Кафедра болгарської філології

Завідувач кафедри

професор, доктор філологічних наук Колесник Валентина Олександрівна

 

Працівники: 

Доцент, кандидат філологічних наук Георгієва Світлана Іванівна
Доцент, кандидат філологічних наук Галунова Каліна Велчева
Старший викладач, кандидат філологічних наук  Стоянова Дарина Федорівна
Викладач Волкова Яна Олександрівна

Стисла історія кафедри

Спеціальність болгарська мова та література ліцензована 25 травня 1995 р. Сприяли цьому активізація процесів відродження мов національних меншин, викладання болгарської мови та літератури в школах Одеської області, де проживає численна болгарська діаспора. У квітні 2007 р. на філологічному факультеті ОНУ ім. І.І. Мечникова була відкрита кафедра болгарської філології.
 
Інтерес до Болгарії і особливо до її минулого розпочинається у одеситів саме з того часу, коли в Одесі у 1839 році засновується Одеське товариство історії та старожитностей. Товариство видавало свої «Записки...», в яких зосереджено значний матеріал з історії болгар і їх держави. 
 
Особливе місце у звʼязках Болгарії з Україною безперечно належить Одеському університету, відкриття якого (13 травня 1865 року) було викликано бажанням тодішнього уряду притягти до себе словʼян, зокрема болгар, Балканського півострова. Усі прогресивні газети того часу відгукнулися на відкриття новоствореного університету. 
 
В Одесі жили та працювали видатні діячі болгарської освіти, поети, письменники та політики: Найден Геров, Васіл Апрілов, Хрісто Ботєв, Іван Вазов, Георгі Раковскі та ін. В Одеському університеті навчався видатний болгарський письменник Алеко Константінов, майбутній міністр правосуддя Болгарії Георгі Згурєв, майбутній політик, міністр у п’яти міністерствах Болгарії Дімітр Тончев, головнокомандувач болгарської армії, міністр оборони Сава Муткуров та ін. 
 
Першим деканом історико-філологічного факультету був видатний мовознавець, один із засновників слов’янської філологічної науки Віктор Іванович Григорович, який зібрав колосальну кількість старовинних слов’янських рукописів і подарував їх нашому університету. 
 
В галузі болгаристики працювали і такі видатні представники Одеського університету, як відомий етнограф О.О. Кочубинський (1845-1907) та мовознавець В.І. Шерцль (1843-1906). В Одесі розпочав свою наукову роботу Борис Михайлович Ляпунов (1862-1943), якого за багатогранну наукову діяльність у напрямі болгарознавства в 1932 році  обирають членом-кореспондентом Болгарської Академії Наук (до цього в 1923 р. його обрано дійсним членом АН СРСР, у 1930 – дійсним членом Польської Академії наук, в 1934 р. – Чеської Академії наук). Його перу належать ряд статей та робіт головним чином з історії болгарської мови та її рукописних памʼяток. У справі вивчення болгарської мови вагомий внесок мають праці першого завідувача кафедри російської мови академіка Петра Спиридоновича Білярського (1819-1867). Із інших представників нашого університету, які займалися болгаристикою в дореволюційний період, слід назвати професора Михайла Георгієвича Попруженка. Староболгарські пам’ятки досліджували також  Петро Йосипович Потапов (1882-1945), Михайло Васильович Бєляєв (1885-1948), Микола Дмитрович Петрович (1892-1948).
 
Так, до 1917 року болгаристика в Одеському університеті мала вже свої яскраві традиції та своїх видатних представників. Наш університет мав усі необхідні можливості виховувати свої власні кадри словʼ янознавців, в тому числі болгаристів. 
Особливо багато в галузі вивчення болгарської мови в післяреволюційний період зробив в Одесі професор Самуїл Борисович Бернштейн. З 1934 по1938 р. р. С. Б. Бернштейн завідував кафедрою болгарської мови та літератури Українського педагогічного інституту, який тоді знаходився в Одесі. Професор Бернштейн головну увагу приділяє діалектам, які поширені на території Одеської область.
 
В одеській болгаристиці видатне місце належить професорам Одеського університету Івану Михайловичу Дузю, Борису Олександровичу Шайкевичу, Аделаїді Костянтинівні Смольській, які за активну діяльність у цій галузі нагороджені болгарським орденом Кирила і Мефодія 1 ступеня.
 
