Участь науковців філософського факультету у міжнародних заходах:

 
 1. Декан філософського факультету доц. Чайковський О.В., завідувач кафедри культурологии професор Верніков М.М., доцент Русяєва М.В. прийняли участь у VІІ міжнародній конференції Міжнародного Інституту філософії слов’янських країн Жешувського університету "Людина та її пізнання" - червень 2010 р.
 2. Доцент Богата Л.М. брала участь у мiжнароднiй конференцiï «Символ в российской культуре», Вища філософська школа «Ignatianum», Кракiв (Польща) - травень 2010 р.
 3. Викладач Райхерт К.В. опублікував тези у матеріалах Міжнародної наукової конференції "Сучасна логіка: проблеми теорії та історії", Санкт-Петербург (Росія) - червень 2010 р.
 4. Доцент Левченко Вiктор Леонiдович виступив з доповіддю на Міжнародному проблемному семінарі "Практическая философия в региональных университетах и за их пределами", Вильнюс (Литва) - червень 2010 р.
 5. Професори Уйомов А.І. й Терентьєва Л.М. опублікували статтю у матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції "Развитие и динамика иерархических (многоуровневых) систем. Теоретические и прикладные аспекты". Казань (Росія) - листопад 2010 р.
 6. Доцент Петриківська О.С. опублікувала статтю "Русский символизм в контексте Давосской дискуссии Э.Кассирера и М.Хайдеггера" в матеріалах Міжнародної наукової конференції "Символизм в русской философии", Краків (Польща) – травень 2010 р.
 7. Доцент Петриківська О.С. взяла участь у програмі Центрально-Європейського університету "Comparative and Interdisciplinary History of Religious Traditions in Eastern, Central and South-Eastern Europe" - липень 2008 р. – липень 2010 р. Розробила та опублікувала програму курса "Христианская антропология в сравнительном изучении (различные подходы к проблеме человека в западном и восточном христианском сознании)", Іваново (Росія) – липень 2010 р.
 8. Доцент Секундант С.Г. стажувався у Регенсбургському університеті (Німеччина) - липень 2010 р.
 9. Доцент Мартинюк Е.І. опублікував тези у матеріалах VIІІ Регіональної конференції молодих вчених Сибіру у сфері гуманітарних і соціальних наук, Новосибирск (Росія) - листопад 2010 р.
 10. Професор Голубович І. В. брала участь у міжнародній науковій конференції „Ситуаційність буття” (м. Казань, Росія, Казанський державний технічний університет) – лютий 2011 р. За результатами участі надрукована стаття.
 11. Проф. Овчиннікова А.П. виступила з доповіддю на Міжнародній науковій конференції «Filosofia I pedagogika tworczosci – glowne problemy, podstawowe rozstrzygniecia». м. Варшава (Польща), травень 2011 р.
 12. Овчинникова А.П. Спасательный жилет иронии. / WspolnotowoscIpostawauniwersalistyczna. – nr7 / 2010 – 2011. – rocznikiPTU. Warszawa: drukZWPHEL. – S.122 – 127.
 13. Доцент Петриківська О.С. брала участь в роботі фінального семінару міжнародного дослідницького та освітянського проекту «Порівняльна та міждисциплінарна історія європейських релігійних традицій», за підтримкою програми HESP-ReSET (Regional Seminar for Excellence in Teaching) Інституту «Відкрите суспільство»; Отримала сертифікат за участь в програмі та значний внесок в реалізацію проекту. Опублікувала статтю в підсумковій збірці статей».
 14. Доцент Петриківська О.С. опублікувала статтю «Image of Judaism and problem of synthesis of religions in philosophy of a "new religious consciousness» у матеріалах міжнародної конференції «The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe», Krakow, 2011. – C. 341-356.
 15. Професор О.А. Довгополова брала участь у роботі міжнародної наукової школи «TEXNH. Theoretical Foundations of Arts, Sciences Technology in the Greco-Roman World» (Центр Античної філософії та Класичної традиції, Новосибірський державний університет, Росія, 1-9 травня 2011) та підготувала презентацію в рамках програми.
 16. Професор О.А. Довгополова брала участь у роботі міжнародної наукової конференції «The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of the Central and Eastern Europe», (Вища педагогічно-філософська школа Ігнаціанум в Кракові, Польща, 1–3 червня 2011) та опубликовала статтю в збірці матеріалів конференції.
