Філософський факультет

Філософський факультет

Декан - кандидат філософських наук, доцент,
Відмінник освіти України
Чайковський Олександр Владиславович

Декан - кандидат філософських наук, доцент, Відмінник освіти України Чайковський Олександр Владиславович

Сайт філософського факультету: http://www.philosof.onu.edu.ua

 

Кафедри філософського факультету

 

Адреса

Одеса, вул. Новосельского, 64
телефон деканата (048) 726-35-13
e-mail: philosophy@onu.edu.ua, philosof@list.ru
Сайт філософського факультету: http://www.philosof.onu.edu.ua


Деканат філософського факультету

— Декан філософського факультету – доцент Чайковський Олександр Владиславович

— Заступник декана по навчально-виховній роботі – доцент Петриківська Олена Сергіївна

— Заступник декана по науковій роботі й міжнародному співробітництву – професор Голубович Інна Володимирівна.

— Заступник декана по культурологічному відділенню й практиці – доцент Ушакова Клара Вікторівна

— Заступник декана по навчально-виховній роботі заочного відділення – доцент Чорба Олена Павлівна

— Провідний спеціаліст деканату – Павлюченко Людмила Вікторівна

 

Про факультет

Філософський факультет був створений на базі філософського відділення ІСН (кафедра філософії природничих факультетів) 6 жовтня 2000 року наказом міністра Міністерства освіти і науки України В.Г.Кременя № 475. Під час створення факультету до нього була приєднана кафедра філософії і основ загальногуманітарного знання філологічного факультету.

Деканом факультету є кандидат філософських наук, доцент, Відмінник освіти України, академік УАЕК Чайковський Олександр Владиславович, обраний під час створення факультету у 2000 році.

До складу факультету входять три кафедри: кафедра філософії природничих факультетів, кафедра філософії і основ загально гуманітарного знання, кафедра культурології (створена у липні 2002 року).

На факультеті працюють факультетських науково-дослідні центри та семінари:

1.    Центр "Логіки та методології науки": керівники  - професор Уйомов А.І. (до 2012 р.), проф. Терентьєва Л. М.

2.    Центр компаративістських досліджень релігії: керівник -  доцент Мартинюк Е.І.

3.    Науково-дослідний й освітній Центр імені Георгія Флоровського:   керівники – доцент О.С.Петріківська, проф. І.В.Голубович.

4.    Центр дослідження німецької філософії: керівник - доцент Секундант С.Г.

5.    Науковий семінар „Філософія багатомірності”: керівник  -  проф. Богата Л.М.

6.    Науково-освітній семінар з візантиністки та патристики: керівник  -   доцент Шевцов С. Г.

7.    Філософська спілка м. Одеси (сумісно з Будинком Вчених м. Одесі): керівники  – проф.. А. І. Уйомов (з 1968 р. до 2012 р.),  проф.. Л. М. Терентьєва.

Викладачі з першокурсниками, 1 вересня 2014 р.

Викладачі з першокурсниками, 1 вересня 2014 р.

На факультеті виконується наукова комплексна тема „Дослідження філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів пізнання та знання”(термін виконання 01.06.2011 – 31.12.2015, № комплексної темі -224, № наказу 1268-Р від 13.05.2011, № держреєстрації –011U005724). Тема виконується спільно співробітниками усіх кафедр факультету: кафедри філософії природничих факультетів, кафедри філософії та основ загально гуманітарного знання, кафедри культурології. Науковий керівник теми –декан філософського факультету, доцент О.В.Чайковський, відповідальний виконавець – проф. Голубович І.В.)

На факультеті працюють 38 штатних викладачів; з них - 6 докторів наук, професорів; 26 кандидата наук, доцентів. Навчальний процес забезпечують 11 працівників допоміжного персоналу.

На факультеті ведеться підготовка фахівців за двома спеціальностями: філософія - за кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» (денна і заочна форма навчання); й культурологія - за кваліфікаційними рівнями ««бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» (денна і заочна форма навчання). На факультеті навчається 460 студентів за денною та заочною формами навчання (держбюджет, контракт).

Періодичні видання:

Вісник Одеського національного університету, серія «Філософія». «Філософські пошуки» (разом з Інститутом філософії, логіки і соціології Львівської філософської спілки). «Докса» (сумісно з філологічним факультетом та міським науковим товариством «Одеська гуманітарна традиція»). Наукова збірка Центру компаративістських досліджень релігії факультету:

Спеціалізована вчена рада:

На факультеті з 2002 року працює Спеціалізована вчена рада по захисту докторських й кандидатських дисертацій за двома філософськими спеціальностями.

Аспірантура та докторантура:

На факультеті успішно працює аспірантура й докторантура. Щорічно навчається 20-23 аспіранта. За останні роки значно зросла кількість захищених дисертацій. Ефективність докторантури – 100 %.

Захищені кандидатські і докторські дисертації
викладачами факультету та випускниками аспірантури й докторантури
(2004-2014 рр.)

2004 р.

3

Кандидатські дисертації: Козачинська В.В. (09.00.03), Веселаго Н.В. (09.00.03), Барановська О.М. (09.00.02)

2005 р.

3

Кандидатські дисертації: Голошубова А. О. (09.00.02), Нерубаська А. О. (09.00.02), Готинян В.В. (09.00.02)

2006 р.

4

Кандидатські дисертації: Білянська О.Ю. (09.00.03), Безнісько В.С. (09.00.03), Просолович О.Л. (09.00.03), Чернега Т.М. (09.00.03)

2007 р.

7

Кандидатські дисертації: Матюшина І. І. (09.00.02),Янушевич І. А. (09.00.02), Петриківська О. С. (09.00.02), Чорба О.П. (09.00.03), Бородіна (Лабутіна) Н.В. (09.00.02), Карпенко М.В.(09.00.05), Тарасенко А. А. (17.00.05)

2008 р.

6

Докторська дисертація: Довгополова О. А.  (09.00.03)

Кандидатські дисертації: Рабокоровка Г.В. (09.00.02), Муравенко Н. Ю. (09.00.02), Кравчик А.С. (09.00.09), Наконечна О. В. (26.00.01), Уварова Т.І. (26.00.01)

2009 р.

5

Докторська дисертація: Голубович І. В. (09.00.03)

Кандидатські дисертації: Щокіна О. П. (26.00.01), Кравчик М. О. (09.00.04), Пальчинська М. В. (09.00.03), Сагіна Ю. В. (26.00.01)

2010 р.

4

Кандидатські дисертації: Куцос О. І. (09.00.02), Скалацька О. В. (09.00.03), Крижановська Т. О. (09.00.03), Жигалкіна С. С. (26.00.01)

2011 р.

1

Докторська дисертація: Богата Л.М. (09.00.02)

2012 р.

4

Докторська дисертація: Соболевська О.К. (09.00.04)

Докторська дисертація Доннікова І.А. (09.00.03).

Кандидатська дисертація: Бурлуцький А.В. (26.00.04)

Кандидатська дисертація Гольд О.Ф. (09.00.03).

2013 р.

