Смокова Людмила Степанівна

Смокова Людмила Степанівна

ORCID ID: 0000–0003–2478–0155
Google Scholar: Смокова Людмила Степанівна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі - Доцент кафедри соціальної роботи
Вчене звання - Доцент (2015р.)
Науковий ступінь - Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи (2013р.)

Наукова спеціальність:

Тема дисертації: «Конфлікти та ціннісні орієнтації: міжкультурне соціально-психологічне дослідження (Україна/Болгарія)»

Базова освіта:

 • 1993-1998
  • Софійський університет Св. Климента Охрідського (Софія, Болгарія)
  • Спеціальність:  “Соціальна психологія”, “Трудова та організаційна психологія“.
  • Кваліфікація - Магістр Психології
 • 2000 – 2004
  • Софійський університет Св.Климента Охрідського
  • філософський факультет  (Софія, Болгарія)
  • Доктор психології (PhD)
 • 2016 – 2018
  • Навчання в докторантури за спеціальністю Психологія
  • ОНУ імені І.І.Мечникова
  • Тема дослідження «Соціокультурні детермінанти психологічного здоров’я мігрантів»

Досвід роботи:

 • 1998 - 2000 - Науковий співробітник кафедри соціальної та педагогічної психології Софійського університету Св. Климента Охрідського (Софія, Болгарія)
 • 2006 - 2007 - Старший викладач кафедри соціальної психології Міжрегіональної Академії Управління персоналом (Ізмаїл, Ураїна)
 • 2005 - 2013 - Старший викладач кафедри клінічної психології ІІПО ОНУ імені І.І.Мечникова
 • 2013 - 2018 - Заступник директора ІІПО ОНУ імені І.І.Мечникова з наукової роботи
 • 2013 - 2018 Доцент кафедри соціальної допомоги та практичної психології ІІПО ОНУ імені І.І.Мечникова
 • 2018 - 2020 Доцент кафедри соціальної допомоги та практичної психології Факультету психології і соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова
 • 2020 - 2021 Доцент кафедри практичної та клінічної психології ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова
 • 2021 по теперішній час Доцент кафедри соціальної роботи ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Транскультурні аспекти соціальної роботи
 • Соціальні зміни та соціальний розвиток суспільства
 • Соціальна психологія
 • Диференціальна психологія
 • Гендерна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Основи гештальттерапії
 • Гештальт-підхід в клінічній практиці

Наукова робота:

 • Дослідження у області держбюджетної науково-дослідної теми кафедри №182 Дослідження модифікацій розвитку українського суспільства в умовах Європейської інтеграції.
 • Відповідальний секретар наукового фахового журналу: «Психологія та соціальна робота».
 • Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Діоген» Психологія, видавництво Св. Кирила і Мефодія університету Великотирново (Болгарія).
 • Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Менеджмент, консультування та організаційний розвиток» (ECBES).
 • Наукове керівництво навчання докторів філософії (PhD).
 • Член науково-організаційного комітету та секретар Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Наукові та професійні інтереси:

Наукові інтереси: Крос-культурна психологія, соціальна психологія, соціальна та особистісна ідентичності, соціальна категоризація і фаворитизм, міжособистісні та міжгрупові конфлікти, етнічні стереотипи, міжкультурна взаємодія та соціокультурна адаптація, психологія толерантності та дискримінації, комунікаційний менеджмент, психологія імміграційних процесів, трансформація і динаміка ціннісних орієнтацій.

Професійні інтереси: Психологічне консультування та психотерапія підлітків та дорослих (в межах гештальт-підходу, позитивної психотерапії, системної сімейної психотерапії).

Стажування та підвищення кваліфікації:

2021р. Школа соціальних та поведінкових наук Товариства підтримки видавничих ініціатив та наукової мобільності (Англия), з 12.2020 по 02.2021 проходила підвищення кваліфікації /стажування без відриву від виробництва, тема: "Методологія міждисциплінарних досліджень у галузі соціальних та поведінкових наук" (ECTS credits: 4,8), довідка № : SBS/ 21 /05UA від 06.02.2021 р.

2019р. Вісбаденська академія позитивної психотерапії WIAP (м. Вісбаден, Німеччина), з грудня 2018 по вересень 2019, підвищення кваліфікації без відриву від виробництва, тема: «Базовий консультант позитивної психотерапії». Сертифікат про проходження програми на 810 академ. годин від 19.09.19 за № UKR-2094-2019.

