Кафедра соціальних теорій

hlivnuk

Завідувач кафедри соціальних теорій
Кандидат політичних наук, доцент
Хлівнюк Тетяна Петрівна


«Турбота про людину свята! Настав час ПРОФЕСІОНАЛІВ у соціальній сфері …Соціальний працівник - це МАЙСТЕР, який може реально змінити суспільство, підвищити соціальний добробут і якість життя українців»

«Сенс життя людини в тому, щоб самореалізуватися, розкрити всі свої здібності і таланти, бути щасливим. Соціальний працівник (соціоном) допомагає людині у розкритті його потенціалів та активізації внутрішніх ресурсів. Він орієнтує людину на адекватне розуміння життєвого успіху, допомагає досягти особистого та соціального благополуччя. Одна з важливих функцій професіонала соціальної роботи також в тому, щоб допомогти людині уникати різних ризиків і загроз сучасного світу, допомогти вибудувати траєкторію свого життєвого шляху, долати складні життєві обставини, активізувати свою життєву позицію, свої сили і ресурси. Його зусилля спрямовані як на підвищення якості життя окремої людини, так і на досягнення соціального добробуту суспільства в цілому. Саме він може професійно підібрати та застосувати арсенал різноманітних методів, спрямованих на позитивну зміну особистості, сім’ї, групи, соціального середовища, а також поліпшення ситуації в суспільстві.

З моєї точки зору, все це дозволяє соціальному працівнику відчувати значимість своєї професії, отримувати віддачу від роботи і наповнює життя високим сенсом…Допомагаючи іншим, ми робимо їх щасливими, а це завжди надихає і робить щасливими нас…»

Кафедра соціальних теорій – це навчально - науковий підрозділ Факультету психології і соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Історія кафедри

Створення кафедри є результатом нових підходів до дослідження соціальних явищ. Ініціатором створення кафедри соціальних теорій та її першою завідувачкою стала професор Дмитрієва С.І. Кафедра створена в 2001 році рішенням Вченої ради ОНУ імені І.І. Мечникова наказом ректора №04а-02 від 23.01.2001г. З 2006 року по 2012 рік виконувачем обов’язків завідувача кафедри соціальних теорій була професор Дунаєва Лариса Миколаївна. З 2013 року виконувачем обов’язків завідувача кафедри соціальних теорій була кандидат політичних наук, доцент Нікогосян Ольга Олександрівна. З 2016 року по теперішній час посаду завідувача кафедри соціальних теорій займає кандидат політичних наук, доцент Хлівнюк Тетяна Петрівна.

Підставою для відкриття спеціальності «Соціальна робота» був в першу чергу аналіз дефіцитності і, як наслідок, потреба у фахівцях із соціальної роботи в Одеському регіоні і в цілому по країні. Оцінка матеріальної бази кафедри свідчила про її достатність для відкриття спеціальності. Крім цього, високий рівень і науковий потенціал професорсько-викладацького складу, наявність в бібліотечному фонді комплекту навчально-методичної літератури і можливість її поновлення, також свідчили про наявність необхідних відповідних для становлення нової спеціальності умов.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • Завідувач кафедрою, доцент, кандидат політичних наук Хлівнюк Тетяна Петрівна
 • Професор, кандидат політичних наук Нікогосян Ольга Олександрівна
 • Доцент, кандидат політичних наук Терещенко Ганна Олександрівна
 • Доцент, кандидат політичних наук Драшкович Анастасія Ігорівна
 • Старший викладач, кандидат психологічних наук Данілова Олена Сергіївна
 • Старший викладач Барабаш Ольга Юріївна
 • Старший викладач Богданова Олена Миколаївна
 • Старший викладач Вернодубов Михайло Петрович
 • Старший викладач Вінницький Олександр Олександрович
 • Старший викладач Кастромицька Олена Володимирівна
 • Викладач Брагар Марина Іванівна

Ключові моменти навчання та підготовки професіоналів у галузі соціального захисту населення

 • Спрямованість навчального процесу на підготовку висококваліфікованих професіоналів у сфері роботи з людьми, соціальної політики, соціально - правового консультування та управляння в соціальній сфері;
 • Залученість студентів з перших курсів у науково - дослідницьку і гуманістично - зорієнтовану волонтерську діяльність і благодійність.
 • Відмінні можливості проходження виробничих та навчальних практик в провідних українських організаціях.
 • Затребуваність в органах державного і муніципального управління, недержавних організаціях, службах соціального захисту населення.
 • В ході освоєння освітньої програми студенти отримують такі компетенції:
 • Знання сучасних теорій і концепцій, а також новітніх досліджень в галузі соціальної роботи та суміжних дисциплін.
 • Навички організації та проведення комплексних соціальних досліджень з метою виявлення соціально значущих проблемних ситуацій і факторів соціального благополуччя різних груп населення.
 • Уміння діагностувати, прогнозувати, проектувати і моделювати соціальні процеси і розвиток індивідуальних життєвих ситуацій.
 • Уміння розробляти програми реалізації різних напрямків соціальної політики і розвивати проектно-аналітичну та експертно-консультаційну діяльність в соціальній сфері.
 • Володіння навичками консультування по нормативно-правовим, соціально-психологічних і соціально-педагогічних питань.

У результаті проходження навчання студенти:

володіють здібностями:

 • діагностувати, прогнозувати і проектувати соціальні процеси і явища в контексті соціального захисту населення;
 • розробляти програми комплексного соціального дослідження, методики і техніки його реалізації, визначення необхідних ресурсів для здійснення наукового проекту

вільно володіють навичками:

 • розробки і застосування соціальних технологій в різних сферах життєдіяльності;
 • правового консультування та проведення ділових переговорів в області організації роботи по соціальному обслуговуванню населення.

готові:

 • планувати і реалізовувати соціальні проекти і програми в рамках заходів державної, муніципальної та корпоративної соціальної політики;
 • брати участь в здійсненні управлінських заходів державних і недержавних некомерційних організацій;
 • розробляти і здійснювати індивідуальні проекти по вирішенню важкій життєвій ситуації окремих клієнтів і соціальних груп.

Організації-партнери для проходження навчальної та виробничої практик:

 • Карітас Одеса УГКЦ;
 • Департамент освіти та науки Одеської міської ради;
 • Служба у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації;
 • Соціальна служба для дітей, сім’ї та молоді;
 • Товариство Червоного Хреста;
 • Громадський Рух «Віра, Надія, Любов»;
 • Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації громадян без визначеного місця проживання «Шлях до Дому»;
 • Одеський обласний благодійний Фонд реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»;
 • КЗ «Обласний притулок для дітей» «Світанок»;
 • Територіальні центри;
 • Пенсійні фонди;
 • Центри зайнятості населення;
 • Управління праці та соціального захисту.

В процесі навчання студенти вивчають наступні дисципліни професійного спрямування:

 • Теорія соціальної роботи;
 • Соціальна політика;
 • Правові основи соціальної роботи;
 • Методи соціальної роботи;
 • Взаємодія державних та громадських структур;
 • Соціальна робота з ВІЛ- інфікованими;
 • Соціальна робота в пенітенціарній системі;
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів;
 • Посередництво як форма соціальної роботи з національною меншиною ромів;
 • Основи соціального консультування;
 • Протидія торгівлі людьми;
 • Управління персоналом в галузі соціального захисту населення;
 • Соціальна реабілітація та адаптація осіб з девіантною поведінкою та багато інших актуальних нинішнім потребам дисциплін.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e298be8019d317022889661579781096
title_5e298be801bac5962987631579781096
title_5e298be801cc56149799111579781096
title_5e298be801de017805696941579781096
Top