Про неослабний інтерес до болгарської теми свідчать міжвузівські та міжнародні конференції. Перша з них проходила в жовтні 1961 року, основною її тематикою були творчість Шевченка та болгаристика. Не випадково за часів Івана Михайловича були започатковані міжнародні студентські „Слов’янські вечори”, що переросли пізніше у Міжнародні Кирило – Мефодіївські конференції, організатором яких була проф. А.К.Смольська.
Доцент А.Е. Данилко – досліджував специфіку перекладів українських поетів на болгарську мову. Доцент кафедри зарубіжної літератури Б. О. Шайкевич досліджував проблеми розвитку болгарської літератури та образотворчого мистецтва Болгарії. Саме він вперше читав на філологічному факультеті цикл лекцій з болгарської літератури. Болгарську мову на філологічному факультеті викладала доц. Косек Н.В. Питання мовних контактів, взаємодії слов’янських мов розроблялись в працях проф. А. С. Смольскої, проф. Ю. А. Карпенка, В. П. Дроздовського та ін.
 
Ще з початку ХІХ ст. Одеська болгаристика розвивалася у трьох напрямках: дослідження рукописів, діалектологія та проблеми розвитку болгарської літератури. Перед вченими Одеського університету стоїть завдання по відновленню славістичних традицій, яке почалося в 90-ті роки. В Одеському університеті 1990 р. була проведена конференція, присвячена В. І. Григоровичу, 1993 р. – «Відродження мов і культур західних та південних словʼ ян в Україні», в 1998 р. – «Україна і Болгарія: віхи історичної дружби». У 1995 р. – на філологічному факультеті відкрита спеціальність болгарска мова та література, а у  2007 р. – кафедра болгарської філології. В травні 2010 р. болгаристи філологічного факультету відзначили 15-річчя заснування спеціальності. Декан філологічного факультету проф. Черноіваненко Євген Михайлович та завідувач кафедри болгарської філології В. О. Колесник були нагороджені медаллю «Іван Вазов».
 
Сьогодні головним напрямком наукової роботи болгаристів стала діалектологія. Понад 3 тис. автентичних зразків діалектних текстів й аудіоматеріалів записано в болгарських селах Півдня України викладачами, аспірантами та студентами. Започатковано серію «Българските говори в Украйна» та щорічник «Одеська болгаристика». Наразі ведеться активна наукова робота з укладення «Етнолінгвістичного словника болгарських говірок Півдня України».
 
Усі студенти-болгаристи і викладачі кафедри є членами Асоціації болгар України, вони є ініціаторами створення Молодіжного товариства болгар України і беруть активну участь в обласних та національних олімпіадах та усіх культурних заходах, що проходять у Всеукраїнському центрі болгарської культури. Студенти-болгаристи беруть активну участь у наукових університетських заходах  та суспільному житті болгарської діаспори.
 
Так, на Першій національній олімпіаді з болгарської мови у 2003 г. перші три місця отримали три студентки болгарського відділення Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова – Марія Атмажова, Катерина Цвік, Антоніна Славова. На Всеукраїнській олімпіаді з болгарської мови та літератури у Бердянську (2011 р.)  наші студенти – Марія Кишлали, Тетяна Стас та Ольга Єрешкова – отримали відповідно друге, третє та четверте місця, а у 2012 році Марія Кишлали отримала 1 місце, а Ольга Єрешкова отримала 2 місце, Тетяна Стас та Ірина Чувальська – 4 і 5 місце. Усі переможці олімпіади отримали почесні грамоти від «Държавна агенция за българите в чужбина».
 
У різні роки на кафедрі працювали болгарські лектори: співробітники БАН Зоя Барболова (1996-1997) й Іво Панчев (2011-2013), доценти Великотирнівського університету Марія Мижлєкова (1998-2002, 2006-2010), Елена Налбантова (2002-2006) та Каліна Галунова (2013-2015).

Дисципліни кафедри:

 • Сучасна болгарська мова. Основний курс (Колесник В.О.)   
 • Сучасна болгарська мова. Фонетика (Георгієва С.І.) 
 • Сучасна болгарська мова. Словотвір (Колесник В.О.)   
 • Сучасна болгарська мова. Лексикологія (Колесник В.О., Галунова К. В.)   
 • Сучасна болгарська мова. Морфологія (Колесник В.О., Галунова К. В.)   
 • Сучасна болгарська мова. Синтаксис (Георгієва С.І.) 
 • Стилістика сучасної болгарської мови (Георгієва С.І.) 
 • Основи міжкультурної комунікації (Колесник В.О.)   
 • Лінгвістичні основи балканістики (Колесник В.О.)   
 • Старослов’янська мова (Стоянова Д.Ф.)
 • Історія болгарської мови (Стоянова Д.Ф.)
 • Діалектологія болгарської мови (Колесник В.О.)
 • Болгарська етнографія (Георгієва С.І.)
 • Орфографічний практикум (Георгієва С.І.)
 • Болгарська мова в соціолінгвістичному аспекті (Георгієва С.І.)
 • Риси болгарської словесності    (Галунова К. В.)
 • Культурно-історичні епохи у розвитку болгарської літератури    (Галунова К. В.) 
 • Теорія перекладу (Галунова К. В.) 
 • Методика викладання болгарської мови та літератури (Георгієва С.І., Галунова К.В.)
 • Історія болгарської літератури (Галунова К. В., Стоянова Д.Ф.)
 • Історія болгарської літературної мови (Георгієва С.І., Стоянова Д.Ф.)
 • Слов’янський фольклор (Стоянова Д.Ф.)
 • Країнознавство (Галунова К. В.) 
 • Лінгвістичний аналіз тексту (Галунова К.В.)

Наукові інтереси кафедри 

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням літературних слов’янських мов та їх діалектів, укладанням діалектних та етнолінгвістичних словників. Досліджуються болгарські переселенські говірки, процеси дебалканізаціїї в болгарських говірках Півдня України, проблеми взаємодії діалектів та діалектних систем, проблеми болгарської ономастики. Укладається словник болгарських говірок Півдня України. 
 
Наразі одеська болгаристика розвивається у трьох напрямках: дослідження рукописів, діалектологія та проблеми розвитку болгарської літератури. 
Головним напрямком наукової роботи наших болгаристів стала діалектологія та етнографія – дослідження матеріальної та духовної культури болгар Півдня України, укладання словників та описи історії, звичаїв болгарських поселень на Одещині. Понад 3 тис. діалектних текстів записано в болгарських селах викладачами, аспірантами та студентами-болгаристами. Дослідження структурних елементів переселенських говірок, як і матеріальної і духовної культури болгар півдня України, дозволяє встановити їх типи та зв’язки з діалектами метрополії, що зроблено, наприклад у роботах доцента кафедри болгарської філології С.І. Георгієвої стосовно говірки с. Зоря. 
Іншим аспектом є дослідження процесу нівелювання балканських рис граматичної будови і словникового складу переселенських говірок, під впливом східного слов’янства відбулася втрата тих рис, які визначають їх балканське обличчя. Втрата балканських рис граматичної структури, нестабільність так званих примарних балканізмів свідчить про наявність процесу дебалканізації в болгарських переселенських говірках під впливом небалканського мовного оточення, що досліджується у працях проф. В.О.Колесник. 
Староболгарські рукописи з фонду В.Григоровича досліджують к.філол.н. Д. Ф. Стоянова й аспірантка кафедри М. Г. Кишлали.

Наукові видання кафедри (збірники, журнали):

Болгаристи Одеського університету мають свій часопис «Одеська болгаристика» та наукову серію «Българските говори в Украйна», перший випуск якої надруковано у 1998 році. Описані говірки сіл Кирнички, Кубей, Калчево, Євгенівка, Криничне. Готуються до друку ще три випуски серії. 
Одеська болгаристика: [зб. наукових статей викладачів фiлологiчного факультету  ОНУ]. – Одеса: Одеський нацiональний унiверситет, 2009-2010. – Вип. № 7-8. – 269 с. 
Одеська болгаристика: [зб. наукових статей студентiв фiлологiчного факультету ОНУ]. – Одеса: Одеський нацiональний унiверситет, 2011-2012. – Вип. № 9-10. – 197 с.
Одеська болгаристика: [зб. наук. статей викладачів філологічного факультету ОНУ]. – Одеса: Одеський національний університет, 2013-2014. –  Вип. № 11-12. – 163 с.

Планова наукова тема кафедри:

№ 114 «Структура і функціонування болгарської мови в полімовному оточенні: сучасний стан і динаміка в часі». Номер держ.реєстрації 0113U005005.
Кафедра розпочала роботу над новою наукою темою  з квітня 2013 року.

