Терещенко Ганна Олександрівна

tereshenko

ORCID ID: 0000-0001-7514-551X

Посада на кафедрі – доцент кафедри соціальних теорій

Вчене звання – доцент

Науковий ступінь – кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 політичні інститути та процеси

Базова освіта: вища за спеціальністю «Міжнародні відносини» (2010 рік)

Тема дисертації: «Комунікативні механізми політичної відповідальність»

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • - Гендерно-чутливий підхід в соціальній роботі
 • - Політологія
 • - Соціальна відповідальність
 • - Соціальна політика

Наукова робота: дослідження в області психологічної адаптації школярів молодших класів з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю

Наукові та професійні інтереси: розробляє та публікує програми навчання та соціальної адаптації школярів.

Підвищення кваліфікації:

 • Листопад 2013-грудень 2013 – Одеський мовний центр «Єні Дун’я»
 • Листопад 2017-грудень 2017 – Українська освітня компанія «Стаді Юа»
 • Основні публікації

  1. Підвищення ефективності конституційної відповідальності у кризові періоди функціонування політичної системи Стаття Політологічні записки : Зб. наук. праць. Вип. 1 (9). – Луганськ : вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2014. фахове видання С.186 -192
  2. Співвідношення суспільних і державних основ у процесі формування політичної відповідальності Стаття Науковий вісник №29 (208). Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2013. фахове видання С. 184 -191
  3. Політична відповідальність як система політико-правових норм та невід’ємний елемент політичної культури Стаття Перспективи : Соціально-політичний журнал. Серія : Філософія. Політологія – 2013. – № 3(57). фахове видання С. 103 - 107
  4. Сучасні різновиди політичної відповідальності уряду Стаття Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія» : Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2014. – Вип. 52. фахове видання С. 214 - 222
  5. Змiстовне навантаження поняття «відповідальність» у добу модерна і постмодерна Стаття Панорама політологічних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2014. – Вип. 12. фахове видання С.6-12
  6. Навчальні завдання та методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Психологія» Методичні вказівки Одеса: Вид-во «ВМВ», 2013. 34 с.
  7. Певні аспекти консультування в соціальній роботі та психології Навчально–методичний посібник Одеса: Вид-во «ВМВ», 2014. 59с. Варнава У.В. Лаврова М.Г. Карагіоз Р.С.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top