Кафедра української літератури

 Завідувач кафедри доцент, кандидат філологічних наук

 Оксана Григорівна Шупта-В’язовська

Працівники:

  • професор, доктор філологічних наук Наталя Павлівна Малютіна;
  • доцент, кандидат філологічних наук Любов Миколаївна Ісаєнко;
  • доцент, кандидат філологічних наук Людмила Борисівна Мостова;
  • доцент, кандидат філологічних наук Олена Єлиферіївна Ткачук;
  • доцент, кандидат філологічних наук Лілія Дмитрівна Чикур;
  • доцент, кандидат філологічних наук Валентина Павлівна Саєнко;
  • доцент, кандидат філологічних наук Ольга Валеріївна Казанова;
  • доцент, кандидат філологічних наук Ірина Володимирівна Нечиталюк;
  • викладач Тетяна Леонідівна Стоянова.

 Навчальна робота:

 Кафедра забезпечує викладання загальних курсів:
 
“Усна народна творчість”,
“Історія української літератури”,
“Сучасна українська література”,
“Культурно-історичні епохи в розвитку української літератури”,
“Риси української словесності як художньої системи”,
“Художня література для дітей”,
"Літературний процес кінця ХХ - початку ХХІ ст.",
"Українську література у світовому літературному контексті",
 
спецкурсів:
 
“Основи наукових досліджень”,
«Література епохи “Розстріляного Відродження”»,
“Аналіз художнього твору в школі”,
“Християнські традиції в творчості Т.Г.Шевченка”,
“Біблія і українська література”,
“Творча індивідуальність поета”,
“Поетика Ліни Костенко”.

Наукові праці:

Монографія Н. П. Малютіної “Екзистенційна природа драматургії Лесі Українки”, Одеса, 2000.
Монографія Н. П. Малютіної “Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: аспекти родо-жанрової динаміки”, Одеса, 2006.
Монографія Свербілова Т., Малютіна Н., Скорина Л. Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ ст. – Черкаси, 2009. – С.34-74 (розділи: 1, 7, 2.1, 2.2. – у співавторстві Малютіна Н.П.).
Монографія Н. П. Малютіної Українська драматургія кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – К.: Академвидав,2010. – 256 с.
Монографія. Діалог і діалогічність в українській літературі ХІХ – ХХІ ст. / За загальною редакцією д. філол. н., проф. Малютіної Н.П. – Одеса: Одеський національний ун-т імені І.І.Мечникова. – 2013. – 288 с.
Монографія. Малютіна Н.П. Польська та українська модерна драма: перехрестя традицій. – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова. – 2013. – 186с.
Монографія Є. М. Прісовського “Творча індивідуальність поета”, Одеса, 2003.
Монографія Є. М. Прісовського “Дороговказ на віки”, Одеса, 2006.
Монографія П. М. Ямчука “Бароковий універсум Івана Мазепи: культурний аспект”, Умань, 2005.
Монографія П. М. Ямчука “Християнський консерватизм: дух, епоха, людина”, Луцьк, 2005.
Монографія Л. М. Ісаєнко “Пам’ять і слово”, Одеса, 2004.
Монографія В. П. Саєнко “Українська модерна поезія 20-х років ХХ століття: ренесансні параметри”, Одеса, 2004.
Монографія Н.П. Малютіної «Польська та українська модерна драма: перехрестя традицій», Одеса, 2013.
 
Колективне дослідження “З його духа печаттю…” Шевченкознавчі студії, Одеса, 2004.
Бібліографічний покажчик В. Г. Полтавчука та М. М. Фащенко “Фащенко Василь Васильович”, Одеса, 2004.
Книга “Спогади про Івана Михайловича Дузя”, Одеса, 2004.
Підручники та навчальні посібники 
Проблеми родо-жанрової динаміки української літератури: навч. посібник/ за заг.редакцією Н.П.Малютіної. – К.: Освіта України, 2011.
Н.П.Малютіна. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 256 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
Історико-літературний журнал; [за заг. ред.. Н.П.Малютіної]. – Одеса: Астропринт, 2011.
В.Г.Полтавчук. Неминущість минулого. Статті. Штрихи до портретів. Спогади. – Одеса: Астропринт, 2009. – 192 с.
В.П.Саєнко. Сучасна українська література: компендіум. – Одеса: Астропринт, 2014. – 352 с.
В.П. Саєнко. Історія української літератури ХХ століття: навч. посібник, 5-е вид. доп. й удоск. – Одеса: Поліпринт, 2014. – 198 с.

Наукова проблематика:

Жанрові процеси в українській літературі ХІХ ХХІ століть: між каноном і некласичними формами. (Керівник – професор Н.П.Малютіна).
 
У руслі наукової проблематики кафедри виконують кандидатські дисертації 5 аспірантів і 2 здобувачі.
 
При кафедрі функціонують докторантура та аспірантура зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b2f3eed469b34944495121529822957
title_5b2f3eed46ad17087512311529822957
title_5b2f3eed46be45853759881529822957
title_5b2f3eed46cfb7169422481529822957
Top