Кафедра болгарської філології

Завідувач кафедри 

професор, доктор філологічних наук Колесник Валентина Олександрівна

Працівники: 

 • доцент, кандидат філологічних наук Георгієва Світлана Іванівна
 • доцент, кандидат філологічних наук  Стоянова Дарина Федорівна
 • доцент, кандидат філологічних наук Сайковська Олена Юріївна
 • викладач, кандидат політичних наук Волкова Яна Олександрівна

Стисла історія кафедри

Спеціальність болгарська мова та література ліцензована 25 травня 1995 р. Сприяли цьому активізація процесів відродження мов національних меншин, викладання болгарської мови та літератури в школах Одеської області, де проживає численна болгарська діаспора. У квітні 2007 р. на філологічному факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова була відкрита кафедра болгарської філології.
 
Інтерес до Болгарії, і особливо до її минулого, розпочинається у одеситів саме з того часу, коли в Одесі у 1839 році засновується Одеське товариство історії та старожитностей. Товариство видавало свої «Записки...», в яких зосереджено значний матеріал з історії болгар та їх держави. 
 
Особливе місце у зв'язках Болгарії з Україною безперечно належить Одеському університету, відкриття якого (13 травня 1865 року) було викликано бажанням тодішнього уряду притягти до себе слов’ян, зокрема болгар, Балканського півострова. Усі прогресивні газети того часу відгукнулися на відкриття новоствореного університету. 
 
В Одесі жили та працювали видатні діячі болгарської освіти, поети, письменники та політики: Найден Геров, Васіл Апрілов, Хрісто Ботєв, Іван Вазов, Георгі Раковскі та ін. В Одеському університеті навчався видатний болгарський письменник Алеко Константінов, майбутній міністр правосуддя Болгарії Георгі Згурєв, майбутній політик, міністр у п’яти міністерствах Болгарії Дімітр Тончев, головнокомандувач болгарської армії, міністр оборони Сава Муткуров та ін. 
 
Першим деканом історико-філологічного факультету був видатний мовознавець, один із засновників слов’янської філологічної науки Віктор Іванович Григорович, який зібрав колосальну кількість старовинних слов’янських рукописів і подарував їх нашому університету. 

В галузі болгаристики працювали і такі видатні представники Одеського університету, як відомий етнограф О.О. Кочубинський (1845-1907) та мовознавець В.І. Шерцль (1843-1906). В Одесі розпочав свою наукову роботу Борис Михайлович Ляпунов (1862-1943), якого за багатогранну наукову діяльність у напрямі болгарознавства в 1932 році  обирають членом-кореспондентом Болгарської Академії наук (до цього в 1923 р. його обрано дійсним членом АН СРСР, у 1930 – дійсним членом Польської Академії наук, в 1934 р. – Чеської Академії наук). Його перу належать ряд статей та робіт головним чином з історії болгарської мови та її рукописних пам’яток. У справі вивчення болгарської мови вагомий внесок мають праці першого завідувача кафедри російської мови академіка Петра Спиридоновича Білярського (1819-1867). Серед інших представників нашого університету, які займалися болгаристикою в дореволюційний період, слід назвати професора Михайла Георгійовича Попруженка. Староболгарські пам’ятки досліджували також Петро Йосипович Потапов (1882-1945), Михайло Васильович Бєляєв (1885-1948), Микола Дмитрович Петрович (1892-1948).
 
Так, до 1917 року болгаристика в Одеському університеті мала вже свої яскраві традиції та своїх видатних представників. Наш університет мав усі необхідні можливості виховувати свої власні кадри слов'янознавців, в тому числі болгаристів. 

Особливо багато в галузі вивчення болгарської мови в післяреволюційний період зробив в Одесі професор Самуїл Борисович Бернштейн. З 1934 по1938 р.р. С. Б. Бернштейн завідував кафедрою болгарської мови та літератури Українського педагогічного інституту, який тоді знаходився в Одесі. Професор Бернштейн головну увагу приділяє діалектам, які поширені на території Одеської область.
 
В одеській болгаристиці видатне місце належить професорам Одеського університету Івану Михайловичу Дузю, Борису Олександровичу Шайкевичу, Аделаїді Костянтинівні Смольській, які за активну діяльність у цій галузі нагороджені болгарським орденом Кирила і Мефодія 1 ступеня.
 