3

Докторська дисертація: Шевцов С.П. (09.00.03)

Кандидатська дисертація Тихомирова Ф.А. (09.00.02)

Кандидатська дисертація Райхерт К.В. (09.00.02)

Всього

40

 

 

Конференції й семінари (2004-2014 рр.):

 1. Протягом 2004-2014 років на базі факультету (до створення факультету у жовтні 2000 року - на базі кафедри філософії природничих факультетів) проведені такі конференції:
 2. V Міжнародна науково-теоретична конференція "Про природу сміху". Одеса, квітень 2004 р.
 3. Всеукраїнська наукова конференція “Філософська та культурологічна думка в Україні у контексті сучасного світового соціокультурного процесу”, присвячена 70-річчю професора М. М. Вернікова – червень 2004 р.
 4. II Міжнародна наукова конференція “Біографічний метод в сучасному гуманітарному знанні” - вересень 2004 р.
 5. VІ Міжнародна науково-теоретична конференція "Про природу сміху". Одеса, квітень 2005 р.
 6. Наукова конференція "Степан Балей і проблеми становлення сучасної культури виховання. Філософія, культурологія, психологія, педагогіка (до 120-ряччя від дня народження академіка Степана Балея)". Одеса, 24 червня 2005 р., Львів, 1-2 липня 2005 р.
 7. V Міжнародна конференція філософів слов’янських країн (співорганізатори) «Філософія в культурах слов’янських народів». Польща, Жешув, 2- 5- червня 2005 р.
 8. Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми дослідження творчого доробку М.Бахтіна (1895-1975)" – вересень 2005 р.
 9. Постійно діючий університетський науковий семінар "Біографічний метод у сучасному гуманітарному знанні". Керівник – професор філософського факультету І.Я.Матковська. Проведено у 2005-2009 роках десять засідань.
 10. VІІ Міжнародна науково-теоретична конференція "Про природу сміху". Одеса, квітень 2006 р.
 11. Всеукраїнська наукова конференція "Психоаналіз в Україні". Одеса, 5-6 травня, Львів,  12-13 травня 2006 р.
 12. III Міжнародна наукова конференція “Біографічний метод в сучасному гуманітарному знанні” - вересень 2006 р.
 13. Круглий стіл «Росія й Україна: «Росія та Україна: діалог культур у минулому та в сьогоденні» за участю делегацій інститутів філософії НАНУ и РАН на чолі з директорами інститутів – вересень 2007 р.
 14. VIII Міжнародна науково-теоретична конференція “Про природу сміху” – Одеса, 25-26 квітня 2008 р.
 15. IV Міжнародна наукова конференція “Біографічний метод в сучасному гуманітарному знанні” - вересень 2008 р.
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні процеси в релігійному житті світу та України» - Одеса, 19-20 березня 2009 р.
 17. Міжнародні наукові читання, присвячені 130-річчю зі дня народження професора історико-філологічного факультету Новоросійського університету П.М. Біциллі (1879–1953). (1–2 жовтня 2009)  (Філософський факультет ОНУ імені І.І.Мечнікова, науково-дослідний й освітянський Центр імені Георгія Флоровського).
 18. Міжнародна наукова конференція «Німецька традиція в філософії, гуманітаристиці та культурі»: 24 – 26 грудня 2009 р. (Філософський факультет ОНУ імені І.І.Мечнікова, Одеський національний політехнічний університет, Одеська державана музична академія ім. А.В.Нежданової, Науково-просвітня спілка “Одеська гуманітарна традиція”
 19. IX Міжнародна науково-практична конференція “Природа сміху”, 6-7- квітня 2010 р. (Філософський факультет ОНУ імені І.І.Мечнікова, Одеський національний політехнічний університет, Одеська державана музична академія ім. А.В.Нежданової, Науково-просвітня спілка “Одеська гуманітарна традиція”).
 20. Проблема втілення свободи совісті в діяльності національно-релігійних меншин в сучасній Україні», всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 145-й річниці заснування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 14 травня 2010 р. (Філософський факультет ОНУ імені І.І.Мечнікова, Інститут філософії НАН України імені Г.С.Сковороди, Центр компаративістських досліджень релігії, Українська асоціація релегвєзнавців).
 21. Міжнародна наукова конференція “Степан Балей. Філософські і культурологічні погляди в контексті сучасної світоглядної динаміки українського суспільства (До 125-річчя від дня народження академіка Степана Балея). - Львів,  20-21 травня 2010 -  Одеса, 28-29 травня 2010 р. (Філософський факультет ОНУ імені І.І.Мечнікова).
 22. Засідання Науково-дослідного й освітнього центру імені Г.Флоровського «Філософія в Одесі: історія та сучасність» (5 жовтня 2010 р.).
 23. Круглий стол «Юдаїка в Одесі: історія та сучасність” (20 грудня 2010 р.).
 24. Засідання Науково-дослідного й освітнього центру імені Г.Флоровського «Викладання філософії в Новоросійському університеті”. Книжкова виставка: Підручники, методичні посібники, навчальні рукописи з філософсько-культурологічних дисциплін історико-філологічного факультету Імператорського Новоросійського університету (жовтень 2011 року).
 25. Одеський регіональний круглий стіл з проблем міжрелігійних відносин пам`яти П. К. Мартьянова (Центр компаративістських досліджень релігії (проф.. П. К. Лобазов, Е. І. Мартинюк), Інститут релігієзнавства НАН України (д.філос.н., проф.. Л. Філіпович) – 25 листопада 2011. 
 26. XIV Всеукраїнські студентські й аспірантські читання  пам`яти Г. В. Флоровського. – жовтень 2011 р.
 27. Круглий стіл „Презентація другого тому „Європейського словника філософій: Лексикон неперекладностей” та створення сучасної філософської спільноти України (26 травня 2011). 
 28. Регіональний круглий стіл з проблем міжрелігійних відносин в Одеській області пам`яті П. К. Март`янова – жовтень 2011 р.  
 29. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук (лютий- березень 2012 р.)
 30. Міжнародний науковий семінар  «Діалог культур у гуманітарній освіті: норми, цінності, практики» за участю Центру Чейза (Єврейський університет м. Єрусалиму) (11-13 червня 2012).
 31. Міжнародний науково-освітній семінар з філософії історії „Есхатос” – вересень 2011.
 32. Х міжнародна наукова конференція «Про природу сміху» (26-28 квітня 2012 р., м. Одеса). Філософський факультет ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеський національний політехнічний ун-т, Одеська Національна музична академія ім.. А. В. Нежданової.
 33. Есхатос: філософія історії в контексті ідеї «межі», міжнародний науково-освітній семінар, Одеса, 5–6 жовтня 2012. Спільний проект ОНУ імені І.І.Мечникова (Науково-освітній центр імені Г. Флоровського) та Пермського національного державного дослідницького університету.
 34. Онлайн-засідання міжнародного науково-освітнього семінару Есхатос: філософія історії в контексті ідеї «межі». Одеса (Україна) – Пермь (Росія),21 грудня 2012.
 35. Засідання науково-дослідного та освітнього центру імені Г. В. Флоровського „Богослов’я в структурі університетської освіти” – жовтень 2012 (сумісно з Науковою бібліотекою ун-ту).
 36. Освітній та мистецький проект „Образ мислення-2012” - куратор В. В. Савченко – жовтень 2012 р.
 37. Засідання  науково-дослідного та освітнього центру імені Г. В. Флоровського „Долі професорів-мистецтвознавців Новоросійського ун-ту в радянський період” – листопад 2012 (сумісно з Науковою бібліотекою ун-ту ).
 38. Засідання Філософської спілки м. Одеси (сумісно з Будинком вчених м. Одеси) на постійній основі, щомісячно.
 39. Зустріч та круглий стіл з Ульріхом Гумбрехтом (Німеччина, США) (сумісно з Міністерством зовнішніх справ Німеччини, Будинком вчених м. Одеси, Баварським домом м. Одеси – листопад 2012 р.
 40. Вебінар в рамках роботи міжнародного науково-освітнього семінару «Есхатос» на тему "Темпоральные схемы Л.П. Карсавина и поздний неоплатонізм» (спільно з О.О. Каменських, Пермський державний дослідницький університет, Росія). 21 грудня 2012.
 41. Засідання науково-дослідного та освітнього центру імені Г. В. Флоровського на тему: Повернена краса: образ Візантії в сучасній культурі (пам'яті Сергія Сергійовича Аверінцева) – 24 січня 2013 р.
 42. Засідання Науково-дослідного та освітнього Центру імені Г. В. Флоровського „Філософський пароплав: одеський перелік”   - квітень 2013.
 43. Вебінар у рамках роботи міжнародного науково-освітнього семінару«Есхатос» на тему "Темпоральні схеми Л.П. Карсавина и пізній неоплатонізм» (спільно з О.О. Каменських, Пермський державний дослідницький університет, Росія).
 44. Вебінар в рамках роботи Одеського філософського товариства на тему «Сучасні підходи до історико-філософського дослідження»за участю представників дослідницького центру «Аналітична історія античної філософії» Новосибірського державного університету (20 лютого 2013 р.).
 45. Перші наукові читання пам’яті професора А.І.Уйомова, присвячені 85-ій річниці зі дня його народження – 2-5 квітня 2013 р.
 46. Міжнародна науково-практична конференція XVII Волошинські Читання «Всесвіт свободи та любові...», АР Крим, Коктебель, 13-19 травня 2013 р. (сумісно з Будинком-Музеєм М. Волошина, Українським філософським фондом).
 47. Міжнародна науково-практична конференція „Людина в тоталітарному суспільстві: рефлексії ХХI століття” ( Одеса, 23—27 червня 2013 р.), сумісно з іншими структурами ОНУ імені І. І. Мечнікова.
 48. Міжнародна науково-теоретична конференція „Гуманітарні науки та (або) гуманітарне знання” – 29 -30 травня 2013 р. (сумісно з гуманітарним факультетом Одеського національного політехнічного університету).
 49. Науково-освітній семінар „Діалог в епоху секуляризму” (Науково-дослідний  та освітній Центр імені Г. В. Флоровського, Видавництво „Дух і Літера” (м. Киів), Центр св. Клімента. – 25-27 червня 2013 р.
 50. Проф. Довгополова О.А. й проф. Голубович І.В. брали участь в організації четвертого міжнародного семінару дослідницької групи «Границі Європи» (The Borders of Europe) університету міста Берген (Норвегія). Семінар проводився 3-4 жовтня 2013 р. при підтримці Амбасади Королівства Норвегія в Києві.
 51. Міжнародний науково-освітній семінар «Феномен університету та доля гуманітарних традицій (пам’яті П. Біциллі та Г. Флоровського)» (ОНУ імені І.І. Мечникова, Центр імені Г. Флоровського, 5 жовтня 2013).
 52. Засідання Науково-дослідного та освітнього Центру імені Г. В. Флоровського на тему: Антікознавство в Новоросійському університеті» - 4 грудня 2013 р.