 17. Професор О.А. Довгополова брала участь у роботі міжнародної наукової школи «TEXNH. Theoretical Foundations of Arts, Sciences Technology in the Greco-Roman World» (Центр Античної філософії та Класичної традиції, Новосибірський державний університет, Росія, 2-15 серпня 2011)
 18. Професор О.А. Довгополова брала участь у роботі сесії Curriculum Resource Center (Центральноєвропейський університет, Будапешт, Угорщина - листопад 2011) з підвищення якості викладання у вищій школі, підготувала та захистила програму учбового курсу за європейським зразком
 19. Доцент Сумченко І.В. брала участь у міжнародній онлайн-конференції "Метафізика і литература в російській культурі ХІХ-ХХст.", Краків (Польща), грудень 2011 р.
 20. Доцент Петриківська О.С. стала членом Міжнародної асоціації істориків релігії при Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова (Росія), липень 2011.
 21. Доцент Богата Л.М. опублiкувала тези у матерiалах V Росiйського фiлософського конгресу, м. Новосибiрськ (Росiя), серпень 2009 р.
 22. Доцент Богата Л.М. виступила с доповіддю наміжнародній конференції«Символ у російській культурі», Краків, Польща, Вища філософсько-педагогічна школа, травень 2010 р.
 23. Доцент Богата Л.М опубліковала доповідь у матеріалах міжнародної конференції «Влив єврейської культури на східно-славיянську культуру», Краків, Польща, Вища філософсько-педагогічна школа, червень 2011 р.
 24. Доцент Богата Л.М. опублiкувала тези у матерiалах міжнародного наукового конгресу «Глобалістика – 2011: у пошуках нових ресурсів розвитку», м. Москва (Росія), МДУ ім. М.В. Ломоносова, травень 2011 р.
 25. Старший викладач О.В.Наконечна, студенти Мхатварі Є., Андрущенко О. входили до складу делегації «Культура без кордонів», організованої компанією «Фокс-Бокс» (Австрія, Германія, Швейцарія, Сербія, Франція, Італія, Хорватія, Угорщина) – 3.06.-12.07. 2011 р.
 26. Професор Голубович І.В. брала участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки” (м. Новосибірськ, Сибірське відділення Інституту філософії РАН) – травень 2011 р.
 27. Доцент Шевцов С. П. брав участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки” (м. Новосибірськ, Сибірське відділення Інституту філософії РАН) – травень 2011 р.
 28. Професор Довгополова О.А. брала участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки” (м. Новосибірськ, Сибірське відділення Інституту філософії РАН) – травень та серпень 2011 р.
 29. <Доцент Мартинюк Е.І. виступив з доповіддю на Міжнародній науково-практичній конференції „Релігія як соціальний феномен” – Москва, вересень 2011 р. Тема доповіді: Конвергентні процеси в сучасному релігійному житті”./li>
 30. Ст. викл. Можегова Л. В. виступила з доповіддю «Академія Делла Круска – колиска красномовного письменства» на міжнародній конференції «Rennaissance in Florence», Флоренція (Італія), 12-21 листопада 2011 р.
 31. Старший викладач Можегова Л. В. виступила з доповіддю «Доброчинна діяльність представників фамілії Медичів у розвиток красномовного письменства у великому герцогстві Тоскана у XVI ст.» на міжнародній конференції «Rennaissance in Florence», Флоренція (Італія), 12-21 листопада 2011 р.
 32. Професор Голубович І. В.(сумісно с аспірантом О. Дорошенко) брала участь у міжнародній науковій конференції „2011 Conference/ Saint-Francis College - Long Island Philosophical Society” , Нью-Йорк, квітень 2011 р.
 33. Професор Довгополова О.А. брала участь у міжнародній науковій конференції „Вплив єврейської культури на інтелектуальну спадщину Центральної та Східної Європи” у Вищій філософсько-педагогічній школі ім.. Св. Ігнатія (м. Краков, Польща) – травень 2011 р.
 34. Доцент Петриківська О. С. брала участь у міжнародній науковій конференції „Вплив єврейської культури на інтелектуальну спадщину Центральної та Східної Європи” у Вищій філософсько-педагогічній школі ім.. Св. Ігнатія (м. Краків, Польща) – травень 2011 р.