Про неослабний інтерес до болгарської теми свідчать міжвузівські та міжнародні конференції. Перша з них проходила в жовтні 1961 року, основною її тематикою були творчість Шевченка та болгаристика. Невипадково за часів Івана Михайловича були започатковані міжнародні студентські „Слов’янські вечори”, що переросли пізніше у Міжнародні Кирило – Мефодіївські конференції, організатором яких була проф. А.К. Смольська.
Доцент А.Е. Данилко – досліджував специфіку перекладів українських поетів на болгарську мову. Доцент кафедри зарубіжної літератури Б. О. Шайкевич досліджував проблеми розвитку болгарської літератури та образотворчого мистецтва Болгарії. Саме він вперше читав на філологічному факультеті цикл лекцій з болгарської літератури. Болгарську мову на філологічному факультеті викладала доц. Косек Н.В. Питання мовних контактів, взаємодії слов’янських мов розроблялись в працях проф. А. К. Смольскої, проф. Ю. О. Карпенка, В. П. Дроздовського та ін.
 
Ще з початку ХІХ ст. Одеська болгаристика розвивалася у трьох напрямках: дослідження рукописів, діалектологія та проблеми розвитку болгарської літератури. Перед вченими Одеського університету стоїть завдання по відновленню славістичних традицій, яке почалося в 90-ті роки. В Одеському університеті 1990 р. була проведена конференція, присвячена В. І. Григоровичу, 1993 р. – «Відродження мов і культур західних та південних слов’ян в Україні», в 1998 р. – «Україна і Болгарія: віхи історичної дружби». У 1995 р. – на філологічному факультеті відкрита спеціальність болгарска мова та література, а у  2007 р. – кафедра болгарської філології. В травні 2010 р. болгаристи філологічного факультету відзначили 15-річчя заснування спеціальності, а в 2015 р. – 20-річчя. Декан філологічного факультету проф. Черноіваненко Євген Михайлович та завідувач кафедри болгарської філології В. О. Колесник були нагороджені медаллю «Іван Вазов».
Сьогодні головним напрямком наукової роботи болгаристів стала діалектологія. Понад 3 тис. автентичних зразків діалектних текстів й аудіоматеріалів записано в болгарських селах Півдня України викладачами, аспірантами та студентами. Започатковано серію «Българските говори в Украйна» та щорічник «Одеська болгаристика». Наразі ведеться активна наукова робота з укладення «Етнолінгвістичного словника болгарських говірок Півдня України».
 
Усі студенти-болгаристи і викладачі кафедри є членами Асоціації болгар України, вони є ініціаторами створення Молодіжного товариства болгар України і беруть активну участь в обласних та національних олімпіадах та усіх культурних заходах, що проходять у Всеукраїнському центрі болгарської культури. Студенти-болгаристи беруть активну участь у наукових університетських заходах  та суспільному житті болгарської діаспори.
 
Так, на Першій національній олімпіаді з болгарської мови у 2003 г. перші три місця посіли три студентки болгарського відділення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова – Марія Атмажова, Катерина Цвік, Антоніна Славова. На Всеукраїнській олімпіаді з болгарської мови та літератури у Бердянську (2011 р.)  наші студенти – Марія Кишлали, Тетяна Стас та Ольга Єрешкова – посіли відповідно друге, третє та четверте місця, а у 2012 році Марія Кишлали - 1 місце, Ольга Єрешкова - 2 місце, Тетяна Стас та Ірина Чувальська – 4 і 5 місця. Усі переможці олімпіади отримали почесні грамоти від «Държавна агенция за българите в чужбина».
 
У різні роки на кафедрі працювали болгарські лектори: співробітники БАН Зоя Барболова (1996-1997) й Іво Панчев (2011-2013), доценти Великотирнівського університету Марія Мижлєкова (1998-2002, 2006-2010), Елена Налбантова (2002-2006) та Каліна Галунова (2013-2015).

Дисципліни кафедри:

 • Сучасна болгарська мова. Основний курс (Колесник В.О.)   
 • Сучасна болгарська мова. Фонетика (Георгієва С.І.) 
 • Сучасна болгарська мова. Словотвір (Колесник В.О.)   
 • Сучасна болгарська мова. Лексикологія (Колесник В.О., Стоянова Д. Ф.)   
 • Сучасна болгарська мова. Морфологія (Колесник В.О., Георгієва С. І.)   
 • Сучасна болгарська мова. Синтаксис (Георгієва С.І.) 
 • Стилістика сучасної болгарської мови (Георгієва С.І.) 
 • Основи міжкультурної комунікації (Волкова Я.О.)   
 • Лінгвістичні основи балканістики (Колесник В.О.)   
 • Старослов’янська мова (Стоянова Д.Ф.)
 • Історія болгарської мови (Стоянова Д.Ф.)
 • Діалектологія болгарської мови (Колесник В.О.)
 • Болгарська етнографія (Георгієва С.І.)
 • Орфографічний практикум (Георгієва С.І.)
 • Болгарська мова в соціолінгвістичному аспекті (Георгієва С.І.)
 • Риси болгарської словесності    (Сайковська О. Ю.)
 • Культурно-історичні епохи у розвитку болгарської літератури (Сайковська О.Ю.)
 • Теорія перекладу (Стоянова Д. Ф.) 
 • Методика викладання болгарської мови та літератури (Сайковська О.Ю.)
 • Історія болгарської літератури (Сайковська О. Ю., Стоянова Д.Ф.)
 • Історія болгарської літературної мови (Георгієва С.І., Стоянова Д.Ф.)
 • Слов’янський фольклор (Стоянова Д.Ф.)
 • Турецька мова (Волкова Я. О.) 
 • Лінгвістичний аналіз тексту (Сайковська О.Ю.)