 

Наукові та науково-методичні видання:

Періодичні видання факультету

а) Журнал "Філософські пошуки".

Журнал видається спільно з Всеукраїнською Асоціацією філософських Спілок, зі Львівською філософською Спілкою „Cogito”, з Інститутом філософії, логіки і соціології.

У 2005 - 2011 роках вийшли чергові номери журналів:

-          Філософські пошуки, вип. XIХ. - Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи, 2005. – 424 с.;

-          Філософські пошуки, вип. XХI–XХII. - Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи, 2006. – 433с.;

-          Філософські пошуки, вип. ХХIV. - Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи, 2007. – 2007. – 244 с.;

-          Філософські пошуки, вип ХХVI. - 2007. – 230 с.;

-          Філософські пошуки, вип ХХVIІІ. - 2008. – 192 с.;

-          Філософські пошуки, вип ХХХ. – 2010. – 400 с. 

 

б) Часопис "Докса". Збірник наукових праць з фiлософiï та фiлологiï:

Видається спільно з філологічним факультетом ОНУ, Одеьскою державною музичною академією ім. А.В.Нежданової, Одеським національним політехнічним університетом.

З 2005 року вийшли:

 1. Вип. 7. Людина на межі смішного і серйозного. - Одеса, 2005.
 2. Вип. 9. Семантичні й герменевтичні виміри сміху. – Одеса, 2006.
 3. Вип. 10. Стратегії інтерпретації тексту: методи і межі їх застосування. – Одеса, 2006. – 404 с.
 4. Вип. 11. Методологічні проблеми сучасного гуманітарного знання. -  Одеса: ФОП Фридман, 2007. – 188 с.  
 5. Вип. 12. Німецька традиція в філософії, гуманітаристиці та культурі [Наук.ред. Н.А.Іванова-Георгієвська, В.Л.Левченко]. - Одеса: ОНУ імені І.І.Мечнікова, 2008. - 478 с. (Вийшов з друку у 2009 р.).
 6. Вип. 14. Німецька феноменологічна традиція у філософії, гуманітаристиці та культурі [Наук.ред. Н.А.Іванова-Георгієвська, В.Л.Левченко]. - Одеса: ОНУ імені І.І.Мечнікова, 2009. - 424 с. (Вийшов з друку у 2010 р.).
 7. Вип. 15. Універсальні виміри культури на пошану професора Олександра Кирилюка з нагоди 60-річного ювілею. [Наук.ред. Н.А.Іванова-Георгієвська, В.Л.Левченко] - Одеса: ОНУ імені І.І.Мечнікова, 2010. – 576 с. (Вийшов з друку у 2012 р.)
 8. Вийшов ІI том  першого українського академічного видання Зібрання праць академіка С.Балея у 5 томах і 2 книгах. (Балей Степан.Зібрання праць: У 5 т. [і 2 кн.] / О.В. Чайковський (відп. ред. тому), М.М. Верников (наук.-пошук. робота, укладання, заг. ред., теор.аналіз праць). - Т.ІІ.  [Багатотомне наукове видання]. - Львів: Вид-во національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. - 512 с.

Вийшли такі збірки наукових праць:

 1. Параметрическая общая теория систем и ее применения. Сборник трудов, посвященный 80-летию проф. А.И.Уёмова. Под редакцией А.Ю.Цофнаса. – Одесса, Астропринт. – 2008. – 244 с. (10,2 др. арк., рос. мовою).
 2. «У философии женское лицо…». Сборник научных статей. – Одесса: ФЛП Фридман, 2008. – 112 с.
 3. Актуальні питання творчої спадщини Г.В.Флоровського. – Одеса: Фенікс, 2009. – 216 с.
 4. Curriculum vitae. Вип. 1. Біографічний метод у гуманітарному знанні/ [зб. наук. праць/ наук. ред. Довгополова О.А., Голубович І.В.] - Одеса: ФОП “Фридман”, 2009.  - 220 с.
 5. Curriculum Vitae. – Вып. 2: Творчество П.М. Бицилли и феномен гуманитарной традиции Одесского университета.[зб. наук. праць/ наук. ред. Довгополова О.А.] – Одесса: ФОП Фридман О.С., 2010. – 226 с.
 6. ЭСХАТОС. Философия истории в предчувствии конца истории/ Под ред.       О. А. Довгополова, А. А. Каменских.  – Одесса: ФОП Фридман О. С., 2011. – 336 с.
 7. „Мама городов Израилевых...” Сборник статей по итогам факультатива по иудаике и израилеведению Одесского национального университета имени И. И. Мечникова/ Под ред. О.А. Довгополова, М. Довев, И. В. Голубович, Э. И. Мартынюк, Е. С. Петриковская. – Одесса: ФОП Фридман О. С., 2011. – 146 с.
 8. ЭСХАТОС-II. Философия истории в контексте идеи «предела»: сб. статей/ Под ред.       О. А. Довгополова, А. А. Каменских. – Одесса: ФОП Фридман О. С., 2012. – 280 с.
 9. Посвящения Марату. Сборник статей памяти Марата Николаевича Верникова/ Составители: Л. Н. Богатая, С. М. Повторева. – Одесса: Печатний дом, 2012. – 176 с. 
 10. Иудаика в Одессе: Сборник статей по итогам работы работы программы по иудаике и изралиеведению Одесского національного университета шимени И. И. Мечникова/  редколегія: И.В.Голубович, О.А.Довгополова, Э.И.Мартынюк, Е. С. Петриковская. – Вып. 2. – Одеса: Фенікс, 2013. – 218 с. 