2018р. Український філіал московського гештальт інституту (м. Одеса), з листопаду 2012 по грудень 2017, стажування без відриву від виробництва, тема: «Психотерапевт у гещальт-підході». Спеціалізації: «Робота з кризами і травмами в гештальт-терапії», «Системний підхід в сімейної психотерапії». Наказ №177-18 від 29.01.18р. (ОНУ імені І.І.Мечникова).

2021р. Український філіал московського гештальт інституту (м. Одеса), з 14.10.2019 по 03.07.2021 - стажування без відриву від виробництва, («супервизор» в гештальт-подходе).

З 2007 по 2008 - постдокторська підготовка у університете Пассау, Німеччина (ДААД стипендія для молодих вчених, Бонн). Тема дослідження “Трансформація соціальної ідентичності мігрантів та міжкультурна толерантність: порівняльний аналіз між Німеччиною та Україною”.

Сертифікати

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях:

 • Член психологічного товариства республіки Болгарії (2009 -2020 рр.)
 • Член Міжнародної асоціації комунікаційних досліджень та освіти (ECREA) (з 2010)
 • Член Американської психологічної асоціації (APA) (з 2018)
 • Член Світової Асоціації Позитивної та Транскультурної Психотерапії (WAPP), м. Вісбаден, Німеччина (з 2018)
 • Член Української асоціації нейропсихології (з 2019)

Нагороди:

квітень 2019

Науковець року 2019.
Нагорода переможця конкурсу «Наукова еліта України»
Міністерство освіти і науки України Національної академії наук України

09.2007- 05.2008

Стипендія Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
для проведення дослідження у Німеччині, Університет міста Пассау

10.2000-09.2004

Стипендія Міністерства освіти і науки Болгарії для навчання в аспірантурі
(Софійський університет "Святого Климента Охрідського", Болгарія)

Основні публікації:

Навчальні та навчально - методичні видання

 1. Смокова Л.С. Соціальна психологія. Навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Психологія». Видання друге, перероблене та доповнене. Видавництво «Друк Південь», «Симекспрес», 2020. 75 с.
 2. Смокова Л.С., Юнг Н.В., Дикіна Л.В. Диференціальна психологія. Навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Психологія». Видавництво «Друк Південь», «Симекспрес», 2021. 76 с.
 3. Смокова Л.С. Сімейна психологія. Навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Психологія». 2020 – 54 с.
 • Наукові публікації у фахових виданнях