Наукові інтереси кафедри 

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням літературних слов’янських мов та їх діалектів, укладанням діалектних та етнолінгвістичних словників. Досліджуються болгарські переселенські говірки, процеси дебалканізаціїї в болгарських говірках Півдня України, проблеми взаємодії діалектів та діалектних систем, проблеми болгарської ономастики. Укладається словник болгарських говірок Півдня України. 
 
Наразі одеська болгаристика розвивається у трьох напрямках: дослідження рукописів, діалектологія та проблеми розвитку болгарської літератури. 

Головним напрямком наукової роботи наших болгаристів стала діалектологія та етнографія – дослідження матеріальної та духовної культури болгар Півдня України, укладання словників та описи історії, звичаїв болгарських поселень на Одещині. Понад 3 тис. діалектних текстів записано в болгарських селах викладачами, аспірантами та студентами-болгаристами. Дослідження структурних елементів переселенських говірок, як і матеріальної і духовної культури болгар півдня України, дозволяє встановити їх типи та зв’язки з діалектами метрополії, що зроблено, наприклад у роботах доцента кафедри болгарської філології С.І. Георгієвої стосовно говірки с. Зоря. 
Іншим аспектом є дослідження процесу нівелювання балканських рис граматичної будови і словникового складу переселенських говірок, під впливом східного слов’янства відбулася втрата тих рис, які визначають їх балканське обличчя. Втрата балканських рис граматичної структури, нестабільність так званих примарних балканізмів свідчить про наявність процесу дебалканізації в болгарських переселенських говірках під впливом небалканського мовного оточення, що досліджується у працях проф. В.О.Колесник. 
Староболгарські рукописи з фонду В. Григоровича досліджують к. філол. н. Д. Ф. Стоянова й аспірантка кафедри М. Г. Кишлали.
Члени кафедри - проф.В.О.Колесник та доц. С.І.Георгієва - брали участь у Третьому Міжнародному конгресі болгаристів, що відбувся 23-26 травня 2013 р.

Наукові видання кафедри (збірники, журнали):

Болгаристи Одеського університету мають свій часопис «Одеська болгаристика» та наукову серію «Българските говори в Украйна», перший випуск якої надруковано у 1998 році. Описані говірки сіл Кирнички, Кубей, Калчево, Євгенівка, Криничне, Зоря, Городнє. Готуються до друку ще три випуски серії. 
Одеська болгаристика: [зб. наукових статей викладачів фiлологiчного факультету  ОНУ]. – Одеса : Одеський нацiональний унiверситет, 2009-2010. – Вип. № 7-8. , 2011- 2012 - №9-10, 2013-2014 - №11-12, 2015-2016 - №13-14, 2017-2018 - №15-16. 

Планова наукова тема кафедри:

№ 114 «Структура і функціонування болгарської мови в полімовному оточенні: сучасний стан і динаміка в часі». Номер держреєстрації 0113U005005.
Кафедра розпочала роботу над новою наукою темою  з квітня 2013 року.
Грантовий міжнародний проект кафедри з 2017 р. 734645 – KEAC –BSR – H 2020: Обмін знаннями та академічними культурами: Європа і Чорноморський регіон – кінець XVIII- XXI ст. (Горизонт 2020).

Монографії та навчальні посібники (2010-2019 рр.):

2010 

 • Колесник В.О. Български език (Основен курс). Підручник для студентів І курсу спеціальності «Болгарська мова та література». – Одеса:«Астропринт», 2010. – 274 с. – з грифом МОНМС
 • Георгієва С.І. Методичні рекомендації та програма з країнознавчої практики для  студентів І курсу спеціальності болгарська мова та література//  Навчально-методичне видання. – Одеса: ПВКФ ”Дані”, 2010. – 40 с.
 • Мижлєкова М.С. Методичні рекомендації до курсу «Старослов'янська мова» для студентів І курсу спеціальності болгарська мова та література// Навчально-методичне видання. –Одеса: «Офсетик», 2010. – 40 с.
 • Мижлєкова М.С. Методичні рекомендації до курсу «Культурно-історичні епохи в розвитку болгарської літератури» для студентів V курсу спеціальності болгарська мова та література//Навчально-методичне видання. – Одеса: «Офсетик», 2010. – 71 с.
 • Колесник В.О., Георгієва С.І. Методичні рекомендації та завдання з морфології сучасної болгарської мови (частина І) для студентів ІІІ курсу спеціальності болгарська мова та література// Навчально-методичне видання. – Одеса: ПВКФ ”Дані”, 2010.– 71 с. 