Видання Центру компаративістських досліджень релігії факультету:

 1. Наука і релігія: Проблеми діалогу. Одеса: АО “БАХВА”, 2002. - 120 с.
 2. Кравченко В.А. Проблема детерминизма и индетерминизма в науке, теологии и философии. Одеса: АО “БАХВА”, 2002. – 92 с.
 3. Доброер А. Межконфессиональный диалог в современной Украине (опыт богословського анализа). Одеса: АО “БАХВА”, 2003. – 144 с.
 4. Наука і релігія: проблеми діалогу. Випуск 2. – Одеса: Наука і техніка, 2004. – 208 с.
 5. Соціально-філософські аспекти релігієзнавства. – Одеса: “Наука і техніка”, 2005. - 172 с.
 6. Сучасні процеси в релігійному житті світу та України / [зб.наук.праць / наук. ред. Мартинюк Е.І. та ін.] . - Одеса: ФОП “Фридман”, 2010. - 288 с.
 7. Проблеми втілення свободи совісті в діяльності національно-релігійних меншин в сучасній Україні / Одеськ. нац. університет ім. І.І. Мечникова: Науково – дослідн. центр “Компаративістські дослідження релігії”// [Е.І. Мартинюк (гол. ред..), О.А. Івакін, В.А. Кравченко та ін.]. – Одеса: ФОП «Фрідман О.С.», 2011. –  (8,14 друк.арк.).
 8. Конвергентні та дівергентні процеси в сучасному релігійному житті світу та України / Одеськ. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова: наук.-дослідн. центр "Компаративістські дослідження релігії"; ред. кол.: Е. І. Мартинюк (гол.ред.), О. А. Івакін, В. А. Кравченко ьа ін. - Вип. 10. - Одеса: ФОП "Фрідман О. С.", 2012. – 158 с.

Надруковані таки монографії:

 1. Деев В.А. Феномен Николая Огренича. – Одесса: Астропринт, 2005. – 121 с.
 2. Наконечна О.В. Детермінанти створення і втілення сценічного образу в театральному мистецтві. – Одеса: Астропрінт, 2006. – 248 с.
 3. Долгополова О.А. Другое, Чужое, Отторгаемое как элементы социального пространства. – Одесса: СПД Фридман, 2007. – 300 с.
 4. Муха-Шаек Е. Свободное время и отдых как ценности культуры современной молодежи. – Одесса – Львов, 2007. – 168 с.
 5. Чернега Т.М. Раціональне та містичне у філософії Григорія Сковороди. – Одеса: Астропринт, 2007. – 400 с.
 6. Голубович І.В. Біографія: силует на фоні Humanities (методологія аналізу в соціогуманітарному знанні). – Одесса: СПД Фридман, 2008. – 420 с. (17,5 др. арк., рос. мовою).
 7. Арабаджи А.Д. Очерки христианского символизма. – Одесса: Друк, 2008. – 547 с. (31,9 п. л.).
 8. Уварова Т.І. Монолог як явище культури. Монографія. – Одеса: Астропринт, 2009. – 176 с.
 9. Богатая Л.Н. На пути к многомерному мышлению. Монография. - Одесса: Печатный дом, 2010. - 420 с.
 10. Овчиннікова А. П. Цінності культури та цивілізації: вибрані праці [зб.ст]. - Одеса: Юридична література, 2010. - 212 с.
 11. Соболевська О.К. Искусство – Художник – Жизнь: неизбежность противоречий и пути примирений: Монография. – Одесса: Астропринт, 2010. – 224с.
 12. Секундант С. Г. Критика та метод. Ідея критичного методу в німецькій філософії XVII-XVIII.  – Київ: ДУХ і ЛІТЕРА, 2012. – 365 с. 
 13. Толерантність як соціально-культурний феномен: світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія/ за заг. ред. д-ра филос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 330 с. (Довгополвоа О. А. Параграфи: «Семантика поняття толерантність» – с. 9-34 (у співавторстві з Ольгою Мухою) та «Історичний аспект формування поняття “толерантність”» - с. 34-61).
 14. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції: монографія / за ред. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2012. (Овчиннікова А.П. Творчий характер юридичної педагогіки. – С. 369 – 381).
 15. Кравченко В.А. Идеальное и материальное / В.А. Кравченко. – Одеса : Освіта Украіни, 2013. – 371 с.
 16. Шевцов С. П. Метаморфозы права [Текст]: Монографія / Сергей Павлович Шевцов. – Одесса : Освита Украины, 2013. – 448 с.
 17. Секундант С.Г. Эпистемология Лейбница в ее нормативно-критических основаниях / С.Г. Секундант. - Одесса : Печатный дом, 2013. -  554 с. (37,5 у.п.л.).
 18. Философия мышления: ред. кол. Л. Н. Богатая, И. С. Добронравова, Ф. В. Лазарев; отв. ред. Л. Н. Богатая. – Одесса : Печатный дом, 2013. – 444 с.

Надруковані такі підручники

 1. Религиоведение / П.К. Лобазов, А.Г. Баканурский, Э.И. Мартынюк, О.П.
 2. Пунченко, С.Г. Секундант и др. / Под ред. проф. Лобазова П.К. – изд. 3-е, дополн. и исправл. - Одесса: ВМВ, 2011. – ( 20 друк. арк.) (із грифом МОН України).
 3. Філософія: базовий підручник для студентів ВНЗ // кол. авторів за ред. Л.В.Губерського:  Суліма Є.М., Кремень В.Г., Міхальченко М.І., Чайковський О.В. і др. – Харків: Фоліо, 2013. - 510 с. (із грифом МОН України).
 4. Культурологія: базовий підручник для студентів ВНЗ // кол. авторів за ред. А.Є. Конверского:  Оніщенко О.С.,  Попович М.В., Русін М.Ю., Старовойтова І.І. і др. – Харків: Фоліо, 2013. - 863 с. (із грифом МОН України).

Надруковані такі посібники

 1. Философия науки: системный аспект. Учебное пособие для преподавателей, аспирантов, магистров философских и нефилософских спеціальностей / А. И. Уйомов, Л. Н. Терентьева, А. В. Чайковский, Ф. А. Тихомирова. - Одесса: Астропринт, 2010. - 360с.
 2. Овчиннікова А.П., Мельничук О.С. Ораторське мистецтво: навчально-методичний посібник / А.П. Овчиннікова, О.С. Мельничук // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2011. – 26 с. – 0, 85 д.а.
 3. Лобазов П. К. Религиоведение / Уч. пособие. Под ред. проф. Лобазова П. К. Изд. 4-е. - Херсон: "ГРИНЬ". 2013. - 448 с. (із грифом МОН України).
 4. Уварова Т.І. Організація і методика проведення передвиборчих кампаній: Навч. метод. посібник для студ. спеціалізації «Культурологія» / Т.І. Уварова; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. - Одеса : Освіта України, 2013. - 322 с.