Монографії та навчальні посібники (2010-2015 рр.):

2010
 
1. Колесник В.О. Български език (Основен курс). Підручник для студентів І курсу спеціальності «Болгарська мова та література». – Одеса:«Астропринт», 2010. – 274 с. – з грифом МОНМС
3. Георгієва С.І. Методичні рекомендації та програма з країнознавчої практики для  студентів І курсу спеціальності болгарська мова та література//  Навчально-методичне видання. – Одеса: ПВКФ ”Дані”, 2010. – 40 с.
4. Мижлєкова М.С. Методичні рекомендації до курсу «Старослов'янська мова» для студентів І курсу спеціальності болгарська мова та література// Навчально-методичне видання. –Одеса: «Офсетик», 2010. – 40 с.
5. Мижлєкова М.С. Методичні рекомендації до курсу «Культурно-історичні епохи в розвитку болгарської літератури» для студентів V курсу спеціальності болгарська мова та література//Навчально-методичне видання. – Одеса: «Офсетик», 2010. – 71 с.
6. Колесник В.О., Георгієва С.І. Методичні рекомендації та завдання з морфології сучасної болгарської мови (частина І) для студентів ІІІ курсу спеціальності болгарська мова та література// Навчально-методичне видання. – Одеса: ПВКФ ”Дані”, 2010.– 71 с.
 
2012
 
1. Георгієва С.І., Колесник В.О. Функціонування літературних мов і діалектів межиріччя Дністра і Дунаю : колективна монографія / За заг.ред. Колесникової Л.В., Циганок І.Б. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2012. – 252 с.
 
2013
 
1. Колесник В.О.  Посібник з болгарської діалектології (для студентів ІІ курсу спеціальності «Болгарська філологія»). - Одеса: Дані, 2013 – 220 с. – з грифом МОНУ 
2.  Колесник В.О., Стоянова Д.Ф. Методичні вказівки, завдання та вправи з сучасної  болгарської мови (лексикологія). – Одеса, 2013. –34 с.
3. Колесник В.А. (в соавторстве). Очерки истории, языка и культуры ольшанских 
болгар. – Киев: Издательский дом «Скиф», 2013. – 391 с.   

Наукові конференції, проведені кафедрою в 2012-2015 рр.:

1. ХІ Міжнародна студентська Кирило-мефодіївська конференція (Одеса, 17-18 травня 2012 р.)     
2. ХІІ Міжнародна студентська Кирило-мефодіївська конференція (Одеса, 16 травня 2013 р.)
3. ХІІІ Міжнародна студентська Кирило-мефодіївська конференція (Одеса, 16 - 18 травня 2014 р.).
4. XIV Ювілейна міжнародна студентська Кирило-Мефодіївська конференція та круглий стіл, присвячені 150-ій річниці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та 20-ій річниці створення спеціальності «Болгарська мова та література» (Одеса, 21-22 травня 2015).

Партнерські зв’язки кафедри з іншими університетами України, зарубіжних країн, громадськими організаціями та установами.

Кафедра співпрацює з усіма провідними університетами Болгарії. 
МОН Болгарії надає кожного року 1 місце на Міжнародний семінар болгаристів у ВТУ «Св.св. Кирил и Методий». 
Софійський університет ім. Климента Охридського також надає 1 місце на Міжнародний семінар для іноземних болгаристів.
Згідно угоди з Шуменським університетом наші студенти кожного року проходять практику в ДІКПО – Варна. Щорічні мовленнєві практики проходять у ДЕСО - ТУ Габрово 
З ПЗУ «Неофіт Рілскі» (м. Благоєвград) кафедра підтримує тісні наукові зв’язки: участь у наукових викладацьких і студентських конференціях, результатами яких неодноразово було відзначено найкращі доповіді викладачів і студентів кафедри болгарської філології.
Усі студенти-болгаристи та викладачі кафедри є членами Асоціації болгар України, вони є ініціаторами створення Молодіжного товариства болгар України та беруть активну участь в обласних і національних олімпіадах й усіх культурних заходах, що проходять у Всеукраїнському центрі болгарської культури.
Кафедра болгарської філології активно співпрацює з Генеральним консульством Республіки Болгарії в Одесі. Протягом 20 років за підтримки Генеральних консулів РБолгарії в Одесі – Тодора Костадінова, Дімітра Тучкова, Георгі Проданова, Стояна Горчивкіна та болгарської фірми «Прістаойл» на філологічному факультеті обладнано меблями та сучасною технікою кабінет болгарської мови.
Генеральне консульство Республіки Болгарії в Одесі сприяє проведенню Міжнародних Кирило-Мефодіївських конференцій, пленарне засідання яких неодноразово проходили в актовій залі Генерального консульства, та бере участь у святкуванні Днів слов’янської писемності та культури, у проведенні урочистих заходів з покладанням квітів біля пам’ятника Кирилу та Мефодію, що знаходиться перед гуманітарним корпусом Одеського університету.

