Сторінка абітурієнта

АБІТУРІЄНТ – 2019

Адреса факультету:  

65058 м. Одеса,  
Французький бульвар 24/26, 3-ий поверх, кабінет №89 (деканат філологічного факультету)
Телефон деканату філологічного факультету: 746-56-97
Сайт філологічного факультету: philolog.onu.edu.ua

Галузь знань – Гуманітарні науки;
спеціальність – 035 Філологія.

Спеціалізації:

 • 035.01 Українська мова і література
 • 035.032 Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша - болгарська
 • 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша – російська
 • 035.10 Прикладна лінгвістика

Освітній ступінь та нормативний термін навчання:

 • бакалавр (4 роки за денною формою навчання; 5 років – заочна форма навчання)
 • магістр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста – 1,5 року (денна та заочна форми навчання). 

Студенти-україністи та русисти (бакалаври та магістри), які поглиблено вивчали англійську чи німецьку мову, отримують право викладання відповідної мови. Всі випускники спеціальності «болгарська мова та література» отримують право викладання української мови та літератури. Таке право засвідчується записом у дипломі.
 
Серед предметів, які вивчають студенти спеціалізації «українська мова та література»:

 •  Старослов’янська мова
 • Історія української мови
 • Сучасна українська мова
 • Методологія сучасних лінгвістичних досліджень.
 • Актуальні напрями світової лінгвістики.
 • Українська діалектологія
 • Загальне мовознавство
 • Вступ до слов’янської філології
 • Сучасна слов’янська мова (польська або сербська, вивчаються впродовж двох років)
 • Іноземна мова
 • Історія української літератури
 • Історія української літературної критики
 • Історія світової літератури
 • Теорія літератури
 • Культурно-історичні епохи в розвитку української літератури
 • Риторика
 • Нейролінгвістичне програмування
 • Комунікативна лінгвістика
 • Діалектологічна практика
 • Країнознавча практика
 • Культорологічна практика
 • Педагогічна практика

Серед предметів, які вивчають студенти спеціалізації «російська мова та література»:

 • Старослов’янська мова
 • Історія російської мови
 • Сучасна російська мова
 • Російська діалектологія
 • Загальне мовознавство
 • Вступ до слов’янської філології
 • Сучасна слов’янська мова (польська або сербська, вивчаються впродовж двох років)
 • Історія російської літератури
 • Риси російської словесності як художньої системи
 • Теорія літератури
 • Історія російського літературознавства
 • Культурно-історичні епохи в розвитку російської літератури
 • Риторика
 • Нейролінгвістичне програмування
 • Комунікативна лінгвістика
 • Російська мова в соціолінгвістичному аспекті
 • Російська мова як іноземна
 • Іноземна мова
 • Діалектологічна практика
 • Країнознавча практика
 • Фольклорна практика
 • Педагогічна практика 

Серед предметів, які вивчають студенти спеціалізації «болгарська мова та література»:

 • Старослов’янська мова
 • Сучасна болгарська мова
 • Турецька мова
 • Слов’янський фольклор
 • Країнознавство
 • Історія болгарської літературної мови
 • Історія болгарської літератури
 • Культурно-історичні епохи в історії болгарської літератури
 • Болгарська діалектологія
 • Болгарська мова в соціолінгвістичному аспекті
 • Риси болгарської словесності
 • Основи міжкультурної комунікації
 • Сучасна українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія української літератури
 • Історія світової літератури
 • Країнознавча практика
 • Діалектологічна практика
 • Мовна практика
 • Педагогічна практика 

Серед предметів, які вивчають студенти спеціалізації «прикладна лінгвістика»:

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Основи прикладної лінгвістики
 • Комунікативна логіка
 • Теорія і практика перекладу
 • Лінгвістична прагматика
 • Психолінгвістика
 • Семіотика
 • Загальна і прикладна семантика
 • Фізіологія і техніка мовлення
 • Філософія мови та методологія лінгвістики
 • Загальна і прикладна фонетика
 • Загальна і прикладна морфологія
 • Загальний і прикладний синтаксис
 • Політична лінгвістика
 • Соціолінгвістика
 • Когнітивна лінгвістика
 • Юрислінгвістика
 • Лінгвістична типологія та мовні ареали
 • Дискурсологія
 • Порівняльна граматика російської та української мов
 • Порівняльна лексикологія та фразеологія російської та української мов
 • Автоматична обробка природної мови
 • Комп’ютерна лінгвістика
 • Перспективні інформаційні технології
 • Мовні технології реклами
 • Мовні технології зв’язків з громадськістю
 •  Копірайтинг і основи СЕО-оптимізації
 • Основи мовленнєвої діяльності
 • Основи наукових досліджень
 •  Українська та зарубіжна культура
 • Українська мова як іноземна
 • Переклад наукового тексту
 • Переклад художнього тексту
 • Історія перекладознавства.

Для вступу на філологічний факультет слід пройти зовнішнє незалежне тестування з таких предметів:

Спеціалізація

Предмети

 

Українська мова та література

українська мова та література

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)

історія України або географія 

(за вибором)

Словянські мови та літератури (переклад включно): перша – російська

українська мова та література

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)

історія України або географія 

(за вибором)

Словянські мови та літератури (переклад включно): перша – болгарська

українська мова та література

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)

історія України або географія 

(за вибором)

Прикладна лінгвістика

українська мова та література

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)

історія України або географія 

(за вибором)

Гуртожитки

Усі студенти факультету, які мешкають за межами Одеси, за бажанням отримують місця в гуртожитках університету. Гуртожитки розташовані поблизу корпусу на Французькому бульварі.

Дні відкритих дверей

Найближчий День відкритих дверей університету відбудеться 20 квітня 2019 року об 11-й годині за адресою: Французький бульвар, 24/26, 2-й поверх, актова зала. Зустрічі з абітурієнтами проводить декан факультету, професор Є.М.Черноіваненко.

День відкритих дверей філологічного факультету – 30 березня об 11-й годині в тому ж корпусі, на 3-му поверсі, в аудиторії № 91.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f2b41f63c46f2078808201596670454
title_5f2b41f63c57510124816121596670454
title_5f2b41f63c67c2951485891596670454
Top