  1. Смокова Л.С., Юнг Н.В., Кологривова Н.М. Роль соціума у формуванні осoбистості підлітка // Габітус, №24, Т.2. 2021. –С. 118-124. DOI doi.org
  2. Псядло Е.М., Смокова Л.С., Троїцький А.А., Кологривова Н.М. Дослідження та аналіз взаємозв’язку компонентів життєстійкості і якості успішності студентів. // Освіта і суспільство VI: Міжнародний збірник наукових праць / Під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Бердянський державний педагогічний університет. Ополє: видавництво Вищої школи управління і адміністрації в Ополє, Польща. 2021. C. 284 - 296.
  3. Смокова Л.С., Жилін М.В. Ідентичність особистості: проблеми практичного використання та інструментів виміру // Науковий журнал «Габітус». Видавничий дім «Гельветика» 2020. № 15. С. 30 - 38.
  4. Псядло Е. М., Булах І. А., Смокова Л.С. Індивідуально-психологічні, особистісні і професійні особливості представників лікарської професії // Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Запорізького національного університету, 2020 № 17, С. 124 – 132.
  5. Варнава У.В., Смокова Л.С. Особливості організації дозвілля дітей дошкільного віку. // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Серія: Психологія, Т.20. – Вип. 1 (35) – О.: Астропринт, 2015. – С. 6 – 12.
  6. Смокова Л.С., Лаврова М.Г. Детермінуюча роль емоційного інтелекту у формуванні стратегій долаючої стрес поведінки у співробітників митних органів. // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 23. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 342 – 353.
  7. Смокова Л.С. Особливості етнічної ідентичності та акультураційних стратегій в контексті міжкультурних взаємодій.// Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 23. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 573 – 585.
  8. Смокова Л.С. Детерминирующая роль системы ценностных ориентаций и социокультурной дистанции в межкультурном взаимодействии. // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Серія: Психологія, Т.19. – Вип. 2 (32). – О.: Астропринт, 2014. – С. 307-317.
  9. Смокова Л.С., Лаврова М.Г. Психологічні особливості потенційного емігранта в умовах сучасних соціальних трансформацій.// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка.– Київ, 2014. – Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 13. С. 478 – 488
  10. Смокова Л.С. Взаємозв'язок між цінностями і стратегіями вирішення конфліктів в міжкультурної перспективі. (англ.) // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Серія: Психологія, Т.19. – Вип. 3 (33) – О.: Астропринт, 2014. – С. 215 – 225.
  11. Kologryvova N., Smokova L. The relevance of conceptualizing problem in the phenomenon of death through philosophical and psychological approaches // Психологічні проблеми особистості на сучасному етапі розвитку суспільства. Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 квітня 2021 р., м. Ніжин) / за ред. М.В. Папучі. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 249 – 253.
  12. Толмачевська В.О., Смокова Л.С. Психологічні особливості емоційної експресії у медичніх працівникив вторинної ланки. // Актуальні питання психології у сучасному інноваційному просторі: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. конф., м. Одеса, ОНМУ, 14-15 травня 2021р. - Одеса: ОНМУ, 2021.
  13. Смокова Л.С., Діколь-Кобріна О.А., Єлесіна М.О. Роль современной семьи в развитии адаптационного потенциала детей подросткового возраста». / Збірник міжнародної наукової конференції «Психосоціальний розвиток дитини в сучасній сім'ї», 30 жовтня 2020р. м.Велико Тирново, Університет святих Кирила і Мефодія, Болгарія. -Вид. ПИК-Велико Тирново, 2021. С. 204 – 212.
  14. Долапчи Н. О. Смокова Л.С. Гендерні особливості взаємозв'язку емоційного інтелекту і стратегій долаючої поведінки // Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / (Одеса, 20-21 травня 2020 р.) – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020. С. 147-152.
  15. Герасимчук В.П., Смокова Л.С. Теоретичний аналiз проблеми емоцiйних станiв в психологiї та методiв самодопомоги // Матеріали до 76-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи», 22-24 квітня 2020 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020. – 267с.
  16. Толмачевська В.О., Смокова Л.С. Поняття експресії в сучасній психології та методи її дослідження / Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. С. 285- 288.
  17. Гайкович Г.Е., Смокова Л.С. Смисложиттєві орієнтації, як чинники психологічного благополуччя студентів-психологів // Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 5 листопада 2020 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. С. 58-66.
  18. Смокова Л.С. Стрес акультурації, культурний шок і психічне здоров'я особистості в умовах добровільної або вимушеної міграції // Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я. Збірник Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, ОНУ, 26-27 квітня 2019. р. / [Ред .: Л.М. Дунаєва, Н.В. Родіна, О.І. Кононенко]. - Одеса: ОНУ. 2019. С. 64 - 70.
  19. Smokova L.S., Suslova V.A. Ethnic stereotypes and group identification: the perspective of intercultural interaction of students in Ukraine. // Proceedings of the International Scientific Conference "International Trends in Science and Technology" (October 17, 2017 Warsaw, Poland). - Vol.2 – Р. 46 – 55.
  20. Смокова Л. С. Психологічні проблеми адаптації особистості до іншокультурного середовища // Матеріали до 74-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова, 27-28 листопада 2019 р. / [Ред. кол.: Л.М.Дунаєва, О. І. Кононенко, Л.С. Смокова, Т. П. Хлівнюк ].– Одеса : Видавництво «Друк Південь», «Симекспрес», 2019. – С. 157 – 164.
