Кравець Ганна Василівна

 

kravets

ORCID ID: 0000-0002-0211-5966

Google Scholar

Посада на кафедрі: доцент кафедри соціальної роботи з 2017 року

Науковий ступінь: кандидат політичних наук, 2013 рік. за спеціальністю 23.00.02 політичні інститути та процеси

Тема дисертації: «Революція як механізм зміни вектора політичного процесу».  

Базова освіта:

 • 2000-2004рр. Одеський державний економічний університет напрям підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація бакалавр з маркетингу.
 • 2004-2005рр. Одеський державний економічний університет спеціальність «Маркетинг», кваліфікація економіст.
 • 2008-2012 рр. аспірантура Одеський національний університет імені І.І.Мечникова,

Досвід роботи:

 • 2008 - 2010 Заступник керівника Інституту післядипломної освіти ОНУ імені І.І. Мечникова
 • 2010 - 2011 Завідувач кабінету Інституту післядипломної освіти ОНУ імені І.І. Мечникова
 • 2011 - 2013 Старший викладач Інституту післядипломної освіти ОНУ імені І.І. Мечникова
 • 2013 - 2016 Доцент кафедри соціальних теорій Інституту післядипломної освіти, Інституту інноваційної та післядипломної освіти ОНУ імені І.І.Мечникова
 • 2017 по теперішній час Доцент кафедри соціальної роботи Факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова.

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • «Економіка соціальної роботи»
 • «Соціальний діалог та соціальне партнерство»
 • «Соціальне підприємництво»
 • «Теорія та практика звязків з громадськістю в соціальній сфері»
 • «Управління персоналом в галузі соціального захисту населення»

Наукова робота: дослідження у області держбюджетної науково-дослідної роботи дослідження у області науково-дослідної теми кафедри №182 Дослідження модифікацій розвитку українського суспільства в умовах Європейської інтеграції.

Наукові та професійні інтереси:

Дослідженні проблем з соціального захисту населення України, сучасного змісту поняття «Соціальна держава», а також вивчення особливостей становлення та розвитку соціально підприємництва в Україні.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 1. Освітній тренінг для викладачів ВНЗ з викладання курсу «Соціальне підприємництво». 16-17 листопада 2019 року м. Київ.
 2. Стажування за програмою науково-педагогічного працівника без відриву від основного місця роботи. З дисципліни: «Організація та облік соціальних виплат». (90год, 3 кредити ECTS). Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради. 2018р. (2018р., наказ ОНУ імені І.І. Мечникова №1091-18 від 22.05.2018).
 3. Сертифікат про підвищення кваліфікації – курс «Гендерно-чутливий підхід у роботі з вразливими верствами населення у соціально-правовій та освітній сферах» (Проект «Гендерний відкритий університет: гендерна грамотність та культура працівників соціальної сфери») (2018р., наказ ОНУ імені І.І. Мечникова №1091-18 від 22.05.2019)

Повний перелік публікацій:

Навчальні та навчально -  методичні видання

 1. Кравець Г.В Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Соціальний діалог та соціальне партнерство» для студентів магістрів спеціальності соціальні робота /Кравець Г.В. – Видавець ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021– 24 с.

Публікації

 1. Кравець Г.В. Фандрайзингові інструменти політики соціального партнерства на місцевому рівні в Україні. Науковий журнал «Регіональні студії» 2021. № 26.
 2. Кравець Г.В. Соціальні функції держави: виклики та перспективи розвитку в сучасних умовах. Науковий журнал «Політикус». Випуск 6. 2020. C.34-37.
 3. Кравець Г.В. Теоретичне підґрунтя та сучасний зміст поняття «соціальна держава» Науковий журнал «Політикус». Випуск4. 2019с.30-33
 4. Кравець Г.В. Соціально-економічне значення адресної соціальної допомоги в Україні. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Психологія. 2018. Том 3. Випуск 2(48) с.76-83
 5. Кравець Г.В. Інтерпретація сучасного політичного процесу в межах політичної науки. Науковий журнал «Політикус». Випуск 1.2017р. Ст.10-15
 6. Кравець Г. В. Проблеми визначення потреб населення у соціальних послугах в рамках децентралізації влади в Україні. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві : Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 5 листопада 2020 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко,Л. С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. – 380 c.
 7. Кравець Г.В. Принципи формування кадрової політики в сучасних системах управління персоналом. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали шістнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2020 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. – 176 с. с.50-52
 8. Кравець Г.В. Соціальна модернізація українського суспільства як вимога часу та міжнародних зобов’язань України. Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні: матеріали круглого столу (м. Одеса, 19 лист. 2020 р.) / Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2020. - 130 с. ISBN 978–966–927–566–0. С.56-58
 9. Кравець Г.В. Соціальні функції держави у забезпеченні розвитку сфери праці і зайнятості. Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. ; 11–12 лист. 2020 р. — К. : КНЕУ, 2020. — , [1] с. ISBN 978-966-926-301-8 с. 229-230.
 10. Кравець Г. В. Напрями модернізації соціальної політики у контексті глобалізаційних викликів. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали чотирнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 листопада 2019 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2019. – 174 с. с. 87-90.
 11. Кравець Г.В. Пріоритетні напрями реформування системи соціального захисту в Україні. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 листопада 2018 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2018. – 247 с. с 137-139.
 12. Кравець Г.В. Соціальні інвестиції як чинник розвитку людського потенціалу. Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток», 24-25 травня 2018 р. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 414 с. с.296-298.
 13. Кравець Г.В. Фактори впливу на співробітництво країн пострадянського простору на субрегіональному рівні. Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 10 лютого 2017 року. – Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д Ушинського», Центр соціально-політичних досліджень «Politicus», 2017.-212с. с.42-46.
 14. Кравець Г.В. Удосконалення вітчизняної системи освіти як потреба часу. Роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни : світовий і вітчизняний досвід: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Одеса. 3-4лист.2017р. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2017.-180с. с.25-27
 15. Кравець Г.В. «Кольорові» революції як механізм трансформації сучасних політичних режимів. Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Одеса. 13 лютого 2016 року. - Одеса: ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д Ушинського», 2016.228с. с.35-39.
 16. Кравець Г.В. Соціально-психологічна складова імітації реальності владою за допомогою маніпулятивних комунікативних технологій. Країни Східного партнерства – V4:проблеми і перспективи співпраці: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса,22 квітня 2016 р.-Одеса: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»,2016.256с. с34-36.

Сертифікати:

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top