2012

 •  Георгієва С.І., Колесник В.О. Функціонування літературних мов і діалектів межиріччя Дністра і Дунаю : колективна монографія / За заг. ред. Колесникової Л.В., Циганок І.Б. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2012. – 252 с. 

2013

 •  Колесник В.О.  Посібник з болгарської діалектології (для студентів ІІ курсу спеціальності «Болгарська філологія»). – Одеса : Дані, 2013 – 220 с. (з грифом МОНУ) 
 •  Колесник В.О., Стоянова Д.Ф. Методичні вказівки, завдання та вправи з сучасної  болгарської мови (лексикологія). – Одеса, 2013. –34 с.
 • Колесник В.А. (в соавторстве). Очерки истории, языка и культуры ольшанских 
  болгар. – Киев: Издательский дом «Скиф», 2013. – 391 с.   

2016

 • Георгієва С. Болгарська переселенська говірка села Зоря (Камчик), Україна. Ідіолекти. Словник. – серія: Болгарські говірки в Україні. – Т. 7. - Одеса: Астропринт, 2016 – 288 с.
 • Колесник В.О., Георгієва С.І. Болгарські говірки Півдня України. Хрестоматія. Тексти. [навч. посібник] – Ізмаїл:ІРБІС, 2016. – 216 с.

2017

 • Стоянова Д. Ф. Лексикални материали, текстове и задачи към курса «Разговорна практика» за студенти от специалността «българска филология» / Д. Ф. Стоянова// – Одеса: ОНУ «І. І. Мечникова», 2017. – 130 с.

2019

 • Колесник В.О. Говірка с.Городнє (Чійшія), Бесарабія. Словник// серія: Болгарські говірки в Україні. – Т. 8. – Одеса: Астропринт, 2019 – 686 с.

Наукові конференції, проведені кафедрою в 2012-2018 рр.:

 1. ХІ Міжнародна студентська Кирило-мефодіївська конференція (Одеса, 17-18 травня 2012 р.)     
 2. ХІІ Міжнародна студентська Кирило-мефодіївська конференція (Одеса, 16 травня 2013 р.)
 3. ХІІІ Міжнародна студентська Кирило-мефодіївська конференція (Одеса, 16 - 18 травня 2014 р.).
 4. XIV Ювілейна міжнародна студентська Кирило-Мефодіївська конференція та круглий стіл, присвячені 150-ій річниці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та 20-ій річниці створення спеціальності «Болгарська мова та література» (Одеса, 21-22 травня 2015).
 5. ХV Міжнародна студентська Кирило-мефодіївська конференція (Одеса, 20 - 21 травня 2016 р.).
 6. XVІ Міжнародна студентська Кирило-мефодіївська конференція (Одеса, 19 - 20 травня 2017 р.).
 7. ХVІІ Міжнародна студентська Кирило-мефодіївська конференція (Одеса, 21 - 22 травня 2018 р.)

Участь у міжнародних конференціях

 1. XVІІІ Міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ, 20 квітня 2018 р.)
 2. Научната сесия «Актуални проблеми на българистиката и славистиката» (в рамки те на 41-ви Международен семинар по български език и култура) (16 юли-05 август 2018г.)
 3. Национална научна конференция с международно участие «Димитър Талев – кодът на историята и лабиринтите на настоящето в литературата», посветена на 120-годишнина от рождението на Димитър Талев (6-7 ноември 2018г.)
 4. Workshop “Imaginary Borderlands: ‘Othering’ and ‘Domestic Others’ on Post-Soviet Frontiers”, The Centre for Applied Anthropology, Kyiv, June 21 – 22, 2018.
 5.  The 25th IPSA World Congress of Political Science “Borders and margins”, International Political Science Association (IPSA), Brisbane, July 21 - 25, 2018.
 6. International conference “Regional, national, and local identities in Central Europe and the Black Sea Region in the last 100 years”, “Nicolae Iorga” History Institute, Bucharest, October 11-12, 2018.
 7. Міжнародна конференція «Чорне море та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій та культур (ІХ Дриновські читання)», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 22-23 листопада 2018 р.

