Кафедра загального та слов’янського мовознавства

kaf zag slov movozn

Завідувач кафедри:

д. ф. н., проф. О. А. Войцева 

voytseva

 

Працівники:

д.ф. н. О. В. Яковлєва, доц. Г. Ю. Касім, доц. О. М. Пейчева, доц. Л. І. Яковенко, ст. доц. С. В. Дмитрієв,   викл. Е. Е. Мінкевич, викл. О. О. Трушицина.

Історія кафедри:

 • Кафедру загального та слов’янського мовознавства Одеського державного університету імені I. I. Мечникова на філологічному факультеті створено 1968 року для забезпечення потреб викладання дисциплін мовознавчо-теоретичного і славістичного спрямування. Теорія мовознавства та славістика були предметом уваги науковців нашого університету з моменту його заснування.
 • Після утворення Новоросійського університету першим деканом історико-філологічного факультету та кафедри історії і літератури слов’янських наріч став філолог, археолог, етнограф, історик, один із основоположників вітчизняної славістики, член-кореспондент Петербурзької АН і інших іноземних наукових товариств, професор Віктор Іванович Григорович (у 1865–1876 рр.). У 1844–1847 рр. учений здійснив подорож по балканських володіннях Османської імперії, під час якої зібрав багато рукописів, що становлять цінну славістичну джерелознавчу базу.
 • Від 1871 р. обов’язки доцента кафедри слов’янознавства виконував філолог, історик, слов’янознавець Олександр Олександрович Кочубинський, згодом професор, керівник кафедри, в 1903–1905 – декан історико-філологічного факультету, один із засновників Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (1889 р.), редактор «Записок Императорского Новороссийского университета» (від 1878 р.), член Вченого товариства в Константинополі, Чеського королівського товариства наук, Чеської академії наук і мистецтва та ін. Починаючи з кінця 1860 рр.,
  О. О. Кочубинський відвідував слов’янські країни, досліджував історію, мови й діалекти, культуру та етнографію слов’янських народів.
 • У нашому університеті також працювали: філолог-славіст, академік Загребської, Петербурзької АН, Матиці Сербської, Королівського товариства лінгвістівЧехії та інших зарубіжних академій, член НТШ у Львові, професор Ігнатій (Ватрослав) Вікентійович Ягич (Jagić) (протягом 1871–1874 рр.), славіст, член-кореспондент Петербурзької, Польської, Болгарської, Чеської АН Борис Михайлович Ляпунов (у 1901–1924 рр.), відомий фахівець із загального і порівняльного мовознавства, історичної та експериментальної фонетики, санскриту, слов’янських мов, член Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (ВУНАС), професор Олександр Іванович Томсон (у 1897–1932 рр.) та ін.
 • Першим завідувачем кафедри загального та слов’янського мовознавства був фундатор Одеської ономастичної школи, член Міжнародного комітету ономастичних наук (1960 р.), академік АН ВШ України (1996 р.), член-кореспондент НАН України (2006 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2009 р.) Юрій Олександрович Карпенко (у 1968–1978 рр.). Вченими кафедри, до яких належали професори К. Є. Гагкаєв, М. І. Зубов,
  В. О. Колесник, Ф. П. Сергєєв, А. К. Смольська, доценти А. Т. Бевзенко, C. І. Георгієва, Л. П. Зеленко, Т. Д. Космакова-Братушенко, М. В. Павлюк, Н. Г. Рядченко, А. Г. Степанян, В. М. Терзі,
  С. Д. Топалова, М. Ф. Турутіна, викладачі Г. Д. Беньковська,
  О. О. Трушицина та ін., досліджувалися проблеми теорії загального мовознавства і слов’янської філології, палеославістики, порівняльної лінгвістики, історичного мовознавства, соціолінгвістики, лексикології (фразеології, ономастики, етимології, лексикографії, термінології, лексичної семантики), граматики, діалектології, методики викладання слов’янських мов.
 • В 2004 р. при кафедрі започатковано спеціалізацію з польської мови на відділенні «Українська мова і література»; а з 2007 р. – на відділенні «Російська мова і література». Підготовку фахівців з напряму «Польська мова» здійснюють професор О. А. Войцева, доценти Г. Ю. Касім, Л. І. Яковенко. В 2007 р. за сприяння Генерального консульства Республіки Польща в Одесі на філологічному факультеті при кафедрі загального та слов’янського мовознавства відкрито кабінет польської мови, укомплектований сучасною навчально-методичною літературою, необхідними технічними засобами, призначений для ефективного засвоєння сучасної польської мови. В 2017 р. відновлено кабінет польської мови – закуплено вмонтовані меблі, а також стаціонарний персональний комп’ютер в межах проекту «Координація і допомога вищій полоністичній освіті 2» за сприяння Сенату Республіки Польща, посередництво фонду «Вільність і демократія».
 • У 2014 р. відкрито спеціалізацію з сербської мови, яку забезпечують доценти О. М. Новак,  С. В. Дмитрієв і ст. викладач
  Е. Е. Мінкевич.