Автореферати захищених дисертацій

 1. Богата Л.М. Уявлення про багатовимірне мислення, його прийоми та процедури// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук.  - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011.  – 36 с.
 2. Соболевська О.К. Взаємодія мистецтва і дійсності в культурі Срібного віку: філософсько-антропологічний вимір// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, спеціальність: 09.00.04- філософська антропологія, філософія культури. – Харьків: Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 32 с.
 3. Тихомирова Ф. А. Логіко-системні засади інтеграції та диференціації наукового знання. – На правах рукопису // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  філософських наук, спеціальність: 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України, 2013. – 20 с.
 4. Райхерт К.В. Філософсько-методологічні засади двоїстого системно-параметричного моделювання // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, спеціальність: 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання. – Одеса: Одеський нац. ун-т імені І.І.Мечникова, 2013. – 22 с.
 5. Шевцов  С.П. Соціальні основи формування правосвідомості // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, спеціальність: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Одеса: Одеський нац. ун-т імені І.І.Мечникова, 2013. – 34 с.

Участь в енциклопедичному виданні.

 1. Секундант С.Г. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. - М.:Каное+, 2009. (16 статей).
 2. Иванова-Георгиевская Н.А. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. - М.: Каное+, 2009. (2 статьи)

 

Студентська науково-дослідна робота:

За ініціативою філософського факультету й на його базі у 2004-2006 рр. проводились перші в історії України Всеукраїнські студентські олімпіади зі спеціальності "Філософія" (ІІ тури).

У 2007, 2008, 2012-2014 роках на базі нашого факультету проводилися ІІ тури Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук.

Студенти факультету за час його існування брали активну учать у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах:

Козленко Іван

Всеукраїнська студентська олімпіада з теорії та історії світової й вітчизняної культури, 2001 р.

ІІ місце

Підвисоцька Євгенія

Всеукраїнська студентська олімпіада з теорії та історії світової й вітчизняної культури, 2002 р.

І місце

Оліфер Дарія

Всеукраїнська студентська олімпіада з теорії та історії світової й вітчизняної культури, 2004 р.

ІV місце

Чорноусов Роман

І Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Філософія", 2004 р.

ІІ місце

Рєзанов Дмитро

І Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Філософія", 2004 р.

ІІ місце

Руссо Пилип

І Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Філософія", 2004 р.

ІІІ місце

Райхерт Костянтин

І Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Філософія", 2004 р.

Грамота МОН

Помогаєв Микола

І Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Філософія", 2004 р.

Грамота МОН

Райхерт Костянтин

ІІ Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Філософія", 2005 р.

І місце

Забава Олег 

ІІ Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Філософія", 2005 р.

ІІ місце

Попова Юлія

ІІІ Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Філософія", 2006 р.

ІІ місце

Орлова Євгенія

Всеукраїнська студентська олімпіада з культурології, 2006 р.

ІІІ місце

Забава Олег 

ІІІ Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Філософія", 2006 р.

ІV місце

Коновалова Ірина

Всеукраїнська студентська олімпіада з естетики, 2006 р.

Почесна грамота

Коновалова Ірина

Всеукраїнська студентська олімпіада з культурології, 2007 р.

Почесна грамота

Косюга Олександра

Всеукраїнська студентська олімпіада з філософії та релігієзнавства, 2007 р.

Почесна грамота

Стрєлкова Олена

I етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Педагогіка», 2007 р.

І місце

Стрєлкова Олена

II етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Педагогіка», 2008 р.

ІІІ місце в теоретичному турі

Галиновський Станіслав

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2007 р.

Диплом 1 ступеню

Делі-Славов Денис

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2007 р.

Диплом 2 ступеню

Спіцин Микола

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2007 р.

Диплом 3 ступеню

Галиновський Станіслав

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2008 р.

Диплом 1 ступеню

Коновалова Ірина

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2008 р.

Диплом 2 ступеню

Спіцин Микола

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2008 р.

Диплом 2 ступеню

Терешкова Тетяна

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з теорії та історії культури, 2008 р.

Диплом 3 ступеню

Косюга Олександра

I етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Педагогіка», 2008 р.

І місце

Косюга Олександра

I етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Педагогіка», 2008 р.

ІІ місце

Косюга Олександра

IІ етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Педагогіка», 2009 р.

Сертифікат, грамота

Косюга Олександра

I етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Педагогіка», 2009 р.

І місце

Толста Наталія

I етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Педагогіка», 2009 р.

ІІІ місце

Толста Наталія

IІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Педагогіка», 2010 р.

Почесна грамота

Рогожинська Альона

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології, 2011 р.

Сертифікат

Мельник Дмитро

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології, 2011 р.

Сертифікат

Шапіро Ганна

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії і релігієзнавства, 2011 р.

Лист-подяка

Вакаренкова Юлія

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії і релігієзнавства, 2011 р.

Лист-подяка

Толста Наталія

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії і релігієзнавства, 2011 р.

Лист-подяка

Рогожинська Альона

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології, 2012 р.

Сертифікат

Балаценко Дар’я

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології, 2012 р.

Сертифікат, грамота

Маслова Наталія

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії і релігієзнавства, 2012 р.

Лист-подяка

Толста Наталія

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії і релігієзнавства, 2012 р.

Лист-подяка

Ткаченко Олексій

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2012 р.

Диплом 2 ступеню

Романов Олександр

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2012 р.

Диплом 2 ступеню

Вакаренкова Юлія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2012 р.

Диплом 3 ступеню

Романов Олександр

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2013 р.

Диплом 1 ступеню

Крикун Ольга

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2013 р.

Диплом 2 ступеню

Рогожинська Альона

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2013 р.

Диплом 3 ступеню

Фомичова Анастасія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2014 р.

Диплом 1 ступеню

Маляренко Валерія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2014 р.

Диплом 2 ступеню

Рогожинська Альона

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2014 р.

Диплом 3 ступеню

Для розвитку вмінь вести науково-дослідну роботу на факультеті створені всі необхідні умови. З 1998 року щорічно проводиться студентська конференція “Наукові читання пам'яті Георгія Флоровського”. З 2001 року вона проводиться як Всеукраїнська конференція студентів-філософів за участю студентів філософських факультетів і відділень України. У жовтні 2013 були проведені ХVІ читання пам’яті Георгія Флоровського.  

 

Співробітництво, гранти:

У березні 2004 р. підписано "Додаток до договору між Одеським національним університетом та Жешувським університетом" "Про наукову співпрацю між філософським факультетом Одеського національного університету ім. I.I.Мечникова й Інститутом фiлософiї Жешувського університету". Розпочата реалiзацiя науково-дослідної програми "Фiлософiя у слов’янських країнах" і налагоджена співпраця з метою видання Журналу фiлософiв слов’янських країн "".

Кафедра фiлософiї природничих факультетів у квітні 2005 року у числі 12 кафедр України, Росії і Молдови виграла грант "Академічні стипендії для вузівських кафедр" Інституту відкритого суспільства при Центральноєвропейському університеті (Будапешт). У 2005 - 2006 роках відповідно до цієї програми на факультеті викладали  - проф. Том Сорель (Великобританія, університет Ессекса) й проф. Є.В. Афонасін (Росія, Новосибірський університет).

Професори Голубович І.В., Довгополова О.А., й доцент Шевцов С.П. Прийняли участь у роботі міжнародного семінару з вдосконалення викладання у вищій школі «Teachingclassics. FundamentalvaluesintheChangingWorld». Академмістечко, Новосибірськ, Росія, серпень 2009, травень 2010 р. В ході двох сесій учасники виступали модераторами круглих столів та презентували результати досліджень. Отримано кваліфікаційні сертифікати.

