Фізичний факультет

Інформація оновлена 09.04.2015

Фізичний факультет


Декан фізичного факультету

доктор фізико-математичних наук,
професор, академік АН Вищої школи України
Ваксман Юрій Федорович
т. (048) 723-63-02
phys@onu.edu.ua

Сайт фізичного факультету: phys.onu.edu.ua

 

Заступник декана з навчальної роботи

 кандидат фізико-математичних наук, доцент
 Ніцук Юрій Андрійович
 т. (048) 723-63-02, 723-62-12
 nitsuk@onu.edu.ua

Заступник декана з наукової роботи

кандидат фізико-математичних наук, доцент
Чебаненко Анатолій Павлович
т. (048) 723-62-12
chebanenko@onu.edu.ua

Заступник декана з виховної роботи

кандидат фізико-математичних наук, доцент
Черненка Олександр Сергійович
т. (048) 723-62-12
teplophys@onu.edu.ua

 

 

Кафедри фізичного факультету:

Кафедра експериментальної фізики
Завідувач кафедри – заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН Вищої школи Сминтина Валентин Андрійович.

Кафедра загальної та хімічної фізики
Завідувач кафедри – доктор фізико-математичних наук, професор Шевчук Володимир Гаврилович.

Кафедра теоретичної фізики
Завідувач кафедри – доктор фізико-математичних наук, професор Адамян Вадим Мовсесович

Кафедра Теплофізики
Завідувач кафедри – доктор фізико-математичних наук, професор Калінчак Валерій Володимирович.

Кафедра фізики твердого тіла і твердотільної електроніки
Завідувач кафедри – доктор фізико-математичних наук, професор Птащенко Олександр Олександрович.

Кафедра астрономії
Завідувач кафедри - доктор фізико-математичних наук, професор Андрієвський Сергій Михайлович.

Фізичний факультет готує

Навчання бакалаврів ведеться за напрямами:

Навчання спеціалістів і магістрів ведеться за спеціальностями:

Бакалаври фізики навчаються на відділеннях:

Бакалаври астрономії навчаються на відділеннях:

 

Факультет здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціалізаціями:

На всіх кафедрах ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру.  Працює дві спеціалізовані Ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій з шести спеціальностей:

01.04.02 – теоретична фізика;
01.04.05 – оптика і лазерна фізика;
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;
01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика;
01.04.17 – хімічна фізика, фізика горіння і вибуху;
04.03.02 – астрофізика і радіоастрономія.

НАГОРУ