплює широке коло проблем у галузі методики викладання іноземних мов. Наукова-дослідницька тема кафедри: "Текстоцентричний підхід до формування фахової компетенції з іноземної мови" (Науковий керівник: к.пед.н., доц. Добровольська Л.В.). Викладачі кафедри також приймають участь у 4 науково-дослідницьких темах факультету РГФ, займаючись проблемами компаративної та когнітивної лінгвістики, лінгвістики тексту, теорії комунікації, теоретичної фонетики, термінознавства, педагогіки. За період з 2004 по 2015 р.р.викладачами кафедри захищено 18 кандидатських дисертацій. За останні п’ять років опубліковано 3 монографії, 200 наукових статтей, 50 тезисів, видано 60 навчально-методичних посібників і розробок, в тому числі 2 під грифом МОНУ.
 
З 1998 р. на базі кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови, присвячена пам'яті доктора педагогічних наук, професора Скалкіна В.Л.. Друкується збірник доповідей.
 
Кафедра э учасником проекту Британської Ради в Україні «Англійська для університетів» ( 2014-2017 р.р.).
 
Викладачі кафедри беруть участь у методологічних семінарах та культурно-освітніх заходах Представництва Pearson Longman в Одесі, Французького центру «Альянс Франсез», Баварського Дому.
На базі кафедри  проходять стажування  викладачі іноземних мов вищих навчальних закладів м. Одеса та Одеської області.

 Адреса кафедри

Французький бульвар, 24/26, кімната 155, м. Одеса, 65058, Україна
Тел.: (0482) 635-745
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b070dc624e1915650895931527188934
title_5b070dc624f339463416321527188934
title_5b070dc6250472187831971527188934
title_5b070dc62515b19134211601527188934
Top