Проф. О.А. Довгополова взяла участь в організації та проведенні четвертого наукового семінару дослідницької групи «Границі Європи» (університет Бергена, Норвегія). Семінар на тему «Культурні меншості в Європі: література, мова, мистецтво» було проведено в Одесі при підтримці київської Амбасади Королівства Норвегія 3-4 жовтня 2013 р.

Проф. О.А. Довгополова виступила організатором міжнародного науково-освітнього семінару «Феномен університету та доля гуманітарних традицій (пам’яті П. Біциллі та Г. Флоровського)» (ОНУ імені І.І. Мечникова, Центр імені Г. Флоровського, 5 жовтня 2013). В роботі семінару брали участь дослідники п’яті країн (Україна, Болгарія, Італія, Росія, Швейцарія), визнані спеціалісти з історії інтелектуальних традицій першої половини ХХ століття.

Професором О.А.Довгополовою спільно з колегами з Пермського відділення Вищої школи економіки (Росія, Пермь) в листопаді 2013 отримано грант Російського державного фонду наукових досліджень на проведення наукового семінару з філософії історії «Людський вимір часу», запланований на серпень 2014 р. Згоду на участь у семінарі отримано від двадцяти визнаних спеціалістів в різних сферах філософії історії з України, Росії, Ізраїлю, Франції, Нідерландів, Узбекистану, Швейцарії.

 

Участь науковців факультету у міжнародних заходах:

 1. Декан філософського факультету доц. Чайковський О.В., завідувач кафедри культурологии професор Верніков М.М., доцент Русяєва М.В. прийняли участь у VІІ міжнародній конференції Міжнародного Інституту філософії слов’янських країн Жешувського університету "Людина та її пізнання" - червень 2010 р.
 2. Доцент Богата Л.М. брала участь  у мiжнароднiй конференцiï «Символ в российской культуре», Вища філософська школа «Ignatianum», Кракiв (Польща) - травень 2010 р.
 3. Викладач Райхерт К.В. опублікував тези у матеріалах Міжнародної наукової конференції "Сучасна логіка: проблеми теорії та історії", Санкт-Петербург (Росія) - червень 2010 р.
 4. Доцент Левченко Вiктор Леонiдович виступив з доповіддю на  Міжнародному проблемному семінарі "Практическая философия в региональных университетах и за их пределами", Вильнюс (Литва) - червень 2010 р.
 5. Професори Уйомов А.І. й Терентьєва Л.М. опублікували статтю у матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції "Развитие и динамика иерархических  (многоуровневых) систем. Теоретические и прикладные аспекты". Казань (Росія) - листопад 2010 р.
 6. Доцент Петриківська О.С. опублікувала статтю "Русский символизм в контексте Давосской дискуссии Э.Кассирера  и М.Хайдеггера" в матеріалах Міжнародної наукової конференції "Символизм в русской философии", Краків (Польща) – травень 2010 р.
 7. Доцент Петриківська О.С. взяла участь у програмі Центрально-Європейського університету "Comparative and Interdisciplinary History of Religious Traditions in Eastern, Central and South-Eastern Europe" - липень 2008 р. – липень 2010 р. Розробила та опублікувала  програму курса "Христианская антропология в сравнительном изучении (различные подходы к проблеме человека в западном и восточном христианском сознании)", Іваново (Росія) – липень 2010 р.
 8. Доцент Секундант С.Г. стажувався у Регенсбургському університеті (Німеччина) - липень 2010 р.
 9. Доцент Мартинюк Е.І. опублікував тези у матеріалах VIІІ Регіональної конференції молодих вчених Сибіру у сфері гуманітарних і соціальних наук, Новосибирск  (Росія) - листопад 2010 р.
 10. Професор Голубович І. В. брала участь у міжнародній науковій конференції „Ситуаційність буття” (м. Казань, Росія, Казанський державний технічний університет) – лютий 2011 р. За результатами участі надрукована стаття. 
 11. Проф. Овчиннікова А.П. виступила з доповіддю на Міжнародній науковій конференції «Filosofia I pedagogika tworczosci – glowne problemy, podstawowe rozstrzygniecia». м. Варшава (Польща), травень 2011 р.
 12. Овчинникова А.П. Спасательный жилет иронии. / WspolnotowoscIpostawauniwersalistyczna. – nr7 / 2010 – 2011. – rocznikiPTU. Warszawa: drukZWPHEL. – S.122 – 127.
 13. Доцент Петриківська О.С. брала участь в роботі фінального семінару міжнародного дослідницького та  освітянського проекту «Порівняльна та міждисциплінарна історія європейських релігійних традицій», за підтримкою програми HESP-ReSET (Regional Seminar for Excellence in Teaching)  Інституту «Відкрите суспільство»; Отримала сертифікат за участь в програмі та значний внесок в реалізацію проекту. Опублікувала статтю в підсумковій збірці статей».
 14. Доцент Петриківська О.С. опублікувала статтю «Image of Judaism and problem of synthesis of religions in philosophy of a "new religious consciousness» у матеріалах міжнародної конференції «The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe»,  Krakow, 2011. – C. 341-356.
 15. Професор О.А. Довгополова брала участь у роботі міжнародної наукової школи «TEXNH. Theoretical Foundations of Arts, Sciences Technology in the Greco-Roman World» (Центр Античної філософії та Класичної традиції, Новосибірський державний університет, Росія, 1-9 травня 2011) та підготувала презентацію в рамках програми.
 16. Професор О.А. Довгополова брала участь у роботі міжнародної наукової конференції «The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of the Central and Eastern Europe», (Вища педагогічно-філософська школа Ігнаціанум в Кракові, Польща, 1–3 червня 2011) та опубликовала статтю в збірці матеріалів конференції.
 17. Професор О.А. Довгополова брала участь у роботі міжнародної наукової школи «TEXNH. Theoretical Foundations of Arts, Sciences Technology in the Greco-Roman World» (Центр Античної філософії та Класичної традиції, Новосибірський державний університет, Росія, 2-15 серпня 2011)
 18. Професор О.А. Довгополова брала участь у роботі сесії Curriculum Resource Center (Центральноєвропейський університет, Будапешт, Угорщина - листопад 2011) з підвищення якості викладання у вищій школі, підготувала та захистила програму учбового курсу за європейським зразком
 19. Доцент Сумченко І.В. брала участь у міжнародній онлайн-конференції "Метафізика і литература в російській культурі ХІХ-ХХст.", Краків (Польща), грудень 2011 р.
 20. Доцент Петриківська О.С. стала членом Міжнародної асоціації істориків релігії при Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова (Росія), липень 2011.
 21. Доцент Богата Л.М. опублiкувала тези у матерiалах V Росiйського фiлософського конгресу,  м. Новосибiрськ  (Росiя), серпень 2009 р.
 22. Доцент Богата Л.М. виступила с доповіддю наміжнародній конференції«Символ у російській культурі», Краків, Польща, Вища філософсько-педагогічна школа, травень 2010 р.
 23. Доцент Богата Л.М опубліковала доповідь у матеріалах  міжнародної конференції «Влив єврейської культури на східно-славיянську культуру», Краків, Польща, Вища філософсько-педагогічна школа, червень 2011 р.
 24. Доцент Богата Л.М. опублiкувала тези у матерiалах  міжнародного наукового конгресу «Глобалістика – 2011: у пошуках нових ресурсів розвитку», м. Москва (Росія),  МДУ ім. М.В. Ломоносова, травень 2011 р.
 25. Старший викладач О.В.Наконечна, студенти Мхатварі Є., Андрущенко О. входили до складу делегації «Культура без кордонів», організованої компанією «Фокс-Бокс» (Австрія, Германія, Швейцарія, Сербія, Франція, Італія, Хорватія, Угорщина) – 3.06.-12.07. 2011 р.
 26. Професор Голубович І.В. брала участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки” (м. Новосибірськ, Сибірське відділення Інституту філософії РАН) – травень 2011 р.
 27. Доцент Шевцов С. П. брав участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки” (м. Новосибірськ, Сибірське відділення Інституту філософії РАН) – травень 2011 р.
 28. Професор Довгополова О.А. брала участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки” (м. Новосибірськ, Сибірське відділення Інституту філософії РАН) – травень та серпень 2011 р.
 29. Доцент Мартинюк Е.І. виступив з доповіддю на Міжнародній науково-практичній конференції „Релігія як соціальний феномен” – Москва, вересень 2011 р. Тема доповіді: Конвергентні процеси в сучасному релігійному житті”.
 30. Ст. викл. Можегова Л. В. виступила з доповіддю «Академія Делла Круска – колиска красномовного письменства» на міжнародній конференції «Rennaissance in Florence», Флоренція (Італія), 12-21 листопада 2011 р.
 31. Старший викладач Можегова Л. В. виступила з доповіддю «Доброчинна діяльність представників фамілії Медичів у розвиток красномовного письменства у великому герцогстві Тоскана у XVI ст.» на міжнародній конференції «Rennaissance in Florence», Флоренція (Італія), 12-21 листопада 2011 р.
 32. Професор Голубович І. В.(сумісно с аспірантом О. Дорошенко) брала  участь у міжнародній науковій конференції „2011 Conference/ Saint-Francis College - Long Island Philosophical Society” ,  Нью-Йорк, квітень 2011 р. 
 33. Професор Довгополова О.А. брала участь у міжнародній науковій конференції „Вплив єврейської культури на інтелектуальну спадщину Центральної та Східної Європи” у Вищій філософсько-педагогічній школі ім.. Св. Ігнатія (м. Краков, Польща) – травень 2011 р.
 34. Доцент Петриківська О. С. брала участь у міжнародній науковій конференції „Вплив єврейської культури на інтелектуальну спадщину Центральної та Східної Європи” у Вищій філософсько-педагогічній школі ім.. Св. Ігнатія (м. Краків, Польща) – травень 2011 р.
 35. Доцент Секундант С. Г. Брав участь у IX міжнародному Ляйбніц-конгресі (IX. Internationaler Leibniz-Kongress. Natur und Subjekt), Ганновер, Німеччина, жовтень 2011 р. 
 36. Доцент Секундант С. Г. брав участь у міжнародній конференції “David Hume & Contemporary Philosophy”  - Москва, листопад 2011.
 37. Ovchynnikova Albina. Pedagogika i sztyuka teatralnaanaliza rownolegla // Filosofia I pedagogika twórczośćh – glowne problemy, zasadnicze rozsrzygniecia / Redakcja Jan Łaszcyk.– Wydawnictwo Universitas Rediviva. – Warszawa, 2011. (270 s). – S. 245-251. (польською мовою).