Інша діяльність

 1. Участь у літній школі, організованій Центром дослідження міжетнічних відносин Східної Європи, Харків «Студії пограниччя у Центрально-Східній Європі та Чорноморському регіоні», 24.06-07.07.18.
 2. Участь в 41 Міжнародному літньому семінарі з болгарського мови та культури в м Велико Тирново (16 липня - 5 серпня 2018 р.)
 3. Участь у літній школі «Цивілізаційна роль перекладу» (Батумі, серпень 2018 р.)
 4. Участь у проекті Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities. Europe and the Black Sea Region (KEAC-BSR) у рамках програми Horizon2020 Marie Skłodowska-Curie RISE https://blacksearegion.eu/

Партнерські зв’язки кафедри з іншими університетами України, зарубіжних країн, громадськими організаціями та установами

 • Кафедра співпрацює з усіма провідними університетами Болгарії. 
 • МОН Болгарії надає кожного року 1 місце на Міжнародний семінар болгаристів у ВТУ «Св.св. Кирил и Методий». 
 • Софійський університет ім. Климента Охридського також надає 1 місце на Міжнародний семінар для іноземних болгаристів.
 • Згідно з угодою з Шуменським університетом наші студенти кожного року проходять практику в ДІКПО – Варна. Щорічні мовленнєві практики проходять у ДЕСО - ТУ Габрово. 
 • З ПЗУ «Неофіт Рілскі» (м. Благоєвград) кафедра підтримує тісні наукові зв’язки: участь у наукових викладацьких і студентських конференціях, результатами яких неодноразово було відзначено найкращі доповіді викладачів і студентів кафедри болгарської філології.
 • Усі студенти-болгаристи та викладачі кафедри є членами Асоціації болгар України, вони є ініціаторами створення Молодіжного товариства болгар України та беруть активну участь в обласних і національних олімпіадах й усіх культурних заходах, що проходять у Всеукраїнському центрі болгарської культури.
 • Кафедра болгарської філології активно співпрацює з Генеральним консульством Республіки Болгарії в Одесі. Протягом 20 років за підтримки Генеральних консулів РБї в Одесі – Тодора Костадінова, Дімітра Тучкова, Георгі Проданова, Стояна Горчивкіна та болгарської фірми «Прістаойл» на філологічному факультеті обладнано меблями та сучасною технікою кабінет болгарської мови.
 • Генеральне консульство Республіки Болгарії в Одесі сприяє проведенню Міжнародних Кирило-Мефодіївських конференцій, пленарне засідання яких неодноразово проходило в актовій залі Генерального консульства, та бере участь у святкуванні Днів слов’янської писемності та культури, у проведенні урочистих заходів з покладанням квітів біля пам’ятника Кирилу та Мефодію, що знаходиться перед гуманітарним корпусом Одеського університету.

Відзнаки, нагороди, почесні звання членів кафедри

Завідувач кафедри болгарської філології, доктор філологічних наук професор Колесник Валентина Олександрівна нагороджена Почесною грамотою Болгарської академії наук «За заслуги към българистиката» (2003 р.), медаллю «Отец Паисий Хилендарский - за заслуги към българското образование» (2004 р., 2013 р.), Почесною відзнакою Одеської обласної ради (2009 р.), медаллю «Іван Вазов» (2010 р.), Почесною грамотою ОНУ (2012 р.), Подякою міського голови (2012 р.).
Доц. Георгієва Світлана Іванівна нагороджена Почесною грамотою Генерального консульства Болгарії в Одесі «Будител на българската култура» (листопад 2018 р.).

Участь у заходах Всеукраїнського центру болгарської культури та ін.:

Кожного року 1-2 березня члени кафедри та студенти беруть участь у майстер-класі з виготовлення мартениць з нагоди свята Баби Марти;
3 березня - у заходах з нагоди святкування визволення Болгарії від турецького ярма.
Традиційно 24 травня в День слов’янської писемності кафедра бере участь у покладанні квітів до пам’ятника Св.св. Кирилу та Мефодію, який знаходиться біля гуманітарного корпусу ОНУ імені І.І. Мечникова. 

