Кафедра соціальної допомоги та практичної психології

Завідувач кафедри - Псядло Едуард Михайлович, доктор біологічних наук, професор.

Дисципліни, що читаються викладачами кафедри:

 1. Математична статистика
 2. Основи біології та генетики людини
 3. Педагогіка
 4. Мат. методи в психології
 5. Менеджмента та підприємництво
 6. Загальна психологія
 7. Експериментальна психологія
 8. Соціальна психологія
 9. Клінічна психологія
 10. Педагогічна психологія
 11. Психодіагностика
 12. Психологія праці та інженерна
 13. Юридична психологія
 14. Діагностика та оцінка персоналу в організації
 15. П-кум з психології агресії
 16. Основи психологічної практики
 17. Методика проведення експертизи в різних галузях психології
 18. Психологія управління
 19. Психологія спілкування та конфліктологія
 20. Основи психологічного консультування
 21. Соціальна робота
 22. Спецпсихологія та дефектологія
 23. Кримінальна психологія
 24. Психологія адитивної поведінки
 25. Психологія особистості
 26. Психологія девіантної поведінки
 27. Організаційний конфлікт – менеджмент
 28. Пенітенціарна психологія
 29. Психіатрія та наркологія
 30. Тренінгові технології в роботі з кадрами
 31. Судова психіатрія та СП експертиза
 32. Психологічні основи рекрутингу та підбору персоналу
 33. Екстремальна психологія
 34. Економічна психологія
 35. Психосоматичні захворювання
 36. Соціально-психологічні засади формування толерантної поведінк
 37. Психологічні аспекти превенції насилля у сім’ї та реабілітації жертв насилля

Напрям наукової та викладацької діяльності: підготовка фахівців зі спеціальності «Психологія» (спеціалізація - психологія управління та організаційне консультування).

Наукові публікації:

 1. Будіянська Н.Ф. Вішталенко Е.Д. Юнг Н.В. "Загальна психологія". Навчальний посібник.
 2. Інноваційні підходи до організації медико-психологічної допомоги після травматичного стресового розладу (Методичні рекомендації) // Укладачі: Мусій О.С., Пінчук І.Я., Псядло Е.М., та ін. / МОЗ України. Укр.центр наук. медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи
 3. Лаврова М. Г, Варнава О. В.,Терещенко Г. О., Карадіос Р. С. «Певні аспекти консультування в соціальній роботі та психології» Одеса 2014 р. – 68 арк
 4. Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах. Метод. посіб. / кол. авторів. За ред. Пінчук І.Я., Бабова К.Д., Гоженка А.І., А.І., Псядло.
 5. Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах. Метод. посіб. / кол. авторів. За ред. Пінчук І.Я., Бабова К.Д., Гоженка А.І., А.І., Псядло.
 6. Смокова Л. С. Соціальна психологія. Навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Психологія». Видання 2-ге. Перероблено і доповнене.
 7. Смокова Л.С. Етнопсихологія. Методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності «Психологія».
 8. Простомолотов В. Ф. Размышления о психотерапии. Монография.- Одеса: ВМВ, 2013.- 352 с.
 9. Юнг Н.В." Особенности поведения подростков с акцентуированными чертами характера". Методические рекомендации.- О., 2013.- 30 с.

Презентації на міжнародних конференціях:

 1. Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы военной и социальной психологии и социальной работы" 4-5 октября 2013 года, м. Одесса, Украина.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальне та психологічне здоров’я: нові підходи до профілактики». Одеса, 20 квітня 2013р.
 3. Міжнародна конференція «Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития» 1-3 червня 2013 р., Ленінградський державний університет імені А. С. Пушкіна, м. Санкт-Петербург.
 4. Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития науки".
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у сучасному світі: проблеми розвитку та психологічної допомоги» 2013 року, м. Ніжин, Україна.
 6. Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы военной и социальной психологии и социальной работы" 2013 года, м. Одесса, Украина.
 7. Міжнародна науково - практична конференція «Соціальне та психологічне здоров’я: нові підходи до профілактики»., м. Одеса, 20 квітня 2013р. Взаємозв'язок навчання та психологічного здоров'я літніх людей.
 8. Міжнародна науково-практична конференція - Одеса,: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014.
 9. Міжнародна науково—практичної конференція «Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення», 2014, Одеса.
 10. 49. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, 21 - 25. September 2014 - Ruhr-Universität Bochum, Deutschland.
 11. Ювілейна Міжнародна наукова конференція "20 років спеціальністю" Психологія "- Шлях до себе", 07. 11. – 08. 11. 2014г., гр. В. Търново, Болгария.
 12. V Міжнародна науково-практична конференція «Психологія переживання кризових подій» 20 листопада, 2014, м. Ніжин.
 13. V Міжнародна науково-практична конференція «Психологія переживання кризових подій», 20 листопада 2014 року Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 14. Ювілейній міжнародній науковій КОНФЕРЕНЦІЯ "20 ГОДИНИ специально" ПСИХОЛОГІЯ "- П'ТУВАНЕ К'М СОБІ СІ" 07. 11. - 08. 11. 2014р, гр .. В. Т'рново. Болгарія.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top