Єлесіна Марина Олександрівна

ORCID ID: 0000000156629789
Research ID: 4040422
Google Scholar

Посада на кафедрі: старший викладач
Наукова спеціальність: 053 Психологія

Тема дисертації: «Роль індивідуально типологічних особливостей в ефективності діяльності операторів транспортних засобів»

Базова освіта (Вища):

2011 – 2014 р.
Коледж економіки та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Спеціальність «Соціальна робота» 
Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою 
Кваліфікація: Молодший спеціаліст з соціальної роботи

2014 - 2016 р.
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 
Напрям підготовки: «Психологія».
Диплом бакалавра з відзнакою.
Кваліфікація: Бакалавр з психології.

2016-2017 р.
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Спеціальність: «Психологія»
Диплом спеціаліста з відзнакою.
Професійна кваліфікація: психолог, викладач психології

2017 – по теперішній час
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Здобувач наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія

Досвід роботи:
2020 – по теперішній час старший викладач кафедри соціальних теорій;

Навчальні дисципліни, які викладає: соціальна психологія, вікова психологія, загальна психологія.

Наукова робота: дослідження у області держбюджетної науково-дослідної роботи дослідження у області науково-дослідної теми кафедри №182 Дослідження модифікацій розвитку українського суспільства в умовах Європейської інтеграції.

Наукові та професійні інтереси: охоплюють дослідження проблеми впливу індивідуально-типологічних особливостей особистості на ефективність діяльності, професійний відбір та професійний стрес.

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях: з 2019 року експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Повний перелік публікацій: Оформлення бібліографічних описів здійснюється відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

 1. Елесина М.А., Псядло Э.М. «Особенности стресс-преодолевающего поведения работников морских специальностей в зависимости от психологических особенностей личности» // Збірник тез доповідей III Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції «Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м.Одеса, 24 листопада 2017 року), С. 189-191.
 2. M. Yelesina «The role of personal features and professional activities of seamen in the choice of coping strategies» // Збірник наукових праць I Міжнародної (V онлайн) науково-практичної інтернет-конференції з питань методики викладання іноземної мови «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи» (м.Одеса, 18 березня 2019 року), С. 88-91.
 3. Єлесіна М.О. «Вплив об’єктивних та суб’єктивних факторів на ефективність операторської діяльності» // Збірник тез доповідей до 74 Професорсько-викладацької конференції ФПСР Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса, листопад, 2019р.)
 4. Ефективність діяльності оператора в системі «людина-машина» // International scientific-practical conference «Modern scientific and technical methods of management information flow and their influence on the development of society» (24-25 February 2020 Frankfurt. Germany)
 5. Єлесіна М. О. Особистісні особливості моряків як чинники впливу на вибір копінг-стратегій під час роботи в особливих умовах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во ¬НаУОА, січень 2020. № 10. С. 9–13.
 6. The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-09-2; pp. 242, illus.,tabs., bibls. Maryna Yelesina. Factors influencing the psychological and psychophysiological well-being of the railway and maritime transport operators. р.14-21
 7. Псядло Е.М., Єлесіна М.О. Індивідуально-типологічні особливості як фактор ефективності професійної діяльності в системі «людина-техніка». Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 5 листопада 2020 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. – С. 234-237
 8. Єлесіна М.О. Проблематика професійного стресу працівників соціальної сфери. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 5 листопада 2020 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. – С. 331-334
 9. Смокова Л.С., Діколь-Кобріна О.А., Єлесіна М.О. «Роль современной семьи в развитии адаптационного потенциала детей подросткового возраста». Збірник міжнародної наукової конференції «Психосоціальний розвиток дитини в сучасній сім'ї» факультету Велико Тирновського університету святих Кирила і Мефодія, м. Болгарія, 2020р.
 10. Єлесіна М.О. Теоретичний аналіз проблеми впливу індивідуально-типологічних особливостей особистості на ефективність діяльності. (подано до друку у науковий журнал «Психологія та соціальна робота» ОНУ імені І.І. Мечникова)
 11. V. Khmarskyy, O. Kalinichenkо, M. Yelesina «NAVAL HISTORY OF UKRAINE AS A COMPONENT OF THE MARINE CODE OF THE UKRAINIAN NATION (questions of argumentation, visualization, structuring, periodicities)» (стаття подана до Scopus, наразі на етапі рецензування)

Відповідність Ліцензійним вимогам (станом на 01.11.2020 р.):

Участь у колективній монографії

 • The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-09-2; pp. 242, illus.,tabs., bibls. Maryna Yelesina. Factors influencing the psychological and psychophysiological well-being of the railway and maritime transport operators. р.14-21
 • Ефективність діяльності оператора в системі «людина-машина» // International scientific-practical conference «Modern scientific and technical methods of management information flow and their influence on the development of society» (24-25 February 2020 Frankfurt. Germany)
 • Співорганізатор Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ» присвяченій 155-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 5 листопада 2020 року м. Одеса

Діючий експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Проведені акредитації:

 1. Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Рівень вищої освіти – бакалавр 053 Психологія. м. Хмельницький, 2019р.
 2. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Рівень вищої освіти – бакалавр 053 Психологія. м. Київ, 2020р.
 3. Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Рівень вищої освіти – доктор філософії 053 Психологія. м. Київ, 2020р.
 4. Приватна установа "Вищий навчальний заклад "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», Рівень вищої освіти – магістр 053 Психологія. м. Дніпро, 2020р.
 5. Київський університет імені Бориса Грінченка, Рівень вищої освіти – доктор філософії 053 Психологія. м. Київ, 2020р.
 6. Смокова Л.С., Єлесіна М.О. Курс лекцій з дисципліни «Соціальна психологія» для студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 053 «Психологія» та 231 «Соціальна робота», укр., 125 друк.стор. (34 д.а)
 7. Смокова Л.С., Єлесіна М.О. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Соціальна психологiя» для студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 231 «Соціальна робота», укр., 0,5-1д.а. (24 друк.стор.)
 8. Єлесіна М.О. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Вікова психологiя» для студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 231 «Соціальна робота», укр., 0,5-1д.а. (24 друк.стор.)
 9. Єлесіна М.О. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Загальна психологiя» для студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 231 «Соціальна робота», укр., 0,5-1д.а. (24 друк.стор.)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top