Суслова Валерія Олександрівна

Суслова Валерія Олександрівна

ORCID ID: Валерия Суслова

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі - Доцент кафедри практично та клінічної психології
Науковий ступінь - Кандидат психологічних наук (19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи)

Базова освіта: вища за спеціальністю Психологія (2016р.), аспірантура за спеціальністю Психологія (2019 р.).

Тема дисертації: «Соціально-психологічна адаптація іноземних студентів до освітнього середовища вищого навчального закладу».

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Загальна психологія
 • Основи психологічної практики
 • Експериментальна психологія

Наукова та організаційна робота: Член організаційного комітету Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Наукові інтереси: Соціальна психологія, міжкультурна взаємодія та соціокультурна адаптація, соціальна робота та психологічна допомога в умовах навчальної міграції.

Професійні інтереси: Професійної орієнтації учнівської молоді та консультування, експертні консультації з питань вищої освіти за кордоном, підбір освітніх програм, навчального закладу та країни.

Підвищення кваліфікації: Захист дисертації (2019 р.) на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Основні публікації:

Монографії

 1. Suslova V., Smokova L. Individual-psychological features of foreign students with different levels of adaptation in the Ukrainian educational environment / The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; Р. 97 -105, ISBN 978-83-66567-09-2; pp. 242. Р.97 – 104.
 2. Бюджет часу, стрес і задоволеність працею у медичних працівників офтальмологічного профілю. Офтальмологічний журнал. – 2020. № 6. – С. 76-82. // Лісеєнко О. В., Савенкова І. І., Семенюк Н. С., Суслова В. О., Перевязко Л. П. doi.org

Статті у наукових фахових виданнях з психології:

 1. Суслова В.О. Соціально-психологічні проблеми адаптації молоді та її соціальної зрілості в умовах життєвих змін / В.О. Суслова та ін. // Теоретичні та прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – № 3(44). – Т. 2. – С. 67 – 75.
 2. Суслова В.О. Соцiaльно-психологiчнa aдaптaцiя молодi до iншокультурного середовищa i нaвчaльнa мотивація / В.О. Суслова // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 23. – Вип. 2 (48). – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 136 – 145.
 3. Суслова В.О. Крос-культурна адаптація студентів-іноземців в україномовному середовищі / В.О. Суслова // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія та соціальна робота. – Т. 25. – Вип. 2 (50). – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 154 – 165.
 4. Суслова В.О. Адаптивні можливості іноземних студентів, що навчаються в новому культурному середовищі / В.О. Суслова // Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. праць Класичного приватного університету / [ред. кол.: В.В. Зарицька (гол. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – Вип. 4. – Т. 1. – С. 147 – 152.
 5. Suslova V.A. Socio-psychological factors regulating the learning motivation in foreign students / V.A. Suslova // International Scientific Journal «Diogen Psychology» – Publishing house St. Cyrsl and St.Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria. – 2019. – № 27/2. – Р. 33 – 47.
 6. Суслова В.О. Емпіричні показники соціально-психологічної адаптації іноземних студентів до освітнього середовища вищого навчального закладу / В.О. Суслова // Теоретичні та прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – № 3(50). – Т. 3. – С. 189 – 198.

Статті у матеріалах науково-практичних конференцій:

 1. Суслова В.О. Соціально-психологічна адаптація іноземних студентів: до постановки проблеми / В.О. Суслова // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм», 23-24 січ. 2015 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 134 –139.
 2. Суслова В.О. Зовнішні та внутрішні чинники соціально-психологічної адаптації іноземних студентів до освітнього середовища ВНЗ / В.О. Суслова // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри», 24-25 лист. 2016 р., м. Київ, м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 191 – 194.
 3. Суслова В.О. Соціально-психологічні детермінанти міжкультурної взаємодії як чинники адаптації іноземних студентів в Україні / В.О. Суслова, Л.С. Смокова // Матеріали наук. колоквіуму для аспірантів та студентів «Психічне та психологічне здоров’я в сучасних соціально-політичних та економічних умовах розвитку суспільства», 27 жовт. 2016 р., м. Одеса / [ред. кол.: В.А. Розанов, Л.М. Дунаєва, Л.С. Смокова. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – С. 91 – 101.
 4. Suslova V.A. Ethnic stereotypes and group identification: the perspective of intercultural interaction of students in Ukraine / V.A. Suslova, L.S. Smokova // Proceedings of the International Scientific Conference «International Trends in Science and Technology», оctober 17, 2017 (Warsaw, Poland). – Vol. 2 – Р. 46 – 51.
 5. Суслова В.О. Психологічні проблеми адаптації молоді до іноземної культури / В.О. Суслова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я», 26-27 квіт. 2019 р., м. Одеса / Ред. кол. : Л.М. Дунаєва, Н.В. Родіна, О.І. Кононенко, М.Ф. Будіянський, З.О. Кіреєва, Е.М. Псядло, Л.С. Смокова, О.Ю. Доценко. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2019. – С. 70 – 75.
 6. Суслова В.О. Гендерные особенности проявления внешних и внутренних факторов детерминации мотивации к миграции у современной молодежи / В.О. Суслова, Л.Н. Дунаева // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність», 15-16 трав. 2019 р., м. Одеса. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2019. – С. 38 – 43.
 7. Суслова В.О. Акультураційні стратегії іноземних студентів, як чинники соціокультурної адаптації до умов полікультурного середовища // Матеріали до 74-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи», 27-28 листопада 2019 р. – Одеса : Видавництво «Друк Південь», «Симекспрес», 2019. – С. 164 -170.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top