Відзнаки, нагороди, почесні звання членів кафедри

Завідувач кафедри болгарської філології, доктор філологічних наук професор Колесник Валентина Олександрівна нагороджена Почесною грамотою Болгарської академії наук «За заслуги към българистиката» (2003 р.), Медаллю «Отец Паисий Хилендарский - за заслуги към българското образование» (2004 р., 2013 р.), Почесною відзнакою Одеської обласної ради (2009 р.), Медаллю «Іван Вазов» (2010 р.), Почесною грамотою ОНУ (2012 р.), Подякою міського голови (2012 р.).

Участь у заходах Всеукраїнського центра болгарської культури та ін.:

30 грудня 2014 р.– Коледа у ВЦБК
13 лютого 2014 р.– Денят на влюбените у ВЦБК
14 лютого 2014 р.– Трифон Зарезан у ВЦБК
5 березня 2014 р. – «До 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка» 
28 березня 2014 р.– Круглий стіл «Тайни Одеського обласного архіву: питання та відповіді»
10 квітня 2014 р.о 12.00 студенти відвідали Історико-країнознавчий музей та виставку, присвячену 70-річчю визволення Одеси від німецько-фашастських загарбників; з 13.30 до 15.30 була проведена екскурсія по місту для студентів І-ІІ курсів.
10-15 квітня 2014 р.– Перебування делігації Шуменського університету імені Констянтина Преславського в ОНУ імені Мечникова – Ректор проф. М. Георгієва, проф. Антоанетта Аліпієва; 11 квітня відбулася зустріч з ректором ун-ту  проф. Ковалем І. М. та начальником відділу міжнародних зв' язків Гріневичем С. В.
11 квітня 2014 р. – цветница у ВЦБК.
24 травня 2014 р.– День слов’янської писемності у ВЦБК. Покладання квітів біля пам’ятника Св.св. Кирилу та Мефодію на філологічному факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова.
28 травня 2014 р.– ХІІІ Міжнародна студентська Кирило-Мефодіївська конференція на філологічному факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова та у Генеральному Констульстві Республіки Болгарія.
2 червня 2014 р. – Покладання квітів біля пам’ятника Хр. Ботєву.
4 червня 2014 р. – Круглий стіл «160-годишнина от смъртта на Елена Мутева» у ВЦБК.
02 вересня 2014 р. – Зустріч з послом Болгарії в Україні Красіміром Ніколовим у ВЦБК.
31 жовтня 2014 р. – Ден на бесарабските българи и Ден на народните будители у ВЦБК та Генеральному консульстві Республіки Болгарії. 
02 листопада 2014 р.– Зустріч з Міністром закордонних справ К. Вігеніним та депутатом Європарламенту С. Станішевим у ВЦБК та Генеральному консульстві Республіки Болгарії. 
04 листопада 2014 р.  – Презентація книги «Буджак» у ВЦБК.
05 листопада 2014 р. – Зустріч з бессарабськими письменниками (Чепразова-Гюмюшлю М., Мітєва М., Бондар П.) на філологічному факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова.
06-07 листопада 2014 р. – Карпенківські читання на філологічному факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова.
26 листопада 2014 р. – Мистър българин 2014 у ВЦБК.
4 грудня 2014 р. - Зустріч з молодими поетами (Чепразова-Гюмюшлю М., Мітєва М. та ін.) на філологічному факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова.
25 грудня 2014 р. – Художньо-поетичний вечір «Наші таланти» з участю студентів-молодих поетів болгарського відділення на філологічному факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова.
2 березня 2015 р. - майстер-клас з виготовлення мартениць з нагоди свята Баби Марти на філологічному факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова на кафедрі болгарської філології.
3 березня 2015 р. - о 18.00 у ВЦБК відбувся захід з нагоди святкування 3 березня (визволення Болгарії від турецького ярма).
20 березня 2015 р. - о 17.00 у ВЦБК відбулася презентація проф. Червенковим М. М. книги Жоржа Кіосака «Болгари в Бразилії».
07 квітня 2015 р. – День факультету на філологічному факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b2f3ed411f0811590475621529822932
title_5b2f3ed41202515594947611529822932
title_5b2f3ed41213b3990936201529822932
title_5b2f3ed4122509737358421529822932
Top