 35. Доцент Секундант С. Г. Брав участь у IX міжнародному Ляйбніц-конгресі (IX. Internationaler Leibniz-Kongress. Natur und Subjekt), Ганновер, Німеччина, жовтень 2011 р.
 36. Доцент Секундант С. Г. брав участь у міжнародній конференції “David Hume & Contemporary Philosophy” - Москва, листопад 2011.
 37. Ovchynnikova Albina. Pedagogika i sztyuka teatralna – analiza rownolegla // Filosofia I pedagogika twórczośćh – glowne problemy, zasadnicze rozsrzygniecia / Redakcja Jan Łaszcyk.– Wydawnictwo Universitas Rediviva. – Warszawa, 2011. (270 s). – S. 245-251. (польською мовою).
 38. Професор Богата Л.М. прийняла участь у міжнародній науково-освітній конференції „Багатовимірність і цілісність людини в філософії, науці та релігії ” тема доповіді: „Філософія багатовимірности”, м. Казань (Росія), квітень 2012 р.
 39. Старший викладач Тихомирова Ф.А. брала участь у Всеросійській науковій конференції «История и философско-методологические проблемы химии, химической технологии и смежных областей научно-технического знания»,Казанський національний дослідницький технологічний університет, м. Казань (Росія), квітень 2012 р.
 40. Доцент Савченко В.В. брала участь у Міжнародній конференції «Галеевские чтения», присвяченій 50-річчю Центра «Прометей» і 140-річчю від дня народження О.М.Скрябіна, Доповідь надруковано: Ритмы мироздания: к анализу музыкального начала в живописи Ю. Егорова, м. Казань (Росія), квітень 2012 р.
 41. Доцент Сумченко І. В. брала участь у Міжнародній конференції „Метафізика і література в російській культурі” в ун-ті ім. Івана Павла Другого, Доповідь надруковано: Взаимоотношение свободы и справедливости в философских исканиях Ф. М. Достоевского и Н. А. Бердяева // Metafizyka a literature w kulturze rosyjskiej(Метафизика и литература в русской культуре). - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, 2012. – С.211-224. м. Краків (Польща), квітень 2012 р.
 42. Професор Довгополова О.А. прийняла участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки”, Сибірське відділення Інституту філософії РАН м. Новосибірськ (Росія), травень 2012 р.
 43. Професор Голубович І.В. прийняла участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки”, Сибірське відділення Інституту філософії РАН м. Новосибірськ (Росія), травень 2012 р.
 44. Професор Богата Л.М. прийняла участь у роботі VIВсеросійського філософського конгресу, Керівник секції конгресу та модератор круглого столу. м. Ніжній Новгород (Росія), червень 2012 р.
 45. Професор Овчинникова А.П. Генезис европейского читателя // Міжнародна наукова конференція «Europejczyk tworca cywilizacji rozwoju ipostepu», м. Варшава (Польща), вересень 2012 р.
 46. Старший викладач Ф. А. Тихомирова прийняла участь в міжнародній конференції „Імперативи творчості і гармонії в проектуванні людиномірних систем”, Академія наук р., м. Мінськ (Білорусь), жовтень 2012 р.
 47. Доцент О. В. Ніколенко прийняв участь у міжнародній конференції з нейроетики "Питання досліджень мозку 3: Значення на перехресті неврології, психіатрії та психології", Клівленд, Огайо (США), жовтень 2012 р.
 48. Доцент С. П. Шевцов виступив з доповіддю на міжнародній школі «PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS». Зимова сесія. (Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching), м. Львів, грудень 2012 р.
 49. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції«Теоретичні та практичні наукові інновації», м. Краків (Польща), січень 2013 р.
 50. Доцент Секундант С.Г. виступивна підсумковійконференціїв Центрісанскритських дослідженьуниверситета ім. Дж. Неру здоповіддю на тему «Религия и магия в традиции ранней веданты» (ReligionandMagicinEarlyVedāntaTradition), м. Делі (Індія), січень-лютий 2013 р.
 51. Доцент Наконечна О.В. опублiкувала тези «Возможности креативной педагогики при изучении мифологии» у матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції, м.Волгоград (Росія), лютий 2013 р.
 52. Доцент Ніколенко О. В. брав участь у роботі 23-йщорічній конференція з нейронаук Байкрест "Пластичність мозку та нейрореабілітація", Торонто (Канада), березень, 2013 р.