Статті у наукових виданнях

1. Георгієва С. І. Континуум метрополії як база формування болгарських переселенських говірок / С. І. Георгієва// Компаративне дослідження словянських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. – Київ: Освіта України, 2013. – Вип. 21. – С. 27-43.
2. Георгієва С. І. Сватбени обичаи и обреди на българите в с. Заря (Камчик) Украйна: етнолингвистичен аспект / С. Георгиева// Езиците на културата. В чест на 80-годишнината на проф. д.ф.н Надежда Драгова и 35 години ЮЗУ “Неофит Рилски”. – Благоевград: ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2013. – Т. 2. – С. 230-240.
3. Георгієва С.І. Българският преселнически говор от смесен тип: диагностиращи диалектни маркери / С. Георгиева// ІІ Міжнародний науково-методичний семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. – Бердянськ, 2013. – С. 20-22.
4. Георгієва С.І. Фонетичните особености на зарянския говор/С.І.Георгієва // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали – Одеса: Друк, 2013. – Т.13. – С. 248-256.
5. Георгієва С. І. Балканський тип болгарського діалектного континууму: метрополія і діаспора/ С. І. Георгієва // Слов’янський збірник. – Чернівці: «Букрек», 2013. – №17. – С. 73-82.
6. Георгієва С. І. Болгарські говірки в Україні: еволюція досліджень/ С. І. Георгієва// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. – Київ: Освіта України, 2013. – Вип. 23. – С. 29-36.
7. Георгиева С. И. Родилни обичаи и обреди в село Главан, Арцизко (етнолингвистични етюди)/ С. И. Георгиева// Бесарабските българи: история, култура и език. – Кишинев: S.S.B, 2014. – С. 293-301.
8. Георгиева С. И. Вариантность как черта диалектной системы болгарських переселенческих говоров / С. И. Георгиева // Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст. – Київ, 2014. – С. 92-96.
9. Колесник В.А. Тракийските говори в Украйна/В.А.Колесник // ІІ Міжнародний науково-методичний семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. – Бердянськ, 2013. – С. 12-18.
10. Колесник В.А. Этнолингвистическая специфика ольшанских говоров/В.А.Колесник // Очерки истории, языка и культуры ольшанских болгар. – Киев: Скиф, 2013. – С.283-300.
11.Колесник В.О. Історія розвитку болгаристики в Одеському національному університеті / В.О. Колесник // Бесарабските българите: история, култура и език. – Кишинев: S.S.B, 2014. - С.329-336.
12.Колесник В.А. Трансформация грамматической системы болгарских переселенческих говоров юга Украины / В.А. Колесник // Бесарабските българите: история, култура и език. – Кишинев: S.S.B, 2014. - С.353-360.
13. Колесник В.А. Региональные варианты болгарских антропонимов / В.А. Колесник // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. – Одеса: Друк, 2013. – Т.13. – С. 243-248.
14. Колесник В.А. Диагностирующие черты южных болгарских говоров (к вопросу о диалектных и этнокультурных границах) /В.А. Колесник // Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст. – Київ, 2014. – С. 254-258.
15. Колесник В. О. Болгарин у дзеркалі класиків болгарської літератури / В.О. Колесник // Слов’янські наукові читання: літературознавчий та культурологічний аспекти. – Одеса, 2014. – С. 125-133.
16. Колесник В.А. Грамматический портрет болгарских переселенческих говоров и этнокультурные границы / В.А. Колесник // Дриновський збірник. – Харків-Софія: Издателство на БАН «Проф. Марин дринов», 2014. – Т.VII. – С. 117-121.
17. Георгієва С. І. Балканський тип болгарського діалектного континууму: метрополія і діаспора / С. І. Георгієва // Слов’янський збірник. – Чернівці: «Букрек», 2013. – №17. – С. 73-82.
18. Колесник В.О. Балканські риси в антропонімії болгарських поселенців півдня України / В.О. Колесник // Слов’янський збірник. Пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Юрія Олександровича Карпенка (1929-2009) з нагоди 85-річчя з дня його народження. – Вип. 18. – Чернівці: «Букрек», 2014. – С. 53-60.
19. Колесник В. Дебалканизация болгарских переселенческих говоров юга Украины / В. Колесник // Българистика. Трети Международен конгрес на българисти. 23-26 май 2013. Секция «Български език» Подсекция «Диалектология». – Вип. 12. – София: СУ «Климент Охридски», 2014. – С.98-111.
20 Георгиева С. Българският преселнически говор от смесен тип в Украйна/ С. Георгиева // Българистика. Трети Международен конгрес на българисти. 23-26 май 2013. Секция «Български език» Подсекция «Диалектология». – Вип. 12. – София: СУ «Климент Охридски», 2014. – С.124-131.
