Кафедра соціальної допомоги та практичної психології

Інформація оновлена 17.04.2015
 

Кафедра соціальної допомоги та практичної психології

Завідувач кафедри - Псядло Едуард Михайлович, доктор біологічних наук, професор.

 
 

Дисципліни, що читаються викладачами кафедри

Математична статистика
Основи біології та генетики людини
Педагогіка
Мат. методи в психології
Менеджмента та підприємництво
Загальна психологія
Експериментальна психологія
Соціальна психологія
Клінічна психологія
Педагогічна психологія
Психодіагностика
Психологія праці та інженерна
Юридична психологія
Діагностика та оцінка персоналу в організації
П-кум з психології агресії   
Основи психологічної практики
Методика проведення експертизи в різних галузях психології
Психологія управління
Психологія спілкування та конфліктологія
Основи психологічного консультування
Соціальна робота  
Спецпсихологія та дефектологія  
Кримінальна психологія
Психологія адитивної поведінки  
Психологія особистості  
Психологія девіантної поведінки  
Організаційний  конфлікт – менеджмент
Пенітенціарна психологія
Психіатрія та наркологія  
Тренінгові технології в роботі з кадрами  
Судова психіатрія та СП експертиза  
Психологічні основи рекрутингу та підбору персоналу
Екстремальна психологія  
Економічна психологія
Психосоматичні захворювання
Соціально-психологічні засади формування толерантної поведінк
Психологічні аспекти  превенції насилля у сім’ї  та реабілітації жертв насилля

Напрям наукової та викладацької діяльності

підготовка фахівців зі спеціальності «Психологія» (спеціалізація - психологія управління та організаційне консультування). 

Наукові публікації:

1. Будіянська Н.Ф. Вішталенко Е.Д. Юнг Н.В. "Загальна психологія". Навчальний посібник.
2. Інноваційні підходи до організації медико-психологічної допомоги після травматичного стресового розладу (Методичні рекомендації) // Укладачі: Мусій О.С., Пінчук І.Я., Псядло Е.М., та ін. / МОЗ України. Укр.центр наук. медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи
3. Лаврова М. Г, Варнава О. В.,Терещенко Г. О., Карадіос Р. С. «Певні аспекти консультування в соціальній роботі та психології» Одеса 2014 р. – 68 арк
4. Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах. Метод. посіб. / кол. авторів. За ред. Пінчук І.Я., Бабова К.Д., Гоженка А.І., А.І., Псядло.
5. Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах. Метод. посіб. / кол. авторів. За ред. Пінчук І.Я., Бабова К.Д., Гоженка А.І., А.І., Псядло.
6. Смокова Л. С. Соціальна психологія. Навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Психологія». Видання 2-ге. Перероблено і доповнене.
7. Смокова Л.С. Етнопсихологія. Методичний посібник  для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності «Психологія».  
8. Простомолотов В. Ф. Размышления о психотерапии. Монография.- Одеса: ВМВ, 2013.-  352 с.
9. Юнг Н.В." Особенности поведения подростков с акцентуированными чертами характера". Методические рекомендации.- О., 2013.- 30 с.

Презентації на міжнародних конференціях:

1. Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы военной и социальной психологии и социальной работы" 4-5 октября 2013  года, м. Одесса, Украина.
2. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальне та психологічне здоров’я: нові підходи до профілактики». Одеса, 20 квітня 2013р. 
3. Міжнародна конференція  «Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития»  1-3 червня 2013 р., Ленінградський державний університет імені А. С. Пушкіна, м. Санкт-Петербург.
4. Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития науки".
5. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у сучасному світі: проблеми розвитку та психологічної допомоги» 2013 року, м. Ніжин, Україна.
6. Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы военной и социальной психологии и социальной работы" 2013 года, м. Одесса, Украина.
7. Міжнародна науково - практична конференція «Соціальне та психологічне здоров’я: нові підходи до профілактики»., м. Одеса, 20 квітня 2013р. Взаємозв'язок навчання та психологічного здоров'я літніх людей.
8. Міжнародна науково-практична конференція - Одеса,: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014. 
9. Міжнародна науково—практичної конференція «Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення», 2014, Одеса. 
10. 49. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie,  21 - 25. September 2014 - Ruhr-Universität Bochum, Deutschland.
11. Ювілейна Міжнародна наукова конференція "20 років спеціальністю" Психологія "- Шлях до себе",  07. 11. – 08. 11.  2014г., гр. В. Търново, Болгария. 
12. V Міжнародна науково-практична конференція «Психологія переживання кризових подій» 20 листопада, 2014, м. Ніжин. 
13. V Міжнародна науково-практична конференція «Психологія переживання кризових подій», 20 листопада 2014 року Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
14. Ювілейній міжнародній науковій КОНФЕРЕНЦІЯ "20 ГОДИНИ специально" ПСИХОЛОГІЯ "- П'ТУВАНЕ К'М СОБІ СІ" 07. 11. - 08. 11. 2014р, гр .. В. Т'рново. Болгарія.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dcd95bd32f6719533440591573754301
title_5dcd95bd3308013800538051573754301
title_5dcd95bd332253777226401573754301
title_5dcd95bd3334410878857401573754301
Top