2012 рік

 1. Професор Богата Л.М. прийняла участь у міжнародній науково-освітній конференції „Багатовимірність і цілісність людини в філософії, науці та релігії ” тема доповіді: „Філософія багатовимірности”, м. Казань (Росія), квітень 2012 р.
 2. Старший викладач Тихомирова Ф.А. брала участь у Всеросійській науковій конференції «История и философско-методологические проблемы химии, химической технологии и смежных областей научно-технического знания»,Казанський національний дослідницький технологічний університет, м. Казань (Росія), квітень 2012 р.
 3. Доцент Савченко В.В. брала участь у  Міжнародній конференції «Галеевские чтения», присвяченій 50-річчю Центра «Прометей» і 140-річчю від дня народження О.М.Скрябіна, Доповідь надруковано: Ритмы мироздания: к анализу музыкального начала в живописи Ю. Егорова, м. Казань (Росія), квітень 2012 р.
 4. Доцент Сумченко І. В. брала участь у Міжнародній конференції „Метафізика і література в російській культурі” в ун-ті ім. Івана Павла Другого, Доповідь надруковано: Взаимоотношение свободы и справедливости в философских исканиях Ф. М. Достоевского и Н. А. Бердяева // Metafizyka a literature w kulturze rosyjskiej(Метафизика и литература в русской  культуре). -  Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, 2012. – С.211-224. м. Краків (Польща), квітень 2012 р.
 5. Професор Довгополова О.А. прийняла участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки”, Сибірське відділення Інституту філософії РАН  м. Новосибірськ (Росія), травень 2012 р.
 6. Професор Голубович І.В. прийняла участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки”, Сибірське відділення Інституту філософії РАН  м. Новосибірськ (Росія), травень 2012 р.
 7. Професор Богата Л.М. прийняла участь у роботі VIВсеросійського філософського конгресу, Керівник секції конгресу та модератор круглого столу. м. Ніжній Новгород (Росія), червень 2012 р.
 8. Професор Овчинникова А.П. Генезис европейского читателя // Міжнародна наукова конференція «Europejczyk tworca cywilizacji rozwoju ipostepu», м. Варшава (Польща), вересень 2012 р.
 9. Старший викладач Ф. А. Тихомирова прийняла участь в міжнародній конференції „Імперативи творчості і гармонії в проектуванні людиномірних систем”, Академія наук р., м. Мінськ (Білорусь), жовтень 2012 р.
 10. Доцент О. В. Ніколенко прийняв участь у міжнародній конференції з нейроетики "Питання досліджень мозку 3: Значення на перехресті неврології, психіатрії та психології", Клівленд, Огайо (США),  жовтень 2012 р.
 11. Доцент С. П. Шевцов виступив з доповіддю   на  міжнародній школі «PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS». Зимова сесія. (Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching), м. Львів, грудень 2012 р.