 53. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції«Science– від теорії до практики», м. Сопот (Польща), березень 2013 р.
 54. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції«Вплив наукових досліджень», м. Бидгощ (Польща), квітень 2013 р.
 55. Доцент О. В. Ніколенко прийняв участь у 81-й щорічній науковій конференції ААНХ 2013 (Американської асоціації нейрохірургів), Новий Орлеан, Луїзіана, США, квітень-травень 2013 р.
 56. Доцент Г. Т. Паламарчук прийняла участь в Х Міжнародній науково-практичній конференції "Управління якістю підготовки фахівців", м. Іваново (Росія), травень 2013 р.
 57. Проф. Довгополова О. А. прийняла участь в колоквіумі «Абсурд: стратегії зображення та описання» (17 травня 2013) в рамках ІІ Міжнародного телеологічного конгресу «Історія дослідження сміху в Росії та СРСР: наукові школи та окремі дослідники» (СПбГУ), м. Санкт-Петербург (Росія), травень 2013 р.
 58. Проф. Довгополова О. А. прийняла участь в міжнародній конференції «Рецепція російської думки в Європі”. Міжнародна наукова конференція університету Ігнацианум в Кракові, м. Краків (Польща), травень 2013 р.
 59. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції«Наука у світлі сучасності», м. Лодзь (Польща), травень 2013 р.
 60. Проф. Овчиннікова А. П. Виступила з доповіддю на міжнародній науковій конференції «Dylematy wspolczesnej edukacji», м. Ченстохов (Польша), травень 2013 р.
 61. Доцент О. В. Наконечна прийняла участь в міжнародній науковій конференції «Dylematy wspolczesnej edukacji», Вища школа лінгвістична, м. Ченстохов (Польша), травень 2013 р.
 62. Старший викладач Уварова Т.І. виступила з доповіддю на Міждународній міждисциплінарній науковій конференції «Ділеми сучасної освіти» Інституту педагогіки Вищої школи лінгвістики, Ченстохов (Польща), травень 2013 р.
 63. Доцент С. П. Шевцов прийняв участь в міжнародному науковому семінарі „ ΤΕΧΝΗ. The Theoretical Foundations of Arts, Sciences and Ttchnology in the Greco-Roman World.Organized by the Centre for Ancient Philosophy and the Classic Tradition (Open Society Institute), Новосибірський державний університет, м. Новосибірськ (Росія), травень-червень 2013 р.
 64. Проф. Голубович І. В. прийняла участь у роботі міжнародного семінару „ ΤΕΧΝΗ. The Theoretical Foundations of Arts, Sciences and Ttchnology in the Greco-Roman World, оrganized by the Centre for Ancient Philosophy and the Classic Tradition (Open Society Institute), Новосибірський державний університет, м. Новосибірськ (Росія), травень-червень 2013 р.
 65. Проф. Довгополова О. А. прийняла участь у роботі міжнародного семінару „ ΤΕΧΝΗ. The Theoretical Foundations of Arts, Sciences and Ttchnology in the Greco-Roman World, оrganized by the Centre for Ancient Philosophy and the Classic Tradition (Open Society Institute), Новосибірський державний університет, м. Новосибірськ (Росія), травень-червень 2013 р.
 66. Доцент Ніколенко О. В. прийняв участь у 48-му щорічному конгресі канадської федерації неврологічних наук, Монреаль, Квебек (Канада), червень 2013 р.
 67. Доцент Г. Т. Паламарчук брала участь в IX Міжнародній науковій конференції "Стратегія якості в промисловості та освіті", Варна (Болгарія), червень 2013 р.
 68. Доцент Русяєва М. В. виступила з доповіддю на міжнародному симпозіумі «Філософія людини”, присвяченому пам`яті філософа і психолога Галини Іванченко. Таганрогський державний технічний університет, м. Таганрог (Росія), червень, 2013 р.
 69. Проф. Голубович І. В. виступила з доповіддю на міжнародному симпозіумі «Філософія людини”, присвяченому пам`яті філософа і психолога Галини Іванченко, м. Таганрог (Росія), червень, 2013.
 70. Професор О.А. Довгополова прийняла участь у науковій конференції «Рецепція російської думки ХІХ та ХХ ст. в Європі» (Академія Ігнаціанум в Кракові, Факультет філософії, м. Краків (Польща), червень 2013 р.