21.Колесник В.А. Раритетни заемки от турски в един съртски говор в Бесарабия (Раритетні запозичення з турецької мови в одній сиртській говірці Бесарабії) / В.А. Колесник // Слов’янський збірник. – Вип. 19. – Одеса-Чернівці: «Букрек», 2015. – С. 14-25.
22. Колесник В.О. Дослідження граматики українських новожитніх говірок полілінгвального ареалу: рецензия на А.О. Колесников. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динамика: [монографія] / В.О. Колесник // Мова. науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса: «Астропринт», 2015. – № 23. – С. 160-162.
23. Колесник В.О. До питання про запозичення з турецької мови в болгарських переселенських говірках Півдня України / В.О.Колесник // Одеська болгаристика. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014. – Т.11-12. – С. 4-12.
24. Колесник В.А. Грамматический портрет болгарских переселенческих говоров и этнокультурные границы / В.А. Колесник // Дриновський збірник. – Харків-Софія: Издателство на БАН «Проф. Марин дринов», 2014. – Т.VII. – С. 117-121.
25. Колесник В.А. Турцизмы в чушмелийском говоре (Бессарабия) /В.А. Колесник (соавт. Я.А. Волкова) // Этнология и культурология. Научное периодическое издание Центра этнологии института культурного наследия АН Молдовы – Кишинев: S.S.B, 2015. – № 17. – С.53-61.
26.Георгиева С. И. Синтагматическая структура свадебного обряда украинских болгар села Заря (Камчик) Одесской области/ С. И. Георгиева //Этнология и культурология. Научное периодическое издание Центра этнологии института культурного наследия АН Молдовы – Кишинев: S.S.B, 2015. – № 17. – С.84-96.
27. Георгієва С.І. Діалектна диференціація болгарського континууму метрополії/ С. І. Георгієва // Слов’янський збірник. Пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Юрія Олександровича Карпенка (1929-2009) з нагоди 85-річчя з дня його народження. – Вип. 18. – Чернівці: «Букрек», 2014. – С. 136-146.
28. Георгієва С. І. Короткий тематичний словник зорянської говірки / С. І. Георгієва // Одеська болгаристика. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014. – Т.11-12. – С. 13-32.
29. Сайковська Олена. Трилогія про «Ніщо» Мілана Асадурова як фантастика постмодернізму / Олена Сайковська // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Збірник наукових видань. Випуск 20. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014. – С. 144–150.
30. Сайковська О. Ю. «Десятий праведник» Любомира Ніколова – наукова фантастика на межі ХХ – ХХІ ст. / О. Ю. Сайковська // Слов’янський збірник : Зб. наук. праць. – Вип. 18. – Чернівці : «Букрек», 2014. – С. 393–404.
31. Сайковська О. Ю. Болгарський постмодернізм: витоки та характерні риси / Олена Сайковська // Одеська болгаристика : науковий щорічник. – №11–12. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2014. – С. 102–109.
32. Сайковска Олена. Интерпретацията на мита за змея в творби на Николай Теллалов «Да пробудиш драконче» и «Слънцето недосегаемо» / Олена Сайковска // Годишник на филологическия факультет. – Т.12. – Благоевград : Университетско издетелство «Н. Рилски», 2014. – С. 179-188.
33. Сайковська Олена. Павел Вежінов у болгарській літературі (до 100-річчя від дня народження письменника) / Олена Сайковська // Слово і час. – 2015. – №1. – С. 121.
34. Сайковська Олена. Риси посткіберпанку в романі Любена Ділова «Коли обираєш себе» / Олена Сайковська // Проблеми сучасного літературознавства : Збірник наукових праць. – Вип.21. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 112-123.
35. Колесник В.О. Към въпроса за произхода на Кулевчанския говор (Украйна) / В.О. Колесник // Слов’янський збірник. – Вип. 21. – Чернівці: «Букрек», 2016. – С.42-50.
36. Колесник В. (у спів. Великова Т.) Съвременните лични имена на чушмелийците / В. Колесник // Одеська болгаристика, науковий щорічник № 13 – 14 (2015-2016): наукове видання / Колектив авторів. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – С. 4-13.
37. Колесник В. (у спів. Тодорова О.) Турцизми в зарянския говор (Украйна) / В. Колесник // Одеська болгаристика, науковий щорічник № 13 – 14 (2015-2016): наукове видання / Колектив авторів. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – С. 14-23.
38. Георгиева С. Материали към етнолингвистичния речник на българите в Украйна (календарни празници) / С.Георгиева // Докторантски филологически център. – Благоевград: ЮЗУ «Неофит Рилски», 2016. – С. 46-58.
39. Георгиева С. Етнолингвистичен етюд на сватбения обреден комплекс на зарянците (кратък речник) / С. Георгиева // Одеська болгаристика, науковий щорічник № 13 – 14 (2015-2016): наукове видання / Колектив авторів. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – С. 24-37.