  21. Смокова Л.С., Жилін М.В. Емоційний стан особистості мігранта в умовах соціокультурної адаптації // Актуальні питання психології у сучасному інноваційному просторі: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. конф., м. Одеса, ОНМУ, 15-16 травня 2020р. - Одеса: ОНМУ, 2020. – С. 226 – 230.
  22. Коваленко В.С., Смокова Л.С. Вікові та гендерні особливості проживання кризи нормативної ідентичності. // Стать соціального дизайну: історія та освіта. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Одеса, 15-16 травня 2019 р.) - Одеса: ОНУ, 2019 - С. 24 - 32.
  23. Смокова Л.С., Коваленко В.С. Методи дослідження кризи ідентичності: досвід закордонних та вітчизняних вчених // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 року) / уклад. З. Р. Кісіль. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. – С. 266 – 270.
  24. Смокова Л.С., Цехович А.В. Етнічні особливості стереотипу «правильного життя» з точки зору християнського аспекту // Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції / (Одеса, 15-16 травня 2019 р.) – Одеса: ОНУ, 2019. – С. 101 – 104
  25. Смокова Л.С., Ковальська Х.Л. Професійний кар’єризм жінки та його вплив на виконання нею сімейних функцій. // Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції / (Одеса, 26-27 квітня 2018 р.) – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 13 - 15
  26. Смокова Л.С. Гендерные особенности поведения менеджеров управленческого звена в трудовой деятельности. // Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції / (Одеса, 26-27 квітня 2018 р.) – Одеса: ОНУ, 2018. – С. 24 – 27
  27. Smokova L.S. Formation of the teacher’s intercultural competence as determinant of constructive interethnic relations in the contemporary educational environment. // Роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни: світовий та національний досвід: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 3-4 лист. 2017 р.) / [відповід. Ред. – Л.С. Смокова]. – Одеса: «ОНУ імені І. І. Мечникова», 2017. – С. 151 – 155.
  28. Смокова Л.С., Суслова В.А. Социально-психологические детерминанты межкультурного взаимодействия как фактор адаптации иностранных студентов в Украине. // Психічне та психологічне здоров’я в сучасних соціально-політичних та економічних умовах розвитку суспільства: Збірник матеріалів наукового колоквіуму для аспірантів та студентів (м.Одеса, 27 жовтня 2016 р.) / [ред. колегія: В.А. Розанов, Л. М. Дунаєва, Л. С. Смокова. – Одеса: «ОНУ імені І. І. Мечникова», 2017. – С. 91 – 101.
  29. Smokova L.S., Suslova V.A. Ethnic stereotypes and group identification: the perspective of intercultural interaction of students in Ukraine. // Proceedings of the International Scientific Conference "International Trends in Science and Technology" (October 17, 2017 Warsaw, Poland). - Vol.2 – Р. 46 – 55.
  30. Коробицына М.Б., Варнава У.В., Смокова Л.С. Прикладные аспекты психосоциальной помощи вынужденным переселенцам востока Украины. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» (2 лютого - 2 березня 2017 р., Одеса) / за заг. редакцією Родіни Н.В., Альошина О.М., Кононенко О.І.. – О.: Видав-во ОНУ імені І.І.Мечникова – 2017р. – С. 113 -135.
  31. Артемова О.С., Смокова Л.С. Ценностные ориентации и этнические предубеждения в структуре самосознания подростков полиэтнического региона. // Психічне та психологічне здоров’я в сучасних соціально-політичних та економічних умовах розвитку суспільства: Збірник матеріалів наукового колоквіуму для аспірантів та студентів (м.Одеса, 27 жовтня 2016 р.) / [ред. колегія: В.А. Розанов, Л. М. Дунаєва, Л. С. Смокова. – Одеса: «ОНУ імені І. І. Мечникова», 2017. – С. 9 – 21.
  32. Smokova L.S. Social group identity and acculturation strategies of people from immigrant backgrounds: an interaction perspective. / In: Larsen, K., Vazov, G., Krumov, K. & Schneider, J. (Eds.) Advances in international psychology: research approaches and personal dispositions, socialization processes and organizational behavior. – Kassel University Press GmbH c/o VUZF University – Sofia, 2013. - 180 – 202.
  33. Смокова, Л. Коваленко, В. Групповая идентичность как динамическая структура личности: трансформация и кризис. // ДИОГЕН - 2018, том 26, бр.1, Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т. 2018, с.76, ISBN 978-619-208-153-9.
  34. Smokova L.S. Acculturation process and ethnic identity of Immigrants in Germany // International Scientific Journal «Diogen Psychology», Publishing house St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria. 2016. – №24 (1). - р.33 – 44.
  35. Genkova, P. & Smokova, L. Global gedacht – lokal gehandelt – Psychologische Aspekte der Interkulturellen Kommunikation. Paradigma, 2, 2009. - 32-50.
  36. Smokova, L. The problem of cultural tolerance in the context of globalization and attitudes toward immigration of the Ukrainian youth. // In: K. Krumov& K. Larsen (Eds.), Migration: Current Issues and Problems. SOFI, 2007. – R, 74 - 93.
  37. Smokova, L. Cross-cultural analysis of the types of conflicts and the strategies for their resolution in Bulgaria and Ukraine. Psychological researches BAS, Sofia, 2006. - Vol. 2, 65-82.

  Монографії

  1. Suslova V., Smokova L. Individual-psychological features of foreign students with different levels of adaptation in the Ukrainian educational environment / The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; Р. 97 -105, ISBN 978-83-66567-09-2; pp. 242. Р.97 – 104.
  2. Kyrylishyna M.H., Pishchevska E.V. Smokova L.S. Features of mental states of students in conditions of distance learning in universities of ukraine. / CONTEMPORARY TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Monograph. (Edit. M. Wierzbik-Strońska, G.Buchkivska). Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. pp. 368. P. 285 – 294.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top