 71. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки», м. Варшава (Польща), червень 2013 р.
 72. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-конференції«Теорія та практика – значення наукових досліджень», м. Люблін (Польща), липень 2013 р.
 73. Старший викладач Уварова Т.І. опублікувала тези в матеріалах XI Міжнародної конференції присвяченої проблемам суспільних наук, м. Москва (Росія), серпень 2013 р.
 74. Доцент Секундант С.Г. виступив з доповіддю «Уровни религиозного сознания согласно Бхагавадгите» на Третій міжнародній релігієзнавчій школі «Вайшнавизм сквозь века», м. Дніпропетровськ (Україна), серпень 2013 р.
 75. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-конференції «Тренди сучасної науки», м. Гданськ (Польща), серпень 2013 р.
 76. Старший викладач Уварова Т.І. прийняла участь в міжнародній конференції «Прикладные науки и технологии в США и Европе: общие проблемы и научные открытия», м. Нью-Йорк (США), вересень 2013 р.
 77. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції «Наукові дослідження Нашого часу», м. Катовіце (Польща), жовтень 2013 р.
 78. Доцент Ніколенко О. В. брав участь у роботі Конгресу неврологічних хірургів, Сан Франциско (Каліфорнія, США), жовтень 2013 р.
 79. Доцент Петриківська О.С. взяла участь у роботі Міжнародної конференції «Творчість О.Ф.Лосєва у контексті вітчизняної та європейської культурної традиції. До 120-річчя зі дня народження та 25-річчя зі дня смерті» (ХІV «Лосєвські читання») Доповідь на тему «Особливості рецепції античної традиції в філософській спадщині О.Ф.Лосєва» прийнята до друку в збірку «Приложение к Бюллетеню Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева», м. Москва (Росія), жовтень 2013 р.
 80. Доцент Богата Л.М. опублікувала статтю у матеріалах V мiжнародноï науково-практичноï конференцiï «Развитие и динамика иерархических систем. Философские, теоретические и прикладные аспекты», м. Казань (Росiя), листопад 2013 р.
 81. Проф. О,А.Довгополова взяла участь у воркшопі «Das gemeinsame Haus: Unterstützung und Erweiterung von Dialogprozessen in Odessa, Ukraine», Центр інтегративної медіації (Берлін), Інститут Immedio (Берлін), Європейський університет Viadrina (Франкфурт-на-Одері). Берлін, Німеччина, 1-6 грудня 2015.
 82. Проф. О,А.Довгополова та проф. І.В. Голубович взяли участь у міжнародній науковій конференції «Петр Чаадаєв: між любов’ю до батьківщини та любов’ю до правди» в рамках роботи наукового центру «Краківські зустрічі» Папського університету Іоанна Павла ІІ в Кракові, 5-8 червня 2016.
 83. Проф. О,А.Довгополова взяла участь у роботі воркшопу групи «Границі Європи» (університет м. Берген, Норвегія) на тему «Competing Narratives of Transnational Minorities as a challenge to mutual Understanding and Integration», Берлін, червень 2016.
 84. Проф. О,А.Довгополова взяла участь у роботі міжнародного конгресу «Образи Іншого», організованого ASEEES-MAG в Українському Католицькому Університеті, червень 2016.
 85. Проф. О,А.Довгополова взяла участь у роботі міжнародного конгресу «Mapping Memories. Contested Memories of the Difficult Past», 30 вересня – 2 жовтня 2016. Організатори: Federal Agency for Civic Education Section Policy, Project Eastern Europe.
 86. Проф. О,А.Довгополова та проф. І.В. Голубович взяли участь у міжнародній науковій конференції «Значення – Сенс – Символ: теологія, філософія й естетика на межі століть» 28-30 жовтня 2016 (Кінерет, Ізраїль).
 87. Проф. О,А.Довгополова взяла участь у роботі наукового форуму «Подолання: від конфліктів до діалогу та подолання травми» Одеса-Харків, 6-8 грудня 2016, проект реалізований за підтримці МІС Німеччини.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a156f7b8712b14886436681511354235
title_5a156f7b872489099379821511354235
title_5a156f7b8735e3053926551511354235
title_5a156f7b874738385908541511354235
Top