Сторінка абітурієнта

АБІТУРІЄНТ – 2021

Адреса факультету:  

65058 м. Одеса,  
Французький бульвар 24/26, 3-ий поверх, кабінет №89 (деканат філологічного факультету)
Телефон деканату філологічного факультету: 746-56-97
Сайт філологічного факультету:  philolog.onu.edu.ua

Галузь знань – Гуманітарні науки;
спеціальність – 035 Філологія.

Telegram

Instagram

Facebook

БАКАЛАВР

Освітні програми:

1) 035.01 УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

У межах освітньої програми є вибір спеціалізацій:

 • прикладна лінгвістика
 • англійська мова

Спеціалізація «Прикладна лінгвістика» – це поєднання мовленнєвих та комп’ютерних технологій, психології та іноземних мов. Студенти вивчають англійську, німецьку, болгарську і польську мови. Скерування спеціалізації на скорочення теоретичної підготовки за рахунок розширення практично зорієнтованих дисциплін, що забезпечують формування прикладних компетентностей.

Спеціалізація «Англійська мова» – поглиблене вивчення англійської мови паралельно з вивченням української мови та літератури.

2) 035.034 СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО) ПЕРША – РОСІЙСЬКА

Вивчення російської мови та літератури, основ українсько-російського перекладу, сучасних прикладних напрямів мовознавства та літературознавства.

Спеціалізація «Англійська мова» – поглиблене вивчення англійської мови паралельно з вивченням російської мови та літератури.

Вступ за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

Сертифікати:

 1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
 2.  ІНОЗЕМНА МОВА
 3. на вибір абітурієнта:

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ / МАТЕМАТИКА / БІОЛОГІЯ / ГЕОГРАФІЯ / ФІЗИКА / ХІМІЯ

Коефіцієнт для кожного сертифіката однаковий – 0,3

 МАГІСТР

Освітні програми:

035.01 УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

035.032 СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО) ПЕРША – БОЛГАРСЬКА

035.034 СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО) ПЕРША – РОСІЙСЬКА

035.10 ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА

Вступ на основі диплома бакалавра: єдиний вступний іспит (ЄФІ) з іноземної мови та фаховий іспит (тестування) за обраною освітньою програмою (українська мова та література, російська мова та література, болгарська мова та література, прикладна лінгвістика).

Вступ на основі диплома спеціаліста / магістра (друга вища освіта): іспит з іноземної мови (тестування) та фаховий іспит (тестування) за обраною освітньою програмою (українська мова та література, російська мова та література, болгарська мова та література, прикладна лінгвістика). Обидва іспити складають в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, ЄФІ НЕ ПОТРІБНО.

 Освітній ступінь та нормативний термін навчання:

 • бакалавр (4 роки за денною формою навчання; 5 років – заочна форма навчання)
 • магістр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста – 1,5 року (денна та заочна форми навчання). 

Студенти-україністи та русисти (бакалаври та магістри), які поглиблено вивчали англійську мову, отримують право викладання відповідної мови. Таке право засвідчується записом у дипломі.
 
Серед предметів, які вивчають студенти спеціалізації «українська мова та література»:

 •  Старослов’янська мова
 • Історія української мови
 • Сучасна українська мова
 • Методологія сучасних лінгвістичних досліджень.
 • Актуальні напрями світової лінгвістики.
 • Українська діалектологія
 • Загальне мовознавство
 • Вступ до слов’янської філології
 • Сучасна слов’янська мова (польська або сербська, вивчаються впродовж двох років)
 • Іноземна мова
 • Історія української літератури
 • Історія української літературної критики
 • Історія світової літератури
 • Теорія літератури
 • Культурно-історичні епохи в розвитку української літератури
 • Риторика
 • Нейролінгвістичне програмування
 • Комунікативна лінгвістика
 • Діалектологічна практика
 • Країнознавча практика
 • Культурологічна практика
 • Педагогічна практика

Серед предметів, які вивчають студенти спеціалізації «російська мова та література»:

 • Старослов’янська мова
 • Історія російської мови
 • Сучасна російська мова
 • Російська діалектологія
 • Загальне мовознавство
 • Вступ до слов’янської філології
 • Сучасна слов’янська мова (польська або сербська, вивчаються впродовж двох років)
 • Історія російської літератури
 • Риси російської словесності як художньої системи
 • Теорія літератури
 • Історія російського літературознавства
 • Культурно-історичні епохи в розвитку російської літератури
 • Риторика
 • Нейролінгвістичне програмування
 • Комунікативна лінгвістика
 • Російська мова в соціолінгвістичному аспекті
 • Російська мова як іноземна
 • Іноземна мова
 • Діалектологічна практика
 • Країнознавча практика
 • Фольклорна практика
 • Педагогічна практика 

Серед предметів, які вивчають студенти спеціалізації «прикладна лінгвістика»:

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Основи прикладної лінгвістики
 • Комунікативна логіка
 • Теорія і практика перекладу
 • Лінгвістична прагматика
 • Психолінгвістика
 • Семіотика
 • Загальна і прикладна семантика
 • Фізіологія і техніка мовлення
 • Філософія мови та методологія лінгвістики
 • Загальна і прикладна фонетика
 • Загальна і прикладна морфологія
 • Загальний і прикладний синтаксис
 • Політична лінгвістика
 • Соціолінгвістика
 • Когнітивна лінгвістика
 • Юрислінгвістика
 • Лінгвістична типологія та мовні ареали
 • Дискурсологія
 • Порівняльна граматика російської та української мов
 • Порівняльна лексикологія та фразеологія російської та української мов
 • Автоматична обробка природної мови
 • Комп’ютерна лінгвістика
 • Перспективні інформаційні технології
 • Мовні технології реклами
 • Мовні технології зв’язків з громадськістю
 •  Копірайтинг і основи СЕО-оптимізації
 • Основи мовленнєвої діяльності
 • Основи наукових досліджень
 •  Українська та зарубіжна культура
 • Українська мова як іноземна
 • Переклад наукового тексту
 • Переклад художнього тексту
 • Історія перекладознавства.

Серед предметів, які вивчають студенти спеціалізації «болгарська мова та література»:

 • Старослов’янська мова
 • Сучасна болгарська мова
 • Турецька мова
 • Слов’янський фольклор
 • Країнознавство
 • Історія болгарської літературної мови
 • Історія болгарської літератури
 • Культурно-історичні епохи в історії болгарської літератури
 • Болгарська діалектологія
 • Болгарська мова в соціолінгвістичному аспекті
 • Риси болгарської словесності
 • Основи міжкультурної комунікації
 • Сучасна українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія української літератури
 • Історія світової літератури
 • Країнознавча практика
 • Діалектологічна практика
 • Мовна практика
 • Педагогічна практика.

Гуртожитки

Усі студенти факультету, які мешкають за межами Одеси, за бажанням отримують місця в гуртожитках університету. Гуртожитки розташовані поблизу корпусу на Французькому бульварі.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top