2013 рік

 1. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції«Теоретичні та практичні наукові інновації», м. Краків (Польща), січень 2013 р.
 2. Доцент Секундант С.Г. виступивна підсумковійконференціїв Центрісанскритських дослідженьуниверситета ім. Дж. Неру здоповіддю  на тему «Религия и магия в традиции ранней веданты» (ReligionandMagicinEarlyVedāntaTradition), м. Делі (Індія), січень-лютий 2013 р.
 3. Доцент Наконечна О.В. опублiкувала тези «Возможности креативной педагогики при изучении мифологии» у матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції, м.Волгоград (Росія), лютий 2013 р.
 4. Доцент Ніколенко О. В. брав участь у роботі 23-йщорічній конференція з нейронаук Байкрест "Пластичність мозку та нейрореабілітація", Торонто (Канада), березень, 2013 р
 5. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції«Science– від теорії до практики», м. Сопот (Польща), березень 2013 р.
 6. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції«Вплив наукових досліджень», м. Бидгощ (Польща),  квітень 2013 р.
 7. Доцент О. В. Ніколенко прийняв участь у 81-й щорічній науковій конференції ААНХ 2013 (Американської асоціації нейрохірургів), Новий Орлеан, Луїзіана, США, квітень-травень 2013 р.
 8. Доцент Г. Т. Паламарчук прийняла участь в Х Міжнародній науково-практичній конференції "Управління якістю підготовки фахівців", м. Іваново (Росія),  травень  2013 р.
 9. Проф. Довгополова О. А. прийняла участь в колоквіумі «Абсурд: стратегії зображення та описання» (17 травня 2013) в рамках ІІ Міжнародного телеологічного конгресу «Історія дослідження сміху в Росії та СРСР: наукові школи та окремі дослідники» (СПбГУ), м. Санкт-Петербург (Росія), травень 2013 р.
 10. Проф. Довгополова О. А. прийняла участь в міжнародній конференції «Рецепція російської думки в Європі”. Міжнародна наукова конференція університету Ігнацианум в Кракові, м. Краків (Польща), травень 2013 р.
 11. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції«Наука у світлі сучасності», м. Лодзь (Польща), травень 2013 р.
 12. Проф. Овчиннікова А. П. Виступила з доповіддю на міжнародній науковій конференції  «Dylematy wspolczesnej edukacji», м. Ченстохов (Польша), травень 2013 р.
 13. Доцент О. В. Наконечна прийняла участь в міжнародній науковій конференції  «Dylematy wspolczesnej edukacji», Вища школа лінгвістична,  м. Ченстохов (Польша), травень 2013 р.
 14. Старший викладач Уварова Т.І. виступила з доповіддю на  Міждународній міждисциплінарній науковій конференції «Ділеми сучасної освіти» Інституту педагогіки Вищої школи лінгвістики,  Ченстохов (Польща), травень 2013 р.
 15. Доцент С. П. Шевцов прийняв участь в  міжнародному науковому семінарі „ ΤΕΧΝΗ. The Theoretical Foundations of Arts, Sciences and Ttchnology in the Greco-Roman  World.Organized by the Centre for Ancient Philosophy and the Classic Tradition (Open Society Institute), Новосибірський державний університет, м. Новосибірськ (Росія), травень-червень 2013 р.
 16. Проф. Голубович І. В. прийняла участь у роботі міжнародного семінару „ ΤΕΧΝΗ. The Theoretical Foundations of Arts, Sciences and Ttchnology in the Greco-Roman  World, оrganized by the Centre for Ancient Philosophy and the Classic Tradition (Open Society Institute), Новосибірський державний університет, м. Новосибірськ (Росія), травень-червень 2013 р.
 17. Проф. Довгополова О. А. прийняла участь у роботі міжнародного семінару „ ΤΕΧΝΗ. The Theoretical Foundations of Arts, Sciences and Ttchnology in the Greco-Roman  World, оrganized by the Centre for Ancient Philosophy and the Classic Tradition (Open Society Institute), Новосибірський державний університет, м. Новосибірськ (Росія), травень-червень 2013 р.
 18. Доцент Ніколенко О. В. прийняв участь у 48-му щорічному конгресі канадської федерації неврологічних наук, Монреаль, Квебек (Канада), червень 2013 р.
 19. Доцент Г. Т. Паламарчук брала участь в IX Міжнародній науковій конференції "Стратегія якості в промисловості та освіті",  Варна (Болгарія), червень 2013 р.
 20. Доцент Русяєва М. В. виступила з доповіддю  на міжнародному симпозіумі «Філософія людини”, присвяченому пам`яті філософа і  психолога Галини Іванченко. Таганрогський державний технічний університет, м. Таганрог (Росія), червень,  2013 р.
 21. Проф. Голубович І. В. виступила з доповіддю  на міжнародному симпозіумі «Філософія людини”, присвяченому пам`яті філософа і  психолога Галини Іванченко, м. Таганрог (Росія), червень,  2013.
 22. Професор О.А. Довгополова прийняла участь у науковій конференції «Рецепція російської думки ХІХ та ХХ ст. в Європі» (Академія Ігнаціанум в Кракові, Факультет філософії, м. Краків (Польща), червень 2013 р.
 23. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки», м. Варшава (Польща), червень 2013 р.
 24. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-конференції«Теорія та практика – значення наукових досліджень», м. Люблін (Польща), липень 2013 р.
 25. Старший викладач Уварова Т.І. опублікувала  тези в матеріалах XI Міжнародної конференції присвяченої проблемам суспільних наук, м. Москва (Росія), серпень 2013 р.
 26. Доцент Секундант С.Г. виступив з доповіддю «Уровни религиозного сознания согласно Бхагавадгите»  на Третій міжнародній релігієзнавчій школі «Вайшнавизм сквозь века», м. Дніпропетровськ (Україна), серпень 2013 р.
 27. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-конференції «Тренди сучасної науки», м. Гданськ (Польща), серпень 2013 р.
 28. Старший викладач Уварова Т.І.  прийняла участь в міжнародній конференції «Прикладные науки и технологии в США и Европе: общие проблемы и научные открытия»,  м. Нью-Йорк (США), вересень 2013 р.
 29. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції «Наукові дослідження Нашого часу», м. Катовіце (Польща), жовтень 2013 р.
 30. Доцент Ніколенко О. В. брав участь у роботі Конгресу неврологічних хірургів, Сан Франциско (Каліфорнія, США),  жовтень 2013 р.
 31. Доцент Петриківська О.С. взяла участь у роботі  Міжнародної конференції «Творчість О.Ф.Лосєва у контексті вітчизняної та європейської культурної традиції. До 120-річчя зі дня народження та 25-річчя зі дня смерті» (ХІV «Лосєвські читання») Доповідь на тему «Особливості рецепції античної традиції в філософській спадщині О.Ф.Лосєва» прийнята до друку в збірку «Приложение к Бюллетеню Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева», м. Москва (Росія), жовтень 2013 р.
 32. Доцент Богата Л.М. опублікувала статтю у матеріалах V мiжнародноï науково-практичноï конференцiï «Развитие и динамика иерархических систем. Философские, теоретические и прикладные аспекты», м. Казань (Росiя), листопад 2013 р.

 

Участь студентів факультету у міжнародних заходах:

Студент 5 курсу, Галіновський С.О. виступив с доповіддю: "Класифікація держав у системному підході" на студентській науковій конференції "Філософія і життя"  в межах днів петербурзької філософії –2008, 20 листопада 2008 р. Санкт-Петербург, Росія.

Проф. Довгополова О.А. (керівник), студенти Григор’єва Н., Луценко Д., Рубльова М. брали участь у міжнародному семінарі “Renaissance in Florence”, організованому фондом Ромуальдо дель Б’янко (Флоренція, Італія). 14–21 лютого 2010 р. Отримано кваліфікаційні сертифікати.

Професор Голубович І.В. й доцент Левченко В. Л. (керівники), студенти Андрющенко О., Мхатварі Е., Долгожив В., Мандажи О. брали участь у міжнародному семінарі “Ренесанс у Флоренції”, організованому фондом Ромуальдо дель Б’янко у Флоренції (Італія) – листопад-грудень 2010 р. Отримано кваліфікаційні сертифікати.

Старший викладач О.В.Наконечна, студенти Мхатварі Є., Андрущенко О. входили до складу делегації «Культура без кордонів», організованої компанією «Фокс-Бокс» (Австрія, Германія, Швейцарія, Сербія, Франція, Італія, Хорватія, Угорщина) – 3.06.-12.07. 2011 р.

Студенти ІІ та V курсів взяли участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», присвяченій 85-річниці з дня народження видатного українського вченого, основоположника історичної психології в Україні Білявського І.Г. (2 лютого – 1 березня 2012 р., м. Одеса).

Студенти та аспіранти взяли участь в роботі міжнародного науково-освітнього семінару «Діалог культур у гуманітарній освіті: норми, цінності, практики»  (11 – 13 червня 2012 р., ОНУ імені І.І.Мечникова, Центр Чейза (Еврейський університет Єрусалиму) за підтримкою Ізраїльського культурного центру м. Одеси при посольстві держави Ізраїль в Україні. Запорожцева Л., Шапіро Г., Боделан К. захистили свої наукові роботи.

НАГОРУ