40. Сайковська Олена. Фантастичні риси у літературі болгарського "діаболізму" // Національна бібліотека України імені В.Вернадського. Міжнародна наукова конференція "Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур" (до Дня слов'янської писемності і культури) http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/784 (опубліковано 5 квітня 2016 р.)
41. Сайковська Олена. Діаболізм і розвиток болгарської фантастичної літератури 20-30-х років ХХ століття / Олена Сайковська // Проблеми сучасного літературознавства : Збірник наукових праць. – Вип.22. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 170-180.
42. Сайковська Олена. Фентезі у сучасній болгарській літературі /Олена Сайковська // Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць. – Том 3. – Київ : Освіта України, 2016. – С.156-164
43. Колесник В.О. Діагностуючі риси болгарської говірки с. Великий Буялик (Благоєве) / В.О. Колесник // Слов’янський збірник. - № 21. – Чернівці: «Букрек», 2017. – С. 50-68.
44. Колесник В. Съртските говори в Бесарабия (Украйна) / В. Колесник // Езиков свят (Orbis linguarum). - Т. 15. – Кн. 2. – Благоевград: ЮЗУ «Неофит Рилски», 2017. – С. 20-29.
45. Колесник В. Пространство в болгарской картине мира) / В.О. Колесник// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Паралелі та контрасти:мова, культура, комунікація. 27 жовтня 2017 р. / за загальною редакцією д. філол. н. професора Н.В. Петлюченко. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С.42-43.
46. Колесник В. Балканизмы в чушмелийском говоре (Бессарабия) / В.Колесник // Дриновський збірник. – Т.10. – Харків-Софія: Академічне видавництво ім. проф. Марина Дринова, 2017 – С.325-331.
47. Колесник В. А. Черты южного наречия в говоре с. Терновка) / В.А. Колесник // Человек в истории и культуре. Сборник научных работ в честь 80-летия проф. В. Н. Станко. – Одеса, 2017. – С. 673-677.
48. Колесник В.О. До питання про конвергенцію мов Балканського мовного союзу / В.О.Колесник // Одеський науковий вісник.Науково-практичний журнал. –Вип. 10. –Т.2.- С. 25-29.
49. Колесник В.А. (у співавт. А. А. Пригарін) От динамики „поля“ к академической „комбинаторике“: Рецензия на монографию: Плотникова А.А. Славянские островные ареалы: архаика и инновации. – М.:КСлРАН, 2016. – 320 с. / В.А. Колесник // Дриновський збірник. – Т.9. – Харків-Софія: Академічне видавництво ім. проф. Марина Дринова, 2016 – С.450-454.
50. Сайковська О. Жанрові особливості сучасного болгарського фантастичного роману / Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. – Одеса: Симекс-принт, 2018. – Т.13. – С. 453-463
51. Георгиева С. Календарната обредно-празнична лексика на бесарабския българин: формална структура и генезис на хрононимите / С. Георгиева // Слов’янський збірник. - № 21. – Чернівці: «Букрек», 2017. – С. 253-263.
52. Георгиева С. И. Народният календар на бесарабския българин: езиково-културно интерпретиране. Речник / С. Георгиева // Проглас. Издание на филологическия факултет при Великотърновския университет «Св.св.Кирил и Методий». – Велико Търново, 2017. – Том 26. – Брой 1. – С. 56 - 69.
53. Георгиева С. Концепцията на Александър Теодоров-Балан за езиковата култура / С. Георгиева // Человек в истории и культуре. Сборник научных работ в честь 80-летия проф. В. Н. Станко. – Одеса, 2017. – С. 678-684.
54. Георгиева Св. Народният календар на бесарабския българин: езиково-културно интерпретиране. Речник // Проглас. Издание на филологическия факултет при Великотърновския университет «Св.св.Кирил и Методий». – Велико Търново, 2017. – Том 26. – Брой 1. – С. 56 – 69. http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol26/iss1/8
55. Георгиева Св. (Не)познатият език: Коледа при бесарабските българи //„Български език“. Списание на Института за български език „Професор Любомир Андрейчин” при Българската академия на науките. – Год. LXV. – Кн. 3, 2018 г. – С. 81-97. / Bulgarian Language 65 (2018), 3, 81-97. http://www.balgarskiezik.eu/3-2018/Svetlana-Georgieva-81-97-full.pdf
56. Волкова Я. О. The Role of Diasporic Communities in the Development of the Odessa Region // Studies on South East Europe / Europe and the Black Sea Region. A History of Early Knowledge Exchange (1750-1850) / Ed. Dominik Gutmeyr and Karl Kaser // https://blacksearegion.eu/earlyknowledgeexchange/

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dabd42804bd86051230621571542056
title_5dabd42804e9513264921621571542056
title_5dabd42804fe618944882961571542056
title_5dabd42805101336813071571542056
Top