Дисципліни кафедри:

Вступ до мовознавства, Загальне мовознавство, Історія мовознавства, Вступ до слов’янської філології, Старослов’янська мова, Методика викладання української мови, Розвиток і взаємодія слов’янських мов, Польська мова, Сербська мова

Наукові інтереси кафедри:

 • дослідження в руслі сучасних мовознавчих напрямів (когнітивна та функціональна лінгвістика, лінгвістика тексту) і лінгвістичних галузей (лінгвокультурологія, етнолінгвістика, прикладна лінгвістика), методика викладання слов’янських мов.

Наукові збірники кафедри:

«Слов’янський збірник», заснований у 1996 р., загальна кількість випусків: 22.

Слов’янський збірник: Збірник наукових праць. Одеса : ФОП „OLEDAD TEC”, 2018, Вип. 22. 156 c.

„Людиною бути – це мистецтво” : зб. пам’яті д-ра філол. наук, проф. Аделаїди Костянтинівни Смольської. – Одеса, 2014.

„Золотий ювілей”: історія і сучасність кафедри загального та слов’янського мовознавства філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. Редколегія: О. А. Войцева (відпов. ред.) та ін. Одеса: Айс-Принт, 2018. 36 с.

Програми лекційних курсів, семінарських і практичних занять кафедри загального та слов’янського мовознавства: метод. посіб. / відпов. ред.
д-р філол. наук, професор О. А. Войцева. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018.186 с.

Планова наукова тема кафедри:

«Дослідження лексико-граматичних аспектів слов’янського мовного простору» Номер держреєстрації – 0116U005557.

Монографії та навчальні посібники, видані у 2014–2018 рр. : 

Яковлєва О. В. Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності: монографія / О. В. Яковлєва. – Одеса: ОНУ, 2014. – 396 с.

Войцева О.А. Відкрий таємниці польської мови: Підручник для студентів філологічних факультетів. 2-ге вид., випр. і доп. – Чернівці : Букрек, 2016. – 272 с.

Войцева О.А., Г. Ю. Касім, Л. І. Яковенко, А. Ястшембська. Польсько-український лексико-тематичний словник: навч.  посіб. з дисципліни „Польська мова”. – Одеса : Астропринт, 2016. – 84 с.

Wojcewa Helena. Polska leksyka z komponentem kulturowym we współczesnej leksykografii polsko-rosyjskiej. Dialog pokoleń. 3. Praca zbiorowa pod red. E. Wierzbickiej-Piotrowskiej. Warszawa, 2017.

Войцева О. Польська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. – Чернівці : Букрек, 2018. – 248 с. Співавтор: Т. Г. Бучацька.

Наукові конференції, проведені кафедрою:

Всеукраїнська наукова конференція «IV Карпенківські  читання» 6–7 листопада 2014 р., присвячена пам’яті доктора філологічних наук, професора, засновника Одеської наукової ономастичної школи, члена-кореспондента Національної академії наук України Ю. О. Карпенка.  

Партнерські зв’язки кафедри: 

Проф.  О. А. Войцева є рецезентом наукового збірника „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka” (2014–2019).

Члени кафедри  співпрацюють з Одеською філією Інституту інноваційних технологій і змісту освіти,  з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів, з Малою академією наук України (МАН).

Проф. О. В. Яковлєва – член редакційної колегії журналу Софія: София : электронный научно-просветительский журнал / БГУ, ФБ БГУ, ОО "Союз женщин БГУ".

Відзнаки, нагороди:

С. В. Дмитрієв, відзнака «Відмінник освіти». 

Е. Е. Мінкевич, відзнака «Відмінник освіти» (2008 р.)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dadf7db9b44c1537016721571682267
title_5dadf7db9b6ee3238149731571682267
title_5dadf7db9b82119909888541571682267
title_5dadf7db9b94e10074018061571682267
Top